sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa 74

   10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023, 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,

10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARI,10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık Sayfa


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..



Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız



10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Düşler Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa



..
..

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Düşler Yayınları Sayfa 74

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

7. yüzyıldan başlayarak Türkler, Müslüman Araplarla çeşitli temaslar kurmaya başlamıştır. O dönemde Göktanrı inancına mensup olan Türkler İslam dininin kendi dinleriyle benzerliklerini gördüklerinde önce gruplar hâlinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. Karahanlı Devleti Dönemi’nde ise toplu olarak İslam dinini kabul ettiler. Böylece İslam kültürü etkisine girilmiş, bu durum hem günlük hayatı hem de edebiyatı etkilemiştir.

Geçiş Dönemi’ne ait eserler 11 ile 13. yüzyıllar arasında verilmiştir. Bu döneme ait eserler Arap ve Fars edebiyatları örnek alınarak oluşturulmuştur. Döneme ait eserler genellikle Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. Eserlerde İslam öncesi Türk edebiyatına ait özelliklerle Arap ve Fars edebiyatlarına ait özellikler iç içedir. Eserler didaktik bir anlatıma sahiptir. İslamiyet öncesi Türk kültürü ile İslami kültürün birlikte yer aldığı bu dönemin önemli eserleri Kutadgu Bilig, Divanü Lugati’t-Türk, Divan-ı Hikmet ve Atebetü’l Hakayık’tır.

Okuduğunuz metnin alındığı “Kutagu Bilig”, “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hâcip tarafından 1069-1070 yıllarında yazılmıştır. Karahanlı Sultanı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a sunulmuştur. Eser, Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır, Türk edebiyatındaki ilk mesnevidir. Siyasetname türündeki eserde hükümdar adaleti, vezir mutluluğu, vezirin oğlu akıl ve bilgiyi, vezirin kardeşi ise yaşamın sonunu temsil etmektedir.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Metinde sözü edilen kişileri ve bu kişilerin temsil ettiği değerleri aşağıdaki tabloya yazınız.

Kişiler

  • Cevap: Küntogdı   / Aytoldı   / Ögdülmiş  / Odgurmış

Unvanları

  • Cevap:

Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder;

Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder;

Ögdülmiş de vezirdir ve aklı temsil eder;

Odgurmış ise akibeti/kanaati temsil eder.

Temsil Ettikleri Değerler

  • Cevap:

Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder;

Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder;

Ögdülmiş de vezirdir ve aklı temsil eder;

Odgurmış ise akibeti/kanaati temsil eder.

.
.
.
Diğer tüm sayfalar için TIKLAAAA
10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Düşler Yayıncılık 2022 2023

10.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-dusler-yayincilik-sayfa-

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk