sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

 Uzman Öğretmenlik Modül 7 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİ DEĞİŞİKLİĞİ TARAMA SORULARIUzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,

Hazırlayan: SULTANHOCA

DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz.  Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ


Hazırlayan: SULTANHOCA

 ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİ DEĞİŞİKLİĞİ TARAMA SORULARI


1. Atmosferde hava olaylarının büyük bölümünün yaşandığı katman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratosfer

B) Ekzosfer

C) Troposfer

D) Termosfer

E) Mezosfer2. Belirli bir bölgede, kısa süre içinde etkili olan meteorolojik olaylara ne denir?

A) İklim değişikliği

B) Küresel ısınma

C) Klimatoloji

D) Sera etkisi

E) Hava olayları3. İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek

nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin

yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.

Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Sürdürülebilir kalkınma

B) Ekolojik ayak izi

C) Çevre direnci

D) Küresel ısınma

E) Sera etkisi4. I. Kentin havasını soğutur

II. Kentsel Selleri Önlerler

III. CFC gazlarını azaltır

IV. Gıda Güvenliğini Geliştirirler

Yukarıdakilerden hangileri yeşil çatının işlevleri arasında yer alır?

A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II, III ve IV
5. Türkiye’nin 26 Ağustos 2009’da katıldığı, amacı küresel düzeydeki insan kaynaklı

sera gazı salınımlarını azaltmak olan protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montreal protokolü

B) Stockholm çevre protokolü

C) Kyoto protokolü

D) Bern sözleşmesi

E) Marpol protokolü6. ...................................... atmosferdeki gazların gelen güneş ışınımına karşı geçirgen,

buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen

olması nedeniyle, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı

dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanabilir.

Paragraftaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

A) Küresel iklim değişikliği

B) Küresel ısınma

C) Hava olayları

D) Sera etkisi

E) Enerji verimliliği7. Aşağıdakilerden hangisi sera etkisine neden olan gazlardan biri değildir?

A) CO2

B) H2O

C) CH4

D) SO2

E) N2O
8. I. Temiz su ve sanitasyon

II. Erişilebilir ve temiz enerji

III. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

IV. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı

V. Eşitsizliklerin azaltılması

Yukarıda verilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri

ekonomik boyut içerir?

A) II, III, IV, V

B) I, II, IV

C) III, IV, V

D) I, IV, V

E) II, III, V9. 1972 yılında gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda sosyo-ekonomik

yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin “çevre” konusunda ilk defa

toplandığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stockholm

B) Rio

C) Bruntland

D) Paris

E) Kyoto10. “Litosfer” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava küre

B) Yaşam küre

C) Su küre

D) Buz küre

E) Taş küre


CEVAPLAR: 1.C 2.E 3.A 4.B 5.C 6.D 7.D 8.C 9.A 10.E

DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ


Uzman Öğretmenlik Modül 6 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk