sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi (2.Ünite) Çalışma Kağıdı

9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi (2.Ünite) Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Hikaye Çalışma Kağıdı,  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Hikaye Ünitesi TestÇALIŞMA KAĞITLARI, 9.Sınıf Edebiyat 2.Ünite Hikaye Çalışma Kağıdı,


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi (2.Ünite) Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız 


2.ÜNİTE : HİKAYE /ÖYKÜ  ÜNİTEKONULARI


İÇERİK

1-Hikaye Nedir?        

 2-Hikaye  Yapı Unsurları

3-Hikaye Planı                        

4-Hikaye Türünün Özellikleri

5-Hikaye Türleri         

6-Hikaye  Türü Tarihi Gelişimi

7-Hikaye -Roman Karşılaştırması

8-Hikayelerde Kullanılan Anlatım Türleri

9-Hikayelerde Kullanılan Anlatım Teknikleri

KLASİK SORULARIN DEVAMI İÇİN

 TIKLAAA

9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi (2.Ünite) Çalışma Kağıdı 

1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
( ) Hikâyelerde olay ve kişilerde gerçeğe uygunluk aranmaz.
( ) Diyalog tekniği kahramanın içinden geçirdiklerini dile getirdiği tekniktir.
( ) Olay hikâyeleri genellikle şaşırtıcı bir şekilde sonuçlanır.
( ) Bir metinde birden çok anlatıcı olabilir.
( ) Türk edebiyatında durum hikâyesinin temsilcileri Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay’dır.
( ) Anlatıcının olayların içerisinde yer almadığı sadece gördüklerini anlattığı bakış açısına gözlemci bakış açısı denir.
( ) Hikâyede kişiler ayrıntılı bir şekilde betimlenmelidir.
( ) Karakterin aklından geçen düşüncelerin bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan verildiği anlatım tekniği bilinç akışı tekniğidir.
( ) Anlatıcının olan biten her şeyi bildiği bakış açısı ilahi bakış açısıdır.
( ) Hikâyeler anlatmaya bağlı metinler içerisinde yer alır.
( ) Durum hikâyelerinde merak ögesi ön plandadır ve hikâyeler beklenmedik bir şekilde sona erer.
( ) Hikâyelerde zaman sadece ileriye doğru akar.
( )Bir kahramanın rüyasını ,geçmişini, hissettiklerini bilen bakış açısı ilahî bakış açısıdır.
( ) Türk edebiyatında Tanzimat’tan önce hikâye türünün yerini halk hikâyeleri, destanlar, masallar, mesneviler ve Dede Korkut Hikâyeleri tutmaktaydı.

2.Olay hikâyesi ve durum hikâyesini karşılaştırınız.
Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Benzerlikleri
*
*
*
*

Olay Hikâyesi-Durum Hikâyesi Farklılıkları
*
*
*
*


3. Hikâye türünün ilk örneklerini yazınız.
Dünya edebiyatındaki ilk hikâye örneği:
Türk edebiyatındaki ilk hikâye örneği:
Batılı anlamda ilk gerçekçi hikâye örneği:
.
A) Aşağıdaki hikaye parçalarında hikayenin yapı unsurlarından belirgin olanlarına (+), belirgin olmayanlara (-) koyunuz.


1. Oğuz toplanıp üzerine vardı. Tepegöz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı, atıp elli altmış adam helak eyledi. Alplar başı Kazan'a darbe vurdu. Dünya başına dar oldu. Kazan'ın kardeşi Kara Göne Tepegöz'ün elinde perişan oldu. Düzen oğlu Alp Rüstem şehit oldu. Uşun Koca oğlu gibi pehlivan elinde şehit oldu.
a. ( ) olay b. ( ) kişiler c. ( ) zaman d. ( ) mekan


2. Eski zamanlarda bir yörenin hükümdarı olan Kazan Bey varmış. Kazan beyin ise Uruz isimli bir oğlu varmış. Kazan bey oğlunun savaşmayı bilmemesi üzerine üzülürmüş. Oğlu da aynı durumdaymış ve bir gün babasından ona savaşmayı öğretmesini istemiş. Durum böyle olunca Kazan bey oğlunu ava çıkarmış. Amacı av sırasında oğluna savaşmayı ve nasıl kan döküldüğünü öğretmekmiş.
a. ( ) olay b. ( ) kişiler c. ( ) zaman d. ( ) mekanB. Aşağıdaki hikaye parçalarında kullanılan anlatım biçimlerine (+), kullanılmayanlara (-) işareti koyunuz.

1. “Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği ucu sivri ucu küt biçimli ayakkabılar vardı.”

a. ( ) açıklama b. ( ) tartışma c. ( ) öyküleme d. ( ) betimleme2. “Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir.

a. ( ) açıklama b. ( ) tartışma c. ( ) öyküleme d. ( ) betimleme


3. “Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyorlar. Üstelik bunlar, edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek, hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret olamaz. Çünkü bizim onlardan istediğimiz; duygu ve düşüncelerini düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun için de sanatçı olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız kullanacak ölçüde bilmelidir bence.”

a. ( ) açıklama b. ( ) tartışma c. ( ) öyküleme d. ( ) betimlemeC. Aşağıdaki hikaye parçalarının anlatıcısını ve bakış açısını yazınız.


1. Esnaftı. Küçük dükkânında sattığı kumaşlarla geçimini sağlamaya çalışıyordu. Yalnız bir huyu vardı, aynı sokaktaki rakiplerinin vitrin camları çok kirli diye sürekli şikâyet ederdi. Meslektaşları onun bu dırdırlarından bıkıp usanmışlardı. "Neden şehirdeki en kirli vitrin bu adamlarda, anlamıyorum" diye söylenirdi sık sık. Bir gün kahvede otururken işi iyice ileriye götürdü ve diğerlerine karşı kırıcı davrandı. ( )

Anlatıcı:

Bakış açısı:2. Bir zamanlar yaşadığım evin, gece yarısı eve dönerken taşıdığım o fenerin, duvardaki Acem halısının ve aslında gerçek bir kent olan Galata'da gördüğüm her şeyin sadece benim zihnimdeki düşünceler olduğu fikri kafama saplandığında muhakeme gücümün zayıfladığına hükmetmiştim. Ama şimdi görüyorum ki asıl bunu düşündüğümde yanılmışım. Çünkü onlar gerçekten de benim düşlerimdi.

Anlatıcı: 
Bakış açısı:

Ç. Aşağıdaki hikaye parçalarında hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

1. — Canım, neden söküyorsunuz? dedim.

— Mühendis Ahmet Bey söktürüyor.

— Ne yapacak bunları?

— Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da...

— İngiliz çimi alsın, eksin, mademki herif zengin...(....................................)2. “Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da kaçamak yolu yok mu? Simidi kır, cebine sok. Tek elinle bir lokma koparıp kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama, ben dişlerim sağlamken ısıracağım."(Yusuf Atılgan-Aylak Adam)(....................................)3. “Yollar kalabalıktı. Baktığı yeri gözlerinden en uzun sakladıkları için en çok Bebek tramvayına kızıyordu. Devetüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı; ama o değildi. Şapkalıydı. Kalktı. Kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 7 Mart Cumartesi yazılıydı. 27’nin yarısı kara yarısı kırmızıydı. Rahatladı. İşte boşuna beklemişti. İnsanların düzeninde bütün ayrıntılar önemliydi. Günlerin adı bile… Bugünün cumartesi olduğunu bilseydi saat birde onu görürdü.”(Yusuf Atılgan-Aylak Adam)(....................................)D.Aşağıda verilen bilgileri "doğru" "yanlış" olarak değerlendiriniz.

1. Boccacio. "Decameron Öyküleri" adlı eseriyle hikayenin ilk çağdaş örneğini vermiştir. (D) (Y)

2. Türk edebiyatında Batılı anlamda yazılan ilk hikaye Letaif-i Rivayat'tır. (D) (Y)

3. Hikayelerde ele alınan olayların gelişiminde mantıksal bir sıra izlenir. (D) (Y)

4. Hikayelerde kişi sayısı romana göre fazladır. (D) (Y)

5. İlahi bakış açısında anlatıcı kahramanların iç seslerini duyar. (D) (Y)

6. Gözlemci bakış açısında anlatıcı, kendi düşünce ve hislerini anlatır. (D) (Y)

7. Kahraman bakış açısında birinci tekil kişili anlatım vardır. (D) (Y)

8. Bir edebi eserde birbirine karşıt unsurların, karakterlerin bir arada anlatılmasına çatışma denir. (D) (Y)

9. Olay hikayesinin ilk örneklerini Guy de Maupassant vermiştir. (D) (Y)

10. Olay hikayesinin Türk edebiyatındaki temsilcisi Sait Faik Abasıyanık'tır. (D) (Y)

11. Çehov'un öykülerinde giriş, gelişme, sonuç bölümleri bulunmaz. (D) (Y)

12. Durum öykücülüğünde eser verenler arasında Memduh Şevket Esendal vardır.(D) (Y)

13. Yazar eserde kurguladığı çatışma sayesinde vermek istediği mesajı ulaştırabilir.(D) (Y)

14. Bütün hikayelerde serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmak zorundadır. (D) (Y)

15. Hakim bakış açısında olayın geçmişi, geleceği, kahramanların ruh halleri bilinir.(D) (Y)

16. Kahramanın, mekanın ve sorunun tanımlaması serim bölümünde yapılır. (D) (Y)

17. Durum hikayeciliğinde betimlemelere önem verilir. (D) (Y)

18. Durum hikayeciliğinde olay bitince hikayede bitmiş olur. (D) (Y)

19. Hikaye türü, edebiyatımıza Tanzimat döneminde girmiştir. (D) (Y)

20. Olay hikayesinde belli bir son vardır, durum hikayesinde olay belli bir sonuca bağlanmaz. (D) (Y)

E.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1*Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılara .................. denir.
2*Hikâyelerde düşündürmekten çok, .......................... ve ................................ esastır.
3*Hikâyenin Öğeleri/Yapı Unsurları........................-...................-...................-........................-..................-............................-........................'dır
4*Hikâyede.............................temel öğedir.

5*Hikâye planı ...................-...................-........................ olarak üç bölümden oluşur:
6*Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölüm.......................................bölümüdür.
7*Hikayelerde .......................-...................... zaman dilimi kullanılır.
8*Tek bir kişinin orta yere gelerek halkı bazen güldürmek bazen düşündürmek bazen de insanlara ders vermek maksadı ile anlattığı hikayelere ........................ denir.
9* .......................................hikayeleri 12-14. yy'de Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır.
10*.......................................hikayeleri Türk edebiyatında 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile sözlü olarak aktarılan , yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir
11* Çağdaş Hikaye: ......................-......................-.........................-................... olmak üzere dörde ayrılır.
12*.......................öykülerine "klasik öykü" de denir.
13*Olay hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
14*Durum hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
15*Modern hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
16*Küçürek hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
17*Olay hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
18* Durum hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
19* Modern hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................

20* Küçürek hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................

21.............................öykülerinde merak öğesi ikinci plandadır..
22*Durum öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
23* Olay öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
24*.........................................hikâyelerinde kahraman dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre

algılar ve anlatır
Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç ............................... hikâyeler yazmışlardır.
25*........................... hikayeler; çok kısa öykü, minimal öykü olarak da anılır. “
26*Rönesans'tan (16. yüzyıl) sonra ......................... ın yazdığı.......................' adlı eseri öykü türünün ilk örneği kabul edilir.
27*Çağdaş hikayelerden önce ........................-........................-........................-........................... gibi türler hikayenin yerini tutmaktaydı.
28*Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öyküler ...........................Döneminde yazılmıştır.
29* Türk edebiyatında ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın ".................................”sidir
30* Türk edebiyatında ilk öykü örneği "........................ (1880-1890)' adlı eseriyle ...................... vermiştir.
31*Batılı anlamda ilk öykü örneğini ise Sami Paşazade Sezai'nin "............................."adlı eseridir.
32*............................ olay öykücülüğünde yeni bir çığır açmış,öykücülüğü bir meslek haline getirmiştir.
33*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................anlatım türleri kullanılır.
34*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................- ..................- ................. vs. anlatım teknikleri kullanılır.


9. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi 2.Ünite Çalışma Kağıdı


1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk