sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Uzman Öğretmenlik Modül 5 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz

Uzman Öğretmenlik 5.Modül Test Soruları PDF İndir, Online Çöz, Uzman Öğretmenlik 6.Modül Test Soruları 

Uzman Öğretmenlik Modül 5 Test Soruları, UZMAN ÖĞRETMENLİK, UZMAN ÖĞRETMENLİK TESTLERİ,


DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda değerli öğretmenlerimiz için bir paylaşımda bulunacağız. 
Uzman Öğretmenlik Modül 5 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz  üzerine bir paylaşım yapıyoruz. 6 Bize katkı sağlamak isteyen takipçilerimiz derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle derskonum@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız


DİĞER TÜM MODÜLLERİN TESTİ İÇİN TIKLAYINIZUzman Öğretmenlik Modül 5 TEST-1

1- Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların “eğer”siz ve “ama”sız genel eğitim sınıflarında bir arada bulunması üzerine inşa edilen bir yapıdır.

Kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlamayı yapan araştırmacı kimdir?

A) Ballard

B) Kurt&Gross

C) Graham

D) Hodkinson

E) Dewey

 

2- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A) Tüm çocukların özelliklerini dikkate alarak eğitimde eşit erişime yöneliktir.

B) “Çeşitlilik” esastır ve bireysel farklılıklar olağan karşılanarak ayırıcı özellik şeklinde vurgulanmaz.

C) Çocukların “bireysel farklılıkları” ön plandadır ve çoğu zaman bu durum sorun yada ayırıcı özellik olarak görülür.

D) Tüm çocukların okula aidiyeti, katılımı için

gerekli tedbirler alınır.

E) Eğitim ortamlarının çocukların özelliklerine göreyapısal ve işlevsel olarak düzenlenmesi söz konusudur.

 

3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kapsayıcı eğitim anlayışıyla tam olarak örtüşür?

A) Tüm öğrencilerin öğretmeni olmak

B) Özel çocuklara özel özen göstermek

C) Özellikle ötekileştirilmiş bireylere kucak açmak

D) Özel öğrencilere özel ortamlar hazırlamak

E) Çocukları eğitim ortamlarına hazırlamak

 

4- Aşağıdaki uluslararası düzenlemelerden hangisinde kapsayıcı eğitim ilk defa gündeme gelmiştir?

A) 1994 UNESCO Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi

B) 2003 BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği

C) 1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi

D) 2008 BM Engelli Hakları Sözleşmesi

E) 2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama
5- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim ile ilgili çalışma yapan uluslararası kurum ve kuruluş değildir?

A) AB

B) UNESCO

C) UNICEF

D) BM

E) NATO
 

6- Kapsayıcı eğitimi işler hâle getirmeye yönelik formüle eden uluslararası insan hakları hukukunun ilk örneği ve 24. maddesi ile kapsayıcı eğitim hakkını dile getiren ve yasal olarak bağlayıcılığı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir.

Yukarıda bahsi geçen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi

B) 1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi

C) 2008 BM Engelli Hakları Sözleşmesi

D) 2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama

E) 1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme7- Özel gereksinimli çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile bir arada eğitim görmelerine ilişkin gerekliliği ifade eden ülkemizdeki ilk yasadır. Aynı zamanda bu yasa özel eğitimle ilgili doğrudan çıkarılan ilk ve en kapsamlı yasa özelliğini taşımaktadır.

Yukarıdaki ifadede ülkemizde düzenlenen hangi yasadan bahsedilmektedir?

A) 1739 Sayılı Mlii Eğitim Temel Kanunu

B) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

C) 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun

D) 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

E) 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu8- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim uygulamalarından biri d eğildir?

A) Erişilebilir ve kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulması

B) Tek sektörlü bir yaklaşımın kullanılması

C) Kapsayıcı eğitime yönelik eğiticilerin mesleki gelişimine destek verilmesi

D) Toplumun sürece dâhil edilmesi

E) Hizmetlere ve hizmet alan gruplara yönelik verilerin toplanması

 

9- Bu kavram, fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması ve sınıftaki tüm materyallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri temelinde kullanılabiliyor olmasını ifade eder.

Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir?

A) Erişim

B) Erişilebilirlik

C) Katılım

D) Destek

E) Oryantasyon

10- Okul Müdürü Mehmet Bey, okulundaki yürüme engelli ve tekerlekli sandalye kullanan öğrencisi Ali’yi bayrak törenlerinde bayrağı göndere çekme işiyle görevlendirmiştir.

Mehmet Bey’in bu davranışı kapsayıcı eğitimin hangi bileşenine hizmet etmektedir?

A) Erişim

B) Erişilebilirlik

C) Destek

D) Katılım

E) Destek ve erişim

 

11- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim anlayışını benimsemiş bir okulun okul kültüründe gözlenebilecek bir davranış biçimi değildir?

A) Öğretmen, öğrenci ve aileler okullarını ifade ederken “Biz” ifadesini kullanırlar.

B) Öğretmenler içeriği ve öğrenme faaliyetlerini farklılıkları gözeterek düzenlerler.

C) Liderler okulun kapsayıcılık faaliyetleri hakkında velileri bilgilendirirler.

D) Öğretim yöntemlerini belirleme görevi sadece öğretmenler tarafından yürütülür.

E) Eğitim fırsat eşitliği ve adaleti temelinde bir hak olarak görülür.

 

12- Ayşe Öğretmen oluşturduğu küçük grupların çalışmalarını gözlerken özel gereksinimi olan öğrencisi Halil’in arkadaşlarının dağılan boya kalemlerini topladığını görmüş ve ona, “Boya kalemlerini topladığın için arkadaşların vakit kaybetmeden çalışmalarını tamamlayabildi. Aferin Halil,” demiştir.

Ayşe Öğretmen’in Halil’e sunduğu geri bildirim için hangisi söylenebilir?

A) Düzeltici geri bildirim

B) Çaba geri bildirimi

C) Betimleyici geri bildirim

D) Olumsuz geri bildirim

E) Resmi geri bildirim13- Aşağıdakilerden hangisi öğretimin uyarlandığı sınıfların geleneksel sınıflara göre bir farklılığıdır?

A) Öğretim öğretmen merkezlidir.

B) Öğretim birden fazla yolla sağlanır.

C) Öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır.

D) Öğretmen tüm öğrencilere aynı ödevi verir.

E) Daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim yapılır.
14- Burcu Öğretmen matematik dersinde, sınıfındaki akranlarına nazaran daha hızlı öğrenen bir grup öğrencisine daha karmaşık ve yirmi problem içeren bir etkinlik kâğıdı verirken diğer öğrencileri için on iki problem içeren bir etkinlik kâğıdı dağıtmıştır.

Burcu Öğretmen’in bu davranışı ile öğrenme içeriğini hangi açıdan uyarladığı söylenebilir?

A) Öğrencilerin ilgilerine görelik açısından

B) Zorluk seviyesini çeşitlendirmek açısından

C) Öğrenme boyutunun miktarı açısından

D) Ders amacını çeşitlendirmek açısından

E) Motivasyon sağlamak açısından
15- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimi benimsemiş bir öğretmenin öğrenme süreçlerine yönelik yaptığı çalışmalarda öğrencilerinin tepkilerine yönelik bir uyarlamaya örnek verilebilir?

A) Farklı görsel araçlar kullanmak

B) Bir göreve ait zaman çizelgesini kişiselleştirmek

C) Daha somut örnekler planlamak

D) Uygulamalı etkinlikler yapmak

E) Dil bakımından katılımı sınırlı öğrencilerle cevap kartlarıyla iletişim kurmak
16- Sema Öğretmen “n” harfini öğreteceği gün kılık değiştirmiş ve kendisini bir nineye çevirerek derse girmiştir. Bu kıyafetiyle öğrencilerini şaşırtmış ve öğrencilere nine ile dede maskeleri yaptırmıştır. Öğrenciler “nine” kelimesine ulaştıktan sonra ise hazırladıkları maskeleri de kullanarak bir nineyi konu alan gösteriler yapmışlardır.

Sema Öğretmen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğrenme dışı ortamları sürece dâhil ederek zenginleştirme yaptığı

B) Öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedeflediği

C) Öğrencileri sürece dâhil etmeye yönelik çalışmalar geliştirdiği

D) Drama çalışmaları yaptırdığı

E) Farklı tekniklerle sınıf ortamını heyecanlı hâle getirdiği
17- Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı bir okulda yürütülebilecek ebeveyn eğitimi çalışmalarına örnek olarak gösterilemez?

A) Okula uyum semineri

B) Ev ziyaretleri

C) Trafik kuralları uygulamalı eğitimi

D) Veli akademileri

E) Velilere yönelik sınav süreci hazırlık eğitimi18- Kapsayıcı eğitim anlayışını benimsemiş bir okulda haftanın bir gününde, ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşen bir okuma saati etkinliği düzenlenmektedir. Etkinlik sürecinde veliler ve öğrenciler okul kütüphanesinde birlikte okuma yapmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen uygulama okul-aile etkileşimini artırmaya yönelik hangi çalışmalara örnek gösterilebilir?

A) Ebeveyn eğitimi

B) Ebeveyn katılımı

C) İş birlikli faaliyetler

D) Öğrenme ortamları

E) Rehberlik çalışmaları
19- Aşağıdakilerden hangisi “karşılama ritüelleri” içerisinde yer alan bir faaliyet değildir?

A) Tanışma yemeği

B) Sabah anonsları

C) Müfredat gecesi

D) Bayrak törenleri

E) Oryantasyon20- 1928 yılında Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir dernektir. Köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Bahsedilen dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Eğitim Derneği

B) Türk Eğitim Vakfı

C) Milli Eğitim Vakfı

D) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

E) Başka Bir Okul Mümkün Derneği

 

21- şağıdaki dezavantajlı gruplardan hangisinde fiziksel sınırlılıklar dezavantaj oluşturmada diğerlerinden daha etkilidir?

A) Mülteciler

B) Göçmenler

C) Mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları

D) Özel eğitim gereksinimli çocuklar

E) İstismara uğramış çocuklar22- Abdulkerim, mülteci olarak ülkemize yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Geldiği yerde okur yazar olan Abdulkerim Türkiye’de okula başladığı ilk günlerde dersleri anlamakta, yazılan harfleri tanımakta ve arkadaşlık kurmakta çok zorlanmıştır. Teneffüste okul bahçesindeki kalabalık ve ses onu ürkütmüştür. Özellikle yakındaki havalimanına iniş yapan uçakların seslerini her duyduğunda kulaklarını kapatmıştır. Yukarıdaki paragrafta mülteci grupların eğitiminde karşılaşılan zorluklardan hangisiyle ilgili bir örnek durum yoktur?

A) Ailevi durumlar

B) Sistemsel farklılıklar

C) Psikososyal durumlar

D) Dil sorunu

E) İletişim sorunu23- Mülteci öğrencilerin eğitimi ile ilgili olarak bir okulda; okul kültürü, yapısı ve özelliklerini içeren birtakım düzenlemeler yapılmış ve bu öğrencilere yönelik kapsayıcı düzeyde gerekli tedbirler alınmıştır.

Mülteci öğrenciler için yukarıda bahsi geçen düzenlemelerin hangi düzeyde yapıldığı söylenebilir?

A) Mikro düzey

B) Mezo düzey

C) Makro düzey

D) Üst düzey

E) Minimal düzey
24- Kaliteli kapsayıcı eğitim bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde eksiksiz ve doğru olarak verilmiştir?

A) Öğretim- erişim- değerlendirme

B) Süreç- katılım- öğretim

C) Erişim- destek- iş birliği

D) Katılım- iş birliği- iletişim

E) Erişim- katılım- destekYukarıda bir grup öğrencinin dezavantajlı bireylere/gruplara karşı tutumunu içeren ifadeleri yer almaktadır. 25, 26 ve 27. soruları bu ifadelere göre cevaplayınız.


25- Ön yargı; Türkçe sözlükte, “bir şeyi yeterince bilmeden varılmış kanı; önceden verilmiş yargı” biçiminde felsefi ve sosyolojik açılardan tanımlanmıştır.

Yukarıdaki çocuklardan hangisi dezavantajlı bir gruba karşı ön yargılı bir genelleme yapmıştır?

A) Serhat B) Ege C) Emel D) Ceren E) Sinan26- Yukarıdaki çocuklardan hangisinin ifadesinde alenen nefrete ve alay etmeye yönelik bir söylemle yapılan doğrudan ayrımcılık vardır?

A) Emel B) Ceren C) Serhat D) Ege E) Sinan

27- Yukarıdaki çocukların ifadeleri ile göstermiş oldukları ayrımcılık türü eşleştirildiğinde hangi seçenekte yanlış yapılmıştır?

A) Serhat – cinsiyet ayrımcılığı

B) Ege- engellilik/özel gereksinime yönelik ayrımcılık

C) Emel- etnik köken ayrımcılığı

D) Sinan- dini inanç ayrımcılığı

E)Ceren- sosyo-ekonomik düzeye yönelik ayrımcılık
28- Aşağıdakilerden hangisi, “toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak,bu kaynaklardan yeterince pay alamamak” olarak tanımlanan kavramdır?

A) Ötekileştirme

B) Sosyal dışlanma

C) Kalıp yargı

D) Doğrudan ayrımcılık

E) Damgalama
29- Ömer Öğretmen, sınıfında bazı yapısal düzenlemeler yapmış; okuma köşesi, zekâ oyunları köşesi, müzik köşesi gibi çeşitli köşeler oluşturmuştur. Bu köşeleri oluştururken öncesi- sonrası fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğrafları sınıf albümüne ilave etmiştir.

Ömer Öğretmen’in yapmış olduğu bu öz değerlendirme yöntemi için aşağıdakilerden hangisine örnektir diyebiliriz?

A) Sevgili Günlük

B) Benim Eşsiz Sınıfım

C) Sevgili Meslektaşım

D) Portfolyo

E) Öz değerlendirme rubriği30- Aşağıdaki okullardan hangisinde kapsayıcı eğitimin kalitesi düşüktür?

A) X okulunda kırk öğrenciye bir öğretmen düşmektedir.

B) Y okulunda öğretmenler mülteci öğrencilerin entegrasyonuna yönelik hizmet içi eğitimler almışlardır.

C) Z okulunda yürüme engelli öğrencinin kullanımı için engelli tuvaleti yaptırılmıştır.

D) F okulunda özel gereksinimli öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanmaktadır.

E) K okulunda mevsimlik işçilerin çocukları için yetiştirme kursları düzenlenmektedir.


CEVAP ANAHTARI


1-D


9-A


17-B


25-C


2-C


10-D


18-C


26-E


3-A


11-D


19-D


27-D


4-A


12-C


20-A


28-B


5-E13-B


21-D


29-B


6- C


14-B


22-A


30-A


7-E


15- E


23-B


 


8-B


16-A


24-E

 


Uzman Öğretmenlik Modül 5 Test Soruları PDF İndir, Online Çöz


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk