sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 33

   12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2022 2023

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022-2023, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları sayfa 33, KİTAP CEVAPLARI, EDEBİYAT KİTAP CEVAPLARIderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ordinat Yayınları Ders Kitabı Cevapları  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


CEVAPLAR AŞAĞIDA


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınız


12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa .
.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 33

Konuşma dilinde “az çaba kuralı” olarak bilinen ve kelimelerin söylenmesinde zamanı azaltmak ve telaffuz kolaylığı sağlamak üzere kelimelerdeki bazı seslerin söylenmemesi ya da değiştirilmesine dayanan uygulamalar, internet ortamında yazılı dil kullanımında kendini göstermektedir. Diğer taraftan internet ortamında günlük konuşma diline ait birtakım özelliklerin yazılı anlatımda kullanıldığı görülmektedir. Konuşma eylemi teknolojinin imkânlarıyla yazılı olarak yapıldığından incelenen sanal sohbet (chat) yazışmaları ve forum kayıtlarında konuşma dili unsurları oldukça fazladır ve yazılı anlatıma ait kurallar önemsenmemektedir.

B. Yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcük veya sözcük gruplarının anlamlarını yazınız.

  • Cevap:

Az çaba kuralı: “Dilde tutumluluk, dil ekonomisi” gibi adlarla da bilinen bu ilkeye göre, gereksiz yapılardan, tekrarlardan kaçınmak; sözü dolaysız ve ekonomik ama etkili biçimde söylemek gerekmektedir.

Yazılı dil: Yazı dili bir ülkede konuşulan ağızlardan birinin yazılı anlatımlar için kabul edilmiş biçimidir. Ölçünlü dil, standart dil olarak da belirtilir. Dünyada konuşulan dillerden bazıları, tarihten bugüne dek yazılı kullanıma da girmiş, zamanla gelişerek yazı dili olmuştur.

Sanal sohbet ( chat ) : Sanal sohbet: Çeşitli yazılımlar aracılığıyla, uluslararası ağ ortamlarını kullanarak karşılıklı olarak, yazılı, sözlü veya görüntülü olarak iletişim kurma, görüşmedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

  • Cevap:

1. Edebî eserin psikoloji biliminden yararlanılarak incelenmesine edebiyat psikolojisi, denir.
2. Hikmet, aforizma, özdeyiş vb. edebiyat ürünleri edebiyat ve felsefe, ilişkisini ortaya koyar.
3. Peyami Safa, romanlarında ruhi tasvirler yaparak psikoloji, biliminden yararlanmıştır.
4. Mehmet Rauf’un Eylül adlı eseri psikolojik roman, roman türüne örnektir.
5. Türk bilim dünyasında sözlükçülük geleneği oldukça eskidir. Günümüzdeki bilgilere göre ilk Türk sözlüğü Kaşgarlı Mahmut’un hazırladığı Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserdir. Bu sözlüğün hazırlanış amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir.

D. Aşağıdaki eserlerle yazarları eserin numarasını yazarın başına yazarak eşleştiriniz.

  • Cevap:

1. Lehcetü’l-Lügat (5) Zemahşeri
2. Muhâkemetü’l-Lugateyn (7) Ahmet Vefik Paşa
3. Lügat-i Naci (3) Muallim Naci
4. Kamus-ı Türkî (6) Kaşgarlı Mahmut
5. Mukaddimetü’l-Edeb (1) Esat Mehmet Efendi
6. Divanü Lügâti’t-Türk (4) Şemseddin Sami
7. Lehçe-i Osmani (2) Ali Şir Nevai

E. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  • Cevap:

(D) “Bilim olarak edebiyat psikolojisi, edebiyat bilimi ile psikolojinin yöntemlerinden yararlanır.” cümlesi nesnel bir yargıdır.
(D) Edebi eserde üslup, estetik zevk önemlidir; felsefi eser ise akıl yürütme ve mantıksal çözümlemelerle doludur.
(Y) Muhâkemetü’l-Lugateyn Türkçe-Farsça bir sözlüktür.
(Y) “Felsefe; varlık, bilgi ve değerler hakkında toplu bir görüş, bütünlüklü bir bilgi elde etme amacı güder.” cümlesinde noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
(D) “Felsefe; en genel anlamıyla insan, evren ve değerleri anlamak amacıyla sürdürülen en kapsamlı bir araştırma, birleştirici ve bütünleştirici bir açıklama girişimidir.” cümlesinde tanımlama yapılmıştır.

.
.12.sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-ordinat-yayinlari-sayfa-

12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları 2022 2023

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk