sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları Test İndir

9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları,9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları,9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


9-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

9-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari-indir
derskonum . com Anadolu Lisesi

 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi

 

2.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

TEST 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI


Cahit Arf, Türkiye’ye kesin dönüşünü gerçekleştirdikten sonra, ODTÜ Matematik Bölümü’nde çalışmaya başladı. 1980 yılında emekli olana kadar buradaki görevini sürdürdü. Matematik bilimine yaptığı büyük katkıları için hayatı boyunca çok sayıda ödülle onurlandırıldı. Eğitim verdiği sürede yalnızca ders vermekle yetinmeyerek, katıldığı konferans ve toplantılarda genç matematikçilerle birebir iletişime geçmeye çalıştı.
1. Parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biyografi türündeki metinden alınmıştır.
B) III. kişili anlatım vardır.
C) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
D) Etken ve edilgen fiil örnekleri vardır.
E) Öznel ifadeler hakimdir.


2. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D) Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır.
E) Üslubu özenli değildir.

3. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi'nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre komedisi
B) Karakter komedisi
C) Dram
D) Trajikomik
E) Melodram


4. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler.

B) Trajedide konular tarihi olaylardan ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir.
C) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir; dramdaysa kişiler halkın her kesimindendir.
D) Trajediler nazımla; dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir.
E) Klasik trajedide üç birlik kuralına (olay-zaman-mekân) uyma zorunluluğu yoktur, dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır.

5. “Günce” kelimesini günlük türündeki yazılarında kullanarak bu kelimeyi yazın hayatımıza kazandıran yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Falih Rıfkı Atay
C) Salah Birsel
D) Nurullah Ataç
E) Reşat Nuri Güntekin


Kardeşim,
Neymiş senin bu Antalya? İki gündür buradayım, beni allak bullak etti. Akdeniz işte, bütün haliyle Akdeniz. Su, hava, ışık, bitki… İnsanların yumuşak huyu, her şey o. Selviler, portakal, limon. Her şey Akdeniz’in diliyle konuşuyor…
6. Bu parçanın yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günlük
B) Otobiyografi
C) Blog
D) Hatıra
E) Mektup


7. Şikâyetnameyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dönemin zihniyetini yansıtan yergisel bir metindir.
B) 16.yüzyılda yazılmıştır.
C) Arapça ve Farsça kelimelerle yüklü bir dil kullanılmıştır.
D) Secilerle yüklü ağır ve süslü bir anlatımı vardır.
E) Fuzûli tarafından yazılan bir tezkiredir.


 Edebiyatımızda -------------- günlük türünün ilk örnekleridir. ------------------- ise günümüzde biyografi türüyle benzerlik gösteren düz yazı türüdür.
8. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hatıra-hal tercümesi
B) Ruzname-tezkire
C) Seyahatname-tezkire
D) Ruzname-münşeat
E) Menakıpname-tezkire

9. Aşağıdakilerden hangisi dilekçelerin en temel anlatım özelliğidir?
A) Saygı bildiren bir hitapla başlaması
B) Ciddi ve öz bir anlatımın olması
C) Sanatlı bir anlatıma yer verilmesi
D) Şikâyet amaçlı yazılması
E) Öznelliğin ağır basması


10. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Birinci kişi ağzından yazılır.
B) İç dökme ihtiyacından doğmuştur.
C) Günü gününe yazılır.
D) Yazar inandırıcı olmak için anlattıklarını belgelendirmek zorundadır.
E) Genellikle göreceli ifadelere yer verilir.


11. Roman ve hikâye türünü karşılaştıran yargılardan aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Roman hikâyeye göre daha uzun bir türdür.
B) Roman birden fazla olay üzerine kurulu iken hikâye tek olay üzerine kurulur.
C) Romanda şahıs kadrosu hikâyedekine göre daha geniştir.
D) Romanda mekân hikâyedekine göre daha çok ve çeşitlidir.
E) Romanda kişi ve mekân betimlemelerine hikâyeye göre daha az yer verilir.


----, Genel ağ ortamında oluşturulmuş kişisel sayfalar olup görsel veya işitsel ögelerle desteklenen; sahibinin günlük gözlem, deneyim ve izlenimlerine dair paylaşımlarının yer aldığı, içerisinde farklı kişilerin yorumlarının, başka bağlantı kanallarına geçiş imkânının olduğu bir iletişim mecrasıdır.
12. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Web    B) E-mektup   C) Blog    D) Anı      E) Portal


Çocuk önümüze düştü, kırk elli adım ötede kısmen toprağa gömülmüş, ini andıran bir odaya vardık. Burası yarı karanlıktı ve birtakım şüpheli kokular ile doluydu. Kimse var mı idi? En önce hiçbir şeyin farkına varamadık fakat gözlerimiz biraz karanlığa alışır alışmaz odanın içinde bir iki vücudun kımıldadığını gördük; daha sonra bunlardan birinin bir kadın, diğerinin bir ihtiyar adam olduğunu sezdik.
13. Yukarıdaki metin aşağıdaki bakış açılarından hangisiyle yazılmıştır?
A) Gözlemci bakış açısı
B) Kahraman bakış açısı
C) İlahi bakış açısı
D) Kameraman bakış açısı
E) Düz anlatım bakış açısı


14. Aşağıdakilerden hangisi mektupların dil ve anlatımını etkileyen hususlardan değildir?
A) Mektubun konusu
B) Gönderilen kişi
C) Mektubun yazılış amacı
D) Mektubun planı
E) Yazarın dil tercihi


15. Dilekçe ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Çizgisiz beyaz kâğıda yazılır.
B) Yazılan kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehrin adı yazılır.
C) Konu kısaca anlatılır.
D) Alt makama ise "arz ederim" üst makama ise "rica ederim" şeklinde yazılır.
E) Dilekçenin sol alt köşesine adres ve varsa ekler yazılır.


Tiyatroya ilk gittiğimde on sekiz yaşındaydım. Tiyatroya gülmek için gitmiştim; ama ağlayarak çıktım. Bütün olayların sahneleneceğini düşünmüştüm, kendimi kahramanlar arasında bulmak istedim; ama krallar, kraliçeler ve tanrıçalarla karşılaştım.
16. Böyle konuşan bir seyirci aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisiyle karşılaşmış olabilir?
A) Dram
B) Komedya
C) Tragedya
D) Feeri
E) Vodvil


17. Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?
A) Heşt Behişt
B) Mecâlisü'n Nefâis
C) Tek Adam
D) Günlerin Getirdiği
E) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü


Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı

18. Bu şiirdeki altı çizili fiille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türemiş bir fiildir.
B) III. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
C) Birleşik zamanlı bir fiildir.
D) Ek eylem almıştır.
E) Geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir.


19. "İleri" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yer yön belirteci olarak kullanılmıştır?
A) İleri geri sözleriyle ortamı birden gerdi.
B) İleriyi göremeyecek kadar basireti bağlanmıştı.
C) Daha da ileri gitme, orası pek tekin değil.
D) İleri teknoloji artık hayatın her alanında kullanılıyor.
E) Başından geçenleri ileride anlatmayı düşünüyormuş.


20. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?
A) Nereye bakıyor bu adamlar böyle?
B) Nasıl gidileceğini öğrendin mi Tekirdağ’a?
C) Ne dönüp durursunuz başımda ey kuşlar?
D) Söyle, neyi değiştirebilirsin ki tek başına?
E) Ne zaman geleceğini söylemedi mi?


21. "Şiir yazmadan pek de anlamayan birçok kişi sosyal medyada kendisini büyük şair zannediyor." 
cümlesinde aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Adıl
B) Birleşik yapılı fiil
C) Sıfat
D) Zarf-fiil
E) Belirteç

Bir çınar altında geçer gecem
Konuşur dururum orda rüzgârla
Her akşam sularla uyur düşüncem
Her gece uyanır rüyalarla
22. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belgisiz sıfatlara
B) Basit zamanlı eylemler
C) Zaman zarfı
D) İşaret zamiri
E) Kişi zamiri


En derinde en son arzum
Şu halimle sana yakın
Olsam yeter, sorma neden...
23. Yukarıdaki dizelerde yer alan eylemlerin kipleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) İstek-geniş zaman
B) Şart-geniş zaman
C) Şart-emir
D) İstek-emir
E) Gereklilik-emir


O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi,
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi!
24. Yukarıdaki dizelerde kaç çekimli eylem vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6


25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?
A) Teknoloji, her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da hızla ilerlemektedir.
B) İletişim araçlarındaki değişim, insanların yaşam biçimlerini büyük oranda etkiliyor.
C) Cep telefonları artık modern dünyanın bir parçası olmuştur.
D) Araştırmaya göre öğrencilerin çok erken yaşlarda cep telefonu kullanmaya başladığı görülmektedir.
E) Öğrencilerin sadece %1’i her iki tür hatta da sahip olduklarını belirtmişlerdir.

CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
E
D
A
E
D
E
E
B
B
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E
C
B
D
D
C
D
A
C
C
21
22
23
24
25

D
E
C
C
D


9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAV

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk