sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf / Lise 1 Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları TEST

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI,
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.dönem 2.yazılı soruları TEST,  9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI, 
 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.ORTAK SINAV TEST SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.SINAV, 9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 9.SINIF, 


9. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI 2022 2023 YEPYENİ, 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI TEST SINAVI İNDİR, ÇÖZ


9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları, 9.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı,DERSKONUM.COM'UN değerli öğretmen-öğrenci-eğitim sever takipçileri.


Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları, kitap  cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..


derskonum.com olarak bu sayfamızda 9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST SINAVI üzerine bir paylaşım yapıyoruz .


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.


9-sinif-edebiyat-2-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız9. SINIF EDEBİYAT 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI ve CEVAPLARI TEST

1“Ben gazetedeki köşemde roman eleştirileri yapmam. Zaten bu köşenin görevi de eleştiri değildir. Amacım, okuyucuya bazı günlük sorunları tanıtmak, bu sorunlar hakkında düşüncelerimi, derinliğe inmeden, kanıtlamaya kalkmadan söylemektir. Kısa, yoğun, günübirlik yazılardır bunlar.” diyen bir sanatçının özellikle hangi türde yazdığı söylenebilir? (ÖYS-1984)
A) Mektup
B) Fıkra
C) Deneme
D) Makale
E) Anı
2. 1956'da Konya'nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
 A) Günlük                        B) Özyaşamöyküsü
 C) Yaşam öyküsü            D) Anı                     E) Portre

3.            I. Cezmi                                II. Araba Sevdası
III. Karabibik      IV. Terceme-i Telemak
Aşağıda verilen “ilk”ler yukarıdaki eserlerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A)   İlk realist roman          B)    İlk yerli roman   
C)   İlk tarihsel roman        D)   İlk köy romanı
E)   İlk çeviri roman

            I. Ait olduğu gelenek
           II. Anlatım biçimi ( temel ifade şekli)
           III. Olaya dayanma
           IV. Yazar
            V.    Konu
4) Yukarıdakilerden hangisi halk hikayesi ve mesnevi için ortak özelliktir?
A) Yalnız I             B) Yalnız III         C) II. ve IV. 
D) III. ve V                                          E) IV. ve V.
5.            Aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinde yazar diğerlerine göre  daha çok kişiliğini gizlemek zorundadır?
A) Roman
B) Öykü
C) Deneme
D) Makale
E) Gezi yazısı
6) Karagöz ve ortaoyunu için aşağıdakilerden söylenemez?
A) İkisi de gölge oyunudur.
B) İkisi de yazılı metne dayanmaz.
C) İkisinin de belli bölümleri vardır.
D) İkisinde de müziğin ve kalıplaşmış sözlerin önemli yeri vardır.
E) İkisinde de benzer tipler vardır.

7.Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinler arasında yer almaz?
A) Öykü                     B) Deneme   C) Sohbet   D)  Fıkra   E) Makale

8. Orta oyunu ve gölge oyununda asıl olay hangi bölümde sergilenir?
A) Perde      B) Fasıl      C) Başlangıç      D) Bitiş      E) Muhavere
9.  (...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI. yy'daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul’da başlatılan olay, savaşın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın sonu çok trajiktir. Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise “İslam birliği” ideolojisini telkine çalışmaktadır.
Parçada sözü edilen roman ve yazan aşağıda­kilerden hangisidir?
A) Cezmi- Namık Kemal
B) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal
C) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami
D) Felatun Beyle Rakım Efendi- Ahmet Mithat
E) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

10.  Bu tür yazılarda olaylar ve kişiler tamamıyla
 düşseldir.Kişiler, iyiler ve kötüler olarak karşımıza
 çıkar.Konuşmalar kalıplaşmıştır.İnsan dışı varlıklar
 bile insan gibi konuşur.Olaylar karşıtlıklar üzerine
 kurulur.Yer ve zaman belirsizdir.
 Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
 A)Roman        B) Destan       C)  Mesnevi
 D)Masal         E)  Halk Hikayesi

11.Aşağıdakilerden yazı türlerinden ilk kez Tanzimat edebiyatıyla Türk okuruyla buluşmamıştır?
A) Hikaye B) Makale  C) Gezi D) Tiyatro  E) Günlük

12. Tiyatroya ilk gittiğimde on sekiz yaşındaydım.Tiyatroya gülmek için gitmiştim; ama ağlayarak çıktım.Bütün olayların sahneleneceğini düşünmüştüm, kendimi kahramanlar arasında bulmak istedim; ama krallar, kraliçeler ve tanrıçalarla karşılaştım.
Böyle konuşan bir seyirci aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisiyle karşılaşmış olabilir?
A) Dram B) Komedya C) Tragedya D) Feeri  E) Vodvil

13. Aşağıdakilerden hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikaye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?
A) Sandalye-sopa-mendil                 B)Sopa-sandalye-masa
C) Mendil-şapka-baston                   D) Sopa-mendil-yelpaze
E) Mendil-sopa-saat


Kardeşim Kaplan,
Bir yığın üzüntü,can sıkıntısı ve yorucu iş arasında mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa, o güzel makalene de vaktinde teşekkür etmem lazımdı. Fakat daha iyisi tebrik etmeliydim. Çünkü hakikaten güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir muhabir olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı olduğum için bundan mesudum.
14)   Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Mektubun giriş bölümüdür.
B) Haber vermek amaçlı yazılmıştır.
C) Kişisel hayatı konu alan metinlerdendir.
D) Yazılış amacı söylenmemiştir.
E) Anlatım içtendir.


15. Aşağıdaki tiplerden hangisi diğerlerinden farklı bir ürün içinde yer almaktadır?
A) Karagöz
B) Hacivat
C) Kavuklu
D) Tuzsuz Deli Bekir
E) Çelebi

16) Aşağıdakilerden hangisi kişisel yaşam çevresinde oluşan metinlerin ortak  özelliklerinden biri değildir?
A) Öğretici metin örnekleridir.
B) Öznel olmayan veriler içerir.
C) Bir kişinin yaşamı çevresinde şekillenir.
D) Kaynağını gerçek hayattan alır.
E) Dilinin özenli olma zorunluluğu yoktur.

17)          Aşağıdaki dizilerin hangisinde verilenlerin tümü gazete çevresinde gelişen türlerdir?
A.            Deneme-makale-eleştiri
B.            Anı-biyografi-günlük
C.            Gezi yazısı-fıkra-otobiyografi
D.            Tarihi metin-mektup-röportaj
E.            Mülakat-söylev-günlük
Gazete yazısı okumakla roman okumak arasında elmayla armut arasındaki kadar fark var.İkisi de okunur elbette, ama ayrı ayrı dünyaları anlatıp ayrı anlama ve alımlama süreçlerini ilgilendirir.Otuz yıldır gazete  de okuyorum roman da.Otuz yıldır birbirinden oldukça farklı iki gazeteyi  okurum.Ülkemizdeji herhangi bir aydın okurun kimliğini de sanırım verir bu durum.Belki pek çok gazete okurundan şurada ayrılıyorum: Okuru olduğum gazetelerdeki bazı köşe yazarlarını kesinlikle okumuyorum.
18)Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.            Yazarın kişisel düşüncelerini konu edildiği öğretici bir metin türüdür.
B.            Yazar karşılaştırma yoluyla düşüncelerini geliştirmeyi tercih etmiştir.
C.            Deneme türünün özelliklerini taşır.
D.            Metin gazete çevresinde gelişen türlerdendir.
E.            Yazarın kanıtlamaya çalılştığı bir tezi vardır.
                                                                                        
Önceleri, yazdıklarımı yayımlamak gibi bir planım yoktu. Gün içinde yaşadıklarımı, hislerimi, hayallerimi döküyordum kâğıtlara; ama edebi üsluptan da uzaklaşmayarak. On beş yıl boyunca her gün bıkmadan usanmadan yazdım. Sonra bazı edebiyatçı dostlarım yazdıklarımı yayımlamam konusunda ısrar ettiler. Ben de okuyucularım beni benden dinlesin, yaşadıklarımı günü gününe öğrensinler diye bazı değişikliklerle yayımladım.
19) Bu parçada sözü edilen yazarın yayımladığı kitap, aşağıdaki türlerin hangisine bir örnektir?
A) Günlük B) Otobiyografi C) Mektup    D) Deneme e) Biyografi

20) Bir bahar günü Sait Faik ve Orhan Veli ile birlikte yaptığımız bir boğaz gezintisini hatırlıyorum. O gün Beykoz’a kadar gitmiştik. Vapurumuz küçük bir şeydi. Üçümüz kenar sıralarda oturmuştuk
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük B) Deneme C}Gezi Yazısı D) Fıkra E) Anı

21) Aşağıdakilerden hangisi yazılı gelenek öncesi  gelişen türlerden biridir?
A)           Masal
B)           Manzum hikaye
C)           Roman
D)          Hikaye
E)          Mesnevi

22.   Aşağıdakilerden hangisi "günlük" türünün özelliklerinden biri değildir?
A) Yaşanan olaylara bağlı olarak oluşturulur.
B) Yazının başında genellikle tarih ve yer belirtilir.
C) Anlatılan olaylar uzun zaman öncesine de ait olabilir.
D) Anıya oranla oldukça kısa yazılardır.
E) Yazar, olayları kişisel izlenimleri ile anlatır.

23) Hangisi öğretici metinlerden değildir?
A) Tarihî metin
B) Felsefi metin
C) Coşku ve heyecanı dile getiren metin
D) Kişisel hayatı konu alan metinler
E) Gazete çevresinde gelişen metinler

24) Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Komedi; insanların, durumların gülünç yönlerini gösteren bir tiyatro yapıtıdır.
B) Vodvil; hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, içinde şarkılar bulunan hafif güldürüdür.
C) Pandomim; olayların aşırı abartıldığı,taklitlerin sıksık tekrar edildiği bir komedi türüdür.
D) Trajedi; konusunu tarih ya da efsanelerden alan, acıklı sahne yapıtıdır.
E) Dram; yaşamda var olan umudu, sevinci, acıyı, bir arada sunan tiyatro oyunudur.
25) Orta oyunundaki ve gölge oyunundaki en komik tipler, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Kavuklu - Hacivat
B) Karagöz- Pişekâr
C) Zenne-Balama
D) Arnavut-Laz
E) Kavuklu – Karagöz

NOT:SÜRE 40 DAKİKADIR.
HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.

BAŞARILAR DİLERİZ...
        TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ZÜMRESİ

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk