sponsorlu reklam Admatic -sponsor

1980 Sonrası Romanı Özellikleri Yazarları ve Eserleri

1980 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Romanı Özellikleri Yazarları ve Eserleri, Cumhuriyet Dönemi 1980 Sonrası Türk Romanı1980 Sonrası Türk Edebiyatı Romanı Özellikleri ve Temsilcileri, CUMHURİYET EDEBİYATI, 1980 Sonrası Romanı Özellikleri Yazarları ve Eserleri,

1980-sonrasi-roman-ozellikleri-yazarlari-ve-eserleri


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 1980 Sonrası Türk Edebiyatı Romanı Özellikleri ve Temsilcileri üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

İnternet ortamının en geniş ve kaliteli hazırlanmış notlarını madde madde sizlerle paylaşıyoruz.
Dönemdeki anlayışları madde madde özellikleri ile birlikte verdik..
Umarım faydalı olmuştur.
Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmından bize yazınız.
İYİ ÇALIŞMALAR..
Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN


1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman Özellikleri ve Temsilcileri-- ve POSTMODERNİZM1-1980’den sonra Türk siyasi ve toplumsal hayatındaki değişmeler romanları etkiler.

2-Genelde edebiyat bilimcileri ve eleştirmenlerinin 12 Eylül 1980 sonrası edebiyatla ilgili paylaştıkları ortak görüş, romanın bu tarihten sonra kökünden bir değişim geçirdiği ile igilidir.

3-12 Eylül 1980 darbesi siyasi solu zayıflatmakla   beraber siyasetin dışında, toplumsal duyarlılıktan ve sorumluluktan uzak kayıtsız bir kuşak yaratmıştır.

4-Darbenin yol açtığı etkiyle beraber, 1980 sonrası edebiyat eğilimine dünya çapında eşlik eden postmodernizm de önemli bir faktördür

5-1980 öncesi romanlarında sosyal konuların öne çıkarılıp, anlatım biçiminin ve tekniklerinin fazla dikkate alınmaması durumu, 80 sonrası tam aksi bir görünüme dönüşmüştür

6-Romanın konusu artık toplumsal içeriklerden uzaklaşmıştır; genel eğilim psikolojik, fantastik, mistik, yani gerçek üstü süjelerden oluşmaktadır

7-İhtilâl’in karamsar atmosferi iyi şeylerin doğmasını engelledi. Dolayısıyla edebi alanda da kısmi kısırlık görüldü. Edebi bir işlev gücünü yitirdiğinden durgunluk ortaya çıktı. Bu durgun ortam, solun cinselliğe, bireyselliğe kaymasına, sağın ise tasavvufa yönelimini hızlandırdı.

8-Etnisitenin yüceltildiği, farklılığın, marjinalliğin  savunulduğu, eşitliğin sözünün bile edilmediği romanlar yazılır.

8-Etnisitenin yüceltildiği, farklılığın, marjinalliğin derskonum savunulduğu, eşitliğin sözünün bile edilmediği romanlar yazılır.

9-80’li yıllar romanında görülen bir başka konu ise iç göçün hızlanması yanında dış göçün dönen, dönemeyen insanların başlı başına roman konusu oluşudur. Avrupa’daki ikinci ve üçüncü kuşak nesillerin sorunları bir yönüyle bu dönemde dile getirildi.

10-Son yılların ağırlıklı romancıları olan kadın yazarlar kadar, erkek yazarlar da  günümüz Türkiye’sinin aydın kadın davranışlarını yansıtamamışlardır.  Karşı cinsle ilişkilerinde gerçeğe uymayan bir hafiflik, bir “geniş mezheplilik” görülmektedir. 

11-1980 sonrası Türk romanında ideolojik kavgaların durulması tam bir hesaplaşma döneminin başlamasına yol açmıştır. Eleştirel, objektif bakış, o kaos geçmişi açık seçik ortaya sermiş, ironik bir anlatıma sebep olmuştur

12-Seksenli yıllar romanı yakın tarihi, aydın sorumluluğu gibi işlenmiştir.

13-80 sonrası Türk romanında roman denemeye yakın bir hal almıştır. Roman“düşünsel-eleştirici” çizgiye yaklaşarak  denemeye yakın bir yol takip eder.

14-Bu dönemde roman, insanın iç dünyasına yönelmekle beraber, yapay iç dökme biçimine dönüştü. 

15-Medya pazarında öne çıkarılan yazar/romancı kimlikleri, ortaya konulan ürünleri(ni)n niteliksel yanlarını gölgeler.

16-1980'den sonra çıkan romanları içerik açısından kabaca beş ana başlık altında toplayabiliriz:
****Tarihselcilik (Batılılaşma sorunsalı, tarihe kaçış),  iç göç (kentleşme), 
**** ideolojik kimlik bunalımı (sol geçmişin tasfiyesi), 
****emansipasyon (erkek ve kadın eşitliği, ilişkiler sorunsalı) ****kuşaklar arası çatışma konusunu işleyen romanlar.


Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
 Temsilcileri
*Yeni Gelenekçi romanda
Tarık Buğra, Nezihe Araz, Muhtar Tevfikoğlu, Mustafa Necati Sepetçioğlu,  derskonum Işınsu, Tahir Kutsi Makal, Mehmet Niyazi Özdemir, Sebahat Emir, Sevinç Çokum, Mustafa Kutlu, Durali Yılmaz, Hasan Kayıhan, Osman Çeviksoy, Necdet Ekici;

* İslami romanda
 Hekimoğlu İsmail, Rasim Özdenören, Ali Haydar Haksal, Sadık Yalsızuçanlar, Şükrü Karaca, Halime Toros;

*Soyut romanda
Leyla Erbil, Ferit Edgü, Tomris Uyar, Nedim Gürsel;

*Postmodern romanda ve dönemimiz romanında
Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Selim İleri, Nazlı Eray, Orhan Pamuk, Buket Uzuner, Nihat Genç, Latife Tekin, Nazan Bekiroğlu, Metin Kaçan, Kürşat Başar, Elif Şafak, İhsan Oktay Anar(düşsel-gereklik)… yer alır.

BU DÖNEMDE GÖRÜLEN POSTMODERNİZM İLE İLGİLİ BİLGİLER.
👇👇
POSTMODERNİZM NEDİR? ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ
A) Sözlük Anlamıyla: Postmodernizm: Post-modern-izm
(Post: Sonraki, sonra gelen / Modern: Şimdiki, şimdi olan, yaşanmakta olan/ İzm: Belirli düşünce, doktrin)
B) Terim Anlamıyla:
Modernizmden sonra gelen, onu eleştiren, onun özelliklerine karşı gelen veya onu tamamlayan bir düşünce hareketidir. Burada iki nokta vardır. Modernizmden sonra gelmesi ve onun eksik yönlerini tamamlaması.

ÖZELLİKLERİ
1) Postmodernizm, modernizme, “akıl” ile her şeyi çözümlemeye çalışan tavra, manevi değerleri reddeden anlayışına karşı çıkar.
2) Postmodernizm arayış sürecidir ve  hayatı bir oyun gibi görür.
3) Postmodernizm, klasik roman kurgusunu altüst eder. Kuralsızlık bu edebiyatın temel özelliğidir.
4) Türler-arası, metinler-arası ilişkiler postmodernizmin temel özelliğidir.
5) Romanda mizah ve ironi vardır. Postmodern yazar, modern dünyanın olumsuzlukları, yanlışlıkları ve karmaşası karşısında karamsar bir tavır değil, onu belli ölçüde kabullenen, ciddiye almayan ve onunla alay eden bir tavır sergiler.
6) Üstkurmaca da postmodern romanın özelliklerindedir. Ayrıca "roman içinde roman" da üstkurmacanın özelliğidir. (Üstkurmaca, genel anlamıyla, romandaki evrenin, kurmaca olduğunun açıkça vurgulanmasıdır.)
7) Çoğulculuk da postmodernizmin temel özelliğidir.
8) Romanda bilinç akımı tekniği vardır. Tamamlanmamış, kesik kesik ifadeler modern insanın zihinsel karmaşasını yansıtır.
9) Postmodern romanda dil, ilkesiz, gelişigüzel, ama çarpıcı birliktelikler yaratmalıdır. Bunun için postmodernistler, gelenekleşmiş tür, şekil, anlatım tarzları ve dilin kullanış biçimlerini reddederler.
10) Postmodernizmde dilin, edebiyatın bir oyun olduğu düşüncesi vardır. Dille olabildiğince oynamak, hayatı değil, oyunu verebilmek amacı vardır.
11) Postmodernizmde;metinler arasılık,kolaj,pastiş,üst kurmaca, parodi gibi anlatım teknikleri kullanılır.

Dünya Edebiyatında Post-Modernizm Temsilcileri

 Roland Barthes
 Virginia Woolf
 Alain Robbe-Grillet
 Octavio Paz
 Robert Musil 
 Umberto Eco
 Franz Kafka
 James Joyce
 Max Frisch 
 Albert Camus 
 İtalo Calvino


Genel olarak ismi anılan yerli postmodern yazarlar ve yapıtları şöyledir:

*Oğuz Atay, ( Tehlikeli Oyunlar, Tutunamayanalar, Korkuyu Beklerken)
*Orhan Pamuk, ( Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap)
*Hasan Ali Toptaş, ( Bin Hüzünlü Haz)
*Metin Kaçan, ( Fındık Sekiz)
*Latife Tekin, ( Sevgili Arsız Ölüm)
*Bilge Karasu, ( Gece, Troyoda Ölüm Vardı)
*Murat Gülsoy, ( Bu Kitabı Çalın, Bu Filmin Kötü Adamı Benim)
*Elif Şafak, ( Mahrem, Pinhan)
*Sema Kaygusuz, ( Yere Düşen Dualar, Sandik Lekesi)
*İhsan Oktay Anar, ( Puslu Kıtalar Atlası, Afrasiyab'in Hikayeleri)
*Süreyya Evren, ( Kanlar Ülkesinde Karnaval, Ur Lokantası, Postmodern Bir Kız

*Bunlara Ek: İhsan Oktay, Nedim Gürsel, Bilge Karasu, Pınar Kür,Selim İleri, İnci Aral, Buket Uzuner.Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk