sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 12. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, SOSYOLOJİ YAZILILARI, 12. Sosyoloji, 2022 2023 2024


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Mantık 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.


12-sinif-sosyoloji-2-donem-1-yazili-sorulari


12. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023

Sosyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sınavı Test Soruları ve Cevapları İndir

ADI         :

SOYADI:

SINIFI    :

NO’SU   :

SORULAR

1.Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerin özelliklerinden  değildir?

A)Bir problemi çözmek için oluşması

B)En az iki kişi arasında meydana gelmesi

C)İlişkinin ortak bir amaç taşıması

D)Belli bir zaman devam etmesi

E)İlişki içindeki kişilerin karşılıklı iletişimde bulunması

 

2. I.Türk olmak

II. Asil olmak

III.Avukat olmak

IV.Şampiyon olmak

V.Kadın olmak

Yukarıdaki statülerden hangileri verilmiş(doğuştan) statüdür?

A)I. II.           B) II.III.V.          C)I.II.V.

 

D) III.IV.            E)II.III.IV.V.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi statü ile rol arasındaki ilişkiyi doğru ifade eder?

A) Statü role bağlı olarak ortaya çıkar.

B)Statü toplumun bireyden beklediği davranışlardır.

C)Rol ,statüye  bağlı olarak beklenen davranışlardır.

D) Her statünün birden fazla rolü vardır.

E)Statü olmadan roller  var olabilir.

 

4. Birey ;evde anne ,hastanede hemşire, gezide  arkadaştır.

Bireyin bu durumu statünün daha çok hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 

A)Statüler toplumdan topluma farklılık gösterir.

B)Sosyal statü bireye rol yükler

C) Doğuştan verilen statüler vardır.

D)Birey birden fazla statüye sahip olabilir.

E)Statülerin değeri zamanla değişebilir.

5 Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal hareketlilik türüne örnek olamaz?

 A)Toplumsal kuralların benimsenmemesi.

B) Toplumdaki bir memurun görev yerinin değişmesi.

C) Belediye çalışanının , ssk çalışanı olması.

D) Bir işçinin işyeri açması.

E)Bir memurun bakan olması.

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal grubu ifade

eder?

A)Bayram törenini izleyenler

B)Basket takımının oyuncuları

C)Durakta otobüs bekleyenler

D)Tiyatro salonundaki izleyiciler.

E)Zamları protesto eden memurlar

 

7. Dikey hareketlilik bireyin tabakalar arası yukarıya ya da aşağıya doğru hareket etmesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketliliktir?

 A)Bir polisin Adana’dan izmir’e tayin olması .

B)Çoban Musa’nın Adana’ya pamuk toplamaya gitmesi.

C) Lise öğrencisi Hatice’nin üniversiteyi kazanması

D) İlkokul öğretmeni Zeynep’in liseye geçmesi

E) Lokantalar zincir sahibi Burak Beyin iflas etmesi.

 

8.Sosyal çözülmenin egemen olduğu toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülür?

 

A) Sosyal kurallar güçlenir

B)Sosyal değerler gelişir

C)Sosyal kontrol zayıflar

D)Gelenek, görenekler güçlenir

E)Kuralsızlık (anomi) azalır.

 

9. Tuna içinde yaşadığı Alman kültürünün öğelerini öğrenip, o kültüre uygun davranışlar sergiler.

Tuna’nın bu durumu hangi kavramla açıklanır?

 

A)Kültürlenme  B)Alt kültür  C) Kültürel asimilasyon

 

D)Üst kültür          E)Kültürleşme


10. Kangal’ın Hastalar  Mezrasından Londra’ya  iş dolayısıyla giden Zerrin oradaki sosyal ortama uyum sağlamakta sıkıntı çekmiş ve çeşitli problemler yaşamıştır.

Zerrin’in bu durumu kültürün hangi kavramıyla açıklanır?

A)Alt kültür    B)Kültürlenme    C) Kültürel yayılma

 

      D) Kültür şoku        E)Kültür Merkezciliği

11.I.Manevi kültür maddi kültüre göre daha yavaş değişir.

II. Her toplumun kültürü vardır

III.Kültür insanların her türlü yapıp-etmesidir

IV. Kültür, gelişmiş toplumların ürünüdür.

Yukarıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

 

A)I. II.                B)I. III. IV.            C) II.III.IV.

 

D) I.II.IV.             E) I.II.III.

12.Afganistan’a gönüllü öğretmen olarak giden Savaş yerli halkın yaşam tarzını yadırgamış ve kendi kültürel öğeleriyle değerlendirip,kötü bir kültür olduğunu yakınlarına anlatmıştır.

Savaş’ın bu davranışı hangi kültürel kavramla açıklanır?

A)Üst kültür   B)Etnosantrizm   C)Kültürel yozlaşma

 

          D)Kültürleşme     E)Kültür şoku

 

13. Aşağıdakilerin hangisi kültürel gecikmenin tanımıdır?
A)
 Geleneksel kültürün ,modern kültürün etkisinde kalması
B) Geleneksel kültürün yeni kültürlerle bütünleşmesi.
C) Maddi kültürün manevi kültüre göre hızlı değişmesi.
D) Yeni değerlerin geleneksel değerleri yok etmesi
E) Bir kültürün başka bir kültürün etkisiyle değişmesi

 

14. Tarım arazilerinin daralması , köylünün geçim sıkıntısına düşmesi ve zorunlu olarak büyük şehirlere doğru başlayan göç ,köylünün , geleneksel değerleri şehrin hızlı değişen toplumsal yapısına ayak uydurmakta zorluklar yaşamasına neden olmaktadır.

Bu durum kültürün hangi kavramıyla açıklanabilir?

A)Kültürel gecikme         B) Kültürel yozlaşma

 

C)Kültür Merkezciliği D)Kültürleşme E)Alt Kültür

 

15. Aşağıdakilerin hangisi kültürün işlevlerinden birisi değildir?

A) Toplumsal düzeni sağlar.

B)Toplumsal değişmeyi hızlandırır.

C)Topluma kimlik kazandırır, diğer toplumlardan ayırır.

D)Toplumsal dayanışma sağlar.

E)Toplumsal kişiliğin oluşmasını “sosyalleşmeyi” sağlar.

 

16. Aşağıdakilerin hangisi bir ilişkinin toplumsal nitelikli olabilmesi için gerekli olan şartlardan biri değildir?

A) En az iki insan arasında olması

B)Ortak bir anlam taşıması

C)Belli bir süre devam etmesi

D)Aynı yerde bulunulması

E)Karşılıklı etkileşim olması

17.Patlıcan kebabı bir Urfalı için, ziyafete  gösterişli bir giriş sayılır, bu durum bir İzmirli için itici bir durumdur. Karınca salatası , Çinliler için çok değerli iken , Türk için tiksindirici bir durumdur.

Bu parçada sözü edilen durumlar aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A)Kültürel  çatışma

B) Kültürel farklılık

C)Kültürel çözülme

D)Kültürel yozlaşma

E)Kültürel gelişme

 

18. İslim , İstanbul Üniversitesini kazanıp, ailesiyle beraber Urfa Halfeti’den  gelip  İstanbul’a yerleşirler. İslim’in ailesi beraber  getirdikleri eşyaları bir süre kullandıktan sonra , kıyafetleri de dahil tamamını değiştirerek daha modern ve gelişmiş eşyalarla değiştirmiştir ;ancak Urfa’da öğrenmiş oldukları gelenek  görenekleri , eşyaları gibi çabuk terk edememişlerdir.

İslim’in ailesinin yaşamış olduğu bu durum kültürün hangi kavramına karşılık gelir?

 

A)Kültürel yozlaşma B)Kültür merkezciliği C)Kültürel gecikme    D)Kültürel çözülme

E)Kültür şoku

 

19.Ait olduğumuz toplumun dilini öğrenmek, var olan değer yargılarıyla inançlarını benimsemek her birey için zorunluluk taşıyan bir öğrenmedir.

Parçada sosyolojik kavramların hangisinden söz edilmektedir?

A)Sosyalleşme(Toplumsallaşma)

B)Toplumsal Hareketlilik.

C)Sosyal Değişme .

D)Sosyal Dayanışma.

E)Toplumsal İlerleme.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, sosyolojinin doğrudan ilgilendiği bir konu değildir?

A)Kültürün davranışlar üzerindeki etkileri.

B)Kitle iletişim araçlarının sosyal değişmeye etkisi.

C)Çatışmanın sosyal çözülmeye etkisi.

D)Toplumsal hareketlilik türleri.

E)İnsan davranışlarının nedenlerini aramak.

 

 

                          BAŞARILAR

                          Ziya ÖZCAN

               Felsefe Grubu Öğretmeni

              CEVAP ANAHTARI

1a-2c-3c-4d-5a-6b-7e-8c-9a-10d-

11e-12b-13c-14a-15b-16d-17b-18c-19a-20e

diğer örnekler için tıklaaa

12. Sınıf Sosyoloji 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk