sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi PDF

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR, 11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR, Roman Ünitesi Test, 11.Sınıf Edebiyat Roman Testi, TESTLER, 11.sınıf roman test pdf, 11.sınıf edebiyat test çöz


 derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız,11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi  --TEST-2

1. Soru

Eee Bayram, dedi muhtar. Yahu, biz seni akıllı makıllı bir şey bilirdik be. Şöyle eyi bir komşu bilirdik biz seni: Uysal, sessiz, temiz, kendi halinde …
– Siz gine öyle bilin, dedi Bayram. Ben gine öyledirim.
– Biz bu dünyaya kazık kakıcı değiliz. Bizden sonra, muhtar olmasan da gurul üyesi filan yaparız seni, diyorduk.
– “Olanlara mübarek olsun” diyecekti, demedi. “Daha akıllı komşular var, dedi. Bir ben kötü çıkmamla koca köy üyesiz mi kalır?”
– Bak, dedi muhtar. Öyle gaharli gaharli konuşuyorsun ki … Ne de olsa senin yaşın ufak daha ve de aklının ermediği pek çok mesele vardır. Böyüklerin ne derse sen onları dinle. Ve dahi cuvap verme bakalım…
Yukarıdaki metin “Yılanların Öcü” isimli romandan alınmıştır. 1. ve 2. soruyu bu metine göre cevaplayınız.

Bu metin hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.
Roman kişileri sıradan insanlardan seçilmiştir.
Tarihi olaylar düş gücüyle yeniden yorumlanmıştır.
Kişiler yerel ağızlarıyla konuşturulmuştur.
Toplumcu gerçekçi romanlara özgü özellikler görülmektedir.

 

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada eseri alıntılanan yazara ait başka bir romandır?

Sarı Traktör
Cemo
İnce Memed
Bereketli Topraklar Üzerinde
Kaplumbağalar

 

3. Soru

Roman, anı biçiminde yazılmıştır. Yazar, eserini, Kurtuluş Savaşı sıralarında, Porsuk çayı kıyısındaki bir Anadolu köyünde yerleşen Ahmet Celal’in anı defteri olarak sunar. Bu romanda, yıllar yılı yüzüstü bırakılmış olan köylü ile aydın arasındaki uçurum gösterilmek istenmiştir. Romanda belirtildiğine göre, şehirden gelmiş her aydın, köylü için bir bilinmezdir.
Yukarıdaki metinde sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Yaban
Hüküm Gecesi
Kiralık Konak
Sürgün
Ateşten Gömlek

 

4. Soru

 

Sanatçı, yurt dışına sürgün edilmeden önce bir tek roman yazmış (İstanbul’un İçyüzü), sürgün hayatının sonlarında, özellikle yurda döndükten sonra, daha çok roman alanında eserler vermiştir. Ancak, sürgüne gitmeden önce yazdığı hikâye ve roman türündeki eserlerle sürgün dönüşü yazdığı romanlar arasında büyük ayrılıklar vardır. Sürgünden önce gözlemlere dayanarak yurt gerçeklerine yönelen yazar, sürgünden dönünce, konuları türlü ülkelerde ve zamanlarda geçen, çoklukla düzmece olaylarla örülü, biraz Pierre Loti, biraz da Pierre Benois kırması birtakım “egzotik” havalı macera romanları yazmıştır. Bu son romanlarında dili ve anlatımı da eski kıvraklığını kaybetmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Abdülhak Şinasi Hisar
Refik Halit Karay
Mehmet Rauf
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Mithat Cemal Kuntay

 

5. Soru

On beş yaşında bir çocuk, yedi yıldan beri bacağındaki kemik hastalığı yüzünden hastane hastane dolaşmaktadır. İyileşmesi için heyecansız, durgun bir hayat sürmesi salık verilir, aksi halde ameliyat olması gerekecektir. Çocuk, sık sık geldiği Erenköy’deki akrabası Paşa’nın kızı Nüzhet’i sevmeğe başlar. Nüzhet’i, Ragıp Bey adında bir doktor ister. Çocuk kıskanır, acılı, heyecanlı, bunalımlı günler yaşar; bu yüzden hastalığı azar, sonunda hastaneye yatar, ameliyat olur.
Yukarıda kısa bir özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

Gençliğim Eyvah
Tatarcık
Zavallı Çocuk
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Küçük Paşa

 

 

6. Soru

Refik Cemal’den Server’e

Londra, 5 Ağustos 1905

Birkaç gün için köyden indik; kadınlar, kendilerine tuvalet yaptırmak istiyorlardı. Hüsnü Paşa’nın hırçınlıklarına rağmen onlardan ayrılınca Neriman’la karşı karşıya sıkılmağa başladık. Handan akşamlarımızı, günlerimizi dolduruyordu. Bazan gündüzleri bir provadan sonra filan çaya geliyorlar. Fakat hiç o köyde her saatimizi fikri, hissi ziyafetlerle avutan kadın değil. Şimdi küçük başında dantellerden, ipeklerden başka bir şey yokmuş gibi. Köye gideceğimiz gün Hüsnü Paşa geceyi Londra’da geçireceğinden Handan bizimle yalnız dönecekti. Fakat tren hareket etmeğe bir dakika kaldığı halde Handan’dan eser yoktu. Neriman:
– Terziye gidecekti. Geç kaldı. Sen kal. Ben Eleni ile giderim. dedi.
– Peki. Fakat onu nerede bulayım. Burada mı bekleyeyim? Hem oradan sen nasıl gidersin, Neriman?
– Tuhaf! İstasyonda araba dolu. Eleni ile giderim. Sen biraz dinlendikten sonra Handan’ın evine kadar git, bak.
Handan isimli romandan alınan bu metin ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
Mektup türünün özelliklerinden yararlanılmıştır.
Diyalog tekniğine yer verilmiştir.
Öğretici bir metinden alınmıştır.

 

 TEST 1 İÇİN TIKLAYINIZ

7. Soru

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Pınar, bir okuma etkinliği için öğrencilerinden
I. Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen bir romanı,
II. Psikolojik unsurların öne çıktığı bir romanı,
III. Köyden kente göçün doğurduğu sorunları anlatan bir romanı okumalarını istemiştir.
Bu etkinliğe katılan bir öğrencinin okuyabileceği üç roman, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Osmancık, Sahnenin Dışındakiler, Bereketli Topraklar Üzerinde
Devlet Ana, Fatih Harbiye, İnce Memed
Kalpaklılar, Huzur, Gurbet Kuşları
Sözde Kızlar, Yorgun Savaşçı, Tütün Zamanı
Nur Baba, Kadınlar Tekkesi, Çalıkuşu

 

 

8. Soru

Kendi kendime olmak istediğim zaman, yelkeni yalnız direğe takardım. Ben art güverteye boylu boyunca yatar, dümeni ayaklarımla kullanırdım. Bernard Shaw’n “İnsan Üstinsan”ını hep öyle çevirdim, “Aganta Burina Burinata”nın çoğunu öyle yazdım.
Yukarıda “Mavi Sürgün” isimli eserinde anlattığı anılarından bir alıntı yapılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

Samiha Ayverdi
Mustafa Necati Sepetçioğlu
Refik Halit Karay
Talip Apaydın
Halikarnas Balıkçısı

 

 

9. Soru

Aşağıdaki roman-karakter eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Selim Işık
Yeşil Gece - Şahin Bey
Huzur - Nuran
Küçük Ağa - Çolak Salih
Fatih Harbiye - Neriman

 

 

10. Soru

——— tekniğinin amacı kahramanın iç dünyasını, psikolojik durumunu tüm detaylarıyla aracısız bir biçimde okuyucuya aktarmaktır. Bu teknikte olayların anlatımına, anlatıcı hiç karışmaz. Kahraman iç dünyasını doğrudan doğruya, aracısız bir biçimde bize aktarır. Cümleler düzensizdir ve anlatılanlar arasında bir mantık yoktur.
Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Leitmotiv
Bilinç akışı
İç konuşma
İç çözümleme
Tahkiye

 

 

11. Soru

Türk dili ve edebiyatı dersinden proje ödevi alan beş öğrenci, Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan birere roman okudular. Daha sonra sınıfta söz alan öğrenciler, okudukları romanlar hakkında diğer öğrencileri bilgilendirdiler.
Doruk: Osmanlı’nın çöküş dönemine ayna tutan eserde; yanlış Batılılaşmanın Türk ailesi üzerindeki olumsuz etkisi, Batılılaşma ile geleneksel değerlerin çatışması Naim Efendi’nin ailesi çevresinde anlatılır.


Hatice: İhtiraslı ve zevk düşkünü bir Bektaşi şeyhinin aşk oyunları etrafında gelişen olaylardan hareketle tekke gibi bazı dinî kurumların bozulması ve sosyal yapıya verdiği zararlar üzerinde durulur.
Gökhan: Romanda Mütareke yıllarında işgal altındaki İstanbul’un ahlâk bozuklukları ve sosyal yaşam işlenir. Yazar İstanbul’u Tanrı’nın gazabına uğramış ve yerle bir edilmiş şehirlere benzetir. Romanın başlıca kahramanları; Sami Bey, Necdet, Leyla’dır.
Rüya: Romanda, uydurma bir deprem olayının büyüyerek Osmanlı Devleti’nin ve hatta dünyanın gündemine giren bir mesele haline gelmesi hikâye edilir. Anadolu’daki yoksul bir kasaba olan Sarıpınar’ın 1914 senesindeki ileri gelenlerinin ruh dünyası anlatılmış, çıkarcı ve entrikacı devlet yetkilisi tipleri işlenmiştir.
Gaye: II. Abdülhamit Dönemi’nin aydın tipi olan “Jön Türkler”in çalışmaları, Paris’teki hayatları ve Batı medeniyetinin zayıf yönleri üzerinde durulur. Romanın kahramanı Dr. Hikmet, Abdülhamit devri aydınlarını ve onların zihniyetlerini temsil eden bir karakterdir.
11, 12 ve 13. sorular yukarıdaki ifadelere göre yapılacaktır.

Hangi öğrenci yanlış ödev yapmıştır?

Hatice
Doruk
Rüya
Gökhan
Gaye

 

12. Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öğrencinin okuduğu roman doğru olarak verilmiştir?

Gaye: Bir Sürgün
Hatice: Yaban
Rüya: Panorama
Doruk: Hüküm Gecesi
Doruk: Sodom ve Gomore

 

13. Soru

Doruk’a ödev olarak verilen kitap değiştirilseydi ve Doruk’un, benzer konuda Reşat Nuri Güntekin’in yazdığı bir romanı okuması istenseydi, bu roman aşağıdakilerden hangisi olabilirdi?

Acımak
Son Sığınak
Miskinler Tekkesi
Damga
Yaprak Dökümü

 

 

14Aşağıdakilerden hangisi 1923-1950 arası dönemde eser veren roman yazarlarından biri değildir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Peyami Safa
D) Fakir Baykurt
E) Orhan Kemal

 

15. Toplumcu gerçekçi yazarlarla ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Konu ve içeriği geri plana atmışlar, üslubu önemsemişlerdir.
B) Halk kültüründe yer alan birçok unsura yer verilmiştir.
C) Kendi ideolojik söylemlerini eserlerine yansıtmışlardır.
D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
E) Kahramanları yöresel ağızlara göre konuşturmuşlardır. 

 


Kaymakam ile İsmail içeri girdiler. Zemini toprak olan odanın bir kenarında hasırlar ve kilimler serili idi. İsmail ocağın yanında dürülü duran bir şilteyi kilimin üstüne sererek Kaymakam’a yer gösterdi ve kendisi diz çöküp hasırın üstüne oturdu. Bu sırada içeri Yusuf girdi. Herhalde daha yatmamıştı. Çıranın ışığında yüzü sarı ve adamakıllı zayıflamış görünüyordu.
16. Yukarıdaki bir parçası alınan bu eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
C) İnce Memed-Yaşar Kemal
D) Bizim Köy-Mahmut Makal
E) Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali

 


17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı ile yazmamıştır?
A) Peyami Safa
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Tarık Buğra
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Halide Edip Adıvar

 TEST 1 İÇİN TIKLAYINIZ


…Uyuyamıyorum. Karanlık deniz... Sarı mumdan heykeller. Fistül var mı? Üç tane… Beyaz eşya, beyaz gömlekler… Ameliyat lazım, ayağın biraz kısalacak. Böyle çekmek iyi mi? İşitmiyor musun? Soruyorum: bizim burada bir Doktor Ragıp vardır. Polis hafiyesi M. Lökok ve adamları siyah pelerinlerle meyhaneye girerler. Karanlık merdiven, izler, hayaletler, kandan bir kurdele, sarhoşlar, silah sesleri, merdivenlerden bir yuvarlanış, hava gazı fenerinin altında bir adam görünür, kaybolur. Doktor Ragıp… Havuzda yıldızlar. … Bir limon büyüdükçe büyüyor. Artık bu meseleyi konuşmayalım.
18. Yukarıdaki roman alıntısında hangi roman tekniği ön plandadır?
A) Diyalog
B) Özetleme
C) Bilinç Akışı
D) Parodi
E) İç çözümleme

19. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi yazarlardan biri değildir?
A) Kemal Tahir
B) Orhan Kemal
C) Yaşar Kemal
D) Talip Apaydın
E) Peyami Safa

 

 

Roman dört ana bölüme ayrılmış ve bu bölümlere romanın dört önemli kahramanının ismi (Mümtaz, Nuran, Suat, İhsan) verilmiştir.
20. Bu parçada sözü edilen eser ve yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten Gömlek — Halide Edip Adıvar
B) Sodome ve Gomore — Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Üç İstanbul — Mithat Cemal Kuntay
D) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Yalnızız —Peyami Safa

TEST 1 İÇİN TIKLAYINIZ

11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Test Çözümü PDF İNDİR
11.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Testi PDF

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk