sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları, 2. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, DİN KÜLTÜRÜ YAZILILARI, 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi11-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-2-donem-1-yazili

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

Destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız.


11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..… OKULU 11/… SINIFI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

1. Hidâyete ulaşmak, dalâletten korunmak için insana düşen görevler nelerdir? Anlatınız.

 

 

 

 

 

 

 

2. İhlaslı ve samîmî olmak toplumsal hayâta nasıl yansır? Sıralayınız.

 

A.

 

 

B.

 

 

C.

 

 

D.

 

 

 

3. Müttakî bir Müslüman hangi sıfatları üzerinde taşımaz? Sıralayınız

A.

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

F.

 

G.

 

H.

 

 

4. Hangi fiiller cihât sayılır? Sıralayınız.

 

A.

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

F.

 

 

Aşağıdaki 5 ilâ 12. soruların cevaplarının altarına yazınız.


5. Allâh’ın dîninin tüm insanlığa ulaştırılması esnâsında ölen veyâ öldürülen kişiye ne denir.


6. “İhlâsın zıddıdır. Allâh rızâsı için yapılması gereken ibâdetleri ve güzel davranışları, insanlara gösteriş için yapıp kendini ve ibâdetini beğendirme isteği, ibâdetleri Allâh’tan başkasına sunma anlamlarında kullanılır.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir?


7. “Allâh’ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulmasıdır. Günâhlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin günâhları terk etmesi ve yaşantısını Allâh’ın rızâsına uygun hâle getirmesidir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?


8. “İslâm’a göre en büyük günâhtır. Allâh ile birlikte başka varlıkların da ilâh olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk etmektir. Yüce Allâh; Kur'ân'da bu inancı kesinlikle affetmeyeceğini (bilgi yelpazesi com) bildirmiştir. Allâh’tan başkasına tapmak, başka bir varlığa tanrıymış gibi itâat etmek, korumasına sığınmak ve benzeri davranışlar bu kavramla ifâde edilir.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir?


9. “İslâm dîninin insanlığın huzûru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkelere uygun davranmak amacıyla çalışma ve gayret sarf etmektir. Ayrıca insanın her türlü kötülüğe, nefsine, şeytana karşı verdiği mücâdele ile içindeki kötü duygu ve düşünceleri yenme çabası şeklinde de tanımlanmaktadır. Bununla birlikte Allâh yolunda savaşmak da bu kavramın anlamları arasındadır.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?


10. “İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibâdetlerinde yalnızca Allâh’ın rızâsını gözetmesi anlamlarına gelir. Kullukta Allâh’a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Şirkten uzaklaşarak tek olan Allâh’a gönülden inanmak, O’nun emir ve yasaklarının dışına çıkmadan yaşamaktır. İnsanın bütün davranışlarında gösterişten uzaklaşması ve Yüce Allâh’ın rızâsını kazanmak için çaba harcamasıdır.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?


11. “Allâh’ın rızâsı uğrunda inanç, ibâdet ve ahlâkla ilgili konularda yapılan her türlü güzel iş ve davranışta bulunmak ve Allâh’ın yasaklarından kaçınmak demektir. Kur’ân’da îmân ile bu kavram arasında kuvvetli bir bağ kurulmuştur. Îmânın zikredildiği bir çok yerde peşinden bu kavram gelmektedir. Yüce Allâh Kur'ân'da, bu kavramın gereğini yerine getirerek yaşayanların kurtuluşa ereceğini bildirmiştir.” Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?


12. “Yüce Allâh’a îmân edip dînin emir ve yasaklarına uyarak Allâh’a karşı gelmekten sakınmak; dünyâ ve âhirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak anlamlarına gelir. Aynı zamanda haramlardan sakınmak, dînen şüpheli olan durumları ve dînin kötü gördüğü şeyleri terk etmektir. Kişinin ibâdet ve davranışlarında Allâh’a karşı saygılı olması ve O’na itâatsizlik etmekten sakınmasıdır.” Hakkında bilgi verilen kavram nedir?

 

13. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki boşluklara yazarak eşleştiriniz.

A Söz ve fiillerde ileri, aşırılığa gitmektir.

B İhsân sâhibi kişilerin Kur’ân'daki ismidir.

C İyiliği emredip kötülükten sakındırmak demektir.

D Dînî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmektir.

E Gerek mallarıyla gerekse canlarıyla Allâh yolunda cihât edenlere denir.

F Takvâ sâhibi kişiye, yani Allâh'ın rızâsına uygun olarak yaşayan mü'mine denir.

G Kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allâh’ın her an kendisini gördüğünü bilerek bilinçli ve dikkatli yaşaması demektir.

H Hidâyetin zıddıdır. Doğru yoldan sapma, haktan yüz çevirip bâtıla yönelme, ilâhî buyruklara aykırı davranma anlamlarına gelmektedir.

İ Allâh yolunda veyâ O’nun korunmasını emrettiği kutsal değerler olan din, vatan, nâmûs, mal ve can güvenliği için mücâdele ederken hayâtını fedâ etmeye denir.

K Allâh’ın gösterdiği “dosdoğru yol” ve İslâm dîni anlamlarında kullanılır. Aynı zamanda Kur’ân'ın emirlerinin ve koymuş olduğu ahlâkî ilkelerin Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yaşadığı biçimde yaşanmasıdır. Kur’ân'da, “dosdoğru yol”; her türlü aşırılık ve sapıklıktan uzak, adâletli, ölçülü, dengeli bir yol, inanç ve yaşam biçimi şeklinde anlaşılmaktadır.


(....) ŞEHÂDET

(....) MÜCÂHİT

(....) MÜTTAKÎ

(....) DALÂLET

(....) İRŞÂT

(....) İHSÂN

(....) SIRÂT-I MÜSTAKÎM

(....) MUHSİN

(....) İFRÂT

(....) EMR-İ Bİ’L-MAR'ÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

 

BAŞARILAR DİLERİM...

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. Hidâyete ulaşmak, dalâletten korunmak için insana düşen görevler nelerdir? Anlatınız.

Yüce Allâh Kur'ân'da insanın yükümlülüklere muhâtap olacağını ve imtihâna tâbi tutulacağını bildirmiştir. Allâh insana akıl ve irâde vermiştir. Hayrı şerden, hakkı bâtıldan ayırma kâbiliyeti vermiştir. Kitap ve peygamber göndermek sûretiyle de hidâyet ve dalâlet yollarını açıklamıştır... (5) Doğru yolda olma veya doğru yoldan sapma, insanın özgür irâdesine bırakılmıştır. Kişi, hidâyete kavuşmak için sebepleri araştırmalı ve onlara sımsıkı sarılmalıdır. Yüce Allâh’ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği peygamberler ve gönderdiği vahiyler, kulların hidâyetine bir vesîledir... (5)

 

2. İhlâslı ve samîmî olmak toplumsal hayâta nasıl yansır? Sıralayınız.

A. İhlâs ve samîmîyet olduğu müddetçe sosyal ilişkilerde doğallık ve dürüstlük hâkim olur. (5)

B. İnsanlar arasında mala ve mevkîye düşkünlük azalır. (5)

C. Dünyevî çıkar ve hırslar kişilerin hayâtından uzaklaşır.

D. Bu sâyede toplumda huzûr ve mutluluk hâkim olur…

 

3. Müttakî bir müslüman hangi sıfatları üzerinde taşımaz? Sıralayınız

A. Kabalık. (3)

B. Haşînlik (sertlik, kırıcılık) (2)

C. Haksızlık (3)

D. İsyânkârlık (2)

E. Şehvet düşkünlüğü

F. Açgözlülük

G. Edepsizlik

H. Hayâsızlık (utanmazlık)…

 

Aşağıdaki 5 ilâ 12. soruların cevaplarının altarına yazınız.

5.

ŞEHÎT (5)

6.

RİYÂ (5)

7.

HİDÂYET (5)

8.

ŞİRK (5)

9.

CİHÂT (5)

10.

İHLÂS (5)

11.

SÂLİH AMEL (5)

12.

TAKVÂ (5)

 

13. Aşağıdaki tanımların sol tarafındaki harfleri, tanımlara uyan kavramların sol tarafındaki boşluklara yazarak eşleştiriniz.

İ ŞEHÂDET (2)

E MÜCÂHİT (2)

F MÜTTAKÎ (2)

H DALÂLET (2)

D İRŞÂT (2)

G İHSÂN (2)

K SIRÂT-I MÜSTAKÎM (2)

B MUHSİN (2)

A İFRÂT (2)

C EMR-İ Bİ’L-MAR'ÛF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER (2)

 

BAŞARILAR DİLERİM.11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk