sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022 TEST

  

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

 

 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, TARİH YAZILILARI, YAZILI SORULARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022 TEST 

9. Sınıf 1. Dönem 2. Sınav 2021-2022

Ad:                                             Soyad:

Öğr. No:                                    Sınıfı:

Not: İlk 15 soru 5’er puandır. Diğer soruların puanları yanlarında yazmaktadır.

BAŞARILAR DİLERİM

 

 

  1. Tarihte, sürekli görülen hiçbir şey değişikliğin etkisinden kurtulamaz. Ne kadar birdenbire ve şiddetli olursa olsun hiçbir değişiklik de dün ile bugün arasındaki sürekliliği bozmaz.

 

Yalnızca bu görüşe dayanarak;

 

  I. Tarih kanıtlayabildiği olayları anlatır.

 II. Tarihte hiçbir olay aynen tekrarlanmaz.

III.Tarihi bir olay, kendinden sonraki tarihi olayı etkiler.

 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A) yalnız I      B) yalnız II     C) yalnız III

            D) I ve II        E) II ve III

 

 

  1. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?

 

A)    Türkiye, Şubat ayının 28’inde NATO’ya girmiştir.

B)    Atatürk, XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamıştır.

C)    Türkiye, 1932  yılında Milletler cemiyetine üye olmuştur..

D)    Yazı günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce bulunmuştur.

E)     Kars antlaşması, Ekim ayının ikinci yarısında imzalanmıştır

 

 

  1. Hitit Krallığı feodal beyliklerde oluşmuş bir devletti. Daha sonraları bu beylikler kaldırılmış, yerlerine valiler atanmıştır.

 

Bu değişiklikle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Saltanat kavgalarını önlemek

            B) Beylerden, daha önemli görevlerde yararlanmak

            C) Yönetimde, yetenekli kişilere görev vermek

            D) Beyler arasında anlaşmazlık çıkmasını engellemek

            E) Merkezi yönetimi güçlendirmek

 

 

 

 

  1. Atina şehir devletinde halkın yardımıyla başa geçen Klistenes, sınıf ayrılığını ortadan kaldırmaya çalışmış, Halk Meclisini kurmuş ve meclise geniş yetkiler vermiştir.

 

Klistenes’in bu reformlarla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Halkın ülke dışına göçünü engellemek

B)       Halkın yönetime katılımını arttırmak

C)       Kanunları yazılı hale getirmek

D)      Halkı dış saldırılara karşı korumak

E)       Yunan şehir devletlerini birleştirmek

 

 

 

 

 

 

 

  1. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A)   Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıklarının

B)    Mimarlıkta geliştiklerinin

C)    Birden fazla Tanrı’ya inandıklarının

D)   Barış içinde yaşadıklarının

E)    Ölümden sonraki hayata inandıklarının

 

 

 

  1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki İlkçağ İyon kültür merkezlerinden biri değildir?

 

A) Bodrum     B) Efes                       C) İzmir         

            D) Gordion     E) Milet

 

 

  1. Hz. İsa'nın doğumu olan "0" yılı Miladi Takvim'in başlangıcı kabul edilmiş, bu tarihten önceki dönemlere Milattan önce, sonraki dönemlere Milat'tan sonra denilmiştir.


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Milat kavramıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?


A) Milat'tan önceki dönemlerde geçmişe gidildikçe sayısal değer büyür.
B) Milat'tan önceki devirlerde tamamen Tarih Öncesi Devirler yaşanmıştır.
C) Milat'tan önce hüküm sürmüş devletlerde devletin kuruluş yılı yıkılış yılından büyüktür.
D) Milat tan önceki bir olayla Milat'tan sonraki olay arasındaki zaman farkı, iki zamanın toplanmasıyla elde edilir.
E) Milat tan sonraki dönemlerde geçmişe gidildikçe sayısal değer küçülür.

 

 

  1. Orta Asya Türk boyları arasında yaşanan mücadeleleri kaybeden boy, diğerinin hakimiyetini kabul etmeyerek bulunduğu yurdu değiştirmeyi tercih etmiştir.

 

Bu bilgiye dayanarak Türklerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin benimsendiği söylenebilir?

 

A) savaşçılık   B) egemenlik  C) ulusçuluk

            D) hoşgörü      E) bağımsızlık

 

  1. Tarih boyunca toplumların aynı olaylara farklı tepkiler gösterdikleri; bir olayın sonuçlarının toplumlara göre değişik etkilerinin olduğu görülmüştür.

 

Buna göre bir araştırmacının olayları incelerken aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekmektedir?

 

A)    Eski paraları

B)    Dillerin gelişimini

C)    Devletler arası ilişkilerin

D)    Toplumların kültürel özelliklerini

E)     Mezar taşlarını

 

 

 

10.   Mustafa Kemal "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır." diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?

 
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma 
D) Olayları yazarken objektif olma

E) Olaylarda zaman bildirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Asurluların Mezopotamya'da kurulmalarına rağmen Ana­dolu tarihine büyük etkileri olmuş, Anadolu'ya getirdikleri yazı ile tarihi dönemleri başlatmışlardır.


Asurluların Anadolu'ya yaptıkları yukarıdaki etkiler, onların hangi özelliğiyle bağlantılıdır?


A) Ticarette gelişmeleri
B) Göçebe yaşamı benimsemeleri
C) Dinlerine bağlı olmaları
D) Ordularının güçlü olması
E) Irkçı politika izlemeleri

 

 

 

12. Maden Devri, insanlık tarihinde önemli bir aşamadır. Özellikle demir madeninin keşfedilmesiyle beraber demirden,daha dayanıklı aletler ve silahlar yapılmıştır.


Buna göre, demirin kullanılmasıyla;


I. Tarımsal üretimin artması
II. Toplumların egemenlik sahalarının genişlemesi
III. Göçebe yaşamın tamamen terk edilmesi


gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkması beklenemez?


A) Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III 
         D) I ve II                       E) I,II ve III

 

 

13. Günümüzde kullanılan Latin alfabesinin oluşumunda katkısı olan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Fenike, Sümer, Asur, Yunan
B) Mısır, Hitit, Lidya, Hellen
C) Roma, Hellen, Yunan, Bizans
D) Hitit, Asur, İyon, Roma
E) Fenike, iyon, Yunan, Roma

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da hakimiyet kuran devletlerden biri değildir?

 

A) Roma                     B) Pers                        C) Hitit      

D) Sümer                    E) Lidya

 

 

 

  1. Hattuşaş’ta bulunan ve Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı III. Hattuşili’nin mührünün yanında Hitit Kraliçesi Pudahepa’nın mührü de basılmıştır.

 

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A)    Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının

B)    İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun

C)    Antlaşmanın uzun süre yürürlükte kalacağının

D)    Kraliçenin devlet işlerinde söz sahibi olduğunun

E)     Eski Anadolu’da yasaların kadınları koruduğunun

 

 

16. İlk Çağ uygarlıklarındaki dini inanış nasıldır? Maddeler halinde yazınız. (15 puan)

 

 

 

 

17. Orta Asya’daki yaşamış kültürlerin adlarını yazınız. (10 puan)

 

 

 

Dereceleme Ölçeği:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Tarih Öğretmeni

DERSKONUM.COM

                                        

 

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk