sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022

 

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

 

 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, TARİH YAZILILARI, YAZILI SORULARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2022 üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

9. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

 

 

1) Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (5 x3=15)

Celali Takvim

Hicri Takvim

Miladi Takvim

Epigrafi

Paleografi

 

a) Eski yazıları ve alfabeleri çözen bilim dalı ………………………………………………

b) Hz. Ömer döneminde oluşturulan dini takvim ……………………………………….

c) Günümüzde de kullanılan takvim sistemi ……………………………..

d) Tarihi yapılar, anıtlar ve mezar taşları üzerindeki yazıları inceleyen bilim dalı ………………………………..

e) B. Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından hazırlatılan takvim ………………………………….

 

2) Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına “D” , yanlış olanlarına “Y” yazınız.(5x3=15)

 

Kürk Yolu Hindistan’dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan bir deniz yoludur

 

Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir

 

Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir

 

Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır

 

Feodalite’nin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilere Burjuva denirdi

 

3. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. (5x4=20)

Asurlar

Hiyeroglif

Töre

Asurlar

Piramit

Kadeş Antlaşması

Hammurabi

Tavananna

 

Kast

Zigguratlar

 

1- Mısır firavunları için yapılan anıtsal mezarlara verilen isim ………………………………

2- Anadolu da tarihin devirlere girmesinde etkili olan uygarlık ………………………………..

3- Eski Türklerde toplum hayatını düzenleyen sözlü hukuk kurallarına verilen isim ………………………………..

4- Tarihteki ilk yazılı antlaşmanın adı ………………………………………..

5- Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi olan kraliçeye verilen isim ………………………………

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru seçeneği yuvarlak içine alarak cevaplayınız. (10x5=50)

1- ) Tarih Öncesi Çağlar Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş, Bakır, Tunç, Demir çağı olarak isimlendirilerek birbirinden ayrılmıştır.

Buna göre Tarih Öncesi Çağların dönemlere ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur?

A) İnsanların düşünceleri

B) Bölgelerin ekonomik durumu

C) İnsanların kullandığı araç-gereçlerin özelliği

D) Kültürlerarası etkileşimin varlığı

E) Yaşam yerlerinin birbirinden uzak olması

2-) İlk çağ uygarlıklarında şehir devletleri ve şehirlere Nom, Site ve Polis isimleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki uygarlık ve şehir ismi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

      Mısır      Yunan        Mezopotamya

A)    Polis        Nom             Site

B)    Nom         Polis            Site

C)    Site           Nom            Polis

D)    Polis         Site              Nom

E)    Site            Polis           Nom

3-) Konargöçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı.

Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşü­nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ekonomik hayatta ticaretin önemsenmediği

B) Bozkır kültürünün hâkim olduğu

C) Yerleşik hayata geçildiği

D) Yazının henüz kullanılmadığı

E) Farklı kültürlerden etkilenildiği

 

4) On iki hayvanlı Türk takvimi, İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar, hayvan isimleri ile aylar ise sayılarla gösteril­miştir. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A) Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir.

B) Güneş yılı esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir. 

C) Türklerin hayatında hayvanlar önemli bir yere sahip­tir.

D) Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuştur.

E) Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiştir.

 

  5) Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını     

 Sağlamışlardır.

  Asurluların Anadolu kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Ticaret kolonileri kurmaları

   B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri

   C) Atlı askeri birlikler kurmaları

   D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları

   E) Kadeş Antlaşmasının imzalanmasına neden olmaları

 

 

 

6- ) Tarihte bilinen ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Urukagina Kanunları                            

B) Kleistenes Kanunları  

C) Kanun-i Esâsi                                      

D) Hammurabi Kanunları    

E) Lepid-İştar Kanunları

 

7-) Babil Kralı Nabukadnezar’ın, sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırdığı dünyanın yedi harikasından birisi kabul edilen eser hangisidir?

 

A) Trins Şatosu                

B) Louvre Sarayı                

C) Tac Mahal

D) Babil’in Asma Bahçeleri          

E) Hâva Mahal

 

8-) Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel gövdeye ne denir?

 

A) Krallık

B) İmparatorluk

C) Beylik

D) Hanlık

E) Voyvodalık

 

9) Roma’da patriciler ile plepler arasında uzun süren mücadelelerin yaşanması hukuki düzenlemeler yapıl­masını zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemeyle pleplere de memur ve asker olma hakkı tanınmıştır.

Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

A) Babürname

B) Hammurabi Kanunları

C) Asur Kanunları

D) Urgakina Kanunları

E) 12 Levha Kanunları

 

  10) Mısır’da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya’da ise kerpiç ve tuğla kullanılmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden ol­ması beklenir?

A) Mısır mimari eserlerinin daha kalıcı olmasına

B) Mezopotamyalıların tarımla uğraşmalarına

C) Mısır’ın istila edilmesinin kolaylaşmasına

D) Mezopotamya’da kültürün gelişmesine

E) İki uygarlığın aynı eserler ortaya koymasına

 

 

Tarih Öğretmeni

derskonum.com

 

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk