sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST

9-sinif-tarih-1.-donem-2.-yazili-sinav-sorulari-test

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

 

 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, TARİH YAZILILARI, YAZILI SORULARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


DERSKONUM ANADOLU LİSESİ 9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları

Soru 1
Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında;
I. Siyasi otorite,
II. Ekonomi,
III.Coğrafi koşul
hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 2
I.Hutbe okutmak,
II.Nevbet çaldırmak,
III.Para bastırmak,
IV. Yay
Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslami dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve IV

Soru 3
Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;
I. ticaret,
II. savaş,
III. göç,
yollarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir?
A) Anav
B) Tagar
C) Afanesyevo
D) Truva
E) Karasuk

Soru 5
Mısır medeniyeti, kendine özgüdür. Diğer medeniyetlerden fazla etkilenmez ama kendisi birçok medeniyeti etkiler. Ayrıca Mısır medeniyeti çok fazla istila ve saldırıya uğramamıştır.  
Sözü edilen bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî alanda güçlü olması
B) Etrafının surlarla çevrili olması
C) Güçlü uygarlıklarla dost olması
D) Tıp alanında gelişmiş olması
E) Çevresinde doğal engeller bulunması

Soru 6
Diyarbakır’ın Ergani ilçesindedir. Anadolu ve Güneydoğu Avrupa’da bulunan en eski neolitik köy yerleşimidir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu’nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen ve tarih öncesi dönemi aydınlatan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öküzini
B) Truva
C) Çayönü
D) Belbaşı
E) Beldibi

Soru 7
Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
I.Tıp,
II. Eczacılık,
III. Astronomi
alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 8
– Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
– Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.
– Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frig
B) Urartu
C) Pers
D) Akad
E) İyon

Soru 9
Abdullah Hoca’nın tarih dersinde: 
“Madencilik ve maden işletmeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Tarıma önem vermişler, bu amaçla baraj ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi’dir. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar, ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir.” diyerek bahsettiği Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigya
B) Urartu
C) Hitit
D) İyon
E) Asur

Soru 10
Kast sistemi brahman (din adamı), kşatriya (asker ve asiller), vaysiya (tüccar ve çiftçi), südra (zanaatkâr ve işçi) denilen sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara parya (köle) denilmiştir.
Bu sistemin Hindistan’a verdiği en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet olma bilincini önledi.
B) Dinsel inanışları yayılamadı.
C) Eğitim gelişemedi.
D) Ordu kurulamadı.
E) Tarım zayıfladı.

Soru 11
Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır.
B) Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır.
C) Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.
D) Kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.
E) Anadolu’da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır.

Soru 12
I. Sümerler
II. Yunan Medeniyeti
III. Hititler
Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 13
Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur. Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

Soru 14
Tarihin ilk yazılı antlaşması aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur?
A) İran – Mısır
B) Hitit – Mısır
C) Frigya – Lidya
D) Asur – Hitit
E) Akad – Sümer

Soru 15
I. Türk,
II. Moğol,
III. Tibet
Çin Medeniyeti’nin yukarıda yer alan kültürlerden hangileri ile etkileşimde olması beklenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 16
Justinanus Kanunlarına göre;
– Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.
– Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs, zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Örneğin el veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir.
Buna göre, Justinanus Kanunları ile ilgili;
I. Evlilik dinî bir geleneğe dayandırılmıştır.
II. Hapis cezası uygulaması görülmüştür.
III. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?  
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 17
Hindistan’daki kast sistemine göre;
– Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.
– Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.
– Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.
– Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.
– Meslekler babadan oğula geçer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Katı bir sınıf ayrımı vardır.
B) Din adamlarına büyük saygı duyulur.
C) Dikey hareketlilik yoktur.
D) Kişisel başarılar kastlarda etkilidir.
E) Milli birlik ve beraberlik yoktur.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır?
A) Zaviye
B) Kervansaray
C) Tekke
D) Fuar
E) Kapan

Soru 19
Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman
B) Arasta
C) Kapan
D) Ribat
E) Kervansaray

Soru 20
Sasanilerde Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip olan Şehinşahların  ölümlerinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgaları, merkezî otoritenin zayıf düşmesine yol açmıştır.
Buna göre, Sasanilerle ilgili olarak;
I. Kralların gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldır.
II. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır.
III. Şehinşahların gücü sınırlıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 21
Konargöçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konargöçerler üstünlük sağlamıştır. Konargöçer topluluklar, kolaylıkla orduya dönüşebilecek bir yapıya sahiptirler. Savaş, yerleşik toplulukların zaferiyle bitmiş olsa da böyle bir zaferin onlara kazandıracağı birkaç tutsak ile silah, belki küçük bir sürü olurdu. Yenilen saldırgan konargöçerler bunları bile vermeden kaçmayı başarabilirken yenilen yerleşikler, konargöçerler gibi kaçamamıştır. Yerleşikler, kaçıp topraksız kalmaktansa topraklarında kalıp haraç ödemeyi kabullenmiştir.
Buna göre;
I. Konargöçerlerin yaşam tarzı askerliğe daha uygundur.
II. Yerleşikler savaşlarda  başarı elde etsede çok kazançlı çıkmamışlardır.
III. Konargöçerler mağlubiyetleri durumunda haraç ödemişlerdir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 22
Türgişler, Emevilerle yaptıkları uzun savaşlar sonrasında Arapları yenmişler ve İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını engellemişlerdir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Orta Asya’nın Araplaşması engellenmiştir.
B) Türgişler, Türk kültürünün korunmasında etkili olmuşlardır.
C) Emevilerden askerî alanda üstündürler.
D) İslamiyet’in doğuda yayılışı bir süreliğine durmuştur.
E) Türkler İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır? A) Zaviye
B) Kervansaray
C) Tekke
D) Fuar
E) Kapan

Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden biri değildir?
A) Vizigot Krallığı’nın sona ermesi
B) Katolik-Ortodoks bölünmesinin yaşanması
C) Magna Carta’nın ilan edilmesi
D) Yüzyıl Savaşlarının yaşanması
E) Coğrafi Keşifler

Soru 25

Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur.

Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;

I. Merkezî otoritenin zayıf olduğu,

II. Sınıflar arası eşitlik olduğu,

III. Savaşların feodalitenin Avrupa’nın dışına yayılmasına neden olduğu

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Cevapları

Soru 1
Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında;
I. Siyasi otorite,
II. Ekonomi,
III.Coğrafi koşul
hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 2
I.Hutbe okutmak,
II.Nevbet çaldırmak,
III.Para bastırmak,
IV. Yay
Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslami dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I ve IV
E) II ve IV

Soru 3
Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında;
I. ticaret,
II. savaş,
III. göç,
yollarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir?
A) Anav
B) Tagar
C) Afanesyevo
D) Truva
E) Karasuk

Soru 5 Mısır medeniyeti, kendine özgüdür. Diğer medeniyetlerden fazla etkilenmez ama kendisi birçok medeniyeti etkiler. Ayrıca Mısır medeniyeti çok fazla istila ve saldırıya uğramamıştır.  
Sözü edilen bu durumun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerî alanda güçlü olması
B) Etrafının surlarla çevrili olması
C) Güçlü uygarlıklarla dost olması
D) Tıp alanında gelişmiş olması
E) Çevresinde doğal engeller bulunması

Soru 6
Diyarbakır’ın Ergani ilçesindedir. Anadolu ve Güneydoğu Avrupa’da bulunan en eski neolitik köy yerleşimidir. Arkeolojik kazılar sonucunda Anadolu’nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen ve tarih öncesi dönemi aydınlatan Anadolu şehri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öküzini
B) Truva
C) Çayönü
D) Belbaşı
E) Beldibi

Soru 7
Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum Mısır Uygarlığı’nın;
I.Tıp,
II. Eczacılık,
III. Astronomi
alanlarından hangilerinde gelişmesine zemin hazırlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 8
– Krallar yaptıkları işleri tanrıları “Haldi” adına yaparlardı.
– Taş işçiliğinde gelişmişlerdi.
– Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frig
B) Urartu
C) Pers
D) Akad
E) İyon

Soru 9
Abdullah Hoca’nın tarih dersinde: 
“Madencilik ve maden işletmeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Tarıma önem vermişler, bu amaçla baraj ve sulama kanalları yapmışlardır. Çok tanrılı bir inanışa sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi’dir. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar, ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir.” diyerek bahsettiği Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frigya
B) Urartu
C) Hitit
D) İyon
E) Asur


Soru 10
Kast sistemi brahman (din adamı), kşatriya (asker ve asiller), vaysiya (tüccar ve çiftçi), südra (zanaatkâr ve işçi) denilen sınıflardan oluşmuştur. Bu sistemin dışında kalanlara parya (köle) denilmiştir.
Bu sistemin Hindistan’a verdiği en önemli zarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millet olma bilincini önledi.
B) Dinsel inanışları yayılamadı.
C) Eğitim gelişemedi.
D) Ordu kurulamadı.
E) Tarım zayıfladı.

Soru 11
Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardır.
B) Suriye toprakları yüzünden Mısırlılarla savaşmışlardır.
C) Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir.
D) Kralın yanında Pankuş adında bir meclis vardır.
E) Anadolu’da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır.

Soru 12
I. Sümerler
II. Yunan Medeniyeti
III. Hititler
Yukarıda verilen İlk Çağ uygarlıklarından hangileri şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 13
Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk Çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur. Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması
B) Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir konumda olması
C) İklimin yaşam koşullarına uygun olması
D) Toprakların tarıma elverişli olması
E) Tunç Devrini yaşarken tarihi devirlere geçilmesi

Soru 14
Tarihin ilk yazılı antlaşması aşağıdaki devletlerin hangileri arasında olmuştur?
A) İran – Mısır
B) Hitit – Mısır
C) Frigya – Lidya
D) Asur – Hitit
E) Akad – Sümer

Soru 15
I. Türk,
II. Moğol,
III. Tibet
Çin Medeniyeti’nin yukarıda yer alan kültürlerden hangileri ile etkileşimde olması beklenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Soru 16
Justinanus Kanunlarına göre;
– Kişiler evli olduklarını önceden yapılmış bir sözleşmeyle ya da din görevlisi ve tanıklar huzurunda evlenme iradelerini beyan ederek ispat eder.
– Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar gören şahıs, zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat para ile ödenir. Örneğin el veya sopa ile kemik kırılmışsa ve zarar veren kişi hür ise 300, köle ise 150 Roma parası ödenir.
Buna göre, Justinanus Kanunları ile ilgili;
I. Evlilik dinî bir geleneğe dayandırılmıştır.
II. Hapis cezası uygulaması görülmüştür.
III. Somut örneklerle kanun maddeleri anlatılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?  
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 17
Hindistan’daki kast sistemine göre;
– Bir Hindu kendi kastı dışındaki bir kast üyesi ile yemek yiyemez.
– Brahmanların kastı bütün kastlar tarafından üstün kast olarak kabul edilir.
– Kast kurallarına uymayanlara verilen en ağır ceza kasttan çıkarılmadır. Bu da toplumdan dışlanma anlamına gelir.
– Her üye doğduğu kast içinde yaşamını sürdürür.
– Meslekler babadan oğula geçer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Katı bir sınıf ayrımı vardır.
B) Din adamlarına büyük saygı duyulur.
C) Dikey hareketlilik yoktur.
D) Kişisel başarılar kastlarda etkilidir.
E) Milli birlik ve beraberlik yoktur.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır?
A) Zaviye
B) Kervansaray
C) Tekke
D) Fuar
E) Kapan

Soru 19
Eski Türk-İslam devletlerinde genellikle aynı esnaf grubuna ait dükkânların bir sokak üzerinde sıralanması ile meydana gelen ticari mekan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liman
B) Arasta
C) Kapan
D) Ribat
E) Kervansaray

Soru 20
Sasanilerde Tanrı Ahuramazda’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak mutlak otoriteye sahip olan Şehinşahların  ölümlerinden sonra ortaya çıkan iktidar kavgaları, merkezî otoritenin zayıf düşmesine yol açmıştır.
Buna göre, Sasanilerle ilgili olarak;
I. Kralların gücünün meşruiyet kaynağı tanrısaldır.
II. Veraset usulünde sorunlar yaşanmaktadır.
III. Şehinşahların gücü sınırlıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 21
Konargöçerler ile yerleşik topluluklar arasındaki savaşlarda genellikle konargöçerler üstünlük sağlamıştır. Konargöçer topluluklar, kolaylıkla orduya dönüşebilecek bir yapıya sahiptirler. Savaş, yerleşik toplulukların zaferiyle bitmiş olsa da böyle bir zaferin onlara kazandıracağı birkaç tutsak ile silah, belki küçük bir sürü olurdu. Yenilen saldırgan konargöçerler bunları bile vermeden kaçmayı başarabilirken yenilen yerleşikler, konargöçerler gibi kaçamamıştır. Yerleşikler, kaçıp topraksız kalmaktansa topraklarında kalıp haraç ödemeyi kabullenmiştir.
Buna göre;
I. Konargöçerlerin yaşam tarzı askerliğe daha uygundur.
II. Yerleşikler savaşlarda  başarı elde etsede çok kazançlı çıkmamışlardır.
III. Konargöçerler mağlubiyetleri durumunda haraç ödemişlerdir.
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Soru 22
Türgişler, Emevilerle yaptıkları uzun savaşlar sonrasında Arapları yenmişler ve İslamiyet’in Orta Asya’ya yayılmasını engellemişlerdir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Orta Asya’nın Araplaşması engellenmiştir.
B) Türgişler, Türk kültürünün korunmasında etkili olmuşlardır.
C) Emevilerden askerî alanda üstündürler.
D) İslamiyet’in doğuda yayılışı bir süreliğine durmuştur.
E) Türkler İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatın sürdürülmesi için vakıf geleneğinden günümüze kadar gelen yapılardandır? A) Zaviye
B) Kervansaray
C) Tekke
D) Fuar
E) Kapan

Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden biri değildir?
A) Vizigot Krallığı’nın sona ermesi
B) Katolik-Ortodoks bölünmesinin yaşanması
C) Magna Carta’nın ilan edilmesi
D) Yüzyıl Savaşlarının yaşanması
E) Coğrafi Keşifler

Soru 25

Feodalizmde hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildi. Bu yüzden soylular ve vassallar arasında mücadeleler Orta Çağ Avrupası’nda uzun süren istikrarsızlıklara hatta savaşlara neden olmuştur.

Buna göre Orta Çağ Avrupası ile ilgili olarak;

I. Merkezî otoritenin zayıf olduğu,

II. Sınıflar arası eşitlik olduğu,

III. Savaşların feodalitenin Avrupa’nın dışına yayılmasına neden olduğu

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk