sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları TEST

  12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST


12.-sinif-cografya-1.-donem-2.-yazili-sorulari-test

12.-sinif-cografya-1.-donem-2.-yazili-sorulari-test-indir


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınızDERSKONUM ANADOLU LİSESİ
 .......–........ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ
 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


.

1. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi    B) Buzulların erimesi

C) Volkanik olayların artması         D) Erozyonun şiddetlenmesi

E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi

 

2. Manş Tüneli ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlanmıştır?

A) İspanya-Portekiz          B) Norveç-Finlandiya

C) İngiltere-Fransa            D) Almanya-Avusturya    E) İsveç-Hollanda

 

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yüz ölçümünün büyüklüğüne bağlı olarak ülkenin güneyinde bulunan yeraltı sularını kuzeyindeki geniş düzlüklere ulaştırmak için büyük sulama projesini geliştirmiştir?

A)İtalya     B)Libya   C)Suriye   D)Ukrayna   E)Hindistan

 

4. Şehirlerde nüfusun yoğunlaştığı alanlar sanayileşmenin öncesinde ve sonrasında farklı biçimlerde dağılış göstermiştir.

Sanayileşme öncesinde ve sonrasında nüfusun yoğunlaştığı alanlar, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sanayileşme öncesi Sanayileşme sonrası

A) Su kenarları                       Maden yatakları

B) Ovalar                Tarım alanları

C) Dağlık alanlar                     Akarsu vadileri

D) Maden yatakları                 Tarım alanları

E) Deniz kenarları                   Dağ etekleri

 

5. İnsanlar bazen, doğal çevrenin uygun koşullar sunmadığı yerlerde sahip oldukları teknolojiler sayesinde çözümler bulmaktadırlar.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevreye müdahale ederek sağlanan çözümler arasında sayılamaz?

A) Dağlık alanlardan yol geçirmek için tünel ve köprü yapmak

B) Soğuk bölgede yüksek sıcaklık isteyen tarım ürünleri için sera yapmak

C) Kurak bölgelerde su biriktirmek için baraj yapmak

D) Eğimli arazilerde tarım alanı açmak için taraçalama yapmak

E) Sıcak bölgelerde ince kıyafetler tercih etmek

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler arasında sayılamaz?

A) Rüzgar enerjisinden yararlanma

B) Akarsular üzerinde baraj kurulması

C) Tarım alanlarının sanayi tesislerine dönüştürülmesi

D) Sanayi atıklarının denizlere dökülmesi

E) Ormanların tahrip edilmesi

 

7. Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr Havzası’nda yoğunlaşmasında;

I. Taş kömür yataklarının bulunması         

II. İş gücünün fazla olması

III. Demir yataklarının fazla olması

faktörlerinden hangisi ya da hangileri öncelikli olmuştur?

A)Yalnız I  B)Yalnız III  C)I ve II D)I ve III   E) II ve III

8. Bir kültürün oluşması uzun yıllık zaman içerisinde oluşan bir olgudur ve tek başına oluşmaz. Her kültür kendisine coğrafi anlamda yakın komşu kültürün izlerini taşır.

Ülkemizin coğrafi konumu göz önüne alındığında, Türk kültürünün aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinden en az etkilenmiş olması beklenir?

A) İran Kültürü                    B) İskandinav Kültürü

C) Mezopotamya Kültürü    D) Mısır Kültürü   E) Yunan Kültürü

 

9. Kültür, çeşitli unsurların birleşmesiyle oluşmuş dinamik bir bütündür. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi ve manevi unsurlar olarak ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında sayılır?

A) Coğrafi konum     B) İklim özellikleri     C) Simgeler    

D) Din ve inançlar     E) Toprak özellikleri

 

10. Bir kültürün etki alanını kısıtlayan, gelişip dağılmasını engelleyen çeşitli doğal faktörler vardır. Uzun sıra dağlar, denizler, çöller bu faktörler arasındadır. Böyle bir doğal sınırlamaya maruz kalan kültürler sadece o coğrafyada kalır gelişip büyüyemez.

Aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisinde yukarıda bahsedilen durumun varlığından bahsedebiliriz?

A) Mısır Kültürü     B) Anadolu Kültürü

C) Hint Kültürü       D) Avustralya Kültürü   E) Orta Asya Kültürü

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu kültüründe hala Orta Asya Bozkır kültürünün izlerinin olduğunu söyleyebiliriz?

A) Küçükbaş hayvancılığın yaygın bir ekonomik faaliyet olması

B) Resim sanatının önem kazanması

C) Anadolu da dini mimarinin gelişmiş olması

D) Yerleşim yerlerinin deniz kıyısında yoğunlaşması

E) Aşiret ve ağalık sisteminin hala varlığını koruyor olması

 

12. Ülkemizin tarihine baktığımızda aşağıdaki coğrafyalardan hangisinde kültürümüzün izlerine rastlama olasılığımız daha yüksektir?

A) İber Yarımadası       B) Batı Avrupa        C) Balkanlar     

D) Güneydoğu Asya     E) Orta Afrika

.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk