sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları TEST İNDİR

   12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST


12.-sinif-cografya-1.-donem-2.-yazili-sorulari-test

12.-sinif-cografya-1.-donem-2.-yazili-sorulari-test-indir


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 2.Yazılı Sınavı Soruları ve Cevapları TEST üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız12.-sinif-cografya-1.-donem-2.-yaziliDERSKONUM ANADOLU LİSESİ
 .......–........ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ
 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI


.

1)Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşebilmektedir. Ekstrem olarak ifade edilen bu olaylar, doğal süreçler üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ekstrem durum olarak ifade edilebilir?

A) Kutuplarda yağışların yıl boyunca kar şeklinde olması

B) Muson ikliminde en fazla yağışın yaz mevsiminde düşmesi

C) Ekvatoral kuşakta dört mevsimin belirgin olarak görülmemesi

D) Bir dağ yamacı boyunca yükseklere çıkıldıkça sıcaklığın azalması

E) Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir yörede kış mevsiminde sıcaklıkların uzun süre sıfır derecenin altında seyretmesi

 

2) Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın neden olduğu zararlardan biri değildir?

A) Su seviyelerinin düşmesi

B) Tarımsal üretimin azalması

C) Heyelan olaylarının artması

D) Orman yangınlarının artması

E) Balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması

 

3) Bilim adamlarına göre süper volkanlar, bildiğimiz yanardağ patlamalarından yüzlerce kat daha güçlü doğa olaylarıdır. Süper volkanların patlaması sırasında binlerce kilometreküp kaya, kül, toz, kükürt dioksit ve başka birçok gaz atmosferin üst tabakalarına fırlatılır.

Buna göre, süper volkanların patlaması sonrasında, Dünya’da görülmesi beklenen en önemli değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik göllerin oluşması

B) Verimli toprakların oluşması

C) Kıta kütlelerinin birbirine yaklaşması

D) Deprem olaylarında artışların gözlenmesi

E) Sıcaklık ortalamalarının düşerek buzul çağının yaşanması

 

4) Küresel ısınmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz kirliliğinin artması

B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesi

C) Fosil yakıt kullanımının artması

D) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

E) Tarımda makine kullanımının yaygınlaşması

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmayı azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması

B) Fabrika bacalarına filtrelerin takılması

C) Araba egzozlarına katalitik konvertör takılması

D) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması

E) Yeşil alanların tarım alanına dönüştürülmesi

 

6) 21. yy. da küresel iklim değişimleri önceki dönemlere göre daha kuvvetli olacaktır.” diyen bir kişi bu tezini doğrulamak için;

I. Buzulların erimesi

II. Kurak bölgelerin genişlemesi

III. Kış sıcaklıklarının azalması

IV. Orman yangınlarının azalması

V. Hayvan göçlerinin azalması

gibi durumlardan hangilerini örnek gösteremez?

A) I ve II                 B) II ve III C) III ve IV

D) IV ve V      E) III ve V

 

7) Günümüzde yaygın olarak kullanılan ekonomik unsurların bazıları gelecekte önemini kaybederek yerini başka unsurlara bırakacaktır. Gelecekte sektörel yapı, üretim organizasyonu, eğitim ve iş gücünün yapısında köklü değişiklikler meydana gelecektir.

Buna göre, geleceğin ekonomisinde;

I. yenilik, icat ve bilgi endeksli büyüme,

II. yaşam boyu öğrenim felsefesi,

III. meslekî diplomaya göre eğitim,

IV. hizmet sektörü ağırlıklı üretim,

V. dijital teknoloji kullanımı

gibi unsurlardan hangisinin yeri olduğu söylenemez?

A) I B) II C)III D) IV E) V

 

 

8) I. Hayat standardının yükselmesine olanak sağlar.

II. Bir malın üretim sürecini uzatır.

III. Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli olan iş miktarını azaltır.

IV. Aynı işin daha fazla emek ve enerji harcanarak yapılmasına neden olur.

Yukarıdakilerden hangileri, teknolojinin insanlara sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

A) I ve II                 B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

 

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi temel ekonomik etkinliğin sosyal yaşama etkisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde gelir düzeyinin yüksek olması

B) Tarımın geliştiği yerlerde nüfusun daha çok kırsal alanda yaşaması

C) Hayvancılığın gelişmiş olduğu alanlarda hayvansal ürünlerin çok tüketilmesi

D) Sanayinin geliştiği yerlerde pamuklu dokumanın gelişmesi

E) Turizmin geliştiği alanlarda inşaat sektörünün gelişmesi

 

10) Haliç’te Osmanlı Dönemi’nden kalan eski fabrikalarıve kalıntıları değerlendirmek için günümüzde çeşitli uygulamalara gidilmektedir. Bu uygulamalarla Haliç’in, şehrin bilim ve kültür merkezi olması amaçlanmaktadır.

Haliç’te bu tür uygulamalara gidilmesinin

temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölge dışına göçleri artırmak

B) Bölgeyi sanayi merkezi hâline getirmek

C) Yerleşim alanlarını genişletmek

D) Bölgede kıyı turizmini canlandırmak

E) Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak

 

11) Sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış,genelde benzer özellikli yeryüzü parçaları veya mekân birimlerine bölge denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel

bölgelere örnek gösterilebilir ?

A) Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi

B) Akdeniz Maki Bölgesi

C) Marmara Ticaret Bölgesi

D) Güneydoğu Ovalık Bölgesi

E) Karadeniz İklim Bölgesi

 

 

12) Aşağıda, ülkemizde bölgesel kalkınma projelerinden birinde yapılması planlanan bazı çalışmalar verilmiştir.

- KARDEMİR modernize edilecektir.

- Filyos’ta liman yapılarak ham madde ucuza taşınacaktır.

- Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma olanağı sağlanacaktır.

- Yıllık 2,8 milyon ton olan kömür üretimi korunarak tesis küçültülecektir.

Buna göre, yapılması planlanan çalışmalar aşağıdaki projelerin hangisine aittir?

A) Doğu Anadolu Projesi

B) Doğu Karadeniz Projesi

C) Güneydoğu Anadolu Projesi

D) Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

E) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk