sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Sohbet-Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı

 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı

11. Sınıf Sohbet-Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı,11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, SOHBET-FIKRA KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI,DERSKONUM.COM 'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Sohbet-Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK  paylaşınız 

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN


11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ BOŞLUK DOLDURMAÇALIŞMA KAĞIDI (M. Şahin)

 SOHBET

1-Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini karşıdakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı,düşüncelerinde ispata gitmediği yazı türüne.........................denir.

2-Sohbet........................türünde bir metindir.

3-Sohbet türünde en çok.............................anlatım türü kullanılır.

4-Sohbet edebiyatımızda ilk defa...................döneminde görülür.

5-Sohbet türünde............................,...............................,.............................gibi anlatılardan yararlanılabilir.

6-Sohbet yazısında yazar..........................tavır ile yazar.

7-Sohbetle yazar genellikle....................................gibi yazar.

8-Sohbet türünün ilk olgun örneklerini........................................vermiştir.

9-Sohbette genellikle............................,.............................,...............................gibi anlatım türleri kullanılır.

10-Sohbette dil..........işlevdedir

11-Ramazan Sohbetleri....................................'nın önemli bir sohbet eseridir.

12-Nurullah Ataç'ın.................................,.................................eserleri sohbet türündedir

13-Eşref Saat,Ümit Dünyası......................................'un önemli mustafasahin sohbet eserleridir

14-Edebiyat Söyleşileri.............................'in,Tarih muhasebeleri.................................'ın önemli sohbet türündeki eserleridir

15-Sohbet kelime olarak..........................anlamlarına gelir

FIKRA

1)Fıkralar genellikle………………….….konuları işler.

2)Fıkralar ……………………… ve …………………. olmak üzere ikiye ayrılır.

3)Fıkra tür olarak……………………… öğretici metinler içerisinde yer alır.

4)Fıkralar ……………………..….ve ………………....yayımlanır.

5)Fıkralarda daha çok……………………….. , …………………….. , ……………………. anlatım türleri kullanılır.

6)Fıkra yazılarında yazar ………………………….. bir tavırla yazar.

7)Fıkra edebiyatımızda ilk defa ………………………………. döneminde görülür.

8)Fıkranın amacı okuyucuyu …………………………’ dır.

9)Fıkra yazılarında …………….. , ………………………… , ………………….. unsurları önemlidir.

10) Fıkralarda dil …………………………. işlevde kullanılır.

11)Fıkralara ………………………. da denir.

12)Olgun ilk örnekleri ……………………………………….. tarafından verilir.

13)Kirpi mahlasıyla …………………………….. mizahi-hiciv yazıları yazar.

14)Yusuf Ziya’nın …………………….. , ……………………. , ……………………… adında fıkra türünde eserleri vardır.

15)Eşkal-i Zaman, Ciddü Mizah …………………………’ ın fıkra mustafasahin türünde eserlerdir

16)İt ürür kervan yürür  ……………………. ‘ ın , Taş Çatlasa ……………………….. ‘ ın fıkra türünde eserleridir.

17)Fıkra ile makale arasındaki en önemli fark ……………………………………..’ dır.

18)Fıkra ile sohbet arasındaki en önemli fark ………………………………………’ dır.

19)Fıkra türü asıl gelişimini ……………………………………. Gösterir.

20)Güldürü fıkralarından akla ilk gelen …………………………… fıkralarıdır.

21)Fıkralar güncel olması nedeniyle ……………………………… değillerdir.

Ø     

Ø    Mustafa ŞAHİN...

 

 

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ DOĞRU-YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI (M. Şahin)

 (   ) Sohbette yazar kendisi ile konuşuyormuş gibi yazar.   

(   ) Sohbet türünde söyleşme bağlı anlatım türü kullanılır.

 (   ) Sohbet türünün ilk yetkin örnekleri Ahmet Haşim vermiştir

 (   ) Sohbet yazılarından kısa anlatılar mustafasahin anekdotlar fıkralar yer alabilir

 (   ) Sohbette anlatılanlarda ispatlanma amacı taşınır

 (   ) ''Eşnef Saat'' Şevket Rado'nun fıkra türünde eserlerdir.

 (   ) Sohbet-Fıkra-Makale bu üç türde de dil ''göndergesel'' işlevdedir

 (   ) Mehmet Fuat Köprülü Türkoloji'nin Kurucusu olarak kabul edilir

 (   ) ''Taş Çatlasa'' Orhan Kemal'in Fıkra türündeki bir eseridir

 (   ) Bilimsel makalenin sonunda kaynakça olmak zorundadır

 (   ) ilk makalemiz ''Mukaddime''dir

 (   ) Yusuf Ziya,Falih Rıfkı,Yaşar Nabi Cumhuriyet döneminde önemli fıkra yazarıdır

 (   ) ''Edebiyat ve hukuk'' makalesi Fecriati edebiyatının sonlanmasına yol acar.

 (   ) Fıkrada amaç okuru bir düşünceye ikna etmektir

 (   ) ''Edebiyat Söyleşileri''Nurullah Ataç'ın sohbet türündeki eseridir

 (   ) ''Beşik'' Yusuf Ziya Ortaç'ın Fıkra türündeki bir eseridir

 (   ) Makalenin yazılış amacı estetik haz vermektir

 (   ) Fıkra yazıları içeriği itibarıyla kalıcı yazılardır

 (   ) ''Türk Edebiyatı Tarihi'' Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir

 (   ) ''Cidd ü Mizah'' Ahmet Haşim'in Fıkra mustafasahin türünde bir eserdir

 (   ) Yeni lİSAN Makalesi Milli Edebiyatın başlamasında önemli rol oynar

 (   ) ''Kirpi'' mahlasını kullanan Falih Rıfkı Atay'dır

 (   ) Fıkralar da bir düşünce yazılarıdır

 (   ) Şevket Rado asıl ününü şairliği ile kazanmıştır

 (   ) Ahmet Rasim Fıkra-Sohbet ve anı yazılarıyla tanınır

 (   ) Öğretici metinlerin genel amacı bilgi vermektir

 (   ) Öğretici metinlerde dil kapalı imgeli iken edebi metinlerde açık ve yalındır

 (   ) İlk gazetemiz Tanzimat döneminde Çıkarılmıştır

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ

"KISA CEVAPLI SORULAR" ÇALIŞMA KAĞIDI (M. Şahin)                                  -

-SOHBET-

1-)Sohbet Nedir?

2-)Sohbet,metinlerin sınıflandırılmasında nerede yer alır?

3-)Sohbet türünde en çok hangi anlatım türü kullanılır?

4-)Sohbet türünde yazar hangi anlatı türlerinden yararlanabilir?

5-)Sohbet türünün ilk örneklerine ne zaman/hangi dönemde rastlanır?

6-)Sohbet türünde ilk olgun örneklerin mustafasahin kim yazmıştır?

7-)Sohbeti diğer yazı türlerinden ayıran en önemli özellik nedir?

8-)Cumhuriyet döneminde sohbet türünde eser veren üç yazar yazınız?

9-)Sohbeti fıkradan ayıran en önemli özellik nedir?

10-)Sohbeti,makaleden ayıran en önemli özellik nedir?                                                     

-FIKRA-

1-)Fıkra nedir?

2-)Fıkrada genellikle hangi konular ele alınır?
3-)İlk fıkra örneklerini hangi dönemde görülür?

4-)Fıkra metinlerin sınıflandırılmasından nerede yer alır

5-)Fıkra yazıları kalıcı mıdır?

6-)Fıkra türünde ilk olgun örnekleri mustafasahin kim yazmıştır?

7-)Fıkrada hangi anlatım türleri kullanılır?

8-)Fıkra türünde Cumhuriyet döneminde eser veren üç önemli yazar ve önemli bir eserini yazınız?

9-)Fıkra türü kaça ayrılır?

10-)Mizah-hiciv-karamizah-gülmece-köşe yazısı nedir?

 

 

-

 

 

 

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SOHBET-FIKRA ÜNİTESİ YAZAR-ESER ÇALIŞMA KAĞIDI (M.Şahin)

YAZAR

                 ESER

                TÜR

 

 

 

 

1.      RAMAZAN SOHBETLERİ

 

 

2.      EŞREF SAAT

 

 

3.      BEŞİK

 

 

 

 

 

4.      KİRPİNİN DEDİKLERİ

 

 

5.      AİLE SOHBETLERİ

 

 

6.      EŞKAL-İ ZAMAN 

 

 

 

 

 

7.      OCAK

 

 

8.      CİDD Ü  MİZAH

 

 

9.      BİR İÇİM SU

 

 

10.  HAYAT BÖYLEDİR

 

 

 

 

 

11.  MUHARRİR BU YA

 

 

12.  AY PEŞİNDE

 

 

 

 

 

13.  ÜMİT DÜNYASI

 

 

14.  GÜLÜP AĞLADIKLARIM

 

 

15.  SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA

 

 

16.  TÜRK SAZ ŞAİRLERİ ANTOLOJİSİ

 

 

 

 

 

23. Nesr-i Harp -Nesr-i Sulh

 

 

24. Eski Saat

 

 

 

25. Tarih Musahabeleri

 

 

26. Gurabahane-i Laklahan

 

 

27. Dilimiz Üzerine Sohbetler

 

 

28. Söyleşiler

 

 

29. Çöle İnen Nur

 

 

30. Karalama Defteri.

 

 .

11. Sınıf Sohbet Fıkra Ünitesi Çalışma Kağıdı

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk