sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı

11. Sınıf Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı,11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MAKALE KONUSU ÇALIŞMA KAĞIDI,

.

.


DERSKONUM.COM 'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11. Sınıf Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen LİNK  paylaşınız 

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MAKALE ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAP ANAHTARI-PDF.


SORULAR


A) Aşağıdaki yargılar doğru ise “D” ise yanlışsa “Y” yazınız.

1. Makale ve denemenin dil ve üslubu benzerdir. ( )

2. Makalenin diğer türlerden en önemli farkı yazarın öne sürdüğü düşüncelerini kanıtlama amacı gütmesidir. ( )
3. Makale, fıkra gibi türler gazetecilikle ortaya çıkan yazı türlerdir. ( )
4. Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa makalesi edebiyatımızdaki ilk makale örneğidir. ( )
5. Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. ( )
6. Makalede yer alan her kaynağa, kaynakçada yer verilir. ( )
7. Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilir. ( )
8. Makale konuşma dili havasında rahat bir dille yazılır. ( )
9. Makale başlığı konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür. ( )
10. Yöntem bölümü makalenin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür. ( )

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. …………………… makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.
2. ………………… bölümü makalenin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür.
3. ………………….. bölümü makalenin sonunda, yararlanılan kaynakların liste hâlinde gösterildiği bölümdür.
4. ………………….’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesi türün tanınmış örneklerindendir.
5. Makale yazacak kişilerin alanında ………………………… olması gerekir.
6. Makale türünde yazar iddialarını ……………………. zorundadır.
7. Makalelerde ………………., …………………… bir dil kullanılır.
8. Makale …………………… çevresinde doğan ve gelişen bir türdür.
9. Edebiyatımızdaki ilk makale örneği Şinasi’nin …………………………… adlı makalesidir.
10. Makalede ………………., öğretici ve kanıtlayıcı anlatım türleri ağır basar.C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bilimsel metinlerle edebi metinler arasındaki farkları yazınız.

2. Bilimsel makalelerin bölümler nelerdir?

3. Makale ile fıkra (köşe yazısı) arasındaki farkları yazınız.


KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN TIKLAA


D-BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. Bilimsel ve toplumsal konularda; siyaset, ekonomi, sanat, spor vb. alanlarda yazılan açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına ……………….. denir.


2. ……………… konunun ilgilileri tarafından okunacak ilk bölümdür.3. Gazetelerde yayımlanan makalelerde …………………………………….. ve …………………………… amaçlanır.4. Bilimsel dergilerde yayımlanan makalelerde ………........ , ekonomi , ………………. , felsefe gibi bilim dallarıyla ilgili konular işlenir.


5. …….....………. temel bilgilerin sunulduğu bölümdür.


6. Bilimsel makaleler …………...., özet, …...………, yöntem, ……..……….., sonuç ve ………………… kaynakça bölümlerinden oluşur.


7. …………. metnin bütününde anlatılanların ana hatlarıyla ifade edildiği bölümdür.


8. Makalede örnekleme, ……………………, tanımlama, …………………………… gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulur.


9. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımlanan ………… ……………… makalesi türün tanınmış örneklerindendir.


10. …………….. bölümde araştırmada tercih edilen yöntem ve söz konusu yöntemin tercih edilme nedenleri anlatılır.


11. Dünyanın saygın üniversiteleri, akademileri ve kuruluşları tarafından fahri doktorluk, muhabir üyelik, şeref üyeliği gibi unvanlar verilen ordinaryüs profesör ……………… …………. ………………..’dür.


12. ……………… ve ……………….. bölümünde araştırmada elde edilen bulguların araştırmanın amaçları ile ilişkileri kurulur.


13. ………………………. Bölümünde araştırmada elde edilen bulgular ve bulguların ne anlama geldiği dile getirilir.


14. Türk edebiyatında makale ……………….’la birlikte Batıdan geçen bu tür makale bir çeşit düşünce yazısı olup gazete ve dergi çevresinde gelişmiştir.


15. ………………… …………. ……………….. islam ansiklopedisinin yayımlanmasında görev aldı.


16. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızca’dan çevirdiği ……………………. ve …………….. adlı makalesi türünün tanınmış örneğidir.


17. ……………………… bölümünde makalenin sonunda yararlanılan kaynaklar liste halinde gösterilir.


18. Türk Edebiyatındaki ilk makale örneği ……………...……..’nin …………………..………….... gazetesinden yayımlanan ………………………….’sidir.


19. ……………….. …………. ……………… Türkoloji’nin Türkiye’deki kurucusu kabul edilen ve Türkiyat Mecmuasının çıkarılmasına öncülük eden isimdir.


20. Bilimsel bir tezi savunma amacıyla alanında uzman kişilerce yazılan makalelere.................................. denir.


CEVAPLAR
👇👇👇👇

KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN TIKLAACEVAP ANAHTARI


A)

1. Y
2. D
3. D
4. Y
5. D
6. D
7. D
8. Y
9. D
10. Y


B)

1. bilimsel
2. özet
3. kaynakça
4. Ömer Seyfettin
5. uzman
6. kanıtlamak
7. ciddi, açık
8. gazetecilik
9. Mukaddime
10. açıklayıcı
C.
1. Bilimsel metinlerle edebi metinler arasındaki farkları yazınız.
 • Bilimsel metinler okuru aydınlatmak, ona bilgi vermek amacıyla yazılır; edebi metinler estetik zevk vermek amacıyla yazılır.
 • Bilimsel metinlerde kesinlik vardır, edebi metinlerde yoktur.
 • Bilimsel metinler kanıtlanma amacıyla ortaya konan bir teze dayanır, edebi metinlerde kanıt amacı güdülmez.
 • Bilimsel metinler nesneldir, edebi metinler ise özneldir.
 • Bilimsel metinler kurgu değildir, gerçekler dile getirilir. Edebi metinler ise kurgulanabilir, anlatılanlar hayal ürünü olabilir.
 • Bilimsel metinlerde üslup kaygısı yokken bu, edebi metinlerde vardır.
 • Bilimsel metinlerde söz sanatlarına yer verilmez, edebi metinlerde ise söz sanatları yer alır.
 • Bilimsel metinler ciddi, açık ve sade bir dille yazılır, edebi metinlerde ise dil sanatsaldır, yan ve mecaz anlamlara sıkça yer verilir.
 • Bilimsel metinlerde dil göndergesel işlevde, edebi metinlerde ise sanatsal(şiirsel) işlevdedir.

2. Bilimsel makalelerin bölümler nelerdir?
Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.

3. Makale ile fıkra (köşe yazısı) arasındaki farkları yazınız.
 • Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler.
 • Makalelerde yazılanları ispatlama kaygısı vardır; ancak fıkralarda yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.
 • Makalelerde ciddi, yapmacıksız, bilimsel bir anlatım vardır. Fıkralarda açık, sade ve anlaşılır bir dil kullanılır.
 • Makalede yazar doğruyu; fıkrada ise yazar kendi doğrusunu anlatır.
 • Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.
 • Makale yazmak belli bir uzmanlık ister.


D-BOŞLUK DOLDURMA SORULARI

1. MAKALE

2. BAŞLIK


3. HALKI AYDINLATMAK-BİLGİLENDİRMEK

4. TIP-SOSYOLOJİ

5. GİRİŞ

6. BAŞLIK-GİRİŞ-BULGULAR-TARTIŞMA

7. ÖZET

8. KARŞILAŞTIRMA-TANIK GÖSTERME

9. YENİ LİSAN

10. YÖNTEM

11. MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

12. SONUÇ-TARTIŞMA

13. BULGULAR

14. TANZİMAT

15. MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ


16. EDEBİYAT-HUKUK

17. KAYNAKÇA

18. ŞİNASİ-TERCÜME-İ AHVAL-MUKADDİME

19. MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ

20. BİLİMSEL MAKALE


KONU İLE İLGİLİ TESTLER İÇİN TIKLAA

11. Sınıf Makale Ünitesi Çalışma Kağıdı
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk