sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST,
10-sinif-felsefe-1-donem-2-yazili-sorulari

FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

...


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI /TEST/KARIŞIK
ADI SOYADI:                  
SINIF:        NO:
........................ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 11 SINIFLAR FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR


.
.

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

........ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10.SINIF FELSEFE DERSİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

(28.12.2021)

 

- “Doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelerdir.”
- “Bir kimsenin herhangi bir konu ile ilgili henüz kanıtlanmamış yargılarıdır.”
- “Zihnin, birbiriyle ilişkili önermelerden yeni bir önerme çıkarması işlemidir.”
1) Bu ifadeler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangilerini tanımlamaktadır?
A) Önerme-tutarlılık- görüş
B) Akıl yürütme-önerme-düşünme
C) Önerme-görüş-akıl yürütme
D) Önerme-argüman-tutarlılık
E) Görüş-tutarlılık-önerme

 

2) Aşağıdaki örnek hangi akıl yürütme biçimine

örnektir?

* İstanbul ve Bursa büyükşehirdir.

* İstanbul’un trafik sorunu vardır.

* O halde Bursa’nın da trafik sorunu vardır.

A) Tümevarım

B) Analoji                    

C) Tümdengelim

D) Önerme                   

E) Argüman

 

3) Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?

A) Sadece somut olana yönelik sorulardır.

B) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.

C) Hakikati bilmeye yönelik sorulardır.

D) Zamanın ötesindeki sorulardır.

E) Kendi başına anlamlı olan sorulardır.

 

4) Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

A) Tüm çocuklar çikolata sever.

B) Bazı insanlar uzun boyludur.

C) Okullar henüz açılmadı.

D) Arkanı dön ve çık!

E) Ankara Türkiye’nin başkentidir.

 

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir kavram anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Dil, insanın en önemli ifade aracıdır.
B) Doğruluk bilginin bir özelliğidir.
C) Var diyebildiğimiz nesneler gerçektir.
D) Kavramlaştıramadığımız şeyleri düşünemeyiz.
E) Felsefi düşünce herkesçe kabul edilen öznel bir bilgidir.

 

6) Aşağıda bilim ve felsefenin varlığı araştırma yöntemine dair bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Her ikisi de “Varlık var mıdır?” sorusunu sorar.

B) Felsefe bütüncüldür.

C) Bilim varlığı sadece kendi sınırlı alanı içinde inceler.

D) Bilim sadece somut varlıkları araştırır.

E) Felsefe bütün varlıkları sorgular.

 

 

 

 

 

 

7) Aşağıdaki önermelerin türleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

*Ziya çalışkan bir öğrencidir.

*Bütün canlılar ölümlüdür.

*Bazı insanlar çok cimridir.

A) Tikel önerme - Tümel önerme - Tekil önerme

B) Tekil önerme - Tümel önerme - Tikel önerme

C) Tümel önerme - Tekil önerme - Tikel önerme

D) Tikel önerme - Tekil önerme - Tümel önerme

E) Tekil önerme - Tikel önerme - Tümel önerme

 

8) “Doğruluk bilginin nesnesine uygunluğudur. Nesne soyut ya da somut olabilir. Bilgi, nesnesine uygunsa doğru, değilse yanlıştır. Gerçeklik ise bir tür var olma-olmama durumudur. “Kar beyazdır.” önermesinin doğruluğu, yağan karın gerçekte beyaz olup olmadığına bakmaktan geçer.”

Bu parçaya göre doğruluğu gerçeklikten ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı kaynaklardan edinilmesi

B) Yöntemli olarak edinilmiş olması

C) Dış dünyada gözlenebilir olması

D) Nesnel ve denetlenebilir olması  

E) Bilginin nesnesine uygun olup olmaması

 

* Bütün insanlar akıllıdır.

* Ömer ve Zeynep insandır.

* O halde Ömer ve Zeynep akıllıdır.

9) Bu örnek hangi akıl yürütme biçimine aittir?

A) Tümevarım

B) Analoji 

C) Tümdengelim            

D) Tutarlılık               

E) Çelişiklik

 

10) “Bütün kadınlar güzeldir.” önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün kadınlar çirkindir.

B) Bütün kadınlar güzel değildir.

C) Bazı kadınlar güzeldir.

D) Bazı kadınlar güzel değildir.

E) Bazı kadınlar çirkindir.

 

11) “Dil, bir kâğıda benzetilebilir: Düşünce kâğıdın ön yüzü, dil ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynı: Ne dil düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce dilden.” Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Dil, düşüncenin temelidir.
B) Düşünce olmadan dil olmaz.
C)
Dil ile düşünce bir bütündür.
D) Düşüncelerimizi dil ile ifade ederiz.
E) Dil ile düşünce birbirinden bağımsızdır.

 

 

 

12) Bir akıl yürütmede veri durumunda olan öncül önermelerinin birbiri ile çelişmemesini, birbirini desteklemesini belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğruluk      B) Tutarlılık     C)  Uzlaşım

D) Gerçeklik      E) Geçerlilik

 

13) “Lokantada sipariş almaya gelen garsonun “Yemek için ne alırdınız?” sorusu ile evreni ve varoluşu anlamlandırmaya yönelik “Hiçbir şey var değilken ilk ne vardı?” sorusu nitelik açısından bir değildir.”

Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özelliklerinden biridir?

A) Felsefe öze yönelik bir sorgulama faaliyetidir.

B) Felsefi sorulara verilen cevaplar özneldir.

C) Felsefi konular kesinlik içermez.

D) Felsefi sorular çelişki içermez.

E) Felsefe eleştirel bir tavırdır.

 

14) “Felsefe kendine dönük düşünmedir.”

      “Felsefede kesinlik yoktur.”

Yukarıdaki cümleler sırasıyla felsefenin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Birikimli olması – Tutarlı olması         

 B) Birikimli olması – Sorgulayıcı olması             

C) Refleksif olması – Evrensel olması                                                

D) Refleksif olması – Öznel olması                                                                                    

E) Sorgulayıcı olması – Evrensel olması

 

15) “Felsefede argüman, filozofun görüşünü desteklemek için öne sürdüğü kanıtlardır. Bu nedenle de bütün felsefi metinler bir iddiayı temellendirme amacı taşır. Bir felsefi metni okurken ilk önce yazarın görüşü tespit edilmeli daha  sonra yazarın görüşünü desteklemek için hangi argümanları kullandığına dikkat edilmelidir.” Buna göre argüman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Savunulan görüş ve argümanlar birlikte tutarlı olmalıdır.

B) Her felsefi görüş bir argümana dayandırılır.

C) Argümanlar akıl yürütme ilkelerine uygun ifadelerdir.

D) Felsefi bir yargının doğruluğu argümanlarla ortaya koyulur

E) Argümanlar bilimsel kanıtlar yoluyla ispat edilir.

 

16)

I.Türkiye’nin başkenti neresidir?

II.Özgürlük nedir?

III.Herkesin kabul edebileceği bir ahlak ilkesi var mıdır?

IV.Zamanda yolculuk mümkün müdür?

V.Ihlamur astıma iyi gelir mi?

Yukarıdaki ifadelerden hangileri felsefi sorulardır?

A) II-III

B) I-II

C) Yalnız IV

D) Yalnız II

E) III-V

 

 

 

17) “Reel (gerçek) varlık, zaman ve mekana bağlı olan, nesnel var olandır. İdeal varlık ise zaman ve mekan dışı olan, zihnin ürünü olan varlıklardır.”
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir
varlık tarzına örnek verilebilir?
A) İnsan

B) Pi sayısı
C) Masa

D) Kalem
E) Hava

 

18)

-“Mandalina da portakal gibi bir narenciye ürünü olduğuna

göre C vitaminine sahiptir.”

-“Bütün narenciyeler C vitamini bakımından zengindir.

Greyfurt da bir narenciye ürünüdür. O halde greyfurt da C

vitamini bakımından zengindir.”

-“Limon, greyfurt ve portakal birer narenciye ürünüdür ve

bol miktarda C vitaminine sahiptir. O halde bütün

narenciyelerde bol miktarda C vitamini vardır.”

Yukarıdaki örnekler sırasıyla hangi akıl yürütme

biçimlerine aittir?

A)  Tümevarım – Analoji – Tümdengelim

B)  Tümevarım – Tümdengelim – Analoji

C)  Tümdengelim – Tümevarım – Analoji

D)  Analoji – Tümevarım – Tümdengelim

E)   Analoji – Tümdengelim – Tümevarım

 

19) “Kimi insanlar sarışındır.” önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı insanlar sarışın değildir.

B) Birtakım insanlar sarışındır.

C) Hiçbir insan sarışın değildir.

D) Bütün insanlar kumraldır.

E) Bazı insanlar kumraldır.

 

20) “Bütün sporcular antrenman yapar.

       ……………………………………

       O halde Ali de antrenman yapar.”

Yukarıdaki akıl yürütme örneğinde eksik bırakılan yer hangi seçenek ile tamamlanmalıdır?

A) Tüm antrenman yapanlar sporcudur.

B) Herkes sporcudur.                                                                                                                                                                       C) Sporcular antrenman yapar.                      

D) Ali sporcudur.                               

 E) Ali antrenman yapar.

 

 

Ø Sınav süresi 40 dakikadır.

 

Ø Her soru 5 puan değerindedir.

 

Ø Cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayınız.

 

 

J BAŞARILAR J  

derskonum.com

 

.
10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk