sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST,
10-sinif-felsefe-1-donem-2-yazili-sorulari-ve-cevaplari

FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 10.SINIF FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI, FELSEFE YAZILILARI, derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

...


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız


FELSEFE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI /TEST/KARIŞIK
ADI SOYADI:                  
SINIF:        NO:
........................ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ 11 SINIFLAR FELSEFE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR


.
.

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

........ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10.SINIF FELSEFE DERSİ

1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVIAD SOYAD:

SINIF NUMARA:

1)Bilgelik, doğru ve faydalı bilginin hayata uygulanmasıyla başlayan, insanın içinde yaşadığı dünya ve toplumla uyumlu, yaşamın en yüksek amaçlarına ilişkin bir kavrayışa sahip olmasını öngören ideal bir durumdur. Bilgelik, her şeyi akıl ile sorgulamak ve yorumlamak, bu nedenle de toplum içindeki yanlış saplantılara da karşı durabilmektir. Buna göre bilge insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A) Var olan her şeye beğeni ile yaklaşandır.

B) Olanaklı olan her bilgiye ulaşan kişidir.

C) Bilgiyi hayata uygulayan, akılcı ve rasyonel kişidir.

 D) Sadece bilgi peşinde koşan kişidir.

E) Gerçeği yorumlamada toplumun düşüncelerini yansıtandır.

 2) • F. Bacon’a göre felsefe; “Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine düşünmektir.” • T. Hobbes’a göre; “Felsefe yapmak doğru düşünmektir.” • Platon’a göre felsefe; “Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefenin tanımının farklı yapılmasının nedeni olamaz?

A) Konularının bireysel nitelikte olması

B) İlgilendiği konuların çeşitli olması

C) Düşünsel bir faaliyet olması

D) Tarihsel süreç içinde farklı amaç ve işleve sahip olması

E) Filozofların kişisel yaratıcılığına ve düşüncelerine dayanması

 3) “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır. Buna göre doğruluk ve gerçeklik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğruluk bir değerdir.

B) Gerçeklik bir tür var olma durumudur.

C) Doğruluk, düşünceye bağlıdır.

D) Gerçeklik, insan algısından bağımsızdır.

E) Doğruluk, bilginin nesnesine uygunluğudur.

 4) Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin varlığı ele alış tarzını yansıtmamaktadır?

A) Bilime göre varlık olgusaldır.

B) Felsefe varlığı bir bütün olarak ele alır.

C) Felsefe sadece ideal varlığı inceler

D) Bilim varlığa determinist(neden sonuç ilişkisi) açıdan bakar.

 E) Bilimler yöntemlerine göre varlığı parçalara ayırır.

 5) I. Evrenin ana maddesi nedir?

II. İnsan eylemlerinde özgür müdür?

III. Yalnızca maddesel varlıklar mı vardır, yoksa tinsel varlıklar da var mıdır?

IV. Varlık var mıdır?

V. Varlık kaç tarzdadır? Verilen sorulardan hangileri diğerlerinden farklı bir felsefe disiplinine aittir?

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.6) Varlık felsefesinde “var olan” kavramıyla, zamanda ve mekânda var olan nesnelerin yanında, zihinde varlık bulan nesneler de kastedilmektedir. Buna göre “var olan” hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 A) Sadece olgulardan ibarettir.

 B) Tüm “var olan” düşünen bir zihne bağlıdır.

C) Zihnin dışında algılanan her şeydir.

D) İnsan bilgisinin sınırlarını aşmaktadır.

E) Soyut ve somut olma özelliğine sahiptir.

 


7) Felsefenin ele aldığı “varlık” kavramı ile bilimin kullandığı “varlık” kavramı aynı anlama gelmez. Felsefe için varlık, her şeyden önce bir şüphe konusudur. Oysa bilim için varlık, gündelik yaşam dilinin ifade ettiği her bir somut nesneden başka bir şey değildir. Buna göre bilimin varlığa yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Varlığın nasıl olması gerektiğini araştırır.

B) Yeni varlık türleri tasarlar.

C) Varlığı maddi olarak görür ve inceler.

D) Varlıkları düşünsel ve gerçek olarak sınıflar.

E)Varlığı değerli ve değersiz olarak ayırır


 

8) I. Gerçekten bir şeyler var mı? 

II. Varlık kaç tarzdadır? 

III. Varlığın ana maddesi nedir?

 IV. Gerçek varlık nedir?

V. Dünyanın şekli ve hareketleri nasıldır? 

Verilen sorulardan hangileri felsefenin varlıkla ilgili temel sorularından değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız V. D)I ve II   E)III ve V9) Bir felsefe öğretmeni, derse başlamadan önce kürsüde bulunan sandalyeyi eline alıp öğrencilere, “Bu sandalyenin var olduğunu kim kanıtlayacak?” diye sorar. Bunun üzerine öğrencilerden biri öğretmenine şöyle bir soru yöneltir: Hangi sandalyenin? Bu parçaya göre felsefenin, varlığa bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Varlığı tarzlara ayırması

B) Varlıktan şüphe etmesi

C) Olgusal varlık alanını sorgulaması

 D) Varlığın var olduğunu kabul etmesi

E) Görünen nesneler üzerinde araştırma yapması

 


10) Varlık, insan bilincinin dışında, ondan bağımsız olabileceği

gibi, insan bilincinin içinde, ona bağımlı da olabilir. Birincisine

“gerçek varlık”, ikincisine ise “ideal (düşünsel) varlık”

denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gerçek varlığa örnek

gösterilemez?

A) Erik ağacı B) Pi sayısı C) Toprak D) Masa E) Güneş

 

 

 

11) Nasrettin Hoca'ya bir gün "Eskimiş ayları ne yaparlar?" diye

Sormuşlar. O da "Kırpar kırpar yıldız yaparlar." demiş.

Kendisi her şeyden önce bir halk filozofu olduğundan söylediklerinin Anlaşılıp anlaşılmadığına pek aldırmazmış.

Karşısına çıkanların bir an mesut olması bile ona yetermiş.

Bu parçaya dayanarak filozoflarla ilgili aşağıdakilerden

Hangisi söylenebilir?

 A) Diğer insanlardan farklı oldukları

B) Toplumdan uzak yaşadıkları

C) Olması gerekeni belirlemeye çalıştıkları

D) Yaşadıkları çağdan etkilendikleri

E) Tutarlı ve mantıklı görüşler ileri sürdükleri12)  Düşünsel varlık olarak sayılar arasındaki ilişkiyi aritmetik; geçmişte olup bitmiş ve yinelenme olanağı bulunmayan olguları tarih; güzel ve güzelliği estetik; maddesel varlıklardaki yüzeysel değişmeleri fizik; biyolojik organizmanın yapı ve işleyişini biyoloji incelerken, insanoğlu bilim dallarının verilerini birleştirip daha genel ve evrensel, kuşatıcı bir bilgi türüne ulaşmayı amaçlayınca da felsefe doğar ve felsefe bilgisi, bu nedenle, var olanın ortak ve birleştirici niteliğini ortaya koyan, tüm var olanı tek bir bilginin konusu olarak ele alan bir uğraş olarak anlam kazanır.

Yukarıdaki parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Bilmek için bilme isteğinin bir ürün olması

B) Merak ve şüpheye dayanması

C) Birleştirici ve bütünleştirici olması

D) Verilmiş hazır bilgiyle yetinmemesi

E) Akla ve mantığa dayanması


 

13) Felsefe ve bilimin varlığa bakışı karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) "Varlık var mıdır?" sorusu her iki disiplinde de farklı karşılıklar bulur.

B) Bilim varlığın maddi boyutuyla ilgilenirken felsefe zihinsel varlıklarla da ilgilenir.

C) Bilim varlığın bilgisine deneyi kullanarak ulaşırken felsefenin tek silahı akıldır.

D) Felsefe varlığı bölerek incelerken bilim bir bütün olarak ele alır.

E) Felsefenin aksine bilim incelediği şeyi baştan var olarak kabul eder.

 


14) Varlıkta sürekli bir değişme ve oluş gerçekleşmektedir. Varlık statik bir açıdan ele alınamaz, varlık bir değişme ve oluş süreci olarak görülmesi gereken bir şeydir. O halde evren, mekanik bir varlık değil, canlı bir oluştur. Oluşun başlangıcı ve sonu yoktur. Hayat da, bu sürekli varoluş ve yok oluşun art arda gelişinden ibarettir.

Bu görüşü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herakleitos  

B) Kant     

C) Demokritos    

D) Anaximenes 

E) Thales

 


15) Felsefeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilgi sevgisi ve arayışıdır
b) Olayları nesnel olarak açıklama çabasıdır
c) Evreni tümüyle ele alan en genel bilgidir
d) Önyargının bittiği yerde başlar
e) Bir yaşam biçimi ve olaylara bakış açısıdır


16) Filozof, hem eserlerinde hem de yaşantısında önyargılardan uzak durmaya çalışan, içinde yaşadığı çevrenin inançlarını, tutkularını ve alışkanlıklarını sorgulayabilen kişidir.Bu cümlede filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır?
a) Mutlak bilgiye ulaşmaya çalışması
b) Eleştirel olması
c) Düşüncelerinin birbiriyle tutarlı olması
d) Sezgilerinin güçlü olması
e) Çevresini etkilemesi17) Aşağıdakilerden hangisi felsefe için söylendiğinde yanlış olur?
a) Birleştirilmiş bilgilerden oluşur.
b) Sonuçları kesindir.
c) Kendi sistemini oluştururken bütünü göz önünde bulundurur.
d) Sorular sorarak evreni ve insanı anlamak ister.
e) Felsefenin sonuçları tartışmaya açıktır18) Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir. Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar ancak ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılması gereklidir. Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Öznel olma 

B) Birikimsel olma 

C) Evrensel olma 

D) Akla ve mantığa dayanma 

E) Temellendirmeye dayalı olma19)Aşağıdakilerden hangisi metafizik kelimesinin anlamıdır?

A)Görünenin arkasındaki görünmeyen öz ile soyut konularla ilgilenir.

B)Özelden genele akıl yürütmedir

C)Genelden özele akıl yürütmedir

D)Özelden özele akıl yürütmedir

E)Bilgelik sevgisidir.

 20)Aşağıdakilerden hangisi analoji kelimesinin anlamıdır?

A)Görünenin arkasındaki görünmeyen öz ile soyut konularla ilgilenir.

B)Özelden genele akıl yürütmedir

C)Genelden özele akıl yürütmedir

D)Özelden özele akıl yürütmedir

E)Bilgelik sevgisidir.

 


Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik, ancak kardeşçe yaşamayı unuttuk. Martin Luther King

BAŞARILAR DİLERİM

                            SİBEL ŞAHİN


derskonum.com

 

.10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk