sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları, 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test, 10. Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, 10-sinif-edebiyat-1-donem-2-yazili-sorulariderskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz  de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen link paylaşınız

.................... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………DERSKONUM.COM ANADOLU İSESİ 10.SINIF

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

Adı Soyadı:                              Sınıfı:                       No:                                        Aldığı Not:

.TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZZZ  

1)Aşağıda Geçiş Dönemi ile ilgili verilen bilgilerin hangi esere ait olduğunu karşılarına yazınız. (5 p)

Eserin adı mutluluk veren bilgi anlamına gelir: ……………………………………..

Eser Hakikatlerin Eşiği anlamı gelir.

…………………………………

Ahmet Yesevi’nin yazdığı eserdir.

…………………………………

Türk edebiyatının ilk mesnevisidir.

…………………………………..

Türkçenin ilk sözlüğüdür.

………………………………….

 

2)Aşağıda verilen koşma nazım türlerini doğru kavramlarla eşleştiriniz. (4 p)

Güzelleme                  Eleştiri

Ağıt                            Kahramanlık

Koçaklama                 Aşk, doğa

Taşlama                      Ölüm

3) Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız.(3p)

Sav:

Sagu:

Yuğ:

 

Tûti-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyinesi sâf değil

4) Yukarıda verilen verilen şiir hangi döneme aittir belirtiniz ve bu dönemin özelliklerinden dört madde yazınız. (10 p)

 

 

 

 

 

5) Aşağıda verilen halk edebiyatı şiirlerinin hangi nazım biçimlerine ait olduğu altlarına yazınız. (8 p)

a)      Kaşların ok dedikçe
Kirpiğin çok dedikçe
Pek mi gönlün büyüdü
Sen gibi yok dedikçe

……………………….

b)      İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye

…………………………

 

c)      Aman ey Allahım aman
Ne aman bilir ne zaman
Üstümüze çayır çimen
Bitmeden bir dem sürelim

……………………………..

d)     Sefil baykuş ne gezersin bu yerde
Yok mudur vatanın illerin hani
Küsmüş müsün selâmımı almadın
Şeydâ bülbül şirin dillerin hani

………………………………..

6)Aşağıdaki destanlarını doğru şekilde eşleştiriniz?(7 p)

a)Kalevela                        ( )Sakalar

b)Ramayana                      ( ) İngilizler

c) Türeyiş                         ( )Uygurlar

d) Beowulf                        ( ) Fin

e) Bozkurt                         ( )İran

f) Şehname                        ( ) Göktürkler

g) Alp Er Tunga                ( ) Hint

 

.TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZZZ  

7) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (18 p)

Divan edebiyatının bilinen ilk şairi ve kurucusu ………………………….’dir.

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı nazım şekilleri şarkı ve ………………’dur.

Divan şiirinin son büyük temsilcisi ………………………..’dir.

Koşuğun Halk edebiyatındaki karşılığı……………………. , Divan edebiyatındaki karşılığı………………………’dır.

Türkü asıl sözlerinin yer aldığı  bölüme bent denir, her bendin sonunda tekrarlanan bölüme ise ……..…….. denir.

Allah'a yalvarmak için yazılan kasidelere ……………… adı verilir.

Kalemini kılıç gibi kullanan ve kaside türünün ustası olan ………….… 17. yy hiciv ustasıdır.

Halk şiirlerinde şiirlerin toplandığı kitaplara ……………….. denir.


Gazel ve kasidenin ilk beytine ………………… , son beytine ………………… denir.

İnsanın Allah’tan  gelip tekrar Allah’a döneceği düşüncesini anlatıldığı şiirlere …………….……. denir.

Lale Devri sanatçılardan olan ……………………… şarkı türünün ustasıdır.

İlahi nazım şekli; Mevlevilerde……………………, Bektaşilerde…………………. adlandırılır.

Sagunun Halk edebiyatındaki karşılığı ……………… ,   Divan edebiyatındaki karşılığı………………….’dır.

Tekke-Tasavvuf edebiyatında tarikata yeni giren kişilere tarikatın kurallarını ve adabını öğretmek için söylenen şiirlere…………… denir.


8) Aşağıdaki divan edebiyatı nazım şekillerinin özeliklerinin özelliklerini yazınız? (8 p)

 

GAZEL 

KASİDE

Konusu:

 

 

 

Beyit Sayısı:

 

 

 

Kafiye Örgüsü:

 

 

 

En güzel beyit:

 

 

 

 

9) Aşağıda verilen bilgileri karşılarında bulunan kavramlarla eşleştiriniz.(7 p)


a) Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirlerdir.                                ( ) Naat

b) Şairlerin kendilerini övdükleri şiirlerdir                                            ( ) Tevhid

c) Allah’ın birliğini anlatan şiirleridir.                                                     ( ) Tegazzül

d) Kasidenin içindeki gazel bölümüdür.                                                 ( ) Mahlas

e) Şairlerin kullandıkları takma addır.                                                    ( ) Nesib

f) Kasidenin ilk bölümüdür genellikle mevsim tasvirleri yapılır.          ( ) Mahlas

g) Peygamberimizin övüldüğü kasidelerdir.                                          ( ) Fahriye


10) Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup altını çiziniz ve doğrusunu yazınız. (10 p)

Bu yıl ülkemize en çok turist almanya‘dan gelmiş.

Bu şiir Mehmet akif ersoy‘a aittir.

Güneş’in dünya’ya uzaklığı 152.600.000 km’dir.

YKS 13 haziran 2020’de  yapılacakmış.

Bir yıl üçyüzaltmışbeş gündür.

T.D.K. yazım kılavuzunu hazırladı.

Durumu onada bildirdi.

Bizim ki yemeğe gelmeyecekmiş.

1 Kasım 1928’de, yeni türk harfleriyle ilgili yasa kabul edildi.

Ahmet bey bugün bize geldi.

11) Aşağıdaki cümlelerdeki parantez içlerine, uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 p)

a)         Susun artık(   ) Burada şuna dikkat etmek gerekir  (   ) Alfabe (   )dildeki sesleri tam olarak karşılayabiliyor mu (   ) Karşılayabiliyorsa sorun yoktur (   )

b)         Türkçe (   ) 1300 yıldan fazla bir zamandır yazı dili olarak takip edilebilmektedir (   ) Bu özelliğiyle günümüzde konuşur sayısı ve yaygınlığı ön sıralarda bulunan İngilizce (   ) Fransızca (   ) İtalyanca(  ) Japonca gibi dillerden daha erken dönemlere ait belgeleri vardır.

12) Aşağıda verilen isim tamlamalarının çeşitlerini karşılarına yazınız(10 p)

tahin helvası:                                                                        

altın bilezik:

masanın etrafı:                                                                                  

arabanın motorunun sesi:

demir boru:                                                                           

masa başı:

sokağın sesleri:                                                                                 

öğretmenin not defteri:

Türk töresi:                                                                           

Türk dilinin dönemleri:


.TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAYINIZZZ  

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk