sponsorlu reklam Admatic -sponsor

Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Önemli Bilgileri

Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Kutadgu Bilig Eseriyle İlgili Önemli Bilgileri, Kutadgu Bilig İlkleri Nelerdir, SORU-CEVAP


Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Önemli Bilgileri


Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Kutadgu Bilig Eseriyle İlgili Önemli Bilgileri, Kutadgu Bilig İlkleri Nelerdir, SORU-CEVAP DERSKONUM.COM 'UN     değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..


Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Önemli Bilgileri üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız
Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Önemli Bilgileri
  • ↬İslam tarihi Türk edebiyatının ilk eseridir.
  •  ↬Arap alfabesiyle yazılan ilk eserdir. 
  • ↬Türk edebiyatındaki ilk siyasetnamedir. 
  • ↬Türk edebiyatındaki ilk sembolik eserdir. 
  • ↬Türk edebiyatındaki mesnevi türündeki ilk eserdir. 
  • ↬Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eserdir. 
  • ↬Türk edebiyatında beyit nazım biriminin kullanıldığı ilk eserdir.


KUTADGU BİLİG İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER 


KUTADGU BİLİG

¢  11. yy’da (1069-1070) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.  (Eserini Balasagun’da yazmaya başlamış ve Kaşgar’da tamamlamıştır 1069-1070 )

¢  İslam kültürü etkisindeki ilk edebi eserdir.

¢  Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.

¢  Kutadgu Bilig ‘’saadet veren bilgi, ilim’’ anlamına gelir.

¢   Hem dünyada hem de ahirette mutlu olma yollarını göstermek amacıyla yazılmıştır. 

¢  Didaktik bir eserdir. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.

¢  Mesnevi şeklinde aruz vezniyle 6645 beyit olarak yazılmıştır.

¢  Eserde 173 tane de dörtlük vardır.

¢  Eserde amaç,toplum hayatındaki bozuklukları düzeltecek,insanı mutlu edecek yollar bulmak;bu yolları,devrin hükümdarına öğütler halinde göstermektir.

¢  Ahlak,dinin önemi,devlet idaresi gibi konulara da değinilmiştir.

¢  Eser ilk siyasetname kitabı olma özelliği de taşır.

¢   Hakaniye lehçesiyle yazılan eserde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.

¢  Eserin, günümüzde üç nüshası vardır: Viyana (Herat), Mısır ve Fergana

Eserin temeli dört kavram üzerine kurulmuştur; bunlar kişileştirilerek dört kahramanı ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle eser alegoriktir. (sembolik)

Eserde dört sembolik şahsiyet yer alır:

 Kün Togdı (hükümdar) adaleti,

Ay Toldı (vezir) saadeti,

Ögdülmiş (vezirin oğlu) devleti, aklı, zekayı,

Odgurmış (derviş-vezirin kardeşi) kanaat, akibet, hayatın sonunu temsil eder.Yusuf Has Hacip:

1019 yılında Balasagun'da doğan Yusuf Has Hacip'in hayatı hak­kında bilgimiz çok azdır. İnançlı, bilgili bir şair; aynı zamanda iyi bir düşünür ve devlet adamı olduğu, 1077'de öldüğü bilinmekte­dir.  Yusuf'un, Balasagun'da yazmaya başladığı ve Kaşgar'da tamam­ladığı Kutadgu Bilig adlı eseri, İslami Devir Türk Edebiyatı'nın önemli eseridir. Bu eseri Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğ­ra Han'a sunmuş (1069), eseri çok beğenen hükümdar da ona "Has Hacip" (protokol memuru) ünvanı vererek yanına almıştır. Kutadgu Bilig, "mutlu olma, güçlü olma bilgisi" veya "devlet olma-devletli olma" bilgisi olarak günümüz Türkçesine aktarılabilir.


Kutadgu Bilig Eserinin İlkleri, Önemli BilgileriYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk