Kitap Cevapları, Yazılı Soruları, YKS Konu Anlatımları, TYT Türkçe Konu Anlatımı ve Denemeleri, AYT Edebiyat Konu Anlatımı ve Denemeleri

YAZILI SORULARI

KUTADGU BİLİG'DEKİ KİŞİLER HANGİ DEĞERLERİ SEMBOLİZE ETMEKTEDİR

sponsorlu bağlantı ->

KUTADGU BİLİG'DEKİ KİŞİLER KUTADGU BİLİG'DEKİ KİŞİLER HANGİ DEĞERLERİ SEMBOLİZE ETMEKTEDİR, KUTADGU BİLİG'DEKİ KİŞİLER VE SEMBOLLERİ, KUTADGU BİLİG KİŞİLERİ,


Kutadgu Bilig'deki Kişiler Hangi Değerleri Sembolize Etmektedir?


Yusuf Has Hacib eserinde dört soyut kavramı kişileştirmiş, bu kişilere de uygun adlar vermiştir. Eserinin baş kısımlarında bu dört kişiden bahseder ve onları okuyucuya tanıtır. Bu kişiler ve temsil ettikleri kavramlar şunlardır:

Kün Togdı (hükümdar) “gün doğdu, doğan güneş”, adaleti temsil eder.
Ay Toldı (vezir) “ay doldu, dolunay”, baht, talih ve ikbali temsil eder.
Ögdülnıiş (vezirin oğlu) “övülmüş”, akıl ve anlayışı temsil eder.
Odgurımş (vezirin kardeşi) “uyanık”, dünya işlerinin sonunu /akıbet temsil eder.Eserin ilk yarısı bu karakterlerin ilk üçü arasındaki ilişkileri anlatır ve çoğunlukla İran edebiyatından kaynaklanan geleneksel “hükümdarlara ayna” temalarını ele alır. Eserin ikinci yarısı ise, daha çok muhalif karakter olan Odgurmış üzerinde yoğunlaşır ve sûfîlik ya da İslam mistisizmine ilişkin dinî temaları içerir.


Eserde bu dört ana karakterin dışında anlamlı adlar taşıyan üç kişi daha vardır: Küsemiş (Ay Toldı başkente geldiğinde ona yardım eden kişi), Ersig (hükümdarın mabeyncisi) ve Kumaru (Odgurmış’un mürididir). Kutadgu Bilig didaktik bir eser olmasına rağmen yer yer şiirselliğin ve lirizmin görülmesi (özellikle eserin başındaki Tanrı ve Peygamber övgüleri, bahar kasidesi ve hükümdar övgüsü bölümleri) Yusuf Has Hacib’in duyarlı bir şair olduğunu göstermektedir. Dört kişi arasında geçen münazarayı andıran eser, eski dönemlerden kalma atasözleri ve bilgelik ifadesi taşıyan deyimlerle süslenmiştir. Hatta Yusuf Has Hacib, eserine önceden yazdığı şiirlerini de katmıştır.

Karahanlılar döneminde yazılmış iki önemli eser olan Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk, bu dönemde Türk şiirinin başlıca iki kolda geliştiğini göstermektedir:
sponsorlu bağlantı ->

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "KUTADGU BİLİG'DEKİ KİŞİLER HANGİ DEĞERLERİ SEMBOLİZE ETMEKTEDİR"

Back To Top -->