sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022-2023-2024

YAZILILAR,9.SINIF TARİH YAZILILARI,9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 9.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA

ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

 AD SOYAD:                                                                A

SINIF, NO  :

TARİH I DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK SINAV SORULARI

1.  Anadolu’da arkeolojik kazı çalışmaları yapan Özge Hanım ve arkadaşları bir mezarda kilim parçaları, gümüş paralar, insan iskeletleri, dinozor kemikleri ve devlet arması bulmuşlardır. Bu araştırmacı grup hangi obje için hangi bilim dallarından yardım alırlar? Yazınız.

KİLİM: ETNOĞRAFYA  

PARA: NÜMİZMATİK  

İSKELET:ANTROPOLOJİ  

DİNAZOR KEMİKLERİ: KARBON 14   

ARMA:HERALDİK

2. Cilalı taş devrinde   yaşayan bir insan olsaydınız bir günlük yaşamınız nasıl olurdu? Açıklayarak yazınız.

1. TARIM 2.YERLEŞİK YAŞAM 3. HAYVANLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ  4.TOPRAK EŞYALAR

 

3. Tarihçiler Ortaçağ'ın başlangıcı olarak Kavimler Göçü gibi sonuçlan bakımından tüm dünyayı etkileyen bir olayı başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Ancak tarih öncesi dönemlerde aynı yöntem kullanılmamıştır. Tarih öncesi bir dönem olan Paleolitik dönemi isimlendirmede kullanılan temel yöntem nedir?

KULLANILAN ARAÇ GEREÇ

 

4. Büyük Selçuklular Hicri Takvimin yanında ikinci bir takvim kullanmak zorunda kalmışlardır. Büyük Selçukluları ikinci bir takvim kullanmaya iten temel sebep nedir ve kullanılan ikinci takvimin adı nedir?

MALİ (EKONOMİK) İŞLERDA YAŞANAN PROBLEMLER. CELALİ TAKVİMİ (MELİKŞAH TAKVİMİ

 

5. Aşağıdaki bilgilerin açılımlarını karşılarına yazınız?

MÖ 1020: XI. YY 2. YARI 4. ÇEYREK

MÖ 80: I. YY I. YARI I. ÇEYREK

1458: XV. YY  2. YARI 3. ÇEYREK

888: IX. YY 2. YARI 4. ÇEYREK

Rumi :  1427                                Miladi: 2011

 

6. Mezopotamya topraklarına Bereketli Hilal adı verilmiştir. Topraklarının verimli olması bölgede hangi faaliyetlerin etkinlik kazanacağının göstergesidir? Açıklayınız.

TARIM   TİCARET   YERLEŞİK HAYAT VE İSTİLA HAREKETLERİ

 

7. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yeri neresidir?

ÇATALHÖYÜK

 

8. Asurlular bir Anadolu Medeniyeti olan Lidyalılar ile ticaret yapmışlardır. Bu ticaretin gerçekleşmesinde Kral yolunun büyük önemi vardır. Asurlular bu yolu korumak için nasıl bir yöntem uygulamışlardır?

ATLI BİRLİKLERİ KURMUŞLARDIR

 

 

9. Aşağıda Mezopotamya ile ilgili metinde verilen tarihi yanlışlıkları bularak altınız çiziniz. Daha sonra doğru hâlini verilen boşluğa sırasıyla yazınız.

Mezopotamya’nın ilk şehir devletlerini Babilliler kurmuştur. Babil Kralı Gılgamış çıkardığı kanunlarla göze göz dişe diş esasını getirmiş; Anadolu’ya yazıyı getiren Babil tüccarları Anadolu’da Orta Çağ’ın başlamasına sebep olmuşlardır.   Babil Kralı Nabukadnezar eşi için Zafer Anıtını yaptırmıştır.

 

1  SÜMERLER        2.   HAMMURABİ     3.  ASUR      4  İLKÇAĞ   5       ASMA BAHÇELERİ

 

10. Pers kültürünün Anadolu’yu etkilememesinin temel sebebi nedir?

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN PERS KÜLTÜRÜNDEN GÜÇLÜ OLMASIDIR.

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını tabloya yazınız.

11. Yakın zamana kadar Osmanlı Devletinde ilk paranın Orhan Bey tarafından bastırıldığı biliniyordu. Ancak, yeni belgelerin bulunması üzerine ilk Osmanlı parasının Osman Bey döneminde bastırıldığı kabul edilmiştir. Sadece bu bilgilere dayanarak,
I. Tarihte deney ve gözlem metodu kullanılmaktadır.
II. Yeni belgelerin bulunması mevcut tarihi bilgileri değiştirebilmektedir.
III. Yeni belgeler bilgilerin artmasını sağlamaktadır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)  l                                B)  II                                   C) l ve III                                
D) II ve III                    E) l, II ve III

 

12. İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma ● Avcı ve toplayıcı yaşam sürme ● Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme

Yukarıda özellikleri verilen Tarih Öncesi Dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski Taş Dönemi (Paleolitik) B) Orta Taş Dönemi (Mezolitik) C) Yeni Taş Dönemi (Neolitik) D) Bakır Dönemi (Kalkolitik) E) Tunç Dönemi

 

                                                                                  A

13. Mezopotamya’da ekonomik hayatın temeli tarımdı. Kuraklık ihtimaline karşı ürünün depolanması ve dağıtılması amacıyla Sümerler, tapınaklarını depo olarak kullandılar. Bu ürünleri kayıt altına almak için kullanılan semboller sayesinde çivi yazısı icat edildi.

Buna göre;

I. İnsanların ihtiyaçları büyük buluşlar doğurmuştur.

II. Çivi yazısını Sümerler icat etmiştir.

III. Zigguratlar kurak dönemlerin atlatılmasında büyük önem taşımışlardır.    Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I.               B) I ve II.                                C) II ve III.                  D) I ve III.                   E) I, II ve III.

 

14. Miladi takvim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıç olarak 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir.                  B) Ülkemizde 1923’ten itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

C) Güneş yılına göre düzenlenmiştir.                                        D) Bir yıl 365 gün 6 saattir.

E) Takvimin ilk şekli Mısırlılara aittir.

 

15. Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi. Buna göre:

I. Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.

II. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihî bilgileri güncellemektedirler.

III. Alacahöyük’te kültürel etkileşim yaşanmıştır.       çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I.               B)  II.              C) I ve II.                               D) I ve III.                   E) I, II ve III.

 

16. Dicle ile Fırat Nehirleri arasında kalan Mezopotamya göç yolları üzerinde bulunan, verimli toprakları ve elverişli iklimi olan bir bölgedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Yerleşme ile ilgili hareketliliklerin bölgede görülmesine

B) Tanrı Kral anlayışının oluşmasına

C) Laik hukuk kurallarının ortaya çıkmasına

D) Güçlü imparatorlukların kurulmasına

E) Kalıcı mimari eserlerin yapılmasına

 

17. Konya Çatalhöyük’te 1961 yılında başlayan kazılarda MÖ 9000 yılına ait ev kalıntıları bulunmuştur. Çatalhöyük, Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak bilinirken, 2006 yılında Konya Boncuklu Höyükte başlayan kazılarda MÖ 10000 - 10500 yıllara ait yerleşim kalıntıları bulunmuştur.  Buna göre

I. Tarihi bilgiler değişebilir.

II. Tarihi bilgide kesinlik yoktur.

III. Bulunan her yeni belge tarihi değiştirir.     yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I.               B)  II.              C)  III.             D) I ve II.                                E) I, II ve III.

 

18.Tarih Öncesi Devirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir.

B) Avcı ve toplayıcı toplumlar zamanla üretici konuma geçmiştir.

C). Yazılı kültür hayatı başlamıştır.

D) Taş Çağı ve Maden Çağı şeklinde dönemlendirilmiştir.

E) İlk köy yerleşmeleri kurulmuştur

 

19. Tarih Öncesi Çağlara ait aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin diğerlerinden daha önce gerçekleştiği söylenebilir?

A) Hayvanların evcilleştirilmesi

B) Çanak çömleğin yapılması

C) Bakır ile kalayın karıştırılması

D) Yerleşik hayata geçilmesi

E) Kesici ve delici aletlerin yapılması

 

20. I. Mağara Resimleri          II. Paralar              III. Destanlar                 IV. Kitabeler
Yukarıdakilerden hangileri yazılı olmayan kaynaklara örnek olabilir?
A) I ve III                       B) II ve IV                           C) III ve IV                     D) I,II ve III                     E)II,III ve IV

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

E

B

C

A

E

C

E

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD SOYAD:                                                               B

SINIF, NO  :

TARİH I DERSİ I. DÖNEM I. ORTAK SINAV SORULARI

1. Anadolu’da arkeolojik  kazı çalışmaları yapan  Zeynep hanım ve arkadaşları buldukları mezarda kitabeler, tabletler, komşu devletlerle yapılmış olan antlaşmalar, yerel kıyafetler ve  Hititçe  metinler bulmuşlardır. Bu araştırmacı grup hangi obje için hangi bilim dallarından yardım alırlar? Yazınız.

KİTABE:EPİGRAFYA  

TABLET:PALEOGRAFYA

ANTLAŞMA: DİPLOMATİK 

YEREL KIYAFET: ETNOGRAFYA

HİTİTÇE: FİLOLOJİ

 

2. Kaba taş devrinde   yaşayan bir insan olsaydınız bir günlük yaşamınız nasıl olurdu? Açıklayarak yazınız.

İLKEL BİR YAŞAM- AVCI VE TOPLAYICI- MAĞARA DUVARINA RESİMLER

 

3. Kavimler Göçü’nü anlatan öğretmen bu olayın İlkçağ’ın bitişi Orta Çağın başlangıcı olduğunu belirtmiştir. Bu olayın hangi özelliği çağ değişiminde etkili olmuştur?

EVRENSEL OLUŞU YANİ GENİŞ BİR ALANI ETKİLEMESİ

 

4. Osmanlılar Hicri Takvimin yanında Rumi Takvimi’de kullanmışlardır. Osmanlıları iki takvim kullanmaya iten temel sebep nedir?

MALİ İŞLERDE YANİ EKONOMİK HAYATTA YAŞANAN PROBLEMLER

 

 

5. Aşağıdaki bilgilerin açılımlarını karşılarına yazınız?

MÖ 1371: XIV. YY. 1. YARI 1. DÖNEM

MÖ 21    :1. YY. 2. YARI 4. DÖNEM

1713       : XVIII. YY 1. YARI 1. DÖNEM

571         : VI. YY. 2. YARI 3. DÖNEM

Rumi 1215                                   Miladi: ? 1799

 

6. Aşağı Mezopotamya’dan günümüze çok az sayıda tarihi eser kalırken, Yukarı Mezopotamya’dan çok sayıda tarihi eser kalmıştır. Yukarı Mezopotamya’da eserlerin kalıcı olmasının temel sebebi nedir?

TAŞTAN YAPILMIŞ OLMALARI

 

7. Anadolu’da ilk üretim yapılan yer olarak bilinen  ve doğal olarak da ilk yerleşim yeri olan Çatalhöyük günümüzde hangi şehrimiz sınırları içerisindedir?

KONYA

 

8. Sümer Kralı Urgakina çıkardığı kanunlarla mabetlerin vergi toplamalarım yasaklamış, ayrıca can ve mal güvenliğini sağlayıcı maddeler eklemiştir. Urgakina'nın bu şekilde kanun hazırlaması günümüzde de geçerli olan hangi hakkın korunmasını sağlamıştır?

ÖZEL MÜLKİYET

 

9. Aşağıda Perslerle ile ilgili metinde verilen tarihi yanlışlıkları bularak altınız çiziniz. Daha sonra doğru hâlini verilen boşluğa sırasıyla yazınız.

Mezopotamya’da kurulan Persler ele geçirdikleri bölgelerin başına Karum adı verilen valiler göndermişlerdir. Babil Kralı Büyük İskender ile girdikleri mücadeleyi kaybeden Persler yıkılmışlardır. Yahudilik dinine inanan Perslerin ibadet yerlerine Havra adı verilirdi.

1.İRAN         2…SATRAP                3. MAKEDON                     4…ZERDÜŞTLÜK                   5.ATEŞGEDE

 

10. Kast Sistemi hangi bölgede ortaya çıkmıştır ve özellikleri nelerdir? Yazınız.

HİNDİSTAN. HALK KAST ADI VERİLEN SINIFLARA AYRILMIŞTIR VE SINIFLAR ARASI GEÇİŞ YOKTUR.

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını tabloya yazınız.

11. Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tari­hin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci

geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen tarihin konusu içinde yer almaz.  Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tarihin konusu insan ve insan topluluklarıdır.

B) Bir olayın tarihin konusu olabilmesi için üzerinden belli bir zaman geçmesi gerekir.

C) Dünyanın oluşumu ve dinozorların yaşamı ile ilgili ye­teri kadar kaynağa ulaşılamamıştır.

D) Geçmişte nelerin tarihin inceleme alanı içinde yer ala­cağına tarihçiler karar verir.

E) Tarihin konusu olan olaylar, ülkelere göre farklılık gös­terebilir.

 

12. ● Mezopotamya’da Demir Devri’nin sonunda yazının bulunmasıyla Tarihî Devirler başlamıştır.

● Anadolu yazıyla daha geç tanışmasına rağmen bu dönem Tunç Devrine denk gelmektedir.

Yukarıdaki bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Anadolu’nun etkileşime açık olduğuna

B) Sümerlerin yazıyı bulan ilk medeniyet olduğuna

C) Uygarlıkların yazıyı birbirlerinden öğrendiklerine

D) Medeniyetlerin beşiğinin Orta Doğu olduğuna

E) Uygarlıkların devirleri farklı zamanda yaşadığına

 

13.Aşağıdakilerden hangisi, yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğine kanıt olarak gösterilemez?

A) Malatya – Aslantepede bulunan kılıcın dünyanın en eski kılıcı olma unvanını ele geçirmesi

B) Artvin’de bulunan Türklere ait sembollerin Anadolu’ya giriş tarihimizi daha eskiye götürmesi

C) İlk Osmanlı parasının Orhan Bey değil de Osman Bey dönemine ait olduğunun ortaya çıkması

D) Aziz Sancar’ın çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü’nü kazan ilk Türk unvanını alması

E) Urfa Göbeklitepe’nin, Mısır Pramitlerinden 7500 yıl önce yapıldığının ortaya çıkması

 

14.İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın doğduğu yılı takvimlerine başlangıç olarak seçmişlerdir.

Bu bilgilere göre;

I. Dinî gelişmeler, toplumların zamana bakışında etkili olmuştur.

II. Takvimlere başlangıç olarak önemli olaylar esas alınmıştır.

III. Takvimlerin başlangıcında kültürler arası etkileşim etkili olmuştur.    verilenlerden hangilerine ulaşılamaz?

A)  I.                   B)  II.                       C)  III.                          D) I ve II.                             E) I, II ve III.

 

15. İlkçağ hükümdarlarından;

I. Hammurabi

II. Urgakina

III. Hattuşili

hangileri Mezopotamya kanun yapıcıları arasında gösterilemez?

A)  I.               B) I ve II.                   C) II ve III.                  D) I ve III.                   E)  III.

 

16. Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılına göre düzenlenmiştir?

A) Miladi Takvim       B) Rûmî Takvim           C) Hicri Takvim       D) On İki Hayvanlı Türk Takvimi        E) Celâli Takvimi

 

17.I. Orta Asya’da bir Türk kurganında yapılan kazıda bulunan üzerinde hayvan motifleri olan kilimler

II. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması

III. Kutluk Devleti tarafından bırakılan Orhun Kitabeleri

Yukarıda verilen tarihsel kanıtları incelemek için yararlanılan tarihe yardımcı bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I                                           II                                                     III

A) Paleografya                                   Nümizmatik                            Coğrafya

B) Antropoloji                                    Paleografya                             Filoloji

C) Etnografya                                   Diplomatik                             Epigrafya

D) Arkeoloji                           Epigrafya                                Demografya

E) Epigrafya                           Nümizmatik                            Diplomatik

 

18. Atatürk “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir.” diyerek tarih yazıcılığında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?

A) Tarafsızlık ilkesinin

B) Çok yönlü bakış açısının

C) Ana kaynaklara ulaşılmasının

D) Yardımcı bilimlerden faydalanılmasının

E) Tarihin sosyal bir bilim oluşunun

 

19. Yeni Taş (Neolitik) Çağı özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Toprak işlenerek ilk kez tarıma geçilmiştir.

B) İlk kez köyler kurularak yerleşik hayat başlamıştır.

C) Köpek, at, koyun gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.

D) İlk kez yiyeceklerini muhafaza etmek için toprak kaplar yapılmıştır.

E) Altın ve gümüşten ilk kez süs eşyaları yapılmıştır.

 

20. Eski Taş (Paleolitik) Çağ’ın en belirgin özelliği insanların tamamen doğaya bağlı kalmalarıdır.

Buna göre aşağıdaki kalıntılardan hangisinin bu dönemde görülmesi beklenemez?

A) Avcılıkla ilgili kesici aletler                    B) Hayvan postlarını delici taş parçaları                  C) Mağaradaki duvar resimleri

D) Tarımda kullanılan sabanlar                E) Soğuktan korunmaya yarayan postlar

 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

E

D

D

E

C

C

A

E

D

 

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk