sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2022

 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

YAZILILAR,9.SINIF TARİH YAZILILARI,9. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, YAZILI SORULARI,TARİH YAZILILARI,9.SINIF TARİH 1.DÖNEM 1.YAZILI,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

 

 

 

9.SINIF TARİH YAZILILARI TÜM ÖRNEKLER İÇİN TIKLAAA
ÖRNEK YAZILI
👇👇👇👇

 

DERSKONUM ANADOLU LİSESİ  9. SINIF TARİH 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI


1.       Yontma Taş devrinde ateşin icadı ve kontrolü ile;

I. madenlere şekil verilmesi

II. yiyeceklerin pişirilmesi

III. vahşi hayvanlardan korunulması

Durumlarından hangileri sağlanmış olabilir?

A)      Yalnız I        C) Yalnız II

B)      Yalnız III     D) I ve II                              E) I, II ve III

 

2.       Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, uğraşlarını, yer ve zaman göstererek, neden – sonuç bağı kurarak ve belgelere dayanarak inceleyen bir bilimdir.

Durum: Cilalı Taş döneminde yerleşik hayat düzeni ile birlikte mülkiyet anlayışı gelişmiş, bunun ardından da sınır çatışmaları başlamıştır.

Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

A)      Zaman

B)      Yer

C)      İnsan topluluklarının yaşayışı

D)      İnsan ilişkileri

E)      Neden-sonuç ilişkisi

 

3.       Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu Türk Tarihi Kurumunun amaçlarından biridir?

 

A)      İslam merkezli araştırmalar yapmak

B)      Osmanlı tarih yazıcılığını incelemek

C)      İslamiyet’in yayılmasını araştırmak

D)      Türk tarihinin köklerini araştırmak

E)      Avrupa tarihine ait yayınlar yapmak

 

 

 

4.       Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra da madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 

A)      İnsanların bilgi birikimlerinin giderek arttığını

B)      Yaşayan insan sayısında giderek artış olduğunu

C)      Taş, toprak ve madenin aynı zamanda kullanıldığını

D)      Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

E)      İnsanların farklı devletler kurduğunu

 

5.       Aşağıda verilen Tarih bilimine yardımcı bilimler arasında hangisi, bir devletin anlaşma, savaş, barış, ittifak, yazışmalar vs. durumları hakkında bilgi kaynağı niteliği taşır?

 

A)      Coğrafya

B)      Arkeoloji

C)      Filoloji

D)      Diplomasi

E)      Kronoloji

 

6.       Kalkolitik Çağ’da Anadolu’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.

 

Bu bilgiye dayanarak kalkolitik çağ ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A)      Yerleşik hayata geçilmemiştir

B)      İnsanların yaşantısı değişmiştir

C)      Hayvancılık yapılmamıştır

D)      Savaşlar sonucu topraklar el değiştirmiştir

E)      Yazının icadı gerçekleşmiştir

 

8.       Aşağıdakilerden hangisi Sümerlerin mimari eserlerinin günümüze kadar ulaşmasını engellediği savunulamaz?

 

A)      Göç yolları üzerinde olması

B)      Mimari eserlerin kerpiçten yapılması

C)      İstilaya açık bir bölgede bulunması

D)      Çok sayıda hayvan barındırması

E)      Birçok savaş sonucu tahrip olmaları

 

7.       İlkçağda Anadolu’da birçok devlet kurulmuş ancak bu devletlerden hiçbiri Anadolu’nun tamamına hakim olamamışlardır.

 

Sadece bu bilgiye dayanarak İlkçağ Anadolu tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A)      Siyasi birliğin kurulamadığına

B)      İstilalara kapalı bir ülke olduğuna

C)      Ekonomik refahın yaşandığına

D)      Ekonominin tarıma dayandığına

E)      Tanrı-Kral anlayışına

 

 

 

 

 

10.    İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletler ticaret alanında ileri gitmişlerdir.

 

Anadolu’nun,

 

I.                    Verimli topraklara ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

II.                  Asya ve Avrupa arasında köprü olması

III.               Ulaşım olanaklarının geniş olması

Özelliklerinden hangilerinin bu duruma katkı sağladığı savunulabilir?

A)      Yalnız I        B) Yalnız II          C) I ve II

 

D) I ve III                    E) I, II ve III

 

 

 

 

9.       Sümerlerde görülen “ziggurat” adı verilen yedi katlı mimari yapıların aşağıda verilen kullanım amaçlarından hangilerine hizmet etmiştir?

 

A)      Konaklama-ticaret

B)      Ordugah-ticaret

C)      Konaklama-gözlemevi

D)      Ticaret-ibadethane

E)      İbadethane-gözlemevi

 

 

 

11.    Türklerin kullandığıaşağıdaki takvimlerden hangisi Türkler tarafından oluşturulmuştur?

 

A)      Hicri

B)      Celali

C)      On iki hayvanlı Türk

D)      Rumi

E)      Miladi

 

12.    Tarihte bir olaydan diğerine geçmek, bir sayfayı çevirmektir, bir kitabı bitirmek değil; sonraki perdeye geçmektir, fakat oyun devam etmektedir.

Yukarıdaki açıklama ile tarih biliminin ilkelerinden hangisi vurgulanmıştır?

A)      Bilgilerin belgelere dayandırılması

B)      Tarafsız inceleme yapılması

C)      Deney yapılamaması

D)      Olayların neden sonuç ilişkisi içinde incelenmesi

E)      Olayın geçtiği dönemin şartlarının dikkate alınması

 

 

13.    Günümüz tarihçiliğinin en önemli özelliği bilimsel tarafsızlığı amaç edinmesidir.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel tarafsızlığı amaç edinen bir tarihçiden beklenen davranıştır?

 

A)      Belgelere dayanarak hareket etmek

B)      Olayları tek bir kaynaktan incelemek

C)      Yazısız kaynaklara önem vermemek

D)      Olayların yer ve zamanını belirtmemek

E)      Olayların günümüz değer yargıları ile yorumlamak.

 

14.    – Antalya yakınlarında Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarında Eski Taş Devri yaşanmıştır.

-          Ankara yakınlarındaki Samsun yakınlarındaki Macunçay – Tekkeköy ve Antalya yakınlarındaki Beldibi mağaralarında Orta Taş Devri yaşanmıştır.

-          Diyarbakır Çayönü, G.antep Sakçagözü ve Konya Çatalhöyük’te Yeni Taş Devri yaşanmıştır.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)      Antalya’da tarih öncesi devirler sırası ile yaşanmıştır

B)      Çatalhöyük’te yazı Yeni Taş Devrinde kullanılmıştır

C)      Anadolu en eski dönemlerinden itibaren insanların yerleştiği bir bölge olmuştur

D)      Samsun Tekkeköy’de tarımsal faaliyetlerde kullanılan malzemeler bulunmuştur

E)      Diyarbakır Çayönü ve G.antek Sakçagözü’nde demirden yapılmış araçlar bulunmuştur.

 

……………………………………………………………………………………..

 

15.    Sümerler tarafından ………………bulunması ile tarihi çağlar başlamıştır. (5 puan)

 

 

16.    Dünya tarihindeki ilk şehir yerleşiminin görüldüğü merkez……………….. ‘dir. (5 puan)

 

 

17.    Tarih öncesi devirleri sırası ile yazınız. (20 puan)

·          

 

 

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

 

·          

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk