sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı

  12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI “HİKÂYE” ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI


12. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı, 12. Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 12 Edebiyat Çalışma, 

derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..

Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı İndir PDF üzerine bir paylaşım yazacağız. 

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

hazırlayan: Mustafa ŞAHİN
destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız
12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı HİKAYE ÜNİTESİ Çalışma Kağıdı

                                                                                                                                                                                       Hazırlayan: Mustafa Şahin

Bu bahar üzerine kurşun kokusu sinmiş tarlalar ekilirdi artık. Hareketlilikten de anlaşılıyordu. Elindeki gazete parçasını bir köşeye koydu ve cam kenarındaki  iskemlesine oturdu. Ne de parlak güneş  ne de güzel bir gün diye düşünürken gelen geçenlerin ne iş yapmaya gittiklerini tahmin ederek kendince mutlu oluyordu. Bu gelen, geniş kasketinden de belli ki muhtarın oğlu Hüseyin.

-Ooooo !  Topal Hasan,  nasılsın ?

-Nasıl olsun Hüseyin.Acı,uykusuzluk,yorgunluk... Gündüzleri yetmezmiş gibi geceleri de sızısı artıyor uyuyamıyorum.

-Benimki de soru haklısın. Bu haldeki biri ...  Neyse hayırlı günlerin ola.

                Anlatsa anlamazdı zaten. Hem daha cümlesi de bitmemişti."Savaşın hatırası, vatan sevgisinin vefası, ata yadigarı " derdi onun için.Hüseyin ne anlardı ki bunlardan.Sessizce acı bir tebessümle eğdi başını. İçinden geçen şu cümleler her şeyi anlatıyordu. Ah Hüseyin! Hâlâ anlayamadın.  "Topal!"demesinden de belli. Nerde o, kader yazısı gibi asırlardır sülalesinin lakabı olmuş  "Kara"?  "Kara Hasan" gitti. "Topal Hasan" geldi. Olsun vatanımdan bir parça kopmadı ya ! Kopan benim bacağım olsun.

/Mustafa ŞAHİN

...

1- Yukarıda verilen metin ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız.

Metnin Türü (2p)

 

Hikayemizdeki hangi

eğilimde/anlayışta kaleme alınmıştır? 2p

 

Metnin Teması (2p)

 

Metindeki anlatıcı ve bakış açısı(2p)

 

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (2p)

 

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (2p)

 

Metindeki yapı unsurları

(Kişiler-zaman-mekan) (3p)

 

 

2-1960 Sonrası Cumhuriyet dönemi Türk hikayesi hakkında bilgi veriniz.

*

*

*

*

*

 

Temsilciler:

 

3-Küçürek öykü nedir ? beş özellik yazarak bu türde önemli isimleri yazınız ?

Nedir ?

 

Özellikleri:

*

*

*

*

*

Temsilci: 1-                                        2-                                                           3-                                           4-

 

4-Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yargının başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(....) a. Türk hikâyeciliğinde 1980 sonrasında “toplumcu gerçekçi” hikâyeler ön plana çıkmıştır.

(....) b. “Leitmotif”, kahramanları karakterize etmek ya da hatırlatmak için, çeşitli şekillerde ve

vesilelerle metinde tekrarlanan ifade ve kalıplar (ana motif) anlamına gelir.

(....) c. “Gösterme” tekniğiyle yazılmış bir hikâyede okuyucu eserdeki olayı, kişileri, mekânı vb.

ögeleri anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir.

(....) ç. Bir edebî metinde başka bir metnin ya da yazının “kalıp hâlinde” belirli bir amaçla

kullanılmasına “montaj” tekniği denir.

 

 

5-Aşağıdaki kavramları uygun boşluklara getiriniz.

 Maupassant - Çehov - kesit hikâyesi - iç çözümleme - dış diyalog - ironi kolaj - klasik hikâye - ruhsal portre - fiziksel portre - parodi - pastiş - bilinç akışı - ilahi bakış açılı anlatıcı - geriye dönüş - teması - konusu - olay örgüsü - iç söyleşme - iç monolog - gösterme - anlatma - dış monolog

 

1. Anlatıcının mümkün olduğunca geri çekilerek olayları kişilerin hareketleri ve konuşmalarıyla aktarmasına .............................denir.

2. Anlatıcının olayları ya da kişileri açıklamak için vakanın şimdiki zamanında ayrılıp geçmişe gitmesine ................................(flashback) denir.

3. Hikâyede kahramanların iç dünyalarını, olayların geçmişini bilen anlatıcıya ......................................denir.

4. Bir hikâyede kahramanın dış görünüşünün betimlenmesine ......................................denir.

5. Bir hikâye kahramanın ruh hâlinin betimlenmesine.....................................denir.

6. Olayı ön plana çıkaran hikâye türüne ...........................................denir.

7. Olayı ikinci plana atıp "an"ı ön plana çıkaran hikâye türüne ...............................................denir.

8. ........................................durum/kesit hikâyesinin kurucusudur.

9. ......................................olay hikâyesinin (klasik hikâye) kurucusudur.

10. "Aşk" bir hikâyenin .......................................olabilir.

11. "Âşık bir adamın sevgilisine uyguladığı baskı" bir hikâyenin .......................................olabilir.

12. Gerçek hayattaki olayların yazar tarafından yeniden kurgulanmış hâline ........................ denir.

13. Kişinin içinden kendi kendine sanki karşısında biri varmış gibi yaptığı konuşmaya iç diyalog ya da .................................denir.

14. Kahramanın kendi kendine tek taraflı yaptığı iç konuşmaya .......................................denir.

15. Söylenen sözün tersini kastederek alaycı bir anlatım oluşturmaya .................................denir.

16. İki veya daha fazla kişinin karşılıklı konuşmasına .....................................denir.

17. Bir kişinin karşısındakine tek taraflı olarak yaptığı konuşmaya .......................................(tirat) denir.

18. Olayın bir anlatıcı tarafında okura iletilmesine ....................................denir.

19. Anlatıcının kahramanın duygu ve düşüncelerini aktarmasına .....................................denir.

20. Kahramanın duygu ve düşüncelerini art arda düzensiz biçimde iç konuşma hâlinde verilmesine .......................................denir.

21. Bir yazarın eserlerinin taklit yoluyla yazılmasına .........................................denir.

22. Ciddi bir anlayışla yazılmış bir eserin biçimsel özelliklerine ve ana motiflerine bağlı kalarak onun gülünç benzerini yazmaya ........... ................. denir.

23. Esas metinle doğrudan bağlantısı olmayan başka ögelerin (şiir, ilan, gazete manşeti vb.) metne eklenmesine.......................

tekniği denir denir.

 

 

6-Aşağıda numaralar ile verilen tanımları, harf ile verilen kavramlarla eşleştirerek harfleri numaraların

yanındaki yay ayraçların içine yazınız.

a) İç Konuşma

b) Gözlemci Anlatıcı

c) Gösterme

ç) Diyalog

 

( ) 1. Karşılıklı konuşmalara dayanır.

( ) 2. Olup biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi dışardan en az müdahele ile sergilenmesidir.

( ) 3. Hikâye kişisinin, aklından geçenleri kendi kendisiyle konuşmasıdır.

( ) 4. Anlatıcı görgü tanığı konumundadır ve gözlemlediği olayları belli bir mesafeden aktarır.

 

 

 

7-Aşağıda bilgileri verilen yazarlar kimlerdir ?

Edebiyat dünyamızda, eserlerinde metafizik unsurları dile getirmeye, özellikle de yaşanılan “an”ı göstermeye çalışması ile dikkatleri çekmiştir.  İlk hikâyesi 1957'de “Varlık” dergisinde yayımlanmıştır. Modern tarzdaki hikâyelerinde Türk toplumunun millî, manevi değerlerini işlemiştir. Ayrıca toplumsal değişimi ve kentlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanları objektif bir şekilde yansıtmaya çalışmıştır.   “Çok Sesli Bir Ölüm” ve “Çözülme” adlı hikâyeleri filme uyarlanmıştır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır    Hastalar ve Işıklar, Çözülme,  Denize Açılan Kapı, Kuyu, Ansızın  Yola Çıkmak

...................................................

 

Hikâyelerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durmuş, bunların aksayan yanlarını mizah unsurlarını kullanarak anlatmıştır. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların, sonradan görme zenginlerin yaşamlarını ele almıştır. Toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini, ikiyüzlülüklerini sergilemiştir. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini vermiş, ardından epik tiyatro denemelerine girişmiştir. Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu Türk Tiyatrosu’ndaki ilk epik tiyatro örneğidir

Eserlerinden bazıları ise şunlardır  Sancho’nun Sabah Yürüyüşü, Kızıl Saçlı Amazon, Fazilet Eczanesi, Çıkmazı, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım,

...................................................

 

Birçok türde eser veren sanatçı, eserlerinde toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işledi.

İnce alay ve ironinin iç içe olduğu hikâyelerinde yalnızlık, isyan, iletişimsizlik, yabancılaşma, toplum eleştirisi gibi konuları ele aldı. Modernleşme sürecindeki bireylerin yaşamlarını, toplumdan kopuşlarını ve özellikle iç çelişkilerini başarılı bir şekilde eserlerinde yansıttı.  Edebiyatımızda "Tutunamayanlar"romanı ile tanındı.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:,  Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Eylembilim

...................................................

 

İstanbul’un kalabalık yerlerinde, kenar mahallelerinde, halk ve balık­çılar arasında dolaşan yazar, bir yandan onların yaşayışını, duygu ve düşüncelerini yansıtmış; bir yandan da kendi “yaşama sevincini ve isteğini” anlatmıştır.

Yazar; hikâyelerinde “konu” ve “olay”dan çok, değişik zaman bölümlerini ve insanları işlemiştir.

Genellikle İstanbul, çaresiz ve avare insanlar, yoksul çevre, balıkçılar, doğa, kır ve deniz, ya­şamaya güç veren vazgeçilmez birer öge olarak onun eserlerinde yer almıştır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut,

...................................................

 

Hikâye ve romanlarında genellikle varlıklı kesim ve aydınların bunalımlarını, bireyin yalnızlığını,yabancılaşma duygusunu, mutsuzluğunu yer yer fantastik bir anlatımla ele alır.  Her zaman yenilik peşinde olan yazar, özgün üslubuyla edebiyatımızda önemli eserlere imza atarak hikâye, deneme ve romanlarıyla çeşitli ödüller almıştır. Yaşamın anlamsızlığını, çevresiyle uyum sağlayamayan bireyin sorunlarını, kişisel bunalımları

dile getirmiştir. Kısa hikâyelerinde Doğu’nun ve taşranın derinlikli ruh hâlini yansıtmıştır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:Hakkâri’de Bir Mevsim, Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı (roman); Kaçkınlar, Bozgun, Av, Bir Gemide, Çığlık,

...................................................

 

Hikâye, roman, gezi, tiyatro ve fıkra türlerinde birçok eser verdi. İn­sanın iç dünyasını yansıtan eserler yazdı. Olayları çözümlerken, şiirsel an­latımı yakalamaya çalıştı.  Romanlarında Türk toplumunun belli dönemlerini değişik boyutlarda iş­ledi. İnsanların günlük yaşayışlarını, olayları hiç yorum yapmadan yazdı. Ayrıntılara girmeden gözleme önem verdi. “Küçük Ağa” romanıyla geniş kitlelere ulaştı.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:  Yarın Diye Bir Şey Yoktur,  Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Os­mancık vd.

...................................................

 

Eserlerinde, genellikle kendi yaşayışını, toplumsal sorunları ve düzen­sizlikleri anlatmıştır. Çoğunlukla çalışan insanlar arasından seçtiği kahra­manlarının konuşmalarındaki yerel ve doğal dil özellikleriyle öykülemesin­de görülen yalın anlatımı, onun hikâyeciliğinin temel özelliklerindendir. Özellikle Çukurova yöresini eserlerine taşıdı. Kırkı aşkın öykü, roman ve oyun türünde eseri vardır.

  Eserlerinden bazıları ise şunlardır:  : Mahalle Kavgası, Önce Ekmek,  Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Hanımın Çiftliği,

...................................................

 

İlk hikayelerinde romantik bir Anadoluluculuk göze çarpar.  Günlük hayatta her zaman karşılaşılan sıradan kişiler, köyden kente göç ile Anadolu insanının hayatı eserlerinde ön plana çıkar. Türk edebiyatında uzun hikâye tarzıyla hatırlanır. Kişilerin iç dünyalarındaki fırtınaları, çocukluk ve aşkı ile çağdaş zamanla yaşamaya çalışan ve yalnızlaşan köy, kasaba ve varoş insanlarını anlattı. Eserlerinde sanayileşme ve modern ticari hayatın getirdiği para hırsı, tüketim çılgınlığı, zengin olma hevesi öne çıkar.  1990'dan sonra Dergah dergisinin genel müdürlüğünü yapmıştır.

Eserlerinden bazıları ise şunlardır:  Ortadaki Adam, Gönül İşi, Yoksulluk İçimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Hüzün ve Tesadüf, Sır, Uzun Hikâye,

 

8- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.


Bu akımın işlendiği eserlerde karakter yok, durumlarla karşı karşıya kalmış insanlar vardır. Davranışlarını

seçmekte özgür olan bu insanlar, karşılaştıkları durumlarda yaptıkları işlerle kendi öz’lerini yaratırlar.

Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçeküstücülük                           B) Varoluşçuluk

C) Natüralizm                                     D) Fütürizm

E) Realizm

 

I. Milleti oluşturan değerler farklı yönleri ile hikâyelerde yer almıştır.

II. Anlatımda farklı kurgu teknikleri denenmiştir.

III. Geleneksel anlatılardan içerik ve biçim yönünden yararlanılmıştır.

IV. Dönemin toplumsal ve siyasi koşullarından dolayı bireysel temalara yönelinmiştir.

V. Okuyucuda merak ve heyecan uyandıran hikâyeleri yaygınlaşmıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliği için söylenemez?

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli” eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İnsan gerçekliği toplumsal değil psikolojik yönüyle anlatılır.

B) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ön planda tutulur.

C) Bireyin ruh hâline ve iç çatışmalarına yer verilir.

D) Ruh tahlilleri, psikolojik analizler yapılır.

E) Daha çok iç konuşma, bilinç akışı gibi teknikler kullanılır.

 

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerinden biri

değildir?

A) Sanatı toplumu aydınlatmak için araç olarak kullanırlar.

B) Sosyal yaşamın sorunlarını dile getirirler.

C) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.

D) Eserlerini daha çok estetik kaygıyla kaleme alırlar.

E) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.

 

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerden biri değildir?
A) Konuşma diline yakın bir dil kullanırlar.
B) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.
C) Üslûp ve biçim özelliklerini ön planda tutarlar.
D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
E) Hikâyeyi, toplumsal sorunları dile getirmek ve toplumu yönlendirmek için bir araç olarak görmüşlerdi

 

 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğini etkileyen olaylardan biri

değildir?

A) Köyden kente göç

B) II. Dünya Savaşı

C) Cumhuriyet'in ilanı

D)Tanzimat Fermanı’nın ilanı

E) Çok partili hayata geçiş

 

Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde ele alınan konulardan biri değildir?

A) Almanya’ya göç ve gurbetçi insanlar

B) Ekonomik yetersizliklerin dayattığı geçim sıkıntısı

C) Köyden kente göçün getirdiği sorunlar

D) Bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu

E) Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleşen inkılaplar

 

 

Aşağıdaki parçaların hangisi farklı bir

bakış açısıyla yazılmıştır?

A) Yüreğimin düzensiz vuruşlarını duyuyorum.

Kuşlar gitmiş ve dümdüz bir lacivert

bırakmışlar geride. Çiçek tozları

savuran rüzgâr değmiyor yüzüme. Gözlerim

gün ışığından uzak nicedir. Gene

de ağlamamalıyım. Yüreğimi durultup

uyuyabilsem.

B) Kapıyorum, yeniden açıyorum gözlerimi.

Kapkaranlık! Açıyorum sandım da

açmadım diye korkup dokunuyorum

gözkapaklarıma… Gözlerim açık, kör

mü oldum yoksa? Fırlayıp çıkarıyorum

kafamı sudan. Yanı başımda bir sandalcıyı

görüyorum önce.

C) Atölyenin asma katında çalışan üç öğrenciden

biriydi bu kız. Eski öğrenciler,

orada kendilerine ait bir dünya

kurmuşlardı. Sabahtan, akşam atölye

kapanıncaya kadar aşağı inmezlerdi.

Çay yaparlar, çok konuşurlar, blues

dinlerler, arada kavga ederlerdi.

D) Nadirlere ve kadına hayır duaları ederek

ayakkabılarımı portmantoya yerleştirmek

üzere hole döndüğümde yerdeki

büyük sarı zarfı gördüm. Zarfın

üzerinde bir şey yazmadığını görünce

ürperdim. İçimdeki korkuya yenik düştüm

ve zarfı açmadan masaya koydum.

E) Bu manzara, bu mevsim, bu sessizlik

beni alıp çocukluğumun geçtiği köye

götürdü. Köyde de koyunları otlatırken

köyün en büyük ağacının altında oturur,

sessizliği yani huzuru dinlerdim.

Ciğerime çektiğim o temiz havayı da

buranın havasına benzettim şimdi.


 

 

9-Aşağıda verilen yazar eserleri uygun şekilde eşleştiriniz.

1.       Ekmek Kavgası

1.        

Ferit Edgü

2.       Oğlumuz

2.        

Samim Kocagöz

3.       Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu

3.        

Mustafa Kutlu

4.       Yüksek Gerilim

4.        

Bilge Karasu

5.       Doğu Öyküleri

5.        

Tarık Buğra

6.       Gül Yetiştiren Adam

6.        

Oğuz Atay

7.       Sam Amca

7.        

Adalet Ağaoğlu

8.       Yokuşa Akan Sular

8.        

Orhan Kemal

9.       Korkuyu Beklerken

9.        

Rasim Özdenören

10.    Troya’da Ölüm Vardı

10.     

Haldun Taner

 


10-Aşağıda verilen cümlelerdeki eksiklikleri tamamlayınız

1*Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî
yazılara .................. denir.
2*Hikâyelerde düşündürmekten çok, .......................... ve ................................ esastır.
3*Hikâyenin Öğeleri/Yapı Unsurları........................-...................-...................-........................-..................-
............................-........................'dır
4*Hikâyede.............................temel öğedir.
5*Hikâye planı ...................-...................-........................ olarak üç bölümden oluşur:
6*Hikâyenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölüm.......................................bölümüdür.
7*Hikayelerde .......................-...................... zaman dilimi kullanılır.
8*Tek bir kişinin orta yere gelerek halkı bazen güldürmek bazen düşündürmek bazen de insanlara ders
vermek maksadı ile anlattığı hikayelere ........................ denir.
9* .......................................hikayeleri 12-14. yy'de Müslüman Oğuz boylarının geleneklerini, göreneklerini,
iç mücadelelerini, doğa üstü güçlerle, yaratıklarla savaşmalarını ele alır.
10*.......................................hikayeleri Türk edebiyatında 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle
âşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile sözlü
olarak aktarılan , yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir
11* Çağdaş Hikaye: ......................-......................-.........................-................... olmak üzere dörde ayrılır.
12*.......................öykülerine "klasik öykü" de denir.
13*Olay hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
14*Durum hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
15*Modern hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
16*Küçürek hikayeciliğinin Batı’daki temsilcisi..................................
17*Olay hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
18* Durum hikayeciliğinin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
19* Modern hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
20* Küçürek hikayeciliğin edebiyatımızdaki temsilcisi..................................
21.............................öykülerinde merak öğesi ikinci plandadır..
22*Durum öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
23* Olay öyküsüne ................................ tarzı öykü' de denir.
24*.........................................hikâyelerinde kahraman dış dünyayı içinde bulunduğu ruh hâline göre
algılar ve anlatır
Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç ............................... hikâyeler yazmışlardır.
25*........................... hikayeler; çok kısa öykü, minimal öykü olarak da anılır. “
26*Rönesans'tan (16. yüzyıl) sonra ......................... ın yazdığı.......................' adlı eseri öykü türünün ilk
örneği kabul edilir.
27*Çağdaş hikayelerden önce ........................-........................-........................-........................... gibi türler
hikayenin yerini tutmaktaydı.
28*Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk öyküler ...........................Döneminde yazılmıştır.
29* Türk edebiyatında ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın ".................................”sidir
30* Türk edebiyatında ilk öykü örneği "........................ (1880-1890)' adlı eseriyle ...................... vermiştir.
31*Batılı anlamda ilk öykü örneğini ise Sami Paşazade Sezai'nin "............................."adlı eseridir.
32*............................ olay öykücülüğünde yeni bir çığır açmış,öykücülüğü bir meslek haline getirmiştir.
33*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................anlatım türleri kullanılır.
34*Hikayelerde genelde .....................-...................- .................- ..................- ................. vs. anlatım
teknikleri kullanılır.


12. Sınıf Edebiyat Hikaye Ünitesi Çalışma Kağıdı, 12. Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları, ÇALIŞMA KAĞITLARI, 12 Edebiyat Çalışma,


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk