sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları TEST 2022

 

 12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI üzerine bir paylaşım yapacağız. 


İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları, 12. SINIF EDEBİYAT 1.DÖNEM 1.YAZILI, 12. SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, YAZILI SORULARI, YAZILILAR, EDEBİYAT YAZILILARI, 


 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (TEST)- - - -, Türk edebiyatında küçürek öykü dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir.

1. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?
A) Ferit Edgü
B) Necati Tosuner
C) Hulki Aktunç
D) Tarık Günersel
E) Mustafa Kutlu


• Divanü Lûgâti’t-Türk
• Mukaddimetü’l Edep
• Kamus-ı Türkî
• Lehçe-i Osmanî
2. Aşağıdaki yazarlar verilen eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) Ahmet Vefik Paşa
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Sami Paşazade Sezai
D) Şemsettin Sami
E) Zemahşeri 

Dini yönelim Cumhuriyet Dönemi’nde insanların iç dünyalarını, bireysel duyuş tarzlarını ve inançlarını eserlere yansıtmayı amaçlayan bir hikâye anlayışıdır.
3. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu yönelimin etkisinde eser veren sanatçılardan biri değildir?

A) Rasim Özdenören
B) İsmet Özel
C) Sezai Karakoç
D) Nazan Bekiroğlu
E) Adalet Ağaoğlu 

Yepyeni yazılı soruları ve ünite konu anlatımları için kanalıma abone ol! 
4. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerden biri değildir?
A) Konuşma diline yakın bir dil kullanırlar.
B) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.
C) Üslûp ve biçim özelliklerini ön planda tutarlar.
D) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
E) Hikâyeyi, toplumsal sorunları dile getirmek ve toplumu yönlendirmek için bir araç olarak görmüşlerdir.


5. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Hikâye türünde eser veren yazar sayısı artmıştır.
B) Kurgu ve içerik bakımından yenilikçi gelişmeler yaşanmıştır.
C) Hikâyeler geleneksel anlatım teknikleri yerine yeni anlatım teknikleri ve bakış açısıyla yazılmıştır.
D) Hikâye kahramanları ağırlıklı olarak kırsal hayattan seçilmiştir.
E) Yazarlar ideolojik tavırlarına göre farklı anlayışlarla eser vermişlerdir. 

I. Kısa ve yoğun bir anlatımı vardır.
II. Genellikle didaktik ögelerle yüklüdür.
III. Önemli temsilcilerinden biri Ferit Edgü’dür.
IV. Edebiyatımızda ilk kez Cumhuriyet Dönemi’nde görülür.
V. Şiirsel bir üsluba sahiptir.
6. Küçürek öykü türü ile ilgili numaralanmış yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V 

Olaydan çok bireyin iç dünyasına yönelen öykücülüğün başarılı temsilcilerinden biridir. Eserlerinde kadının bireysel ve toplumsal gerçekliğini içten bir dille yansıtmıştır. Dili doğal ve akıcı olan sanatçı “Bir Kara Derin Kuyu” adlı hikâyesi ile 1990 yılında “Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almıştır.
7. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sevinç Çokum
B) Adalet Ağaoğlu
C) Nezihe Meriç
D) Tomris Uyar
E) Leyla Erbil

8. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kutlu’nun hikâye kitaplarından biri değildir? 

A) Yoksulluk İçimizde
B) Hüzün ve Tesadüf
C) Uzun Hikâye
D) Yokuşa Akan Sular
E) Sessizliğin İlk Sesi

9. Aşağıdakilerden hangisi edebî ve felsefî eserlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Bireysel bir çabanın ürünü olmaları
B) Sanatsal işlevde bir dille yazılmaları
C) Güzellik duygusu uyandırmak amacıyla yazılmaları
D) Anlatımlarının kapalı ve öznel olması
E) Düşünceden çok duygu ve sezgilerin ön planda olması

Anlatıyordu Salih, yeniden tutuklanışını, o içerdeyken ölmüştü anası; cenazeyi dostlar kaldırmıştı, çok sonraları, çıkacağına yakın haberi olmuştu ölümünden. Gözleri yaşardı: “Ne kadar isterdi evlenmemizi, resminden biliyordu seni, ölmeden görsem gelinimi, der dururdu. Söyleyememiştim evlendiğini ona…”

10. Parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinç akışı
B) Özetleme
C) İç monolog
D) Diyalog
E) Montaj

Eteklerinde Sarısu’yun aktığı Altın Dağlar silsilesinden ulu Karadağ’ın çorak yamaçlarında bir gölge ilerliyordu. Sabahtı. Güneş ilk tatlı ışıklarını, tepeden dökerek henüz serin ve taze akan nehrin dalgacıkları üstüne yayıyordu.
11. Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır.
B) Bir hikâyenin serim bölümünden alınmıştır.
C) Küçürek hikâye özelliklerini yansıtır.
D) Duyular arası aktarma yapılmıştır.
E) Tahkiye (anlatma) tekniği kullanılmıştır.Kendi yaşantımı düşündüm; bulunduğum çevreleri, iş yerlerini, tanıdığım insanları... Boş verebilseydim, hiçbir şeye aldırmasaydım, üzülecek yerde gülseydim... Ama yapamadım, anlamamıştım yaşamın maskeli bir balo olduğunu. İnsanların her gün, her an değişik maskeler taktıklarını... Ben de kendime çeşitli maskeler hazırlamalıymışım! Boy boy, renk renk... Yerine göre kullanmalıymışım, duruma göre... Güleç, kızgın, asık suratlı, üzgün, perişan, mutlu... Hepsinin yeri geldi ama yapamadım. Hep kendi yüzümü taşıdım. "Binbir surat" denilen insanlar arasında maskesiz biri yaşayabilir miydi? Dayanabilir miydi?
12. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (2013-LYS)
A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Öykülemeye başvurulmuştur.
C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.
D) Örneklerden yararlanılmıştır.
E) Karşıt kavramlar kullanılmıştır.


Günümüz yazarlarından olan sanatçı, ülkemizin farklı, çalkantılı dönemleri ve bu dönemlerin bireylerin yaşamı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Modernizmi esas alan romanlarında iç monolog, geriye dönüşler gibi farklı tekniklerden yararlanır. "Ölmeye Yatmak" romanında kadının özgürleşmesi sorununu ve 1938-1968 yılları arasının toplumsal panoramasını yansıtır. "Yüksek Gerilim" öyküsüyle 1975 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır.
13. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Füruzan
B) Samiha Ayverdi
C) Bilge Karasu
D) Adalet Ağaoğlu
E) Latife Tekin

14. Ozanımızın günlük dilin ardına düşen şiirleri diriliğini, çekiciliğini hâlâ korumaktadır.
Bu cümlede “günlük dilin ardına düşmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmak
B) Şiirlerinde konuşma dilini esas almak
C) Şiirlerinden halkın sorunlarına değinmek
D) Şiirin kendine özgü kurallarının dışına çıkmak
E) Sanatsız bir anlatıma sahip olmak

Yağmur çiseliyor.
Serez çarşısı dilsiz, / Serez çarşısı kör.
Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü
15. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözdekine benzer bir kullanım yoktur?
A) Kasaba sabahın ilk ışıklarında uyanmıştı.
B) Güneşin battığı bir anda Vivaldi çalıyor.
C) Bütün öğrenciler edebiyat sınavına hazırlanıyor.
D) Yaşlı adam aradığı adresi köşedeki dükkâna sordu.
E) Salondaki anma törenini sadece o sınıf izlememişti.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Söylediklerime çok alınmış olmalı ki ikide bir bana taş atıyor.
B) Bu kronik hastalığı küçüklüğümden beri çekiyorum.
C) Türlü oyunlarla seven iki genci sonunda ayırdılar.
D) Duyguların eğitimi de en iyi, sanat yoluyla olur.
E) Sırtındaki ağır yükle caddede yavaş yavaş ilerliyordu.

“Somut anlamlı sözcükler mecaz yoluyla soyut anlam kazanabilir.”
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın bir örneği vardır? 

A) İnsanın dostu yoktur, mutluluğuna ortak olmak isteyeni vardır.
B) Yaklaşmakta olan kış için birtakım hazırlıklar yapılıyor.
C) Yıllardır işsiz olan genç, babasının gölgesi altında yaşıyor.
D) Öğrenciler taşıdıkları sıranın bir ayağını kırmışlar.
E) Çamurlu yollardan bata çıka ilerleyerek zar zor köye ulaştık.

Yazar son hikâyesinde vermek istediği iletiyi beylik sözlerle ifade etmiş.

18. Altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Şiirlerinde ağdalı ve süslü bir üslup göze çarpıyor.
B) Yazarın akıcı olmayan, karmaşık dili okuyucunun dikkatini uzun süre tutamıyor.
C) Kişilerin belirleyici özelliklerini en ince ayrıntılarına değin, somut bir biçimde yansıtmış.
D) Öyküsünde küçük insan tiplerini etkileyici bir üslupla anlatmış.
E) Bu sanatçımız kendisine söylenen basmakalıp sözlerin kendisine bir şey kazandırmayacağına inanır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

A) Buradaki kasaba halkının çoğunluğu onlarca yıl önce Almanya’ya göç etmiş.
B) Görünürlerde ağaç da yoktu, şu karşımdaki çamlar müstesna.
C) Tren bir masal boşluğu içinde uçup gidiyor ve artık dışarıda her şey birbirine benziyor.
D) Kompartımandaki kara yağız delikanlı da hiç kimseye bir şey demeden oturuyordu.
E) Tren yavaşladığında karşı yamaçta iş makinalarının çalıştıklarını gördüm.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül konur.
B) Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur.
C) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz.
D) Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz.
E) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

12. Sınıf Edebiyat 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları TEST


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk