sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TARİH SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021 2022

  sene sonu zümre toplantı tutanağı 2021 TARİH -TARİH Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı 2021,TARİH Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı İndir


2021 TARİH SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR2021 TARİH SENE ZONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR,  TARİH SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI, DOKÜMAN, ZÜMRE TUTANAKLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TARİH SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021 2022 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.comDİKKATTT: İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA


2020–2021 EĞİTİM—ÖĞRETİM YILI

……………derskonum.com…………….. LİSESİ

TARİH-9, TARİH-10, TARİH-11 VE T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ

DERS YILI SONU OKUL ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No              :  3       Toplantı Tarihi:  22 / 06 / 2021             Toplantı Saati: 10:00

Toplantı Yeri            : Öğretmenler Odası / Zoom Uygulaması

Toplantıya Katılanlar:  ……………………….

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

1.      Açılış ve yoklama, 

2.      Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi

3.      2020-2021 eğitim-öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 

4.      Diğer zümre öğretmenleri ve alanlar arası işbirliği

5.      Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler,

6.      Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

7.      Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önlemler alınması,

8.      Okul içi ve dışı öğrenme etkinlikleri,

9.      Sosyal kültürel etkinlikler,

10.  Öğretim yöntem ve teknikleri,

 

 

 

 

22/06/2021

 

UYGUNDUR

………………

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Açılış ve yoklama

………….. tarih zümre başkanı …………….., yönetiminde, yukarıda belirtilen gündemle toplandı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin eksiksiz hazır bulunduğu görüldü.

Ayrıca gündem ile ilgili konular ayrıntıları ile görüşülüp tartışıldı. Bunlar:

 

2- Bir önceki zümre kararlarının incelenmesi

İkinci dönem zümre öğretmenler kurulu kararları incelendi, kararlara büyük ölçüde uyulduğu gözlendi. 3- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı çalışmalarının değerlendirilmesi

………….:Genelde salgın döneminde uzaktan eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Öğretmenin ve sınıf okul ortamının öğrencilere  öğrenmede motivasyonu pandemi de eksik kaldı.

 

…………..:Çok fazla performans ölçümü yapamadığımız bir eğitim öğretim yılı olduğundan çok  verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyemem derslere katılımın az olduğu bir sezon geçirdik. Tam anlamıyla istenilen hedefler gerçekleşmemiştir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için zor bir dönem atlattık. Her ne kadar uzaktan eğitime devam etmiş olsak da yüzyüze eğitim kadar verimli olmadığını kabul etmeliyiz.

 

Salgın döneminde gerek okula gerekse uzaktan eğitime katılımın zorunlu olmayıp öğrenci isteğine bıkılması ve özelliklede 2. dönem sınavların erken yapılmasından ( 12. sınıflar için) eğitimde pek bir verim alamadık.

 

………….: Eğitimin temel öznesinin öğretmen olduğu ve öğretmensiz öğrenmelerin yeterli olmadığı anlaşıldı. Öğretmenlerin niteliklerinin arttırılmasının önemi günümüzde daha da artmıştır.

 

……………:Covid-19 Salgını sürecinde okullardaki eğitimin yerini tutmamakla birlikte, hem öğrencilerin eğitim ve öğretimden uzaklaşmamaları, hem de müfredat konularını mümkün olduğu kadar tamamlayabilmeleri için tüm eğitim öğretim paydaşları yoğun bir çaba harcamıştır. Diğer yandan, sürecin uzaması ile birlikte yine bakanlığımızın yoğun çabaları ile EBA üzerinden önce 12. Sınıflara, ardından da diğer sınıflara canlı derslere başladık. Canlı derslerin başlamasından 18 Haziran tarihine kadar tüm sınıflara haftada bir kez canlı tarih dersleri verdik. Canlı ders uygulaması hem bizim için hem de öğrenciler için oldukça yeni bir uygulamaydı. Başlangıçta öğrencilerimizin bu derslere katılımları oldukça yüksekti. Ancak haftalar ilerledikçe katılım düşmeye başladı. Bize göre, katılımın düşmesindeki en büyük sebep nispeten erken yapılan hiç kimsenin kalmayacağı, 2. Dönem notlarının, birinci dönem notlarına göre verileceği şeklindeki açıklama oldu. Ayrıca Öğrenciler ile durumu görüştüğümüzde, canlı ders uygulamasının okulda, sınıf ortamında yapılan, karşılıklı ve doğal etkileşimin olduğu eğitimin yerini tutmadığı şeklinde oldu.

 

………….: EBA nın sunduğu diğer imkânlardan zümre olarak bolca faydalandık. Her hafta EBA üzerinden öğrencilerimize çalışmalar ve sınavlar gönderdik. Öğrencilerin bu çalışma ve sınavları tamamlayıp tamamlamadıklarını sürekli kontrol ettik. Bu konuda da canlı derslere benzer bir şekilde haftalar ilerledikçe bir düşüş yaşandığını belirtmek gerekiyor

 

4- Diğer zümre öğretmenleri ve alanlar arası işbirliği,

……………..:Türk Dili ve Edebiyatı ve Coğrafya zümreleri ile kesinlikle işbirliği yapılmalı.

Her ders ile işbirliği olması gerekir ancak çoktan seçmeli sınav sisteminin olduğu bir ortamda maalesef çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. Dersler Online yapıldığı için işbirliği tam anlamıyla gerçekleşmedi.9. sınıflarda yüzyıl hesaplamaları roma rakamlarının ilk haftalarda görülmesi ve öğrencilerin hazır bulunuşluluğu için matematik öğretmenleri ile bu konuda işbirliği gereklidir.

   Her tarihî olay bir mekânda geçtiği için genel olarak Coğrafya öğretmenleri ile; Kültür ve medeniyet konuları işlenirken Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe öğretmenleri ile; İslam tarihi konularında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile; Belirli Günlerde Türk Edebiyatı öğretmenleri ile işbirliği yapılmıştır ve oy birliği ile  işbirliği yapılmasına karar verilmiştir. 

 

5- Öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler

Gelecek eğitim ve öğretim yılında başarının arttırılabilmesi için neler yapılabileceği görüşülerek aşağıdaki ilkeler tespit edilip karara bağlandı;

• Konularla ilgili kavramların önceden tespit edilip, sınıfta açıklanması,

• Daha çok resim, kart, harita ve atlaslardan yararlanılması,

• Öğrencilere günlük hazırlık çalışmaları verilmesi,

• Ödevlerini yapmayan öğrencilerin velileri ile görüşülmesi.

• Ders çalışma yöntemlerinin rehberlik derslerinde rehber öğretmen tarafından anlatması için iş birliği yapılması.

• Türk büyüklerinin hayatları ve başarıları ile ilgili açıklama ve bilgilerin verilmesi,

• Okul araç-gereçlerin titizlikle kullanması.

• Derse geçmeden önce önceki konunun tekrar edilmesi.

• Öğrencilerin derse daha fazla aktif katılımının sağlanması,

• Diğer zümre öğretmenleri ve veliler ile işbirliğine gidilerek sorunların giderilmesine çalışılması ve öğrencilere düzenli ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması.

Ayrıca öğretim basamaklarının derslerde hayata geçirilmesi gerekir.

 DİKKATTT: İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA


Bu basamaklar:

1-Bilgi basamağı (Hatırlama)

2-Kavrama basamağı (Sebep-sonuç-örnekleme)

3-Uygulama

4-Analiz (Parçalara ayırma)

5-Sentez (Bütüne gelme)

6-Değerlendirme

Çoklu Zekâ Kuramı’na göre sınıflarda ders işlenmelidir.

Çoklu Zekâ Kuramı:

1-Kinestik Zeka (Bedensel)

2-Ritmik Zeka (Müzik)

3-Matematik Zeka (Mantık)

4-Görsel Zeka (Uzamsal)

5-İçsel Zeka (Kişiye dönük)

6-Sosyal Zeka (Kişiler arası)

7-Sözel Zeka (Dil bilimi)

8-Doğa Zekası

 

öğretim yöntem ve tekniklerinde: Tümden gelim, tüme varım, somuttan soyuta ilkesi, güdümlü tartışma, rol yapma, anlatım-soru-cevap, grup çalışması, örnek olay, gezi tartışması, öğrenci merkezli münazara yöntem ve tekniklerinin yanı sıra diğer teknikler de kullanılabilir. Tarih dersini eğlenceli hale getirmek için tarihi fıkralarla dersin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başarısı düşük öğrencilerin sınıf öğretmenleri ve velileri ile işbirliği yapılması yararlı olur. Öğrenci başarısını artırmak ve bilgilerin kalıcılığını sağlayabilmek için derslerde sık sık soru- cevap şeklindeki tekrarlara yer verilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Öğrencilere kısa notlar tutturarak derse ilgilerini çekmeye çalışıyorum. Öğrencilerin derste aktif olmaları sağlanarak başarısızlığın önü kesilecek ve başarı artacaktır.

Ayrıca her dönemde derslerinde başarısı düşük olan öğrencilerle birebir konuşarak başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve derslere motivasyonlarının sağlanması da başarının artmasında etkili olacaktır. Sınıflarda derslerle ilgilenmeyen öğrenciler var. Bu öğrencilerin velileriyle yapılan görüşmelerle de velinin ilgi ve desteğinin sağlayabilirsek başarının artacağını düşünüyorum dedi.

 

1-Araç-gereç kullanımına ağırlık verilmesi. 2-Rehberliğe önem verilmesi 3-Öğrencilerin seviyesine inilmesi.: 4-Tarih dersinin öğrencilere sevdirilmesi. 5-EBA ‘dan faydalanılması. 6- Öğrencilerin teşvik edilmesi. 7--Velîlerle işbirliği yapılması.  8-Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmelerinin sağlanması  9-Okuma alışkanlığının kazandırılması 10-Test çözme ve araştırma alışkanlığının kazandırılması 11-Harita kullanımının teşvik edilmesi 12-Özellikle 12. sınıflarda ünite sonlarında YGS'ye yönelik test çözümleri yapılması  13-Öğrenciyi aktif yapacak metotların kullanılması 14-Derslerin günlük hayatla bağlantılı olarak işlenmesi İbrahim ABAŞ: 15- Öğrencilerin başarı noktasında motive edilmesi 16-Olumlu davranışlar kazandırılması 17-Planlı ders çalışma alışkanlığı kazandırılması  18-Başarısızlık nedenlerinin tespit edilmesi  19-Öğrenci ile bire bir görüşmeler yapılması,  20-Türkçeyi doğru olarak kullanmalarına dikkat edilmesi  21-Verimli çalışma yöntemlerinin öğrenciye öğretilmesi.  22-Sınıf öğretmenleri ile öğrenciler hakkında görüş alış verişinde bulunulması

 

6- Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

……………..:Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,

Derslere katılan öğrencilerde kazanimlar sağlandı fakat derse katılmayan öğrenciler de kazanımlar eksik kaldı.Hedeflere ulaşıldığını düşünmüyorum pandemi sürecinden sonra iyi bir motivasyon çalışmasıyla öğrencilerin motive edilmesini  temenni ediyorum

Ders materyallerinin daha pragmatik bir şekilde hazırlanması gerekir.

Dersimiz de bir öğretim yılı için belirlenen tüm kazanımlar katılan öğrencilere verildi. Uzaktan eğitim sınıf etkileşimi kadar verimli olmadığı için öğrenciden yeterince dönüt alınamadı. 

Bir kısmı gerçekleştirildi ancak 12. Sınıflar artık TYT ve AYT de az sayıda soru geldiği için Tarih derslerini önemsemiyor. Pandemi döneminde gerek okula gerekse uzaktan eğitime katılımın zorunlu olmayıp öğrenci isteğine bıkılması ve özelliklede 2. dönem sınavların erken yapılmasından ( 12. sınıflar için) eğitimde hiçbir hedefe ulaşılamamıştır.

Kazanımlar anlatıldı ancak ölçülemedi çünkü tüm öğrencilere ulaşılamadı.Öğrenci katılımının azlığı nedeniyle ayrıca motive konusunda eksiklikler.7- Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için önlemler alınması,

BEP'ler öğrencinin öğrenme seviyesi ve yönetime uygun olmalı. Her öğrenci için izleme çalışması ve hazırlık yapılmalı. Bep planları ile birlikte  ayrı olarak bireyselleştirilmiş eğitimin verilmesi gereklidir.Öncelikle öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektiği alanların ve derecesi belirlenmeli, daha sonra ise BEP hazırlanmaldır.

8- Okul içi ve dışı öğrenme etkinlikleri

…………..:Dilsiz harita çalışmaları kronoloji bulmacası olabilir

Sanatsal, sportif faaliyetler gerçekleşmesi gerekir. 

Artık uzaktan eğitim hayatımızın bir parçası olarak devam etmeli. Hibrit eğitim geliştirilmeli ve desteklenmeli. Öğrencilerimizi hayata hazırlama açısından,  çeşitli  faaliyetlere zaman ayırmak gerekir. Müze Eğitimi, Çevre gezisi gibi.İlgilerini çekebilecek kitaplar önerilebilir ve konularla bağlantıları anlatılabilir

Pandemi nedeniyle etkinlik çok kısıtlı hatta yok denecek kadar az.Pandemi sonrası sayılan etkinliklere mutlaka yer verilmelidir. Sosyal kültürel etkinlikler:

10 sınıflar için Topkapı sarayı sanal turu 9 sınıflar için Anadolu arkeoloji müzesi sanal turu derste gerçekleştirildi ve ilimizdeki müze gezisi önerildi

Harita vb uygulamalar görsellik katkısıyla verimliliği artırıyor 

Okul ortamının yeniden oluşturulmasi için etkinliklerin düzenlenmesi yeterli olacaktır 

Gezi faaliyetlerinin yapılması gerekir.

Özellikle okul dışı sosyal etkinlikler hem ilgili kazanım hem de branşımız bazında öğrencinin öğrenimini ve ilgisini arttırıyor. 

Oyunlaştırma hangi yaş grubunda olursa olsun gerekli. Dersleri sevdirme, ders içerisinde hareketlendirme, ölçme ve değerlendirmenin zevkli hale getirilmesini sağlıyor. Yerel çevredeki tarihi yapı ve mekanlara gezi düzenlenmesi,sanal müzelerin adreslerinin paylaşılması, müzede eğitim materyallerinin derslerde kullanılması önemlidir.10- Öğretim yöntem ve teknikleri

……………..:Eba da harita ve görsellerin etkin kullanımı  faydalı olacaktır.Klasik eğitimin dışına çıkılması çağımızın bir gerekliliği. Öğrencilerin odaklanma süresi her geçen gün kısalıyor. Bu süreçte farklı öğretim yöntemleri ilgi ve odaklanması arttırabilir. 

Online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Uzaktan eğitimin devlet okulları için teknik eksikliklerden dolayı verimsizdir

Konuşma halkası. Balık kılçığı. Görüş geliştirme. Köşeleme. Istasyon çember kart gösterme gibi öğrencinin aktif katılımını işbirliğini  ayrıca anlamlı öğrenmeyi artırıcı erk.

 

Konular işlenirken soru-cevap, diyalog, bireysel çalışma, okuma, anlatım tartışma yöntem tekniklerinin kullanılmasına, konuların yerine göre şiir, hatıra ve fıkra ile zenginleştirilmesine karar verildi. Öğrencilerin dikkatlerinin canlı tutulması, öğrenci başarısının yükseltilmesi için konuların haritalardan yer göstererek işlenmesine, gerektiğinde plan, kroki ve harita çizilmesine, ders araç-gereçlerinin yanında çeşitli basılı yayınlardan, filmlerden faydalanmasına, soru-cevap ve tartışma tekniklerine daha fazla zaman ayrılarak öğrencilerin derse aktif katılımının artırılmasına karar verildi. Konular işlenirken sık sık günümüzdeki benzer olaylarla bağlantı kurularak yorum yaptırılmasının faydalı olduğu bir kez daha vurgulanarak bu konuya aynı özenin gösterilmesine devam edilmesi kararı verildi.

Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler;

— Düz anlatım,

— Soru – cevap

— Tartışma tekniği

— Not tutturma

— Özetleme

 

Konular arasında bağlantı kurulmalı, bir önceki konunun gerekirse özeti yapılmalı, örnekler verilmeli, güncel olaylar ve çevre ile bağlantı kurulmalıdır.

Belirtilen ilkelerin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

11- Öğretim materyalleri, çevreden yararlanabilecek kaynaklar (Öğretmen İmecesi, EBA, EBA Materyal, EBA TV, EBA Akademik Destek)

Gelişen teknolojiyle birlikte çok daha geniş bir yelpazede içerik sunan ve aslında modern bir radyo formatı diyebileceğimiz sesli podcastler bugün gelişmiş ülkelerde öğrenmenin bir parçası haline gelerek öğrencilerin dersleri takip edebildikleri ya da çalışanların çeşitli verilere ulaşabildiği kaynaklar haline gelmeye başladı. Ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda öğrenciler, derslerde podcastleri çoğunlukla ders tekrarı yapma amacıyla kullanmak istediklerini, bunun telafi yapmayı sağladığını böylece öğrenilenlerin kalıcılığının gerçekleştiğini ve ders başarısına katkı sağladığını dile getirdiler.

Eba Akademik Destek programı 11 ve 12 sınıflarda yoğun kullandım çok özenli ve ergonomik oluşturulmuş

İnternet üzerinden farklı materyaller

Öğrencilerin derslere katılması  için alt-yapı sorunlarının gönderilmesi   verimli olacaktır 

.

Ders konularının işlenmesinde dijital kaynaklar zenginlik sunmakta. Ayrıca öğrencinin eksik konularını tamamlanmasında da önemli bir destek unsuru. Bu açıdan teknolojik kaynaklar öğretmenler tarafından tavsiye edilmeli. Öğrenciler yönlendirilmeli.

Padlet, linoit dijital panolama. Nearpod, Thinglink, Canva etkileşimli sunum hazırlama. Kahoot, Word Wall, Quiz, Jeopardy Lab oyunlaştırma. 

EBA Vfabrikanın etkin kullanılmasını ancak gerek altyapımızın olmaması gerekse salgın nedeniyle henüz çalışma yapmadık. EBA üzerinden uzaktan hizmet içi eğitim alarak bu programları etkin kullanmayı düşünüyorum

Mind master zihin haritası programı, Nearpod, ölçme değerlendirme araçları, canva sunum araçları kullandım

Her tür görsel unsurlar, belgeseller, fotoğraflar, kaynaklar kullanılabilir.. Özellikle tarihî mekanların ve örnek sanat eserlerinin gösterimi çok güzel olur. Animasyon da harika bir anlatım tarzı olur. Ergenekon'dan çıkış gibi..

eba tavsiye edildi sorular gönderildi

Eba kullanıldı ve öğrenciler paylaşım yapıldı.

 

12- Sınıf yönetimi ve akademik başarı (Canlı dersler dahil)

Derse katılımı sağlamak sıkıntılı zorunlu olmalı

Derse materyal ve konu kapsamıyla hazır olmak gerekir 

Öğrencilerin derse katılması konusunda  teşvik edilmesi iyi olacaktır 

.

DİKKATTT: İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA


13- Ölçme ve değerlendirme

Eba akademik destek programından gönderdiğimiz ödevler performans notu olarak değerlendirildi

Açık uçlu soruların tercih edilmesi gerekir

Canlı iletişim 

.

Ölçme değerlendirme aracı olarak EBA kazanım testlerini ve test araçlarını kullanıyorum. 

Kahoot, Wordwall, Quiz, Jeopardy Lab, Nearpod, Mentimeter, Bubbl Us, Google form vb.

çok fazla bir kriterimiz yok

Google formlar, İnternet üzerinden test programları dijital ölçme araçlarının kullanımının öğrenilmesi ve kullanımı faydalı olacaktır

...

teknik eksiklikler nedeniyle olumsuzluklar yaşandı

Khot ve Quizizz kullanımı öğrencilere tanitilsada aktif kullanılamadı.

2020 – 2021 öğretim yılı sene sonu Tarih grubu dersleri başarısını Covid-19 salgını nedeniyle okullar kapalı olduğu ve kimi öğrenciye sınav yapıp kimine ise sınav yapmayıp derslerden muaf tuttuğumuzdan dolayı değerlendiremiyoruz.
14- Mesleki gelişim

Sanal ortamda hazırlayacağımız materyaller için bir kurs düşünülebilir

Yeni akademik çalışmaların takibi branş ve eğitim yöntemi açısından

Bu tür kaynaklara ulaşımların kolaylaşması lazım 

.

Kişisel ve mesleki alanda öğretmenin gelişimi için Bakanlığımızın kurs ve seminerlerine katılım sağlanabilir. 

3D Mozaik ve 3D Mekanlar Uygulamaları ile sanal turlar yapılabilir. Dergipark.org.tr makalelerini takip etmeye çalışıyorum. 

EBA uzaktan eğitim platformu

Yeni eğitim öğretim materyallerinin üretimi, yeni şartlar çerçevesinde öğretim metot ve tekniklerin kullanımının öğrenilmesi ve kullanım sonuçlarının incelenmesi  Ölçme değerlendirme materyallerinin kullanımı ve değerlendirilmesinin yapılması amaçlara ulaşma konusunda bilgilendirmeyi sağlar.

Bu hususun zümrelerimizin kendi aralarında bilgi- tecrübe paylaşımı ile yapılması uygun olur.

güncel kitap ve dergiler takip edildi öğrencilerle paylaşım yapıldı tavsiye edilen kitaplar belirtildi

Mebbis uzaktan eğitimle mesleki seminerlere aktif katılımın sağlanması ayrıca branşa uygun seminer ve kursların öğretmen arkadaşlara paylaşılması

 

15- Uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Performans ölçekleri ebada verilen ödevlerde göre tekrar düzenlenmeli

Konuyu öğrenmek isteyen öğrenci açısından iyi sonuçlar alınabildiğini ancak diğer öğrencilerin takibinin daha zor olduğunu gördük

Daha iyi programların hazırlanması 

.

Bu süreçte öncelik halk sağlığı olduğu için Bakanlığımızın ve alt idari birimlerin özverili ve insan sağlığı merkezli planlamaları saygı duymak gerekir. Önemli olan pandemi sonrası öğrencilerin eksiklerini giderilmesine yönelik telafi çalışmalarının değerlendirilmesidir. 

Maalesef ülkecek bu konuda sınıfta kaldık. Teknik yetersizlik, öğrenci katılımı, öğretmenlerin kendilerini dijital alanda ve 21. Yüzyıl becerileri konusunda yetiştirmemesi vb nedenler ile. 

Yıl Sonu toplantılarında tartışılacak

Uzaktan eğitim süreçlerinin: ders öncesi hazırlık materyalleri, ders işleme materyalleri ve uzaktan ölçme değerlendirme materyallerinin hazırlanıp kullanılması.

Üzgünüm.. Siz görebildiniz mi..

kurumlar bize ulaştı herhangi bir sorun yaşanmadı

Katılım az  ve zamanla katlinin dahada dustugu gözlemlendi.

Bu süreçte bakanlığımız tarafından EBA TV aracılığı ile müfredat programına uygun bir şekilde dersler verilmiştir. Tarih Zümresi olarak bizler EBA TV’de verilen tarih derslerini takip ederek, öğrencilerimize önceden haber vermek suretiyle derslerini takip etmelerini sağlamaya çalıştık. Bunu genellikle her sınıf ve şubede öğrencilerle birlikte kurduğumuz ders gruplarından yaptık. Aynı şekilde bu gruplarda öğrencilere ödevler göndermek, salgın süreci ile ilgili sohbetler yaparak bizler ve okul ile bağlarını kuvvetlendirmeye çalıştık.

Diğer yandan, sürecin uzaması ile birlikte yine bakanlığımızın yoğun çabaları ile EBA üzerinden önce 12. Sınıflara, ardından da diğer sınıflara canlı derslere başladık. Canlı derslerin başlamasından 18 Haziran tarihine kadar tüm sınıflara haftada bir kez canlı tarih dersleri verdik. Canlı ders uygulaması hem bizim için hem de öğrenciler için oldukça yeni bir uygulamaydı. Başlangıçta öğrencilerimizin bu derslere katılımları oldukça yüksekti. Ancak haftalar ilerledikçe katılım düşmeye başladı. Bize göre, katılımın düşmesindeki en büyük sebep nispeten erken yapılan hiç kimsenin kalmayacağı, 2. Dönem notlarının, birinci dönem notlarına göre verileceği şeklindeki açıklama oldu. Ayrıca Öğrenciler ile durumu görüştüğümüzde, canlı ders uygulamasının okulda, sınıf ortamında yapılan, karşılıklı ve doğal etkileşimin olduğu eğitimin yerini tutmadığı şeklinde oldu.

Ayrıca, yine EBA’nın sunduğu diğer imkânlardan zümre olarak bolca faydalandık. Her hafta EBA üzerinden öğrencilerimize ÇALIŞMALAR gönderdik. SINAVLAR gönderdik. Öğrencilerin bu çalışma ve sınavları tamamlayıp tamamlamadıklarını sürekli kontrol ettik. Bu konuda da canlı derslere benzer bir şekilde haftalar ilerledikçe bir düşüş yaşandığını belirtmek gerekiyor. 16- Öğrenci velileri ile ilişkiler

Yılda iki kez veli toplantısı yapıldı

İnandırıcılığı yüksek her ilişki daha verimli olur 

Bu süreçte  veliler normal dönemden  daha fazla  yardımcı olsa iyi olurdu 

.

Öğretmen ve velinin öğrencinin gelişimi noktasında işbirliğini arttırması gerekir. 

Her sabah öğrencilerimi derse katılmaları için uyandırdım. Velilerime WhatsApp gruplarından yoklamaları ulaştırdım.

İtibarlı bir öğretmen rolü olmalı

Okul devamı, ders çalışma süreci, öğrenci özel bilgileri alanlarına eşgüdüm sağlanması için iletişim kanallarının açık olması gereklidir.

Bunun için düzenli ve katılımcı bir toplantı/ görüşme takvimi olmalı.. 

iletişim olmalı başarı artacaktır

Veli toplantılarına katılımın az olduğu ama sosyal iletişim araçlarıyla velinin eğitimde öğrencinin takibin arttırıcı paylaşımlar yapılabileceği 

 

17- İş sağlığı ve güvenliği (Covid-19 tedbirleri)

Sınıfların mevcutlarının azaltılması gerekir

Eğitimlerin daha profesyonel kişilerce verilmesi 

Tecrübe açısından  toplum bilinçlendi 

.

Öncelik eğitimin sürdürülebilmesi olmalıdır. 

Sabunu olmayan okullar var. Önlem alınmalı. 

Aşını yaygınlaşmasını diliyorum

Covid tedbirlerine uygun eğitim faaliyetlerinin devam etmesi

Sağlık ve güvenlik ortamı sağlandı gibi geliyor bana..

temizlik kurallarına mesafeye uyulmaya devam edilmeli

Okul yönetimi ve sağlık bakanlığının aldığı kararlar doğrultusunda hareket edildi.

 

Covid-19 salgını sonrası 31 Ağustos tarihinde okullar açıldığında kontrollü bir şekilde normalleşmemiz gerekmektedir. Bu süreçte gerek okul olarak, gerekse zümre olarak üzerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu süreçte yapabileceklerimizi şöyle sıralayabiliriz:

A. Öncelikle öğrencilerimize Covid-19 salgınının henüz bitmediğini, ne kadar istesek de salgından önceki hayatımıza ve davranışlarımıza geri dönemeyeceğimizi anlatmamız gerekiyor.

B. Kontrollü normalleşme sürecinde hepimizin üzerine düşen görevler olduğunu, bu görevlerin önce kendimize, sonra ailemize, sonra sınıf ve okul arkadaşlarımıza, sonra da milletimize ve devletimize karşı birer olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

C. Temizlik ve hijyen uygulamaları, maske takma zarureti ve sosyal mesafeye dikkat etmenin neden önemli olduğunu anlatmalıyız.

D. Tüm bu anlattıklarımıza model teşkil edecek şekilde önce kendimiz dikkat etmeliyiz.

E. Diğer yandan, tüm yaşananların geçip gideceğini, insanlığın ve milletimizin bu sürecin de üstesinden geleceğini, daha önce yaşanmış büyük salgınlardan örnekler vererek açıklamalıyız. Böylece, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmelerini sağlayabiliriz.


DİKKATTT: İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA

18- 2021-22 eğitim-öğretim için öneriler, görüşler, düşünceler 

Sınıf mevcutları azaltılmalı

Yüz Yüze süreçleri umuyoruz 

Okul ortamından epey soğumuş öğrencileri  okula ısındırmak en önemli meselemiz olacak

.

Gençlerin bu süreçte evde zaman geçirmeleri sosyal faaliyetlerden uzak kalmalarına neden oldu. Öncelikle öğrencilerin yeniden sosyal faaliyetlere katılımları sağlanmalıdır. Bunun için müze gezileri, tarihi yerlerin tanıtımı gezileri gibi faaliyetler planlanabilir. 

İnşallah yüz yüze sağlıklı bir Eğitim-Öğretim başlar. 

Okul idaresi işbirliği içerisinde neler yapılacağını sene başı toplantılarında görüşülmesi

Öğrenilmesi gereken kritik kazanımlar, sosyal faaliyetler "telafide ben de varım."etkinlikleri

Öncelikle telafi eğitimi yapılmalı.. Ama bunu gerçekten ve ihtiyaç oranında yapmalı.


 

 

Böyle bir çalışmayı başlatan bizlere sunan emeği geçen herkese teşekkürler. gönüllü öğretmenlerin olması durumunda slaytların sesli anlatımın yapılarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulması

Daha fazla etkileşimli değerlendirme araçları kullanılabilir. 

Toplantıya; gelecek eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi, yaşanan bu sürecin bir daha yaşanmaması dilek ve temennileri ile son verildi

Salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında Bakanlık, ilçe /il  millî eğitim müdürlükleri ile okul kurumlar tarafından gerçekleştirilen  uzaktan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve konuya ilişkin raporun hazırlanması (Dayanak: Haziran 2020  Seminer Programı) (Canlı Dersler): EBA genel olarak güzel bir uygulamadır. İçerikler genel olarak yeterlidir. Canlı dersler çok verimli olmamıştır. Katılım oldukça azdı.( Alt yapı-internet vs. yetersizliği olabilir.). EBA canlı derse girişlerde sıkıntı yaşanmıştır. Örneğin bilgisayar üzerinden girilememiştir. Öğrencilerin görülmemesi önemli bir sorundur. Derse odaklandıklarını anlayamıyoruz. Başka şeylerle ilgileniyor olabilirler. Bazı derslerde ses yankılanması sorunu olmuştur. Canlı derslerden sonra rapor formları doldurulmuştur. (Sistem üzerinden gönderilmiştir.)           EBA TV uygulaması iyi olmuştur. Ancak anlatımlar ders kitabından biraz uzaktı. Yani müfredata çok uygun değildi. EBA’da bildirim geldiği görünmüyor. Ancak EBA’nın içine girersek bildirim geldiğini görebiliyoruz. Whatsapp'ta bildirim geldiği telefonda rakamla beliriyor. Aynı özellik EBA’da da olmalı. 

 

 

                          ………………                                                    …………………………..                                

Tarih   Öğretmeni                                        Tarih     Öğretmeni                      

 

                                                                     OLUR

 

                                                      22/06/2021

…………… derskonum.com……………..

 OKUL MÜDÜRÜ

 
İİNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

....


DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA

TARİH SENE SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI İNDİR 2021

İİNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

....


,

DİĞER DERSLERİN ZÜMRE TUTANAKLARI İÇİN TIKLA

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk