sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI

  11.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI 2021, 2022, 2023

11.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI, 11.SINIF FELSEFE SORUMLULUK, FELSEFE SORUMLULUK, FELSEFE SORUMLULUK SINAVLARI, SORUMLULUK SINAVLARI, derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11. SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SOULARI CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.com

 11. SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SOULARI CEVAPLARI  


DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

......... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIF FELSEFE DERSİ

SORUMLULUK SINAVI

.

Ø (HER SORU 5 PUAN DEĞERİNDEDİR.)

 

1.    MÖ 6.yy-MS 2.yy arasında doğa filozoflarının

açıklamalarında varlığı düzenleyen maddesel ilke (ilk neden) hangi kavramla 

ifade edilmiştir?

A) İdea                        B) Logos         C) Arkhe        

D) Oluş           E) Değişim 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Antik Çağ (MÖ 6.yy-MS

2.yy) dönemi filozoflarından biri değildir?

A)  Thales                    B) Herakleitos            

C) Anaksimenes          D) Anaksagoras

E) Descartes

 3.    Antik Yunan filozoflarından olan Herakleitos

“Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” sözüyle aşağıdakilerken hangisini vurgulamıştır?

A) Hiçbir şeyin var olmadığını                      

B) Varlığın durağan olduğu    

C) Varlığın yokluktan meydana geldiğini                  

D) Varlığın sürekli bir değişim içerisinde olduğu

E) Var olan şeylerin algılanamayacağını

 

4.    Aristoteles’in görüşlerine göre insanın toplumsal

yaşamdaki refahı neye bağlıdır?

A) İyi yönetim

B) Cömertlik  

C) Bilgelik

D) Güç ve nüfuz        

E) Çoğunluğun idaresi 

5.    Platon’un “Devlet” adlı eserindeki görüşleri

dikkate alındığında devleti yönetenlerin bilgili, akıllı ve adil olması gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu düşüncenin gerçekleşmesinin koşuludur?

A)  Topluluğun erke itaat etmesi

B)  Yöneticilerin filozof olması          

C)  İnsanın toplumsal yaşama uyumu

D)  Yurttaşların eğitimden geçmesi

E)   İnsanların seçkin bir zümre tarafından yönetilmesi

 6.    MS 8.yy-MS 15.yy arasındaki dönemi kapsayan

ve Hristiyanlığın öğretilmesi için okullaşma hareketinin gerçekleştiği Hristiyan felsefesi dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Patristik Dönem      B) Skolâstik Dönem   

C) Açılım Dönemi       D) Gelişim Dönemi    

E) Apoloji

 7.    Ustanın biri ormanda gezerken yaşlı bir ağaca

rastlar. Ağacın dallarını keser, toplayarak atölyesine götürür. Dalları yontar ve şekil verir. Sonunda bir sandık yapar. Metinde geçen “usta” ve “sandık” kavramları Aristoteles’in aşağıda verilen hangi nedenleriyle sırasıyla karşılık gelmektedir?

A)  Fail neden-Formel neden

B)  Maddi neden-Ereksel neden

C)  Ereksel neden-Maddi neden

D)  Maddi neden-Formel neden

E)   Fail neden-Maddi neden

 8.    “Akıl almaz (saçma) olduğu için inanıyorum.”

yargısında bulunan Hristiyan düşünürü Tertullian neyi vurgulamıştır?

A) İnancın önemsizliğini         B) Aklın önemini       

C) Aklın yetersizliğini             D) Tanrının olmadığını

E) Akıl ile inancın uyumunu 

9.    “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” diyen filozof

Protagoras aşağıdaki düşüncelerin hangisinin temsilcisidir?

A) İdealizm (Düşüncecilik)     B) Nihilizm (Hiççilik)

C) Rasyonalizm (Akılcılık)     D) Realizm (Gerçekçilik)

E) Rölativizm (Görecelilik) 

10.    “İnsanların zaman içinde davranışları değişse bile

ahlaki değerlerinin değişmediğini, sorgulanmamış yaşamın yaşamaya değmez olduğunu ve kötülüğün bilgisizlikten kaynaklandığını düşünür.” Verilen açıklama hangi Antik Yunan filozofuna aittir?

A) Platon         B) Aristoteles     C) Thales

D) Sokrates     E) Herakleitos 

11.    Aşağıdakilerden hangisi MÖ 6.yy- MS 2.yy dönemi

ile ilgili bir madde değildir?

A) İlk neden ve değişim problemi

B) Sokrates’in bilgi anlayışı

C) Skolâstik dönem

D) Platon’un İdealar Kuramı

E) Sofistler’de bilgi ve ahlak  

 12.    “Bütün uluslar mutluluğa ulaşmak için birbirlerine

yardım ederlerse dünya, erdemli bir dünya olur. En yetkin devlet insanlığı kuşatan dünya devletidir.” Farabi’nin bu görüşü felsefenin hangi alanıyla ilgilidir?
A) Varlık         B) Siyaset        C) Din
D) Ahlak         E) Bilgi

 

 

 


13.    Devleti canlı organizma gibi doğan büyüyen

ölen bir varlık olarak düşünen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazali         B) Razi            C) İbn Arabi

D) İbn Becce   E) İbn Haldun


 

14.    “İbn Sînâ varlığı üçe ayırır: zorunlu, mümkün

olan ve mümkün olmayan varlıklar.” İbn Sînâ aşağıdakilerden hangisini zorunlu varlık olarak görür?

A) Canlılar     B) Yaratıcı       C) İnsan      

D) Bitkiler       E) Melekler

 


15.    Aşağıdakilerden hangisi MS 2.yy-15.yy felsefi

dönemine ait bir problem değildir?

A)  Toplumsal yaşama dair problemler

B)  Kötülük problemi

C)  Tanrının varlığını kanıtlama problemi

D)  İrade özgürlüğü problemi

E)   İyilik problemi   

                                   

      

16.    Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan felsefesinin

genel özelliklerinden biri değildir?                                                 

A) Kutsal metinlerin doğruluğu merkeze alınmıştır.                                                      

B) Akıl ve inanç tartışmaları ön plana çıkmıştır.                                                                  C) Din merkezli düşünce görülmüştür.                                                                             

D) Aklın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.                                                 

E) Dinsel otoriteye karşı gelinmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

 


17.    “Felsefe çorbasında birçok kültürün tuzu vardır.

Özellikle felsefenin ortaya çıkmasında bazı sembolleşen isimlerden söz etmek mümkündür.” Aşağıdakilerden hangisini bunlardan biri olarak sayamayız?

A) Hint felsefesi         B) İran’da Zerdüşt

C) Hz. İsa                    D) Çin’de Lao Tse

E) Antik Yunan’da Thales

 18.    “Akla ancak inancın (vahiy) bilgisinin bilinip

onaylanması açısından başvurulabilir. Vahiy bilgisini güneşe, akli bilgiyi ise göze benzetir. Güneş olmadan gözün göremeyeceğini, göz olmadan da ışığın yeterli şekilde idrak edilemeyeceğini ifade eder.” Parçada görüşleri paylaşılan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Gazali         B) İbn Sina      C) İbn Rüşd

D) Farabi         E) Mevlana

 

 

 

 

19.    Farabi, “Eğer yöneten cahil, çıkarcı ya da

anormal bir kişiyse yasalar mükemmel olsa da o yönetim kötüdür.” diyerek aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) İnsanlar arasında eşitliğin sağlanmış olması

B) Devletin kendiliğinden ortaya çıkması gerektiğini

C) Yöneticilerin halktan yetkili olması gerektiğini

D) Yönetim biçiminden ziyade yöneticinin iyi olması

E) Yöneticilerin kişiliğinin olması gerektiğini 

20.    “İslam düşünürlerinin özellikle Antik Yunan

filozoflarından Aristoteles ve Platon’a ait eserleri Arapçaya çevirerek bunların üzerine çok önemli düşünce ürünleri oluşturmuşlardır. Batı bu eserler aracılığıyla yeniden Antik Yunan felsefesine yönelmiştir.”Bu durum zamanla aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Rönesans

B) Patristik Düşünce

C) Aydınlanma

D) Skolâstik Düşünce

E) Sanayi devrimi

.


Aşağıdaki bağlantıdan dosyayı indirebilirsiniz.


.
11.SINIF FELSEFE SORUMLULUK SINAV SORULARI ve CEVAPLARI.

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk