sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI İNDİR

10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI İNDİR


 9-10-11-12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,DİN KÜLTÜRÜ SORUMLULUK SINAVLARI,SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,


derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI  üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


: derskonum.com


10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI

İNDİRME LİNKİ AŞAĞIDA .

 

.............. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  DERSKONUM ANADOLU LİSESİ

10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI

SORULAR

1- Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.    (5*3=15 PUAN)
(Esma’ül Hüsna, Subuti Sıfatlar, İstiğfar, Dua, Kıraat, Zati Sıfatlar, Tövbe, Tevhit, Ahsen-i Takvim, İbadet, Şirk, Tilavet)

Kelime olarak “çağırmak, istemek ve davet etmek” anlamına gelen ve kişinin Yüce Allah’a yönelerek yalvarması, yakarmasını ifade eden kavram …………………………
Sadece Allah’a ait olan ve Allah’ın dışında hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara………………………………..denir.
Allah’ın bir olduğuna inanmaya, Allah’ı birlemeye …………………………………denir.
“En güzel isimler” anlamına gelen ve Allah’ın güzel isimlerini ifade eden kavram……………………………….
Kur’an’da ‘‘en güzel surette yaratılmış olan insan’’ı ifade etmek için kullanılan kavram…………………………….


3-Hz. Muhammed'in (S.A.V) gençlerle olan iletişiminde ortaya koyduğu 5 temel ilkeyi yazınız?  (20 puan)
    1- .........................................................................................................
    2- .........................................................................................................
    3- .........................................................................................................
    4- .........................................................................................................
    5- .........................................................................................................
 


İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA

4-Aşağıdaki ALLAH'ın Zati sıfatlarınının anlamlarını yazınız? (10 puan)
Vücut: .................................................................................
Beka: ...................................................................................
Vahdaniyet: ............................................................................
Kıdem: ..................................................................................
Kıyam Bi Nefsihi: ...................................................................
5- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (8*5=40 PUAN)
İnsan dünyada Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde O’nun ..............(can veren), bir annenin şefkat ve merhametinde.............(merhameti sonsuz olan),dalından koparılan bir elmada ..................(kesintisiz biçimde çokça rızık veren) ve bir hastanın iyileşmesinde .............(şifa veren) isimlerinin tecellileri görülür.
1-Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A- Allah, Rahman, Rezzak, Şâfî                      
B-Allah, Rahman, Selam, Musavvir
C- Bâri’, Vehhâb, Fettâh, Şâfî                                         
D- Muhyî, Rahman, Bâri’ , Vehhâb
E- Muhyî, Rahman, Rezzak, Şâfî 
 


"...(İbrahim) dedi ki: "Ey kavmim! Ben, sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben, O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." (En'am suresi, 78- 79. ayetler)
2-Yukarıdaki ayetlerde altı çizili olarak verilen ifade, Allah'ın (c.c.) sıfatlarından hangisinin karşılığıdır?
A) Basar                       
B) İrade                   
C) Semi                         
D) Tekvin                     
E) Vahdaniyet
 


3- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğmadan önce .... altı yaşında iken ............, sekiz yaşında iken de ......................vefat etmiştir.
a)  abası-annesi - dedesi                             
 b) dedesi -babası -annesi
b)  annesi-babası - dedesi                           
d)babası- dedesi - annesi                                  
e) annesi - dedesi- babası
 
4- Türkçede delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümleler demektir. Tanımı verilen dini terim nedir?
a) Tilavet                 
b)  Hadis                
c)Ayet                  
d)Kıraat                                
e)Sure                  
 


Allah (c.c.) verdiği maddi ve manevi nimetlerin ölçülü kullanılmasını istemekte; haddi aşıp savurganlık yapılmamasını ya da cimrilik edip söz konusu nimetlerin atıl tutulmasını yasaklamaktadır. İnsanlar; sosyal ilişkiler dâhil, hayatlarının her alanında olduğu gibi ekonomik hayatta da ölçülü ve dengeli olmalıdır. Bu nedenle israf ile cimriliğin her ikisi de yasaklanmış, iktisatlı yaşamak teşvik edilmiştir. Harcamalarda dengeli olup iktisatlı davranmanın ölçüsü ise meşru ihtiyaçlardır.
5-Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İsraf ve cimrilikte ölçü ve denge durumu bulunmamaktadır.        
B) Nimetler harcanırken savurganlık ve cimrilik yapılmamalıdır.
C) İnsanlar hayatlarının her alanında ölçülü ve dengeli olmalıdır.     
D) Meşru ihtiyaçlara göre ölçülü ve dengeli harcama yapılmalıdır.
E) İsraf ve cimrilikten kaçınılarak maddi nimetler atıl tutulmalıdır.
 


“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)


6-Verilen ayette altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın (c.c.) tek olması                                             
B) Allah’ın (c.c.) adaletli olması
C) Allah’ın (c.c.) duaları kabul etmesi                           
D) Allah’ın (c.c.) ayetlerini açıklaması
E) Allah’ın (c.c.) İslam dinini göndermesi


 
“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman eğer Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah’a ve elçisine götürün. Bu hem hayırlıdır hem de sonuçları bakımında daha güzeldir.
7-Yukarıda verilen ayetten hareketle aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a)       Peygamberimizin sünnetine uymak gerekir.
b)       Kuran ve sünnet, anlaşmazlığa düştüğümüz durumlarda bize rehberlik eder.
c)       Allah’a itaat, onun emirlerine uymayı gerektirir.
d)       Yöneticilere her şartta uymak gerekir.
e)       Peygambere itaat onu gönderen Allah’a itaattir


 
İnsan iyiliğe yönelip duygularını bu yönde terbiye ederse güzel ahlaklı bir birey olur. Hem dünyada hem de ahirette mutlu olur. Nefsini terbiye etmeyen insan ise nefisinin esiri olur ve kötü ahlaklı davranışlar içinde yaşar.
8-Yukarıda verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanların iyi ya da kötü oluşları doğuştandır.
b) İnsan isterse nefsine egemen olabilir.
c) Nefsinin esiri olan insan mutluluğa ulaşamaz.

d) İnsan kötülüğü yapabilecek bir kabiliyete sahiptir

e) İnsan irade sahibi bir varlıktır.


.

.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAAAA10.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SORUMLULUK SINAVI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 


5 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk