sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ PDF İNDİR, ONLİNE ÇÖZ

TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ


TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ İNDİR, CÜMLEDE ANLAM TESTİ ONLİNE ÇÖZTYT TÜRKÇE TESTLERİ, TESTLER, TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ,
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


Hazırlayan: derskonum.com


TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ İNDİR, ONLİNE ÇÖZ

TEST-1

1.Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Edebiyat dergilerinin memleketimizde gerçek anlamda okuru pek azdır.
B) Son zamanlarda dergilerde güzel öyküler yazan genç kalemler görülüyor.
C) Bugüne değin sadece gazetecilik değil, roman, tiyatro yazarlığı, şairlik de yapmıştır.
D) Bu son romanında insanın hayattaki yalnızlığını etkili bir üslupla anlatmış.
E) Her gün yazmak zorunda kalan gazete yazarının işi roman yazarından daha zordur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Bugünkü gençlerin şiirleri eski şiirlere benzemiyor.
B) Her edebiyat döneminin kendinden önceki dönemden iyi olduğu yanları vardır.
C) Günümüzdeki şairler eskilerin yazdıklarından daha kısa şiirler yazıyorlar.
D) Türk şiirlerinde eski çağlardan günümüze değin doğa betimlemeleri önemli bir yer tutar.
E) Şiirin bugün geçmişe nazaran daha çok sevildiğini söylemek güç.

3. (I) Bu yazarın öykülerinde en başarılı yanı dili ve anlatımıdır. (II) Köylülerin konuşmalarını romanlarında başarıyla verdiği gibi, öykülerinin konularına ve kahramanlarının durumlarına göre dil kullanmaya da özen göstermiştir. (III) Kendi söylemek istediklerini çoğu kez öykülerindeki kahramanlar söyleten yazar, dolaylı ya da simgeli bir anlatımı verir. (IV) Bu anlatımıyla okuyucuyu düşündürdüğü gibi sözcük seçimiyle de kara mizah anlayışına uyar. (V) Romanlarıyla öyküleri gerek konuları gerekse kişileri bakımından birbirlerini tamamlamaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi sözü edilen yazarın üslubuyla ilgili değildir?
A) I.     B) II.    C) III.      D) IV.       E) V.


4. (I) Geçenlerde arkadaşlarla bir araya geldik. (II) Amacımız yeni yazdığımız şiirleri birbirimize okumaktı. (III) Elbette herkes kendi yazdığını en güzel bulacaktı. (IV) Bir saatlik çay içme faslından sonra şiir okumaya geçtik. (V) Düşündüğüm doğru çıkmış, herkes kendi şiiriyle ilgili övgülere başlamıştı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tahmin söz konusudur?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.      E)V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme yapılmıştır?
A) Dünyada, çok az da olsa hem bilgin hem sanatçı olan kişilere rastlanır.
B) Yahya Kemal Kar Musikileri şiirini, şiirde de hissedilen gamlı, karlı bir kış gecesi yazmış.
C) Her yazarın bir yöntemi, kendisine göre bir tutumu mutlaka vardır.
D) Gönderdiğim ilk öykümü, yayınevi, bir gerekçe göstermeden geri çevirdi.
E) Roman türünün çok önemli bir özelliği de bütün sanat dallarının temelinde olmasıdır.

6. (I) Müşteriler masalarındaki çay bardaklarına öylece dalmış, oturuyorlar. (II) Kapıdan adımımızı attığımızda şöyle bir bakıp tekrar kendi alemlerine dönüveriyorlar. (III) Bize olan ilgi, diğer kahvehaneyle kıyaslanırsa oldukça az. (IV) İçeride etrafları yüksek taburelerle çevrili on tahta masa var. (V) Okul sıralarını andıran masalarda otuz beşini aşmış, bakımsız ve bezgin erkekler oturuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) I.     B)II.      C) III.      D) IV.        E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesidir?
A) Eleştirmen yarım bir sanatçı olmamalı, tam bir düşünür olmalıdır.
B) Edebiyat eleştirmecisinin önce edebiyat konusunda geniş bilgisi olmalıdır.
C) Sanat da bütün öteki insan uğraşları gibi, toplumla, toplumun gelişmesiyle ilgilidir.
D) Sanat, insanoğlunun doğayı değiştirmek için ortaya koyduğu yaratıcı bir parçadır.
E) Sanat eseri sanatçının doğaya kendinden eklediği şeylerden doğar.


8. (I) Bir gece Çiftlik koyunun ağaçları altında kıpırdayan ay ışığı beneklerinin üzerinden geçtim. (II) Gölgesiz bir ay ışığında karlar gibi apak ağaran geniş bir büyüleyici kumsala vardırm. (III) Koskocaman bir ay kızgın bir ateş kümesiymiş gibi önümde yanıyordu. (IV) Ufuktan ayak uçlarıma kadar göz kamaştırıcı bir şiddetle denizin üzerinde parlıyordu. (V) Bir aralık ışığın suyun üzerinde parladığı yerden bir kayık geçti.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi söyleyenin yorumunu içermemektedir?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

9. (I) Yaklaşık üç yıldır, kardeşimle birlikte yaşıyoruz. (II) Buraya benim memuriyetim dolayısıyla geldik. (III) İstanbul’daki o kalabalıktan, o gürültü patırtıdan sonra, buranın bana ne denli sakin geldiğini tahmin edersiniz. (IV) Bir an için hayatımda böyle bir değişimin hiç gerçekleşmediğini düşündüm. (V) Sanırım o zaman ne başka dünyalardan ne de başka insanlardan haberdar olurdum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
A) I.        B) II.       C)III.       D)IV.        E) V.

10. (I) Deniyor ki kadın yazarlarımız romanlarında duygularını, duygusallıklarını yansıtıyorlar; kadınların duygularını işliyorlar. (II) Hanım yazarlarımız bu sözleri duyunca küplere biniyor, fena halde öfkeleniyorlar. (III) Hani bir çatı altında olsak boşanmaya dek gider bu kavganın sonu. (IV) Niye kızar, öfkeleniyorlar, bir türlü anlamıyorum. (V) Deseler ki onlar da efendim ya siz erkekler, erkeklerin duygusallığını yansıtmıyor musunuz?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri söz konusudur?
A) I.         B)II.        C)III.        D)IV.         E)V.

11. (I) Bu eserin çağdaş Türk romanları arasında biçim ve konu bakımından özel bir yeri vardır. (II) Henüz hak ettiği boyutlarda bilimsel bir incelemeye ve eleştiriye tabi tutulmamıştır. (III) Bunu sanırım, bu romanın alışılagelmiş roman ölçütlerinin ötesinde oluşuyla da açıklayabiliriz. (IV) Yazar bu eserinde bir Batı anlatım türü olan romanı Osmanlı anlatım geleneğinden bir türle birleştirmiş. (V) Parodi tarzında bir sentezi denemiş ve bunu başarmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eserin özgünlüğünden söz edilmiştir?
A) I.    B)II.    C) III.     D) IV.     E) V.


12. (I) Kampın bittiği gün karnelerimiz de dağıtılmıştı. (II) Yine bütün derslerden tam numara almıştım. (III) Sınıfımızın beş yüzden çok öğrencisi içinde karnesi benden iyi olan yoktu. (IV) Üç ders yılı üst üste bütün derslerden tam numara alıyordum. (V) Bu öğrencilik başarısını erişilmez başarılar sanıp ne yazık ki çevremi küçük görmeye başlamıştım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar öz eleştiride bulunmuştur?
A) I.      B)II.        C) III.       D)IV.       E)V.

13. (I) 1961 yılında Nobel armağanını kazanan Drina Köprüsü romanını bu yazımda eleştirecek değilim. (II) Büyük bir ilgi ile okuduğum bu roman, Doğu-Batı ilişkisini anlatıyor. (III) Yazar, Sava Irmağına dökülen Drina suyu üzerindeki bir köprüyü ele alarak onun etrafında yaşayan insanları anlatmış. (IV) Birkaç millletten insanların yaşadığı bu kasabanın Orta Çağ’dan günümüze gelen serüvenini ilginç bir kuruluş ve dille ortaya koymuş. (V) Romanın bütün ayrıntıları bir yana, yazar Doğu ile Batının alışverişini elinden geldiğince tarafsız kalarak sunmuş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eserin içeriğiyle yazarın üslubu bir arada verilmiştir?
A) I.      B)II.     C) III.      D) IV.     E) V.

14. (I) Araba, etrafında tek tük ağaçların bulunduğu inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti. (II) Bazen kurumuş sel çukurlarından geçiyor, bazen boş tarlaların kenarından gidiyordu. (III) Yollarda arada bir köylülere, yorgunluktan inler gibi sesler çıkaran kağnılara rastlıyorduk. (IV) İnce bir bağ yolundan, uzun bıyıklı iki jandarma geliyordu. (V) Sanırım bunlar bizi gideceğimiz yere götürmekle görevlendirilmişlerdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gözlemlerden söz edilmemiştir?
A) I.    B)II.     C)III.      D)IV.       E)V.

15. Roman yazarı düşüncelerini satırlarına işlemelidir. (I) Ancak yanlış anlaşılmasın, ben tıklım tıklım iddialar ve nutuklarla dolu bir roman istemiyorum. (II) Böyle olursa romancı hem romana hem kendine ihanet etmiş olur. (III) Söylemek istediğim, romancının yarım şair olduğu kadar, yarım da fikir adamı olması.(IV) Yalnız başına şiir ve duygu bir romanı bütünlemeye yetmiyor. (V) Biraz da sorunlara çözümler sunması gerekiyor onun.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki yargının gerçekleşmesi sonucunda olacak bir durumu anlatmaktadır?
A) I.      B)II.       C)III.       D) IV.        E)V


16. Ben o zamana kadar böylesine adam gibi adam görmemiştim hiç. (I) İçimden, kim bilir bin lira mı yüz lira mı aylık alır, diye geçiriyordum. (II) Bana göre başka türlü bu denli iyi giyinilemez de… (III) Bize sık sık: “Eski, yamalı giyinmek değil; kirli, yırtık giyinmek ayıptır.” derdi. (IV) Ben en çok bana uygun düşen bu sözünü seviyorum. (V) Ben hayatımda bir tek gün bile yırtık, kirli giyinmedim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesini bildirmektedir?
A) I.        B) II.         C)III.        D) IV.        E)V

17. Gözlemlediğini değil dinlediğini anlatan roman yazarı sadece dinlediğini anlattığı için eserine kendinden bir şeyler katmak yeteneğinden yoksundur.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetenekli bir roman yazarı gözlemlerini kendinden bir şeyler katarak romanına aktarır.
B) Roman başkalarından duyulma bilgilerle yazılmaz.
C) Sanat eseri dinlenenlerden değil yaşananların değiştirilmeden anlatılmasından oluşmalıdır.
D) Yazar çevresinden duyduklarını eserine almamalıdır.
E) Hayal gücünden yoksun sanatçılar eserlerine kendinden bir şeyler katmaz.

18. “Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar uykuya çok düşkündür.” cümlesinde birkaç kişide görülebilecek bir özellik bölgenin tüm insanları için genellenmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir genellemeye örnek gösterilemez?
A) Kalabalık şehirlerde yaşayanlar yalnızlığı çok sever.
B) Şiir bütün dünyada en sevilen edebiyat türüdür.
C) Şairler kendilerinden başkasını düşünmeyen kendini beğenmiş insanlardır.
D) Edebiyatımızda ilk roman Tanzimat döneminde yazılmıştır.
E) Karadeniz’in insanları olaylar karşısında çok tepki gösterir.


19. Romancı bütün varlığı ile içinde yaşadığı toplumun tutsağıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Romancının olayları ve kişileri çevresinden seçmesi yanlış bir tutum değildir.
B) Gözlemlediği her olay romancı üzerinde mutlaka bir etkiye sahiptir.
C) Romancı ne yaparsa yapsın her şeyiyle toplumun malı olmaktan kurtulamaz.
D) Romancı gerçek hayatın, kendisi üzerindeki olumsuz etkisinden kurtulmalıdır.
E) Eserlerinde ancak gerçeğe bağlı kalan yazarlar başarılı olabilir.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?
A) Arkadaşım, bana kendinin iki gün önce geldiğini söylediğinde çok şaşırmıştım.
B) Ahmet Haşim, şiir hakkındaki görüşlerini açıklarken “Şiir sözden ziyade musikiye yakın bir dildir.” der.
C) Babam, kardeşime her zaman “Geleceği bugünden hazırlamaya başla!” diye öğüt verirdi.
D) Kimi zaman hayatın bizim için ne denli sürprizlerle dolu olduğunu düşünmeyiz.
E) Bazen kendi kendimize düşünür ve “Ne garip dünya bu!” diye söyleniriz.

21. (I) Ne yazdımsa insanlara dair yazdım şimdiye kadar. (II) Fakat hiçbir zaman sermaye gözüyle bakmadım onlara; hiçbir zaman herhangi bir olay, herhangi bir insan karşısında “İyi bir hikaye konusu olur!” demedim çok şükür. (III) Yine de gördüklerimi, yaşadıklarımı yazdım. (IV) Ama gördükten, yaşadıktan çok sonra yazdım. (V) Hikaye yazmış olabilmek için değil, yazmadan edemediğim için yazdım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “yapılan işten pişmanlık duyulmadığı” anlamı vardır?
A) I.       B) II.       C) III      D) IV.         E)V.

22. I.  Çoğu eleştirmenin, eserden yola çıkarak kendi sanat görüşlerini anlatmayı tercih etmesi                      doğru değildir.
      II. Eleştirmen tarafsız olacağım derken kendi anlayışını bir kenara bırakmamalıdır.
      III.Eleştirmen de bir sanatçı olduğuna göre elbette eleştirisine kendinden bir şeyler katmalıdır.
      IV. Eleştirmen her eserde belli ölçütleri dikkate almadıkça sağlıklı bir eleştirme yapamaz.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi birbirine anlamca en yakındır?
A) I. ve II. 
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve IV.
E) II. ve III.

23.(I) Şimdi oturduğumuz eve iki yıl önce taşınmıştık. (II) Taşındığımızda yanda gördüğünüz şu havuzun içi pisliklerle, boş şişelerle, meyve atıklarıyla doluydu. (III) Ağaçların, rengarenk çiçeklerin, bu yemyeşil çayırların, güzelim kelebeklerin tekini bile göremezdiniz. (IV) Bahçenin duvarı, kimi kısımlarda göçmüş, kiminde yıkılacak gibi eğrilmişti. (V) Evin pencerelerinin çoğu kırılmış, kapıları sökülmüş, duvarların sıvaları dökülmüştü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi söyleyenin yorumunu da içermektedir?
A) I.         B) II.         C)III.         D)IV.           E)V.


24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
A) Uçağın iki saat sonra burada olması bekleniyor.
B) Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir.
C) Onun bu davete gelmeyeceği çok önceden belliydi.
D) Hadi yarın sizinle görüşmeyi kabul etti, ona ne demeyi düşünüyorsunuz?
E) Aradan on yıl geçse yine bu davranışını unutmayacağım.


CÜMLEDE ANLAM TEST 2

1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tasarruflu olmanın, biriktirmenin nasıl yapılacağı” anlamını vermektedir?
A) İş bilenin, kılıç kuşananın.
B) İşten artmaz, dişten artar.
C) Azıcık aşım, ağrımaz başım.
D) Mal canın yongasıdır.
E) Dünyada mekan, ahirette iman.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Bozuk düzen taşların üstünde takırdayan
     Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
B) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
     Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya
C) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
     Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
D) Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı
     Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
E) Bir çiçek dermeden sevgi bağından
     Huduttan hududa atılmışım ben

3. (I) Sabaha karşı hiç tanımadığımız bir lokantaya girmek zorunda kalıyoruz. (II) Garsonların şaşkın bakışları altında bir masaya yerleşiveriyoruz. (III) Garsona meyve tabağı ve birkaç bardak çay derken kendimize güvenen bir ses tonuyla, korktuğumuzu belli etmeden konuşmamız aslında tam bir mucize. (IV) Şimdilik asayiş berkemal; yanımızdan geçerken göz kayması dışında kimse oralı değil gibi görünüyor. (V) Bu durum karşısında bayağı rahatlamışız ki yandaki masada şarkı söyleyen delikanlıya eşlik bile ediyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde kişilerin olduğundan farklı bir şekilde göründükleri anlatılmıştır?
A) I.        B) II.        C)III.        D)IV.        E)V.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır?
A) Boğazın gerdanlıkları bayramda yine ışıl ışıl süslenmişti.
B) Şehrin iki yakasını birbirine demir yoluyla bağlamak gerekiyor.
C) Sabahları ve akşamları iki yakanın insanları birbirleriyle yer değiştirirler sanki.
D) Yaz günleri Beşiktaş’a gemiyle geçmenin ayrı bir güzelliği vardır.
E) Kimi zaman insan sırf gezmek amacıyla Boğaz hattında çalışan bir gemiye binip saatlerce gezmek ister.

5. “Sanat eseri hem bir saat hem bir pusuladır.”
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat eserinin hem içinde bulunulan zamanı hem de gidilecek yönü göstermesi gerektiği
B) Sanat eserinin toplumun yaşadığı ve yaşayabileceği sorunları aktarması gerektiği
C) Sanat eserinin hem gününde hem gelecekte beğenilecek özellikler taşıması gerektiği
D) Sanat eserinin bugünün değerlerini yarına aktarabilecek bir özelliğinin olması gerektiği
E) Sanat eserinin her dönemde yaşarlığını sürdürebilecek konuları işlemesi gerektiği

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eserin içeriğiyle ilgili değildir?
A) Eserde tanıtılan köylü tipini yazarın diğer eserlerinde de görüyoruz.
B) Savaşın insan psikolojisindeki kötü etkilerini bu romanın kahramanında rahatça fark edersiniz.
C) İki aile arasındaki düşmanlık roman boyunca sürüyor.
D) Kahramanların tümü seçildikleri çevrenin diliyle konuşuyor.
E) Roman, düşman askerlerinin şehri kuşatmasıyla başlıyor.

7. “Ne toplum için beslediğim hayırlı niyetleri ne de sanatı feda ederim.” diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?
A) Sanat faydalı olmak için değil güzel olmak için vardır.
B) İnsanlara faydalı olmadıktan sonra bir eser güzel olmuş neye yarar?
C) Bir eser hem faydalı hem güzel olursa sanat eseri değeri taşır.
D) Eserim sanatsal güzelliği yakaladıktan sonra varsın kimseye yararı dokunmasın.
E) Toplum acılar içinde kıvranırken şiirde güzellik aramak ne boş bir çabadır.


8. (I) Son yirmi yıllık sanat serüvenimiz ortaya bir sanatçı tipi çıkarmıştır. (II) Sorumsuz bir sanatçı tipidir bu. (III) Ona göre sanat, amacı kendisi olan soyut bir çabadır. (IV) Memleket gerçeklerinin, fikir sorunlarının farkında değildir; sıkılır bunlardan. (V) Karşısına çıkarsanız ya korkar yan çizer ya işi şakaya boğar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır?
A) I.     B)II.       C)III.        D)IV.         E)V.

9. Aslında soru sorma iyi bir şeydir. (I) Soru soran; düşünen, tutumunu gözden geçiren insan demektir. (II) Onun için sanat hakkında sorular soranı kötüye yormayalım. (III) Yormayalım ama, tutalım ki oturduk, anlattık, açıkladık, dedik ki bu ülke çok çekmiştir, mutluluk onun da hakkıdır. (IV) Bunu böylece deyivermekle iş bitmez. (V) Bu mutluluğa ulaşmak için el birliği ile çalışmamız gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
A) I.     B)II.      C)III.        D)IV.       E)V. 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durumu kabullenememe vardır?
A) Meseleyi o saat anladım
      Anladım ama, iş işten geçmiş ola
B) Nasıl söylerim öldüğünü nasıl
      Yeşil gözlerinle bakarken resimden gözlerime
C) Kabuğunun içinde midye
      Bilir mi acep akşam olduğunu
D) Dilsiz değilim
      Öyle ölüler gibi
E) Lambasız, ölümsüz ya ben şimdi
     Neye gömülürüm

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Sanatçı, ortaöğrenimini çeşitli Fransız okullarında ve İstiklal Lisesi’nde tamamladı.
B) Başarılı bir yazın hayatı geçirdiği aldığı ödüllerden belliydi.
C) Milli Eğitimin tercüme bürosunda görev almayı çok istiyordu, bunu hak ediyordu da.
D) Hayatın anlamsız boşluğunu çoğu kez berber aynalarında görürdü.
E) Anılar bile geriye kalmıyor, onlar da ne yazık ki kişi ile birlikte değişiyor.


12. “Çok savruk, yazdığını okumuyor…” Sait Faik için söylenen sözlerin, daha doğrusu kötülemek için söylenen sözlerin galiba en haklısı bu. O savrukluğu Sait’te zaman zaman ben de görüyorum. Bir cümlesini anlamak için uzun uzun düşündüğüm oluyor ve “Şu cümleyi şöyle kursaydı daha iyi ederdi.” dediğim oluyor.
Bu parçada Sait Faik’in yazılarının hangi yönü eleştirilmiştir?
A) Konuları
B) Üslubu
C) Kapalılığı
D) Sıradanlığı
E) Yapmacıklığı

13. “Bilim, gerçeğin araştırıcısı olarak sanat ile denk ise de ondan üstün değildir.”
Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdaki cümlelerden hangisi aynı doğrultudadır?
A) Bilim sanattan üstündür.
B) Sanat bilimden üstündür.
C) Bilimle sanatın ortak yönü yoktur.
D) Sanat bilimden doğmuştur.
E) Bilimle sanat birbirine ortaktır.

14. I.  Tiyatro ancak halktan geldiği, aşağıdan yukarıya doğru fışkırdığı zaman en ince meyvelerini
veren bir sanattır.

      II. Tiyatronun halka mal olabilmesi halkın onu kendine ve sorunlarına yakın hissetmesiyle            mümkündür.
     III. Halktan doğmayan tiyatronun gelişmesi ve dünya çapında eserler ortaya koyması mümkün    değildir.
     IV. Halkın tiyatroyu benimsemesi, onu ancak kendine yakın hissetmesiyle mümkün olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.
E) I. ve IV.

15. (I) Gide’in hikaye adını verdiği ve Fransız edebiyatında önemli bir yeri olan ilk büyük eseri L’immoraliste’dir. (II) Bu hikaye kendisi gibi sıkı bir din terbiyesi ile yetişen, kitaplardan başka bir şey bilmezken hayatı ansızın keşfediveren Michel’in hikayesidir. (III) Annesi, ona mazisini her an geride bırakmasını, kendini hafızadan mahrum etmesini öğretmekten geri kalmaz. (IV) Hayatın içinde hayatı reddeden Michel, yalnız kendi hayatının gelişmesiyle uğraşır. (V) Michel, dünün tam unutuluşuyla her saatin yenilgisini getiriyorum, derken hiçbir şeyin bu hayatın oluşunu durduracağına inanmadığını söyler.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tanıtılan eserin içeriğinden söz edilmemiştir?
A) I.    B) II.     C) III.       D) IV.       E)V.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karamsarlık söz konusudur?
A) Üç mevsim sonra, yeni bir bahar gelecek olmasa yaşanmazdı dünyada.
B) Bugün solan çiçeklere duyduğumuz üzüntü, sonsuz bir yasa hiç dönüşmeyecek.
C) Kaybettiğimiz ne çok şey var, onları ne yazık ki geri getiremeyiz.
D) Her mevsimin kendine göre güzelliği vardır; yeter ki biz onları bilelim.
E) Niçin çalıştığını bilen insanların başaramayacağı iş yoktur.

17. “Büyük sanat eserleri topluma yol göstermek, kusurları düzeltmek isteğinden doğmuştur.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluma önderlik etmek ve onun yanlışlarını düzeltmek arzusu iyi bir sanat eserinin doğuş nedenidir.
B) Bir sanat eserinin değeri doğduğu topluma yol göstermesinden ve onun ihtiyaçlarını gidermesinden anlaşılır.
C) Büyük sanatçıların, okuduğu romanın kendilerine zevk verdiğini söylemeleri, yazmaktan ziyade okumayı sevdiklerini gösterir.
D) Bir yazarın yaşadığı çevrede olup bitenler bir sanat eserini meydana getiremez.
E) İyi bir romanın konusu, günlük hayatın içerisinden çıkarılan bir konu olmalıdır.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çaresizlik söz konusudur?
A) Değişen ne var anne değişen
     Devir gen o devir
B) Niçin senelerce bütün kuşlara
     Hep şiir yazmak için baktım
C) Artık yirmi yaşında değilim
     Kalmadı eski kuvvetim
D) Düzelmeden memleketin hali
      Gözüme uyku giremez ki
E) Artık ne gelir elimden 
     Kendimi hayata bırakmaktan başka

19. “Namık Kemal’den sonra bu konu üzerine yüzlerce şiir yazılmıştır. Buna rağmen onlardan hiçbiri yayımlandıkları sayfadan kopamamışlardır. Namık Kemal’in kasidesi tek başına, nesilleri aşarak bugüne gelmiştir. Bu durum da gösterir ki hayat şiirinin de bir sırrı vardır.”

Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümlenin anlamını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Bir kısım şairler, hiçbir zaman kitap haline getirme imkanı bulamamışlardır şiirlerini.
B) Bir kısım şairlerin şiirleri, halkın hayatı ile ilgisi olmadığı için sadece kitaplarda kalmıştır.
C) Bazı şairlerin şiirleri her nedense teknik açıdan yetersiz kalmıştır.
D) Pek çok şair, şiiri, öldükten sonra şöhret bulmak için yazar.
E) Şairlerin bazıları hayatları sıkıntılar içinde geçirmişlerdir.

20. Ümidin söz konusu olduğu dizeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölenler öldü, kalanlarla mustarip kaldık
      Vatanda, hor görülen topluluğuz artık.
B) Ölenler en son kurtuldular bu dağdağadan
     Ve göz kapaklarının arkasında eski vatan,
C) Bizim diyar olarak kaldı tâ kıyamete dek.
      Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek,
D) Harap olup yaşıyor talihin azabıyla,
      Vatanda düşmanı seyretmek ıstırabıyla.
E) Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek,
      Fakat bu çok sürmez, mutlaka şafak sökecek.CÜMLEDE ANLAM TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisi ayraç içinde verilen bilgiyle uyuşmamaktadır?
A) Romanlarında daha çok toplumdaki çarpıklıkları, düzensizlikleri yansıtmak istemiştir. ( Yazarın çeşitli olumsuzlukları dile getirdiği belirtiliyor.)
B) Yazar bu romanında balıkçıların, boyacı çocukların dramını, halkın kullandığı bir dille ortaya koymuştur. ( Sıradan insanları yalın bir dille anlattığı ortaya konuyor.)
C) Onun şiirlerinde hüzün ve sevinç diğer duygulardan her zaman ağır basar. ( Bir karşılaştırma yapılıyor.)
D) Yapıtlarında daha çok, gerçek yaşamdan aldığı olayları dile getirir. (Gerçekleri değiştirerek ele aldığı söyleniyor.)
E) Yaşamın bütün çirkinliklerine ve olumsuzluklarına onun yapıtlarında rastlayabilirsiniz. ( Yapıtlarının konularına yönelik bir açıklama yapılıyor.)


TYT TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ


2. (I) Edebiyatımızda sadece şiire ayrılan yıllıkların ilki 1993’te yayımlandı “Şiirimizde Geçen Yıl” başlığıyla. (II) On yıldan fazla bir zaman aralığında adeta şiirimizin fenomenlerinden biri oldu. (III) İlk dokuz yıllıkta sanatçı, değerlendirmeler, o yıl çıkan şiir kitapları ve şiir üzerine yazılanların künyesi, ödüller, ölümler gibi belgelik bilgilerle birlikte sadece şiir örneklerine yer veriyordu. (IV) Sonrada hazırladığı yıllıklarda -az da olsa- şiire dair düzyazı örneklerine de yer verdi. (V) Sanatçının hazırladığı yıllık, birçok olumsuz eleştiri aldı, eleştirilerin hemen çoğu, onun tarafsız davranmadığı, ideolojik tercihinin estetik tercihinin önüne geçtiği noktasında toplanıyordu.
Bir şiir yıllığından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I.de, daha önce böyle bir çalışma olmadığı söylenmiştir.

B) II.de, şiir gündemine oturduğu belirtilmiştir.
C) III.de, içeriğinden söz edilmiştir.
D) IV.de, sonrakilerde küçük yenilikler yapıldığı söylenmiştir.
E) V.de, sanatçının, eleştirilerden etkilendiği belirtilmiştir.

3. Sanat yapıtı; kalıcı olana değinmeden gelip geçici görüşlere kendini kaptırdı mı modası geçmiş giyim kuşam gibi bir kenara atılır.
Bu cümlede anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat yapıtı, çağlar boyu değişmeyen duygu ve düşünceleri temel aldığında sonsuzluğa ulaşır.
B) Sanat yapıtı, geçmişi günümüze taşıyan bir köprü görevi görmelidir.
C) Sanat anlayışları da tıpkı moda olan kıyafetlerin değişmesi gibi, zamanla değişime uğrar.
D) Başarılı bir sanatçı, zamanın yıkıcılığına karşı koyabilecek en büyük gücün sanat olduğunu bilir.
E) Sanatçı, yapıtında ulusal değerlere önem verdiğinde, çağların eskiticiliğine boyun eğmez.

4. (I) Lüfer, ilkbahar ve sonbahar aylarında boğazlardan geçerek Karadeniz’e ya da Ege Denizi’ne ulaşmaya çalışır. (II) Bu süreçte ise birçok lüfer balıkçıların hedefi olur. (III) Balıkçılar lüferi genellikle ağ ile avlamakta iken amatör balıkçılar olta ile avlarlar. (IV) Olta avında yem olarak hamsi, istavrit, izmarit ve zargana tercih edilir. (V) Burada dikkat edilmesi gereken, lüfer avında yemin mutlaka taze olmasıdır.

Lüferin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I.de, mevsimsel hareketlerinden söz ediliyor.

B) II.de, bir saptama yapılıyor.
C) III.de, karşılaştırma yapılıyor.
D) IV.de, tek tip yem kullanmanın avı olumsuz etkilediği dile getiriliyor.
E) V.de, bir uyarıda bulunuluyor.

 5. Mükemmelliğe ulaştığını düşünen bir insan, …; eserini mükemmel sayan bir sanatçı da …
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin getirilmesi uygun olur?
A) bir okur olarak tatmin olmayacağı gibi – o okurun beklentilerini hiçe sayacaktır

B) ulaşacak bir hedef bulamaz – hedefini önceden tespit edemez
C) nasıl ki olduğu yerde kalmaya mahkumsa- sanatında ilerleme gösteremez
D) her zaman yeniliğin peşinde koşar – yeni eserler oluşturma gayreti içindedir
E) kendisine yapılan eleştirileri kabullenemez – her eserinde yeni bir adım atmış olur

6. AB Komisyonu tarafından 2013 yılında Türk tatlısı olarak tescillenen baklava, ince yufkaların arasına yöreye göre ceviz, Antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılan, genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılan, Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır.
Bu cümleden baklavayla ilgili olarak kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya genelinde sevilerek tüketilen bir tatlıdır.
B) Tatlandırmak için birden çok yöntem kullanılır.
C) En güzel çeşitleri ülkemizde yapılmaktadır.
D) Avrupa’da ilk örneklerini Türkler yapmıştır.
E) Kullanılan malzemeye göre ad verilir.

7. (I) Bu sanatçı hep aynı tema ve biçem özellikleri etrafında dolaştı. (II) Yapıtlarını, olaylara farklı yorumlar getirerek ilginç kıldı. (III) Okuyucunun merakını uyanık tutan bir anlayışla yapıtını oluşturdu. (IV) Okuyucu, onun yapıtlarında, bulmaca çözercesine kurgudaki her güzelliği bir sonraki cümlede bulmaya çalıştı. (V) Böyle bir yöntem seçmesi, okuyucuyu yapıtlarına çekmek ve onlara okumayı sevdirmek içindi.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, yapıtlarındaki ortak olan noktalardan söz ediliyor.

B) II. cümlede, yapıtlarının başarılı olmasının gerekçelerine yer veriliyor.
C) III. cümlede, sürprizli ve çarpıcı bir anlatımı olduğu dile getiriliyor.
D) IV. cümlede, olayların önceden tahmin edilemeyen bir yapıda olduğu söyleniyor.
E) V. cümlede, okurlara yönelik amacı belirtiliyor.


8. (I) Yeni bir kitap sezonuna giriyoruz. (II) Yıllardır güz ayları, İstanbul’un hatta bütün ülkenin kitap konuştuğu ve kitap soluduğu aylar oluyor. (III) Ekim ve kasım, bir bakıma yeni bir kitap yılının başlangıç ayları. (IV) Ben de kitabın okura ulaşana kadar geçirdiği evreleri, elinizdeki yazıyla kısaca anlatma gereği duydum. (V) Dilerim, elinize alacağınız andan itibaren size yeni dünyaların kapısını açacak olan bu kitaplar, böylece, sizin gözünüzde daha da değer kazanır.
Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, kitapların okura ulaşma serüvenini anlatmak istemesindeki asıl amacından söz etmiştir?
A) I.      B) II.        C) III.         D) IV.        E) V.

Edebiyatsultani.com

9. (I) Türkçenin en ciddi sorunu, yabancı sözcükler olmuştur her zaman. (II) Yabancı sözcükler karşısında takınılacak tavrın belirsiz olması, bu sorunun giderek büyümesine ve içinden çıkılamaz bir duruma gelmesine yol açmıştır. (III) Türkçe sözcükleri söylemek ve yazmak hiçbir zorluk çıkarmazken dilimize durmadan yabancı sözcük sokmaktayız. (IV) Kendi dilimize güvenmediğimizden aldığımız yabancı sözcüklerde bir Türkçeleştirme de yapamıyoruz. (V) Her sözcüğü geldiği dilin kurallarına göre okumaya ve yazmaya çalışıyoruz. (VI) Bu anlamsız çaba, o yabancı dilleri bilenlere bir üstünlük ve ayrıcalık kazandırmaktan başka bir işe yaramıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.

D) IV. ve V.
E) V. ve VI.

10. Oyuncu iki ayrı kılıkta; biri kendi diğeri oynadığı karakter olarak sahnede boy gösterir. (II) Oynadığı kişinin kılığına bürünse bile seyirciler bunun bir oyun olduğunu unutmaz. (III) Böyle bir durumda oyuncu, kendi duygu ve düşüncelerini oynadığı kişide eritmiş olacağından bunları dile getiremeyecektir. (IV) Oynadığı kişinin duygularını kendisine mal edecek, dolayısıyla sahnede tek bir kişinin duyguları yansıtılacaktır. (V) Böyle bir durumun önüne geçmek için oyuncu, sergileme eylemine özgün bir nitelik kazandırmayı hedefler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç söz konusudur?
A) I.           B) II.               C)III.                D)IV.            E)V.


11. (I) Abdülhak Hâmit, edebiyatımıza yenilikler getiren bir oyun yazarı ve şairdir. (II) Usta eleştirmen, onu son yayımladığı kitabında yeniden değerlendiriyor. (III) Şairin yaşadığı dönemin ve çevrenin özelliklerini saptıyor ve onun yaşamını, eserlerinden yola çıkarak inceliyor. (IV) Sanatçıyı bilimsel bir yöntemle ele alarak onun eserlerinden örnekler veriyor. (V) Bu örneklerden, sanatçının dile pek önem vermediği anlaşılıyor. (VI) Aynı şekilde tiyatrolarında sahne tekniğini yeterince kullanmadığı görülüyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, eleştirmenin eleştiri tarzıyla ilgili bilgi verilmiştir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.

D) IV. ve V.
E) V. ve VI.

12. (I) Sanatçı, Hiçbişey’den yirmi yıl sonra yayımladığı ikinci kitabı Serçe Parmağı’nda modern insanın yaşadığı sorunlara eğilir. (II) Güldürüden melankoliye, başkaldırıdan uysallığa kadar pek çok konunun etrafında dolaşır. (III) Bazen masalların büyülü dünyasına eğilir, bazen resmin, görüntünün simgesel imkânlarından yararlanır. (IV) Çarpıcı cümleler ve etkileyici özdeyişlerle özellikle tarihsel göndermelere yer verir. (V) Yapıttaki yazılar hayatın karmaşasında, nasıl bir hayat yaşadıklarının farkında olmayan insanları uyarmak için yazılan duvar yazılarını andırır.
Bir yapıtın ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, kanıtlanabilir bir nitelik taşımaktadır.

B) II. cümlede, konu yönüyle tutarsız olduğu dile getiriliyor.
C) III. cümlede, olağanüstülüklerin yer aldığı ortaya konuyor.
D) IV. cümlede, çağrışımlara dayalı bir anlatımın olduğu vurgulanıyor.
E) V. cümlede, benzetme yapılıyor.

Edebiyatsultani.com

13. Yaşanan olayların sıcağı sıcağına aktarıldığı günlüklerde, yaşamın sonuna doğru yazılan anılardan daha çok gerçeklik payı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlede vurgulanmak istenen düşünceyi desteklemez?
A) Anı türünde; gerçek, istenen ölçüde yazıya geçirilemez.

B) Yazıya geçirilme zamanı, yaşananların gerçekçi bir şekilde aktarılmasını etkiler.
C) Günü gününe yazıldığı için günlüklerde, yaşananlar olduğu gibi aktarılır.
D) Yaşamı tüm yönleriyle yansıtmayan günlük ve anı yazıları, okurun ilgisini çekmez.
E) Günlükler, anılardan daha fazla inandırıcılık özelliğine sahiptir..

14. (I) Bu filmde toplumcu göndermeler, mesajlar senaryoyu yazan yazarın dünya görüşünü yansıtıyor. (II) Düşünsel filmlerin o bildik didaktikliğine düşmeden incelikli bir yaklaşımla yapıyor yazar bunu. (III) Filmde insanın kendi ruhuna bakması ve kendi içine dönmesi öneriliyor. (IV) Filmde anlatılan yeni dünya her ne kadar gerçek dışı bir yaklaşımla ele alınsa da yazarın anlatış biçimi önemlidir. (V) Sanatçının filmlerine sadece tez ve politik açıdan değil, sinemasal işçilik ve estetik değer açısından da bakmak gerekiyor. (VI) Donanımlı bir sanatçının uzun yıllar emek vererek ortaya koyduğu ürünler olarak sinema tarihimizde unutulmaz bir yeri var çünkü bu filmlerin.
Bir filmin ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, olumsuz bir eleştiri yapılıyor.

B) II. cümlede, sanatsallıktan uzaklaşmadan öğretici bir yaklaşım benimsendiği söyleniyor.
C) III. cümlede, insanın içsel bir yolculuk yapmasının istendiği anlatılıyor.
D) IV. cümlede, biçemine yönelik bir değerlendirme dile getiriliyor.
E) VI. Cümlede, V. cümlede söylenenlerin gerekçesi belirtiliyor.

15. Okur, okumak istediklerini anlatanların değil, onları en güzel şekilde dile getirenlerin tiryakisi olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Her okur, yazardan kendi duygularını anlatmasını bekler.

B) Okur, beklentilerini dile getiren yazarlar içinde anlatımı başarılı olanları beğenir.
C) Yazar, gerçekleri olduğundan daha güzel ve etkili aktarır.
D) Okur; yazardan kimsenin bilmediği, görmediği olayları anlatmasını ister.
E) Yazar, olayları gerçekçi bir yolla anlatarak okuyucunun beğenisini kazanır.

16. (I) Sanatçı gazetedeki köşesinde geniş deneyimler ve anı zenginliği içeren yazılar yazıyor. (II) Tiyatroya özellikle de kısa öykü türüne önemli özellikler kazandıran biri. (III) Memurluk, gazetecilik, yayıncılık gibi pek çok farklı işte tecrübe kazanarak yazdıklarının içeriğini zenginleştirmeye çalışmıştır. (IV) Alman ve Avusturya edebiyatından başarılı çeviriler de yapan sanatçı, toplumsal sorunları ele alan yazarlara yakın durmuştur. (V) Sanatı yaşamının gayesi hâline getiren bu sanatçı ne yazık ki yazınımızda yeterince tanınmamaktadır.
Bir sanatçının ele alındığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, yazılarının yaşantılarına dayandığı söyleniyor.

B) II. cümlede, yazınsal katkıları üzerinde duruluyor.
C) III. cümlede, yargı gerekçesiyle ele alınıyor.
D) IV. cümlede, sanatçının bir tercihinden söz ediliyor.
E) V. cümlede, bir yakınma dile getiriliyor.


CEVAPLAR:

TEST-1

1.C, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.E, 7.D, 8.E, 9.D, 10.E, 11.C, 12.E, 13.D, 14.E, 15.B, 16.B, 17.A, 18.D, 19.C, 20.A, 21.B, 22.E, 23.C, 24.D
TEST-2

1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.C, 8.C, 9.C, 10.B, 11.A, 12.B, 13.E, 14.D, 15.A, 16.C, 17.A, 18.E, 19.B, 20.ETEST-3

1.D, 2.E, 3.A, 4.D, 5.C, 6.B, 7.B, 8.E, 9.C, 10.E, 11.C, 12.B, 13.D, 14.A, 15.B, 16.C

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk