sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9. Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi Online Çöz, İndir

 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

TEST-1

I.  Dramatik örgü tiyatro eseri içindeki olay örgüsüdür.
II. Tiyatronun kökeni eski Yunan'daki dini törenlere dayanır.
III. Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi anlatma biçimi anlatmadır.
IV. Modern anlamda tiyatro Türk edebiyatında 19.yüzyılda görülür.
V. Oyundaki kişiler iletinin okura ulaşmasını sağlayan temel unsurdur.

1.Bu parçada tiyatro ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) V     B) IV.     C) III.     D) II.     E) I.


ZİBA DUDU: 
Haydi oğlum gelin hanımın duvağını aç da yüzünü gör. Biraz gönlün açılır.
MÜŞTAK BEY: Şeytan görsün yüzünü!
ZİBA DUDU: Aç evladım, aç! Sevgilin olup olmadığına şüphen kalmasın. (Habbe ile beraber Müştak’ı gelinin duvağını açması için zorlarlar. )
MÜŞTAK BEY: İstemem! (Elini çekerken Sakine hanımın duvağı ile iğreti saçı eline ilişir, elinde kalır. Sakine’nin yüzü ve ak saçları açılır.) Bu ne?
ZİBA DUDU: Vaaay! Zavallı kızcağızın sırma gibi nazik saçlarını yolup çıkardı.
MÜŞTAK BEY: Haklısın, beyaz saçları sırma gibi. Baksana, nasıl parlıyor

 2. Bu metin aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?

A) Komedi   B) Dram   C) Trajedi    D) Orta oyunu    E) Feeri

3. 1967 yılında Amerika'da ilk oyunu olan Keziban`ı yazan sanatçı, yazdığı oyunların konularını genellikle tarihe dayandırmakla birlikte, tarihi incelemeye yönelik değil, karakterlerin kişilik ve iç dünyalarını yansıtmaya önem verdi. Deli İbrahim, Kösem Sultan, III.Selim gibi oyunların yazarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep Bilginer
B) Turan Oflazoğlu
C) Güngör Dilmen
D) Orhan Asena
E) Turgut  Özakman

4. Aşağıdakilerden  hangisi tiyatronun yapı unsurlarından birisi değildir?

A) Mekan   B) Zaman   C) Kişiler   D) Dramatik Örgü E) Kahraman anlatıcı

5. Aşağıdakilerden hangisi dram türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Olaylar tarihten ya da günlük yaşamdan alınabilir.
B)  Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu  yoktur.
C) Olaylar, çirkin dahi olsa sahnede gösterilir.
D)  Kişiler hangi kesimden olursa olsun dramda yer alır.
E) Fransız edebiyatının usta sanatçıları Corneille ve Racine bu türde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır.

6. Tiyatro ile ilgili bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Göstermeye bağlı görsel ve işitsel bir sanattır.
B) Mutlaka yazılı bir metne bağlı oynanır.
C) Tuluat tiyatrosu doğaçlama oynanan halk tiyatrosudur.
D) 19.yüzyılda edebiyatımızda modern anlamdaki ilk örnekleri görülür.
E) Yenileşme Dönemi'nde tiyatro sosyal ve siyasi düşünceleri topluma aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır.Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yetinirim
Aşkınla  avunurum
Bana seni gerek seni.

7. Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

A) Bağlaç
B) İlgeç
C) Sıfat
D) İsim
E) Çekimli fiil

Önünde dün beyazlar giyinirken kara kış
      I.                II.                                 III
Bugün sensiz kalan yaz, karalar bağlar ardından 
                IV.                      V.

8. Altı çizili sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A)  V   B. IV. C) III.   D) IV.   E) V.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı belirteçle sağlanmıştır?

A) Böyle ne kara kara düşünürsün?
B) Ne gün geleceğini söyledi mi?
C) Kalan borcunun ne kadarını ödedi?
D) Silivri'de kaç ay kalacaksın?
E) Nasıl güzel yıllardı 90'lar değil mi?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf olarak kullanılmamıştır?

A) Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur
B) Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
C) Düşerim gerilere, iyceden iyceden.
D) Elma elmaydı yanakları üzüm üzümdü gözleri.
E) Doğrulmuştu yola önceden önceden.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç yoktur?

A) Törende oldukça duygusal bir konuşma yaptı.
B) Onlar burada oturmuyor artık.
C) Gün doğmadan neler doğar?
D) Dünkü şiddetli yağmura sokakta yakalandık.
E) Polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

12. Aşağıdakilerden hangisi trajedi ve komedinin ortak özelliklerinden biridir?

A) Perde arası olmadan oynanma
B) Konuların günlük hayattan seçilmesi
C) Her türlü olayı sahnede canlandırma
D) Seçkin ve ağır dil kullanma
E) Kahramanların sıradan insan olması

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Yoğun çalışmalardan sonra Meclis çalışmalarına ara verdi.
B) Bu millet Milli Mücadele'de büyük fedakarlıklarda bulundu.
C) Aramızdaki sorunları oldu bittiye getirmenden sıkıldım.
D) Hastanenin başhekimi iki haftalık izne ayrıldı.
E) Varlık dergisinin son sayısındaki öyküleri çok beğendim.


14.  Aşağıdaki cümlelerdeki yer alan kısaltmalardan hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Kasadaki elmalar 15 kg.den fazla gelmez.*
B) Sahte telefon satan tv. kanalları için RTÜK'e çok sayıda şikayet yapıldı.
C) Sivas Divriği Külliyesi UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alıyor.
D) ÇAYKUR'un bölgedeki yatırımları hızla  devam ediyor.
E) ODTÜ'yü  kazanan öğrencilere burs verileceği duyuruldu.


TEST-2
Komedya, (I) Eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Dionysos adına yapılan törenlerinden doğmuştur. (II) Üslubu özenli değildir, (III) birbiri arkasından sürüp giden “diyalog” ve “koro” bölümlerinden oluşur. (IV) Komedyada çoğunlukla soylu kişilere, mitolojik kahramanlara yer verilir. (V.) Üç birlik kuralına ilk başlarda uyulsa da sonradan bundan vazgeçilmiştir.
1.Parçada numaralı bölümlerinden hangisi yanlıştır?
A) I    B) II   C) III    D) IV.     E) V.


2. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde yazılmıştır?
A) Vatan Yahut Silistre
B) Kibarlık Budalası
C) Yanlışlıklar Komedyası
D) Elektra
E) Suç ve Ceza


3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde eseri yoktur?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ömer Seyfettin
C) Turgut Özakman
D) Necati Cumalı


 I. Grup                  II. Grup

Palanga                   I. Komedi     
Shakespeare            II. Dram       
Soylu kişiler          III. Trajedi       
Koro                      IV. Orta Oyunu 
Yenidünya              V. Karagöz   
4. I. gruptaki numaralı terimlerden hangisi II. grupta verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A) I.     B) II.       C) III.      D) IV.       E) V.5. Hürrem Sultan adlı tiyatro oyunu konusu, kurgusu, dramatik örgüsü, kullanılan dil ve anlatım özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki türlerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?
A) Komedi
B) Dram
C) Trajedi
D) Trajikomik
E) Melodram

6. Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun yapı unsurlarından biri değildir?
A) Dramatik örgü
B) Mekân
C) Çatışma
D) Şahıslar
E) Fasıl

7. Aşağıdaki yapı unsurlarından hangisi farklı kişilik özelliklerinin bir arada bulunması sonucu ortaya çıkar?
A) Senaryo
B) Çatışma
C) Mekân
D) Tip
E) Zaman


8. Aşağıdaki terimlerden hangisi tiyatro oyunlarında oyuncuların birbirine karşı söyledikleri uzun soluklu coşkulu sözlerdir?
A) Tirat
B) Replik
C) Suflör
D) Dublör
E) Rejisör


9. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi'nin önemli tiyatro yazarlarından biri olan Necati Cumalı'nın komedi türündeki eseridir?
A) Kaynana Ciğeri
B) Kösem Sultan
C) Satılık Ev
D) Keşanlı Ali Destanı
E) Ah Şu Gençler


10. Trajedi ve dramı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Trajedi, yaşamın acıklı taraflarını; dram ise hem acıklı hem de gülünç yönlerini işler.
B) Trajedide konular tarihî olaylardan ve mitolojiden alınır ama dram türünde konular günlük yaşamdan ve tarihten alınabilir.
C) Trajedide kişiler olağanüstü ve soylu kişilerdir; dramdaysa kişiler halkın her kesimindendir.
D) Trajediler nazımla; dramlar ise hem şiir hem de düz yazıyla yazılabilir.
E) Klasik trajedide üç birlik kuralına (olay-zaman-mekân) uyma zorunluluğu yoktur, dramda ise bu kurala uyma zorunluluğu vardır.


11. Türk edebiyatında Batılı anlamdaki ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi’nin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Töre komedisi
B) Karakter komedisi
C) Dram
D) Trajikomik
E) Melodram


12. Klasik komedyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konular günlük yaşamdan alınır.
B) Üç birlik kuralına uyulur.
C) Kahramanlar sıradan insanlardan seçilir.
D) Ana kahramanları soylu kişiler, mitolojik kahramanlardır.
E) Üslubu özenli değildir.


KORO
Bizm şarkımız Afrodite'yi zevkle anar;
Her'yla bağlaşık, Zeus'la yan yana, en yüce güç
değl mi o? Yücelir zor işlerin tanrıçası.
Sevgili validesiyle Pothos ve kimsenin
reddedemediği büyülü Peitho da el birlik.
Harmonia da fısıldaşır içli dışlı,
Afrodite'yle, dahası, bir de yığınla Eros.
Dehşetle görüyorum şimdiden, kaçanların
alçakça saldırıların, sıkıntıların, kanlı savaşın beklediğini.
Peşinizdekilere nasıl da böyle kolay oldu
denizi geçmek bu hızla?
Kaderdeki neyse o olur.
Zeus'un o güçlü, o hikmeti bilinmez
iradesini aşmanın mümkünü yoktur...

13. Yukarıdaki tiyatro eserinin türü nedir?
A) Tragedya
B) Komedya
C) Dram
D) Vodvil
E) Epik tiyatro

I. Shakespeare
II. Goethe
III. Schiller
IV. Victor Hugo
V. Moliere

14. Numaralandırılmış sanatçılardan hangisi dram türünün öne çıkan yazarlarından biri değildir?
A)V.    B) IV.     C) III.     D) II.     E) I.CEVAP ANAHTARI
1. D
6. E
11. A
2. E
7. B
12. D
3. C
8. A
13. A
4. E
9. A
14. A
5. C
10. E


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi

İyi çalışmalar..9.Sınıf Edebiyat Tiyatro Ünitesi Testi
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tiyatro Ünitesi Testi, 9.Sınıf Tiyatro Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk