sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları YENİ İNDİR

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Örneği Sorular- Cevaplar Haziran, 2023-2024-2025-2026  Eylül Şubat , 2023, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk, SORUMLULUK SINAVLARI,

11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları 2023-2024-2025-2026 Haziran Eylül Şubat


derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız


doğru konum = derskonumSORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2021
  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, MART AYININ SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 


❕❕❕NORMAL ŞARTLARDA: ❕❕❕

EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) HERHANGİ BİR DERSTE ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLAN (1.VE 2.DÖNEM ORTALAMASI YANİ KARNEDEKİ DÖNEM SONU NOTU)  TÜM ÖĞRENCİLER GİRECEKz11. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI ÖRNEK SORULARI

DİĞER SINIFLARIN TÜM ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 ORUMLULUK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI


HÜRRİYET KASİDESİ’NDEN
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’ten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Ne efsunkâr imişsin âh ey didarı hürriyet
Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten


Günümüz Türkçesiyle

Çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık.
Hürriyet mücadelesi korkulu ateş olsa ne dert, yiğit olan bir insan canı için gayret meydanından kaçar mı?
Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin. Esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.

SORULAR 


1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
a) Nazım birimi:
b) İlk beyitin kafiye ve redifi:
c) Ölçüsü:
d) Teması:
e) Nazım biçimi:


2. Şiirden de hareketle Tanzimat 1. Dönem şiirinin beş özelliğini yazınız.

3. Toplumcu-gerçekçi romanların genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.
4. Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan beş tanesini yazınız.
5. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz...
(Epizot, muhavere, rejisör, senaryo, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)
a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (.................................)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (.................................)
c) Tiyatroda yazılı metin. (.................................)
d) Bugünkü perde karşılığı. (.................................)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(.................................)

6. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız.

ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Kendi Gökkubemiz
Tutunamayanlar
Letâif-i Rivâyât
İnce Memed
Fermanlı Deli Hazretleri7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 


a) Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazılara ...................... denir.
b) Realizm akımı romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
c) Sadri Ertem, Samim Kocagöz ve Sabahattin Ali ................. anlayışını benimseyen eserler verdi.
d) Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli sanatçısı .....................vatan şairi olarak bilinir.
e) Edebiyatımızda ilk yerli tiyatro olan Şair Evlenmesi'ni ..................... yazmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız. 

a) Yıllardan beri bu evde bir başına yapayalnız oturuyor.
b) Sinemayı hiç; tiyatroyu ise çok severdi.

9. “Eski şarkılar bana mutlu günlerimizi hatırlatır her dinleyişimde.” cümlesini ögelerine ayırınız. 

10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta ( ) Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da (CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.
a) Nazım birimi: Beyit
b) İlk beyitin kafiye ve redifi: “ten” redif; “met” zengin kafiye
c) Ölçüsü: Aruz ölçüsü
d) Teması: Hürriyet aşkı
e) Nazım biçimi: Kaside

2. Şiirden de hareketle Tanzimat 1. Dönem şiirinin beş özelliğini yazınız.
 • Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlar, ama içerikte değişiklik yapmışlardır.
 • Vatan millet, hak adalet, özgürlük gibi kavramlar ilk defa bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
 • Sanat toplum içindir anlayışıyla eser vermişlerdir.
 •  Romantizm akımının etkisindedir.
3. Toplumcu-gerçekçi romanların genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.
 • Toplumcu gerçekçi romanlar, toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar ile köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları üzerinde yoğunlaşır.
 • Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulmuştur.
 • Realizmden ve natüralizmden etkilenilmiştir.
 • Eserlerde, Anadolu coğrafyası ve insanı konu edinilir, büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
 • Eserler, okur yazarlığı olan halkın kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir dil ve anlatım özelliğine sahiptir.
4. Cumhuriyet Dönemi tiyatrolarında işlenen konulardan beş tanesini yazınız.
 • Yurt sorunları
 • Kadının toplum yaşamındaki yeri
 • Köy, töre, kuşak çatışması
 • Batılılaşma
 • Atatürk’ün fikirleri
 • Türk tarihi, Türk milliyetçiliği
 • Değişen değer yargıları

5. Aşağıdaki tiyatro terimlerini açıklamalarıyla eşleştiriniz... 
(Epizot, muhavere, rejisör, senaryo, kulis, sahne, suflör, tirat, replik, tuluat)
a) Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. (kulis)
b) Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. (tirat)
c) Tiyatroda yazılı metin. (senaryo)
d) Bugünkü perde karşılığı. (epizot)
e) Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.
(suflör)


6. Aşağıda verilen eserlerin türünü ve ait oldukları sanatçıları tablodaki boşluklara yazınız.

ESER
ESERİN TÜRÜ
ESERİN YAZARI
Kendi Gökkubemiz
Şiir
Yahya Kemal Beyatlı
Tutunamayanlar
Roman
Oğuz Atay
Letâif-i Rivâyât
hikaye
Ahmet Mithat Efendi
İnce Memed
Roman
Yaşar Kemal
Fermanlı Deli Hazretleri
Tiyatro
Musahipzade Celal

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 

a) Bir edebi eserin ya da sanat eserinin iyi ve kötü, başarılı ve zayıf yanlarının belli yöntemlerle incelenip ortaya koyulduğu yazılara eleştiri(tenkit) denir.
b) Realizm akımı romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
c) Sadri Ertem, Samim Kocagöz ve Sabahattin Ali toplumcu-gerçekçi anlayışını benimseyen eserler verdi.
d) Tanzimat Dönemi’nin en gür sesli sanatçısı Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir.
e) Edebiyatımızda ilk yerli tiyatro olan Şair Evlenmesi'ni Şinasi yazmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğrusunu yazınız.

a) Yıllardan beri bu evde yapayalnız oturuyor. (Gereksiz sözcük kullanımı)
b) Sinemayı hiç (sevmezdi) tiyatroyu ise çok severdi. (yüklem eksikliği)

9. “Eski şarkılar   bana    mutlu günlerimizi  hatırlatır her  dinleyişimde.” cümlesini ögelerine ayırınız.
         ÖZNE         D.T            B’Lİ N.             Y.             ZARF T.


10. Aşağıdaki parçada yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Bu eserle ilgili çok şey duymuştum (:) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu (,) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini (…) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta (.) Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da (?)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk