sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. Sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları YENİ İNDİR

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Örneği Sorular- Cevaplar Haziran, 2023-2024-2025-2026  Eylül Şubat , 2023, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınav Soruları, 11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk, SORUMLULUK SINAVLARI,

11. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları 2023-2024-2025-2026 Haziran Eylül Şubat

derskonum.com  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için  11.sınıf edebiyat sorumluluk sınavı soruları 2021 üzerine bir paylaşım yapacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız


doğru konum = derskonumSORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 2021
  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, MART AYININ SONUNA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlarda, 


❕❕❕NORMAL ŞARTLARDA: ❕❕❕

EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.SORUMLULUK SINAVINA KİMLER KATILACAK?
BİR ÖNCEKİ DÖNEMDEN ( SINIFTAN) HERHANGİ BİR DERSTE ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLAN (1.VE 2.DÖNEM ORTALAMASI YANİ KARNEDEKİ DÖNEM SONU NOTU)  TÜM ÖĞRENCİLER GİRECEKz11. SINIF EDEBİYAT SORUMLULUK SINAVI ÖRNEK SORULARI

DİĞER SINIFLARIN TÜM ÖRNEKLERİ İÇİN TIKLAA

 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORUMLULUK SINAVI SORULARI

SORULAR

1. Servetifünun Dönemi şiirinin genel özelliklerinden beş tanesini yazınız.


2. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden beş tanesini yazınız.


3. Modernizmi esas alan roman ve toplumcu-gerçekçi romanların özelliklerini ve temsilcilerini yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)

Modernizmi Esas Alan Roman Özellikleri
Toplumcu-gerçekçi roman Özellikleri
Temsilcileri:
Temsilcileri:


4. Makale ve fıkra yazıları arasındaki farklardan beş tanesini yazınız. 


5. Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin yazarını yazınız. 

ESER
YAZARI
Küçük Şeyler
Safahat
Buzlar Çözülmeden
Notre Dame’ın Kamburu
Piyale


6. Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği hakkında beş bilgi yazınız.


7.Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

a) …………………… Oğuz Atay’ın yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlattığı romanıdır.
b) Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan …………………………… dergisiyle başlamıştır.
c) Fıkra yazıları gazetelerin belli köşelerinde yayımlandığı için bu yazılara ……………………. da denir.
d) ……………. tekniğinde yazar, karakterin düşüncelerini olduğu gibi ifade etmeye çalışır.
e) …………………… epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. 

a) Alkol tüketen insanların ölüm şansı daha yüksek.
b) Kardeşimin karnı çok ağrıyor, ağrıdan duramıyordu.

9. Aşağıdaki parçada geçen yazım yanlışlarını bularak bunların doğrusunu yazınız. 

1349’da Cenevizli’ler tarafından yapılan, sonraki yıllardada bir çok kez onarılan Galata kulesi, İstanbul’da ki görülmiye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın Doğancılar Semti’ndeki bu yapı 17. yy.de Hezarfen Ahmet çelebinin takma kanatlarla uçmasından sonrada pek çok uçma denemesine tanıkolmuştur.

10. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
"On bir yaşındayken babam beni önceleri üç sinemanın bulunduğu Şehzadebaşı semtine götürürdü."


Not: Süre 40 dakikadır, her sorunun doğru cevabı 10 puandır.CEVAP ANAHTARI

1. Servetifünun Şiirinin Özellikleri (2+2+2+2+2 Puan)
 • Sanat sanat içindir anlayışına uygun bireysel şiirler yazılmıştır.
 • Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.
 • Şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi vardır.
 • Anlam bir mısrada değil diğer mısrada tamamlanmış, şiirin bütünlüğüne önem verilmiştir.
 • Şiirin konusu genişletilmiştir.
2. 1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özellikleri (2+2+2+2+2 Puan)
 • 1923-1950 yılları arasında tiyatro, daha çok, Cumhuriyet değerlerinin halka aktarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.
 • Devlet konservatuvarlarının, devlet tiyatrolarının, şehir tiyatrolarının açılması ve özel tiyatro gruplarının oluşması ile tiyatro güçlenmiştir.
 • Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatro yazarları daha çok Türk tarihi, efsaneler ve masallara yönelmiş, bu yolla ulusal bilinci pekiştirmek istemişlerdir.
 • Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün fikirleri, Cumhuriyet kazanımları, mitoloji, efsaneler ve masalları, Türk tarihi, Türk milliyetçiliği, Batılılaşma, toplumsal değerlerdeki değişimler vb. sıkça işlenen temalardır.
 •  Bu dönemde Muhsin Ertuğrul, modern Türk tiyatrosunun oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır.
3. (3+1+1+3+1+1)=10 puan

Modernizmi Esas Alan Roman Özellikleri
Toplumcu-gerçekçi roman Özellikleri
Yalnızlık, toplumdan kaçış, geleneksel değerlere başkaldırı gibi konular işlenir.
Anadolu coğrafyası ve insanı konu edilir, büyük şehirlere göçün or­taya çıkardığı problemler üzerinde durulur.
Dil ve anlatımda geleneksel tekniklerin dışında arayışlara gidilir.
Halkı aydınlatmak düşüncesi ile bazı yazarlar, bazı bölgeleri özellikle konu olarak seçerler.
Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanarak şiirsel bir dil kullanır.
Konuşma diliyle yazılmış, kahramanlar bölgesel ağızlarına göre konuşturulmuşlardır.
Temsilcileri ( 2 yazar)
Temsilcileri ( 2 yazar)
Oğuz Atay, Yusuf Atılgan
Orhan Kemal, Yaşar Kemal

4. Makale-fıkra farkları (2+2+2+2+2 Puan) 
 • Makale yazarının, okuyucusunu yazdıklarına inandırma zorunluluğu vardır. Fıkra yazarının böyle bir zorunluluğu yoktur.
 • Makale yazarı doğruyu, fıkra yazarı kendi doğrusunu anlatır.
 • Makalenin anlatımı, fıkraya göre daha ağırbaşlı ve ciddidir.
 • Makale yazarı, geniş kitleleri ilgilendiren konu ve düşünceleri ele alır. Fıkra yazarı ise, en basit bir günlük olayı veya kişisel konuyu işleyebilir. 
 •  Makale fıkraya göre daha uzun bir yazı türüdür.


5. Aşağıdaki tabloda yer alan eserlerin yazarını yazınız. (2+2+2+2+2 Puan)
ESER
YAZARI
Küçük Şeyler
Sami Paşazade Sezai
Safahat
Mehmet Akif Ersoy
Buzlar Çözülmeden
Cevat Fehmi Başkut
Notre Dame’ın Kamburu
Victor Hugo
Piyale
Ahmet Haşim

6. Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği hakkında beş bilgi (2+2+2+2+2 Puan)
 • Öğretici yanı ağır basan, din, ahlâk, vatan konularının işlendiği şiirlerinde konuşma dilini başarıyla kullanmıştır.
 • Bütün şiirlerinin toplumcu bir sanat anlayışıyla yazması
 • Aruzu konuşma diline büyük bir başarıyla uygulayan şair, nazmı nesre yaklaştırmıştır
 • Şiirlerinin çoğu manzum hikaye şeklindedir.
 • Realist bir şairdir.
 • Tüm şiirlerini Safahat adlı kitapta toplamıştır. 
7. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. (2+2+2+2+2 Puan)
a) Tutunamayanlar Oğuz Atay’ın yaşadığı toplumla uyuşamayan, onun yapay dünyasıyla çelişen ve bu yüzden hayata tutunamayan insanları anlattığı romanıdır.
b) Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisiyle başlamıştır.
c) Fıkra yazıları gazetelerin belli köşelerinde yayımlandığı için bu yazılara köşe yazısı da denir.
d) Bilinç akışı tekniğinde yazar, karakterin düşüncelerini olduğu gibi ifade etmeye çalışır.
e) Haldun Taner; epik tiyatronun, kabare tiyatrosunun bizdeki öncüsüdür.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. (5+5 Puan)
a) Alkol tüketen insanların ölüm şansı daha yüksek.
Alkol tüketen insanların ölüm ihtimali daha yüksek.

b) Kardeşimin karnı çok ağrıyor, ağrıdan duramıyordu.
Kardeşimin karnı çok ağrıyor, (kardeşim) ağrıdan duramıyordu.

9. Parçada geçen yazım yanlışları ( her biri 1 puandır)
•Cenevizliler (1 puan) • yıllarda da (1 puan) • birçok (1 puan) • Galata Kulesi (1 puan) • İstanbul’daki (1 puan) • görülmeye (1 puan) • 17. yy.da (1 puan) • Hezarfen Ahmet Çelebi’nin • sonra da (1 puan) • tanık olmuştur (1 puan)


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk