sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Roman Çalışma Kağıdı, ÇALIŞMA KAĞITLARI,  9.Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları,derskonum.com'un  değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com ailesi  olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı

ÇALIŞMA -1
A-GENEL BİLGİLER
1.(…) Olay ve durum merkezlidir.
2.(…) Kişi kadrosu geniştir.
3.(…) Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
4.(…) İlk örneği 15.yy dan Boccasio "Decameron" dur.
5. (…) Türk edebiyatında ilk öykü denemesi Emin Nihat "Müsametname" dir.
6. (…) En önemli öykücüler ; Ömer Seyfettin, Cervantes … dir.
7. (…) Hikayenin temel unsuru olaydır .
8. (…) Zaman; Anlatılan olayın yaşandığı andır.
9. (…) Kişi; olayı yaşayan tip veya karakterdir.
10.(…) Birden çok olay vardır.
11. (…) Dil göndergesel işlevde kullanılır.
12. (…) 21.yy da gelişmiş ve yayılmıştır.
13. (…) Batıda temsilcisi Moupassad’tır.
14. (…) Edebiyatımıza tanzimat döneminde kazandırılmıştır.
15. (…) Düğüm; kişi, mekan ve olay anlatılır.
16. (…) Hikaye türleri ; olay hikayesi, durum hikayesi ve mekan öyküsüdür.
17. (…) Modern öykünün dünyadaki temsilcisi Franz Kafka’dır.
18. (…) Olay hikayesinin diğer adı Çehov tarzı öyküdür.
19. (…) Yaşanmış veya yaşanabilecek olay ve durumlardan oluşur.
20. (…) Betimleyici öyküleyici anlatım türleri kullanılır.


B-GENEL BİLGİLER

( ) Miguel de Cervantes’in Decameron’u 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmıştır ve eser, roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.
( )Türk edebiyatına roman Servetifünun döneminde girmiştir.
( )Roman türü önce Batı edebiyatından çevirilerle edebiyatımıza girmiştir
( )Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük tekniksel ve modern gelişmeler Tanzimat döneminde görülmüştür.
( )Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Ziya Paşa'nın yaptığı Telemak'tır.
( )Edebiyatımızda ilk yerli roman, Sami Paşazade Sezai'nin Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat'tır.
( )Edebiyatımızdaki ilk çağdaş roman Mai ve Siyah'tır.
( )Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım'ın "Köylü Kızların Şarkıları"adlı eseridir.
( )Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası'dır yazarı Abdülhak Hamit Atarhan'dır.
( )Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal'in "İntibah" adlı eseridir.
( )Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Mehmet Rauf'un Eylül'dür.
( )Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Orhan Kemal'in "Cezmi" adlı eseridir.
( )Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nazım Hikmet'in Zehra adlı eseridir.


· Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

· Romanın yapı unsuları : .........................-............................-...................................-...............................-....................................-............................-................................... dır

· .....................’in 16. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı...............................adlı eser roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir.

· Türk edebiyatına roman ............................... döneminde girmiştir.

· Daha önceleri Türk toplumunda romanın yerini ........................-.....................-....................-..................-...............tutmuştur.

· Türk edebiyatında roman türündeki asıl büyük gelişmeler .................................... -.................................. ve ............................ Türk edebiyatı dönemlerinde olmuştur.

ÇALIŞMA -2

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ROMAN ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI-PDF


A) BOŞLUK DOLDURMA SORULARI


1. Tema, metindeki temel -------------------nın en kısa ifadesidir, diyebiliriz.
2. ---------------------- bakış açısında, anlatıcı kendisinden “ben” diye söz etmez, hep III. tekil kişi adılı “o”yu kullanır.
3. Roman türünün ilk örneği İspanyol yazar Cervantes’in ------------- adlı eseridir.
4. ----------------------ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu edinen romanlardır.
5. Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler -----------------Dönemi’nde verilmeye başlamıştır.
6. Sefiller ----------------‘nun romantizm akımına bağlı yazdığı romandır.
7. ----------------------------anlatı türleri içerisinde kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin ifade edildiği bir anlatım tekniğidir.
8. -------------------- Namık Kemal’in ilk tarihi romanıdır.
9. -------------------------- bakış açısında anlatıcı, gördüklerini anlatan bir şahit konumundadır.
10. Romanın yapı unsurları olay örgüsü, kişiler ------------------ ve zamandır.
11. Yaprak Dökümü, ---------------------------------‘in sosyal türde bir romandır.

A) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.


Eser
Yazar
9. Hariciye Koğuşu

Nana

Kırmızı ve Siyah

Eylül

Çalıkuşu

Suç ve Ceza

Tutunamayanlar

Küçük Ağa

İntibah

Taaşşuk-ı Talat u Fitnat


C) DOĞRU/YANLIŞ SORULARI

1. Romanda olayın geçtiği yere mekan denir ( )
2. Romanlarda olağanüstü olaylar görülmez. ( )
3. Türk edebiyatında roman türünün asıl gelişimi Servetifünun Dönemi’ndedir. ( )
4. Destan, efsane, mesnevi gibi türler romanın yerini türlerdir. ( )
5. Tahkiye roman ve hikâye gibi türlerin en önemli ifade tarzıdır. ( )
6. Romanlarda tek bir anlatıcı bulunur. (  )
7. Romanlarda betimlemelerin yanı sıra ruhsal çözümlemelere de sıkça yer verilir. 
8. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha az yer verilir. 
9. Romanda olaylar, roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. 
10. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.

D) AÇIK UÇLU SORULAR

9. Hariciye Koğuşu Romanı
’ndan

Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam parmağıyla beni de işaret etti, yüksek sesle çağırdı.
Karanlık dehlizden beyazlıklarla dolu ve aydınlık muayene odasına girdim. Beyazlıklar ve
madenî parıltılar. Yedi senedir bu işin teferruatını iyi öğrenmiş olduğum için vakit
kaybettirmemeye mecbur, oturdum, soyundum ve sol dizimi çözmeye hazırlanan hastabakıcı
kıza uzattım. -Dikkatim her vakitki gibi ikiye ayrıldı: Bir taraftan, dizimdeki sargının
açılmasına, öte taraftan ellerini yıkayan operatöre bakıyordum. Yüzünde bıkkınlıkla sebatın
kavgası var. Hepsi konuşmadan, süratle işlerini yapıyor: Asistanlar deftere bir şeyler
yazıyorlar, camlı dolapları karıştırıyorlar, hastabakıcılar benimle meşgul ve tımarcı yerdeki
kanlı pamukları süpürüyor. Tıs yok. Arada bir madenî âletlerin tepsilerde çıkardıkları ince ve
kırık sesler. Ve bir şırıltı, diğer kokuları yenen bir iyodoform kokusu ve beyazlıklar: Beyaz
duvarlar, beyaz demir masa, beyaz dolaplar, beyaz örtüler, beyaz sargılar, beyaz pamuklar,
beyaz gömlekler... Dizimdeki sargıyı çözüyorlar, her kat açıldıkça bacağım o kadar hafifliyor
ki, sargı tamamıyla çözüldükten sonra dizim uçuverecek, yerinde bulunmayacak sanıyordum.

(Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Metnin anlatıcısı ve bakış açısını yazınız.

2. Metinde olayın geçtiği mekânı ve kişileri yazınız.

3. Roman konusuna göre hangi tür romanlar arasında gösterilebilir?

4. Parçada kullanılan anlatım biçimleri nelerdir?

5. Roman türünün hikâyeden farklarını yazınız.
9.Sınıf Edebiyat Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı
👀💣💣DİĞER ÇALIŞMA KAĞITLARI İÇİN TIKLAYINIZZ
ÇALIŞMA KAĞITLARI,9.Sınıf Roman Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Roman Ünitesi Çalışma Kağıdı, 9.Sınıf Edebiyat Çalışma Kağıtları,

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk