sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

  11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz


11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları,11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Testi, TEST SORULARI,TESTLER,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


TESTİN İÇERİĞİ-ÜNİTEDEKİ KONULAR

2-Makale Türünün Özellikleri

3-Makale Türleri

4-Makale Türünün Türk Edebiyatındaki Gelişimi

5-Makale ile Diğer Türlerin Karşılaştırması

        
 11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz

Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde

gelişen öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.

1-Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen

öğretici metin türü değildir?

A) Eleştiri B) Anı C) Köşe yazısı

D) Deneme E) Makale

 

“Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileri sürerim.

Amacım, fikirlerimi savunmak ve o fikirleri desteklemektir.

Önce fikrimi belirtir, sonra bunları ispatlar ve kesin bir sonuca

bağlarım.”

2-Böyle diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisinden söz

etmektedir?

A) Eleştiri B) Makale

C) Fıkra D) Deneme

E) Öykü

 

Onuncu yüzyıl boyunca, Lombardia, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia’dan komşu kentler yayıldı. Bu kentlerin tümü, Venedik’in olağanüstü bir örneğini verdiği ve çıkarı gereği buralarda uyandırdığı trafiğe katılmak için acele ediyordu.

3-Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

            A) Eleştiriden B) Öyküden

            C) Denemeden           D) Makaleden

            E) Röportajdan

 

 

 

 

 

 

 

Birçok türde düşünce, yazısı yazılabilir. Bunlardan gazete

köşelerinde güncel, politik olayların yazarının görüşleri doğrultusunda

ele alındığı, kısa, yazılara ---- denir. Gazete ve

dergilerde ciddi bir üslupla ele alınan, konunun kanıtlanarak

nesnel bir tutumla anlatıldığı bilimsel yazılara ---- denir. Bu

türlerin yanında, yazarların düşüncelerini özgürce dile getirdiği,

konu sınırlaması olmayan bir yönüyle sesli düşünme

yazıları diyebileceğimiz türe ---- denir.

4-Bu parçadaki boşluklara, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi

getirilebilir?

A) fıkra − makale − deneme

B) makale − deneme − eleştiri

C) fıkra − söyleşi − makale

D) makale − söyleşi − fıkra

E) söyleşi − fıkra − makale

 

 

,

 

I. Makale

II. Fıkra

III. Deneme

IV. Öykü

V. Sohbet

5-Yukarıdaki yazı türlerinden hangisi didaktik özellikler

taşımaz?

A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.

 

 

 

 

 

---- türünde, düşünceler nesnel ve bilimsel bir bakış açısıyla

dile getirilir. Yazar, sistematik bir şekilde cümlelerini oluşturur.

Bunları yaparken açıklayıcı anlatıma başvurma, sayısal

verilerden faydalanma, tanık gösterme gibi anlatım yöntemlerinden

yararlanır.

6-Bu parçadaki boşluğa aşağıda verilen edebî türlerden

hangisi getirilmelidir?

A) Gezi B) Deneme

C) Fıkra D) Anı

E) Makale

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale

yazarlarındandır?

A) Şinasi B) Hüseyin Cahit Yalçın

C) Mehmet Kaplan D) Ziya Paşa

E) Namık Kemal

 

8-Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebi metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.

B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebi metinlerde oznel bir anlatım tutumu sergilenir.

C) Bilimsel metinler herkesce aynı bicimde anlaşılabilirken edebi metinlerde cok anlamlılık soz konusudur.

D) Bilimsel metinlerde fiziki gerceklik, edebi metinlerde kurgusal gerceklik soz konusudur.

E) Her iki metin turunde de soz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaclanır.

 

 

 

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?

A) Orneklendirme B) Alıntı yapma C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Soyutlama E) Karşılaştırma

 

Bir savı kanıtlamaya ya da çürütmeye yönelik yazı türüdür. Kimi gerçekleri öğretme amacı güder. Anlatım türü nesnel ve bilimseldir.Söylenenlerin kanıtlanması ve bir sonuca bağlanması gerekir.

  10- Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Fıkra       B) Makale       C) Anı

   D) Deneme  E) Söyleşi

 

Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur. İlk örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ‘de yayımladığı “Mukaddime” dir.

11-Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Deneme     B) Eleştiri     

    C) Röportaj        D) Makale                                   E) Biyografi

 

Gazete ve dergilerde belli bir konuya ilişkin bilgi vermek, görüşlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak için yazılır. Yazarının gerçeğin ortaya konulmasında bilimsel bir tarafsızlığı vardır. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı yazı türüdür.

 

12-Bu parçada tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Deneme     B) Eleştiri

            C) Makale       D) Söyleşi

            E) Fıkra

 

 

13-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A-Şinasi-. Mukaddime

B-Namık Kemal-.  .  Renan Müdafaanamesi

C-Ziya Paşa-. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

D-Cenap Sahabettin-. Evrak-ı Eyyam

E-Ali Canip Yöntem-. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız

 

 

 

 

14-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A-Orhan Kemal-. Aziz İstanbul

B-Yaşar Nabi Nayır-. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri

C-Hasan Ali Yücel-. Pazartesi Konuşmaları

D-Mehmet Kaplan-.  Büyük Türkiye Rüyası

E-Ahmet Hamdi Tanpınar-. Edebiyat Üzerine Makalele

 

 

 

 

 

 

 

15Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A--- Çal Çoban Çal  ---Süleyman Nazif

B --- Üç Tarz-ı Siyaset ----Yusuf Akçura

C -- Evrak-ı Eyyam --Cenap Şahabettin

D-- Mukaddime  ----Şemsettin Sami

E --Yeni Lisan  à Ömer Seyfettin

 

 16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Toplumsal, sanatsal, siyasi içerikli, ispatlı düşünce yazılarına

makale denir.

B) Makaleler genelde alanında uzman kişilerce yazılır ve

alanında uzman kişilere hitap eder.

C) Makalede ele alınan konular genelde bilim ve sanata

hizmet etme amacıyla seçilir.

D) Makale yazarı kafasında oluşturduğu düşünceyi belli temellere

oturtmadan sadece ortaya koymaya çalışan bir

yazardır.

E) Makaleler konuları değiştiren, değiştirirken de bilimsel

verilerden yararlanarak bilgi aktaran yazılardır.

 

 

I. Ciddi, ağırbaşlı, resmî bir dille yazılması

II. Uzmanlık gerektirmesi

III. Kişisel hayatı konu alan metin olması

IV. Dilin göndergesel işlevinden yararlanılması

V. Didaktik amaçla yazılması

17-Yukarıdakilerden hangisi makaleyle ilgili doğru bir bilgi

değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi deneme ile makalenin en belirgin

farkıdır?

A) Denemeler alanında uzmanlık istemez, makale yazarları

alanlarında uzmandır.

B) Denemelerde gündelik bilgilere yer verilirken makalelerde

akademik bilgiler ağırlıktadır.

C) Denemede konular toplumsal, makalede ise bilimseldir.

D) Denemelerde yorum ön planda iken, makalede daha

çok düşünce ön plandadır.

E) Denemelerde duygu ve düşünceyi aktarım söz konusuyken

makalelerde öne sürülen düşünce ispatlanmak

zorundadır.

 

 

Türk edebiyatındaki ilk makale olan ----, Tanzimat’ın önemli

sanatçılarından ---- tarafından yazılmış ve ---- adlı gazetede

yayımlanmıştır.

19-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden

hangisi getirilmelidir?

A) Ceride-i Havadis – Mukaddime – Şinasi

B) Tercüman-ı Ahval – Şiir ve İnşa – Ziya Paşa

C) Tasvir-i Efkar – Şiir ve İnşa – Şinasi

D) Mukaddime – Şinasi – Tercüman-ı Ahval

E) Tasvir-i Efkar – Mukaddime – Şinasi

 

 

I. Fıkra türünde asıl olan yorum iken makalede düşünce

ön plandadır.

II. Deneme türünde ispat söz konusu iken makalede ispatlanma

zorunluluğu yoktur.

III. Makaleler sadece gazetelerde değil dergilerde de yayımlanan

düşünce yazılarıdır.

IV. Deneme yazarı düşüncelerini kesin bir sonuca bağlamak

zorunda değildir. Denemeci okuyucunun kafasında

soru işaretleri oluşturmak ister.

V. Makale de tüm düşünce yazıları gibi giriş, gelişme, sonuç

bölümünden oluşan olay içerikli yazılardır.

20-Numaralı cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde

yanlış bilgi verilmiştir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II – V

D) I – V

E) III – IV11.Sınıf Edebiyat Makale Ünitesi Test Soruları pdf indir çöz4 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk