sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Edebiyat Destan,Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir


10.Sınıf Edebiyat Destan,Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir

10.Sınıf Edebiyat Destan Konu Anlatımı, Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, 10.Sınıf Edebiyat Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, PDF DERS NOTLARI, Destan Türleri,Yapay Destan ile Doğal Destan Karşılaştırması,Doğal destanın oluşum aşamaları,


10.Sınıf Edebiyat Destan Konu Anlatımı, Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, 10.Sınıf Edebiyat Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, PDF DERS NOTLARI, 


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 10.Sınıf Edebiyat Destan, Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

.
10.Sınıf Edebiyat Destan, Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, Ders Notları

DESTAN NEDİR :
Kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan, milletlerin başından geçen çeşitli olayları, felâketleri; sevinçleri ve bu olaylarda önemli roller oynayan kahramanları; evrenin oluşumun, insanın yaratılışını; milletlerin ortaya çıkışlarını ve ölüm hakkındaki düşüncelerini anlatan manzum hikâyelere destan denir.

DESTAN TÜRLERİ: Destanlar oluşumları bakımından iki grupta incelenebilir: A- Doğal Destanlar B- Yapay Destanlar 

A- Doğal (sözlü) destanlar: Toplumun ortak malı olan ve birtakım olaylar sonucu kendiliğinden oluşan destanlardır. Doğal destanların söyleyeni belli değildir. Bu destanlar yazının henüz bulunmadığı ve yaygınlaşmadığı bir kültürde doğup kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. Doğal destanlar, ozan ve şarkıcıların değişik zamanlarda söylediği şarkı ve şiirlerin bütünleşerek işlenmesiyle oluşturulur. 

Doğal Destanların Oluşum Aşamaları
 1-Doğuş safhası: Destanın oluşması için, halkın ruh ve vicdanında iz bırakmış bir tarih olayı ve o mucizeli olayı yarattığına inanılan kahramanların bulunması gerekir. Bu olay kuşaktan kuşağa aktarılırken yeni hayal güçleriyle genişler, derinleşir. Bu devreye destanın oluşma/doğuş devresi denir.

2-Yayılma safhası:İkinci devrede ozanlar, bu efsaneleşen tarih olaylarını şiire aktarır,
bunlara yeni motifler ve şairlik yeteneklerini de katarak bunu
sazla, türkü halinde değişik yörelerde halka söylerlerdi. Bu devre,destanların yayılma devresi olarak bilinir.

3-Derleme (yazıya geçirme) safhası: Üçüncü safha, büyük bir destan şairinin, ozanların söylediği parçaları derleyip toplayarak sıraya koyması, onu güçlü ve yeni bir üslupla kaleme almasıdır. Buna da destanların derlenme devresi denir.

B. Yapma (edebî) destanlar: Bir şairin, toplumu etkileyen herhangi bir olayı tabiî destanlara benzeterek söylemesi sonucu oluşan destanlardır. Bunlar, belirli bir yazar tarafından eski örneklere uygun olarak ve okunmak üzere kaleme alınmış destanlardır. 

Destanların Genel Özellikleri 
 • Destanlar anonimdir, halkın ortak belleğinin ürünüdür, belli bir ulusun özelliklerini yansıtır. 
 • Genellikle manzum, yani şiir şeklindedir. Az olmakla beraber nazım-nesir karışık olan destanlar da vardır. Ancak bazı destanlar, manzum şekilleri unutularak günümüze nesir halinde ulaşmıştır.
 • Destanlarda olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir. Bu olaylar toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olaylardır. 
 • Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir. 
 • Destanların büyük çoğunluğunda yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da daha fazla kahramandan söz edilir. 
 • Kişiler, olaylar, doğal varlıklar hep gerçek yaşamdaki boyutlarından daha büyük, daha zengindir. Destan, bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. 
 • Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir. 
 • Bu eserlerde genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir. 
 • Genellikle birkaç bölümden oluşan destanlarda kahramanların olağanüstü eylemleri coşkulu, törensel bir üslupla anlatılır. Hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. 
 • Özellikle sözlü destanlarda uzun anlatı, betimleme ve konuşma bölümleri bulunur. 
 • Destanlarda olay içinde olaya yer verilir. Törensel söyleyişler ve kamusal duyarlılık hâkimdir.


EFSANE
Bir doğa olayının, bir varlığın meydana gelişinin, doğa elemanlarından birinde olan bir
değişikliğin, doğaüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının olağanüstü olaylarla süslenip
anlatıldığı hikâyelere “efsane” denir.Kısaca: Tabiatüstü özellikler gösteren kahramanların
hayatlarının ve olayların anlatıldığı hikâyelere “efsane” denir.
Efsane sözcüğü, Farsça “aslı olmayan hikâye, dilere düşen olay, destan” anlamlarına gelen
“fesane” sözcüğünden gelmektedir.

Özellikleri
 Efsaneler, şahıs, yer ve olaylar hakkında anlatılırlar.
 Efsanelerdeki şahıs ve olaylarda olağanüstülük ağır basar. Başlangıçta normal bir insan olan kahraman daha sonra
kendisini olağanüstülük zırhıyla kaplar.
 Efsanelerin, belirli şekilleri yoktur; efsanelerde belirli bir üslup ve biçime bağlı kalmaz; olaylar konuşma diliyle anlatılır.
 Efsaneler, kısadır ve düzyazı biçimindedir.
 Efsaneler, gerçek olmamasına rağmen gerçekmiş gibi kabul edilir. Bu yüzden anlatılanların inandırıcılık özelliği vardır.
 Efsanelerde zaman, geçmiş zamanla şimdiki zaman arasında değişir.
 Efsanelerin mekânı yaşadığımız dünyadır. Mekân bazen dar bir çevreyi bazen geniş bir çevreyi içine alabilir.
 Efsanelerle kazanılan kutsiyet zamanla o mekânı veya şahsı dokunulmaz yapar.
 Efsanelerin tarihle çok yakın ilişkisi vardır. Tarihte yaşamış şahıslar zamanla efsaneleşmektedir.
 Efsaneler, genellikle tek motif üzerine kurulur. Bu motif de “şekil değiştirme” olarak görülür.
 Efsaneler, anonim halk anlatımları olup, ağızdan ağıza anlatılırken her anlatıcının özelliklerine göre değişikliklere
uğrarlar.
 Efsaneler, anonim halk edebiyatı ürünleri arasında yer alır.
 Efsanelerin “din , mitoloji” ve “gerçek hayat” olmak üzere üç kaynağı vardır.

Efsanelerin Sınıflandırılması
1) Dünyanın Yaratılışı ve Sonu ile İlgili Efsaneler
2) Tarihî Efsaneler
3) Tabiatüstü Şahıslar ve Varlıklar Üzerine Efsaneler
4) Dinî Efsaneler
.
10.Sınıf Edebiyat Destan,Efsane Ünitesi Konu Anlatımı, Ders Notları PDF İndir
Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk