sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU

 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU,EDEBİYAT KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU,MEB EDEBİYAT KİTAP DEĞERLENDİRME,


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU
derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız
..

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DERS KİTAPLARI İNCELEME RAPORU

ÖRNEK-12020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜMÜŞHANE ZİGANA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTAPLARI İNCELEME RAPORU


YAYINEVİ:

9.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI:  SONUÇ YAYINLARI

10.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI: BİR YAY YAYINLARI

11.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI: EKOYAY YAYINLARI

12.SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI: İLKE YAYINLARI


PEDAGOJİ: 

İncelenen ders kitapları, pedagojik açıdan olumsuz bir unsur içermemekte olup  kitaplarda kullanılan metinler öğrencilerin yaş gruplarına ve gelişimlerine uygundur.


İÇERİK: 

Ders kitapları Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitaplarda kullanılan metinler her sınıfın Türk Dili ve Edebiyatı kazanımlarına ve öğrencilere kazandırılması planlanan değerler eğitimi konularına uygun hazırlanmıştır. 

TASARIM 

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Ders kitaplarının hazırlanması Madde 8 Görsel ve içerik tasarım kısmında belirtilen ölçütlere uygun hazırlanmıştır.


ANLATIM


Kitaplar, yazım-imla ve noktalama kurallarına riayet edilerek hazırlanmış olup bağdaşıklık ve bağlaşıkĺık kurallarına uygun olarak yazılmıştır.ETKİNLİKLERİN SEVİYESİ

 Kitaplardaki etkinlikler öğrenci merkezli hazırlanmış olup öğrencilerin  kazanımlara ulaşma ilkesi ön planda tutulmuştur. Etkinliklerin birçoğu öğrencileri sorgulama, araştırma, inceleme ve başka kaynaklara yönlendirmeye teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır. Ders kitaplarındaki etkinlikler  kitaplardaki yazılı metinlere ve bunlar üzerindeki uygulamalara dayalı hazırlanmıştır. Yalnız, meslek lisesi öğrencilerinin hazır bulunuşlukları ve seviyelerinin yetersizlikleri göz önünde bulundurulduğu zaman bazı etkinliklerin öğrenci seviyesinin üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca sınıf mevcutlarımızın az olması birden fazla grubun katılımıyla gerçekleştirilmesi  planlanan  etkinliklerin yapılmasını zorlaştırmaktadır.


SORU TARZLARI 


Gerek metni anlama ve çözümleme soruları gerekse ünite sonu değerlendirme soruları müfredata uygun olarak hazırlanmış olup ”Yeni Nesil Soru” olarak adlandırdığımız analiz ve sentezin ön planda tutulduğu   sorularının da  mevcudiyeti  olumlu bir unsurdur. Yalnız,  ünite sonu değerlendirme  sorularının sayısının  yetersizliği öğrencileri başka kaynakları yönelteceğinden bu soruların artırılması gereklidir. 

KONU ANLATIM  

Kitaplarda yer alan metinlerin uzun tutulması -yer yer üç-dört sayfayı bulan metinler-(Örn.10 sınıf ders kitabı Battalname syf 136.)  öğrencilerin dikkatini dağıtmakta ve metinlerin anlaşılmasını  zorlaştırmaktadır. Her ne kadar dil bigisi konularının öğrencilerin hazır bulunuşluğunun tam sayılıp anlatmadan sezdirilme yoluyla verilmesi ön görülse de meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin hazır bulunuşluğu göz önünde bulundurulduğu zaman bunun imkansız olduğu görülmektedir.Bu yüzden kitaptaki gerek metinler gerekse dil bilgisi konuları meslek liselerindeki öğrenci profilleri de göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Metinlerin alt kısımlarında yer alan “Metin Sözlükleri” kelime hazineleri oldukça kıt olan öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve metinleri kavramaları açısından yararlı bir unsurdur. 9-10-11. Sınıf ders kitaplarının sonunda yer alan “Edebiyat Terimleri Sözlüğü”12. Sınıf ders kitabı sonunda da olması öğrencilerin kelime terminolojileri açısından faydalı olacaktır.Ayrıca 9 ve 12 sınıf ders kitaplarının ünite başlarında yer alan karekod uygulaması faydalı bir uygulama olup bu uygulamanın 10. ve 11. sınıf ders kitaplarında da yer alması öğrencilerin konuları görsel olarak  kavramalarına olanak sunması açısından faydalıdır.


DİL ve TASARIM. 

 Ders kitapları; dil açısından öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun ,sade bir dille  yazılmıştır. Kitap içerisindeki tasarımlar da öğrencilerin seviyelerine uygunluk arz etmektedir.


                ZEHRA DEMİR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİÖRNEK-2DOKUZUNCU SINIF:

YAZAR: M. Sıddık ÖZCAN

·         Birinci ünite:

Dil nedir?

Dilin doğuşu ile ilgili kuramlar nelerdir?

Dillerin sınıflandırılması ( Yapı bakımından diller ve dil aileleri)

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

Yukarıdaki konular verildikten sonra, “ Dilin kullanımından doğan farklılıklar” verilmelidir.

·         Hikâye ünitesi:

Hikâye türleri “olay ve durum hikâyesi” olarak iki başlıkta ele alınmış. Oysa ileriki yıllarda modernist hikâyeden söz ediyoruz. Dünya ve Türk edebiyatında “olay ve durum hikâyesi” aşılmıştır. Hikâye türündeki güncel gelişmeler verilmeden hikâye türü çok eksik kalır.

Dikkat: Sait Faik fotoğrafı yanlış olabilir!

·         Şiir ünitesi:

Şiir ünitesi oldukça yetersiz görünüyor. Türk şiirinin teorik alt yapısı ana çizgileriyle verilmelidir. Bu müfredatın ilk yıllarında şiir bilgisi çok kalabalıktı, şimdi ise nerdeyse hiçbir şey yok. Dokuzuncu sınıf düzeyini zorlamadan bu ünite zenginleştirilmelidir.

 

Dokuzuncu sınıf kitabı ana çizgileriyle incelendiğinde yetersiz bir kitap olarak dikkat çekmektedir. Özellikle dokuzuncu sınıf kitabı daha ilginç ve ilgi çekici hale getirilmelidir.ONUNCU SINIF:

YAZAR: Aylin Hidayet BAŞARAN YILMAZ, Yunus NASIR

·         10. Sınıf kitabının ana çizgileyişle iyi hazırlanmış, öğretmenin ve öğrencinin ders içindeki ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kitap olduğu söylenebilir.

 

ON BİRİNCİ SINIF:

·         “ Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi” başlık olarak sorunlu gözüküyor. Sanat akımları edebiyattan bağımsız bir şey değil, edebiyattan bağımsız ele alınmaz, iki farklı olgu değil ki aralarında ilişki kurulsun.

·         Şiir ünitesinde Saf Şiir; Milli Edebiyat Döneminde Şiir başlığından sonra ele alınmalıdır. Çünkü Saf şiiri temsil eden Yahya Kemal ve Ahmet Haşim bu türün en başarılı örneklerini Cumhuriyet’in hemen öncesi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında verirler.

·         Roman ünitesinde, “Dünya Edebiyatında Roman” başlığı oldukça yetersiz. Yeni müfredatın en zayıf noktalarından biri dünya edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki ilişkiyi neredeyse koparmış durumda. Dünya edebiyatı da belli ölçülerde tanıtılmalı ve bizim edebiyatımızla ilişkisi kurulmalıdır.

·         Edebiyat eleştirisi konusu hemen romanın sonunda olmalıdır. Çocuklarımıza edebiyat eleştirisi okuma ve yazma becerisi kazandırılmalıdır. Çocuklarımız, bu yolla edebi eserlere daha çok ilgi duyabilirler. 

 

ON İKİNCİ SINIF:

·         Çalıştığımız okulun fen lisesi olmasının da etkisiyle on ikinci sınıfta edebiyat dersi işlemekte zorlanıyoruz. Genellikle sınava dönük Türkçe dersi işliyoruz.

·         Nazım Hikmet’in şiiri şairin genel eğilimini yansıtan bir şiir değil. Daha iyi bir şiir seçilebilir.

·         On ikinci sınıf ders kitabının ana çizgileriyle iyi hazırlanmış bir kitap olduğu söylenebilir.

 

 

                                                      

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KİTAP DEĞERLENDİRME RAPORU

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk