sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıtları Soruları

   9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıtları Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıdı,9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Giriş Ünitesi Test,PDF DERS NOTLARI,ÇALIŞMA KAĞITLARI,


derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için …9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Ünitesi Çalışma Kağıdı üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konumderskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız

ÜNİTE İÇERİĞİ

  1. Edebiyat kavramı
  2. Edebiyatın Bilimlerle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
  3. Metinlerin Sınıflandırılması
  4. Dilin Kullanımdan Doğan Türleri
  5. Yazma Süreci
  6. İletişim ve Ögeleri 

DOSYAYI İNDİRMEK-CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAAA

         Hazırlayan:MustafaŞahin -Mustafa Şahin EDEBİYAT

Klasik Sorular:

1-Edebiyat nedir ?

 2-Edebiyatın konusu nedir?

3-Edebiyat ve tarih ilişkisini açıklayınız.

4-Edebiyat ile psikoloji bilimini karşılaştırınız.

5-Güzel sanatları gösteren bir tablo çiziniz.

6-Edebiyatın diğer güzel sanat dalları ile ilişkisini açıklayınız.

7-Metinler sınıflandırılırken hangi kriterler kullanılır.

8-Edebi metin ve öğretici metni aşağıdaki ölçütlere göre karşılaştırınız.

·         Amaç:

·         Dil:

·         Gerçeklikle ilişkisi:

·         Yaratıcılık:

·         Öznellik/Nesnellik

9-Sanat ve zanaat nedir ? Amaçları açısından karşılaştırınız.

10-Lehçe nedir ? Türkçe'nin lehçelerini yazınız.

11-Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız.

·         Şive:

·         Argo:

·         Jargon:

·         Standart dil:

12-Yazma süreci hangi aşamalardan oluşur?

13-Anlatımın özellikleri nedir ?

14-Özgünlük ile özlülük terimlerini açıklayınız.

15-Düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama ile tanık gösterme ile ilgili örnek veriniz.

16-İletişimin öğeleri nelerdir ? Birer cümle ile açıklayınız.

17-Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevini örnek vererek açıklayınız.

18-Dilin göndergesel işlevini örnek vererek açıklayınız.

19- Dilin dil ötesi işlevini örnek vererek açıklayınız.

20- Dilin dil şiirsel işlevini örnek vererek açıklayınız.


DOSYAYI İNDİRMEK-CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAAA


DOĞRU-YANLIŞ SORULARI


                 Hazırlayan:MustafaŞahin -Mustafa Şahin EDEBİYAT


bölüm-1

a. Zanaatkâr, estetik zevk uyandırmak için; sanatçı ise fayda için ürün ortaya koyar. (…)

b. Sanatçıyı sıradan insandan ayıran, sanatçıdaki hayal dünyasının genişliği ve yaratma yeteneğidir. (…)

c. Sanat, kullanılan malzemeye bağlı olarak farklı adlar alır. (…)

ç. Müzik ve edebiyat, işitsel; resim, minyatür ve heykel dramatik sanatlar içinde yer alır. (…)

d. İnsanda güzel duygular uyandıran, insana coşku ve heyecan veren yaratılara sanat eseri denir. (…)

e. Sanat eseri, insanın kendini ifade etme biçimlerinden biridir. (…)

f. Aynı dönemde ortaya konan sanat eserleri birbirine benzer. (…)

g. Sanat eseri, yaratıcısının kişiliğinden iz taşımaz. (…)

ğ. Sanat eserinin, doğrudan bilgi vermek gibi bir amacı yoktur. (…)

h. Sanat eserinde amaç insanlarda estetik haz uyandırmaktır. (…)

ı. Edebiyat, dramatik sanatlar içinde yer alır. (…)

i. Sanat gerçeği ile hayat gerçeği farklıdır. (…)

j. Güzel sanatlarda güzel bir eser yaratmak, faydalı eser üretmekten önemlidir. (…)

k. Her sanat alanının malzemesi farklıdır. (…)

l. Sanat eserinde anlam yoğunluğu vardır, anlamı kişiye göre değişebilir. (…)

 

bölüm -2

a. Edebi eserlerle bilimsel eserlerin yazılış amaçları aynıdır. (…)

b. Dil, kültürel değerlerin kayıt altına alınmasını sağlar. (…)

c. Sadece sanatçının kişisel duygulanmalarını anlatan bir şiir, edebi metin sayılmaz. (…)

ç. Dille gerçekleştiren iletişimden, güzel sanatlar içinde en çok edebiyat yararlanır. (…)

d. Konuşma dili, kültürün ve edebiyatın taşıyıcısı olan bir üst dildir. (…)

e. Her sanatçı kendini farklı ifade eder, kimi müzikle, kimi heykelle, kimi resimle… (…)

f. Edebi eserlerde dil, kesin olanı ifade edecek bir yapı ve söyleyiş özelliği taşır. (…)

g. Bir ulusun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm ürünler sanatı oluşturur. (…)

ğ. Edebi metinlerde anlamın bağlamla ilişkisi vardır. (…)

h. Metni oluşturan parçalar arasındaki anlam ilişkisine bağdaşıklık denir. (…)

ı. Haftanın meteoroloji olaylarını anlatan bir metin, sanat metnidir. (…)

i. Cümleler anlam birimleri hâlinde birleşerek metnin ana düşüncesini ya da temasını oluşturur. (…)

j. Metni oluşturan bazı dil birliklerinin çıkarılması, metnin anlaşılmasına engel değildir. (…)

k. Öykü, anlatmaya bağlı edebi metindir. (…)

l. Sanat metinlerine "edebi metin" de denir. (…)

 

bölüm -3

a. Anlamı herkese göre değişen, okuru düşündüren metinlerde açıklık niteliği vardır. (…)

b. Metinde okunması ve anlaşılması zor ifadelere yer verilmesi, okur ile gönderen arasındaki iletişimi bozar. (…)

c. Sözlü ve yazılı bir anlatımda cümleden herhangi bir sözcük çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma(…)

olmuyorsa o sözcük gereksiz kullanılmış demektir. (…)

d. Uzun cümleler, anlatılmak istenenin daha anlaşılır olmasını sağlayacağı için akıcılık niteliği için de

gerekli bir özelliktir. (…)

e. “Onun yazılarını etkili kılan, yazarın betimleme cümlelerinde eksik ya da fazla herhangi bir sözcüğün

bulunmamasıdır.” cümlesinde yalınlık niteliği üzerinde durulmuştur. (…)

f. Duru olan her ifadede özlülük niteliği de vardır. (…)

g. Akıcı bir metinde akışı bozan, söyleyişi güç seslerden ve sözcük tekrarlarından kaçınılır. (…)

h. Açık bir metinde okur “Acaba şimdi ne olacak?” düşüncesiyle metnin üzerine yoğunlaşır. (…)

i. Yazılı anlatımın temel ilkesi, metnin dil ve ifadesinin sade, gösterişsiz, süssüz ve anlaşılır olmasıdır. (…)

j.Yazılı iletişimde alıcı, metnin yazarıdır. (…)

 

bölüm-4

DOSYAYI İNDİRMEK-CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAAA

                Hazırlayan:MustafaŞahin -Mustafa Şahin EDEBİYAT

a. Gönderici tarafından alıcıya yollanan ve bir anlamı olan mesaj dönüt olarak adlandırılır. (…)

b. İletişim; duygu, düşünce ve bilgilerin yazıyla karşılıklı olarak aktarılmasıdır.         (…)       

c. Bireylerin bir toplum haline gelmesini sağlayan en önemli etken dildir.  (…)           

d. Dilsel konularda bilgi aktaran metinlerde dil, sanatsal işlevde kullanılır.    (…)       

e. Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinde alıcıda bir tepki ya da davranış değişikliği amaçlanmıştır. (…)                 

f. Belli kuralları olan dilin kullanılma amacı ve işlevleri, kişilere ya da zamana göre değişmez.     (…)          

g. İletişimde; iletişimi başlatan, iletiyi gönderen unsura ileti denir.            (…)

h. Gönderici, iletiyi gönderdiğinde, ona kullandığı bağlama göre anlamlar yükler.    (…)       

i. Dilin göndergesel işleviyle kullanıldığı metinlerde bilgi aktarımı söz konusudur. (…)

TEST SORULARI

 


1-Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatın özellikleri arasında

yer almaz?

A) Edebiyatın konusu insandır.

B) Fonetik sanatlar içinde yer alır.

C) Tarih, sosyoloji gibi bilim dallarından yararlanmaz.

D) Duygu, düşünce ve hayalleri dil aracılığıyla anlatır.

E) Okurda estetik duygular uyandırır.

 

2-Bir eleştirmenin "Edebiyat, kurmaca tarihtir." sözüyle anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyat tarihe kaynaklık eder.

B) Edebiyat, yaşananları olduğu gibi aktarır.

C) Edebiyat, kurmaca gerçekliktir.

D) Tarih, kurmacayla bağdaşmaz.

E) Tarihi kişiler edebiyatta hayat bulur.

 

3-"Anne, çocuğuna okulda terli terli su içmemesi­ni söyledi." cümlesinde "alıcı" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anne B) Çocuk C) Okul  D) Su E) Ses

 

Müdür, öğrencinin davranışına çok sinirlenmişti. Hemen masanın üzerindeki telefonun ahizesini kaldırdı ve öğrencinin velisini aradı:

– Çocuğunuz hakkında sizinle konuşacaklarımız var. Lütfen okula gelir misiniz, dedi.

4-Bu parçada aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisi yoktur?

A) Gönderici B) İleti C) Dönüt D) Alıcı  E) Kanal

 

 

Sözcüğün yapısını ve anlamını değiştiren eklere yapım eki denir.

5-Bu cümle dilin aşağıdaki işlevlerinden hangi­sine örnek olabilir?

A) Göndergesel işlev        B) Kanalı kontrol işlevi

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D) Dil ötesi işlevi  E) Şiirsel işlev

 

I. Gözlerin gözlerime değince

Felaketim olurdu, ağlardım

II. Oluş eylemleri nesne alamadıkları için geçiş­sizdir.

III. Beni iyi dinledin mi?

IV. Şu eşyaları taşımama yardım et.

6-Yukarıdaki numaralı cümlelerde dilin hangi iş­levinin örneği yoktur?

A) Dil ötesi işlevi

B) Şiirsel işlev

C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

D) Kanalı kontrol işlevi

E) Göndergesel işlev

 

7-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurların­dan değildir?

A) Gönderici         B) İleti                   C) Kanal

D) Alıcı E) Lehçe

 

8-İletişimde görev alan unsurların birlikte mey­dana getirdikleri ortama aşağıdaki adlardan hangisi verilir?

A) Bağlam B) Kod C) Belirtke  D) Belirti E) Kanal

 

 

Öğretmen, konunun öğrenilip öğrenilmediğini an­lamak amacıyla öğrencilere sorular yöneltir.

9-Bu cümle, dilin aşağıdaki işlevlerinden hangi­siyle ilgilidir?

A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi     B) Heyecana bağlı işlev

C) Kanalı kontrol işlevi                        D) Göndergesel işlev

E) Şiirsel işlev

Bu mektubu sana yüzlerce kilometre uzaktan yazıyorum. Seni ve babamı çok özledim. Her an aklımdasınız. Sınavlarım biter bitmez yanınıza geleceğim...

10-Bir mektuptan alınan yukarıdaki metinde dil hangi işlevinde kullanılmıştır?

A) Şiirsel (sanatsal) işlev                   B) Kanalı kontrol işlevi

C) Heyecana bağlı işlev                    D) Göndergesel işlev

E) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 

Anılarda yaşanmış olanlar anlatılır. Anı yazarı, gerçeğe bağlı kalmak, inandırıcılığını arttırmak amacıyla mektuplardan, belgelerden, günlüklerden yararlanır. Anılarla birlikte dönemin anlayışı, siyasal durumu, tarihsel gerçeklikleri de anlatılır. Bu konuda Türk edebiyatında da birçok anı örneğine rastlanır: Mor Salkımlı Ev, Boğaziçi Mehtapları, Çankaya, Zeytin Dağı, Ömer'in Çocukluğu vb.

11-Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Karşılaştırma B) Örneklendirme    C) Tanık Gösterme    

 D) Tanımlama      E) Benzetme

 

DOSYAYI İNDİRMEK-CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAAA

               Hazırlayan:MustafaŞahin -Mustafa Şahin EDEBİYAT

Bir kitabı okumadan peşin bir hükümle "Bu kitap işe yaramaz." diyen çok kişi vardır. Bunların kararlarında ya bir yönlendirme söz konusudur ya da bunlar kitabın başlığına bakıp bir fikre varmışlardır. Gerçek okuyucular için bu, hiçbir zaman böyle değildir. Gerçek okuyucular için her kitaptan bir güzel taraf vardır her zaman. Gerçek okuyucular böylelikle diğerlerinden ayrılır.

12-Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetme              B) Tanımlama        C) Karşılaştırma      

D) Tanık Gösterme     E) Örneklendirme

 

 

(I) Yıllardır evlatlarından ayrı yaşamışlardı o yaşlı anne ile baba. (II) Hiçbir zaman onların ellerinden tutan kimse olmamıştı anlaşılan. (III) Bir o yana bir yana gidip gelen ve oldukça monoton bir hayat süren kişilerdi bu yaşlı anne ve baba (IV) O güler yüzlü insanları her gördüğümde içim cız ederdi. (V) "Taş misali katı yüreklere hiçbir şey işlemez." sözlerini arada bir o mübarek dudaklardan duyardık.
13-Yukarıdaki parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) I              B) II               C) III              D) IV              E) V

 

Yazılış amaçları yönüyle metinler öğretici ve sanat­sal metinler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
14-Buna göre aşağıdaki metin türlerinden hangisi yazılış amacı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A-Öykü   B-Roman    C-Tiyatro   D-Fıkra   E-Masal

 

15-Kayserili birinin "Nöörüyoon?" demesi hangisine örnektir?

A-Ağız    B-Argo    C-Jargon    D-Lehçe     E-Şive

 

*Resim – Görsel sanatlar          *Müzik – Dramatik sanatlar

*Tiyatro – Dramatik sanatlar      *Edebiyat – İşitsel sanatlar

*Heykel – Görsel sanatlar

16-Yukarıdaki sanatlardan hangisinin türü yanlış gösterilmiştir?

A) Resim    B) Müzik    C) Tiyatro D) Edebiyat    E) Heykel

 

Hazırlayan: Mustafa ŞAHİN- Mustafa Şahin EDEBİYAT

Bir sanatçıyı anlatımındaki biçim, konuya yaklaşım şekli,

kullandığı dil ve kurduğu cümleler ........yapar. Sanatçı bir

yenilik getirmişse, başkalarını örnek alsa bile bu etkiyi kendinin kılabilmişse, yani yapıtına kendi damgasını basmışsa bu niteliğe sahip demektir.

17-Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Açıklık             B) Özgünlük         C) Doğallık

D) Yalınlık           E) Akıcılık

 

18-Yazma sürecinin aşamaları aşağıdaki hangi şıkta doğru sıralanmıştır.

A) Planlama- Hazırlık- Taslak Metin Oluşturma- Düzeltme ve Geliştirme- Metni Paylaşma

B) Taslak Metin Oluşturma- Hazırlık- Planlama- Düzeltme ve Geliştirme- Metni Paylaşma

C) Hazırlık- Planlama- Taslak Metin Oluşturma- Düzeltme ve Geliştirme- Metni Paylaşma

D) Hazırlık- Planlama- Taslak Metin Oluşturma- Düzeltme ve Geliştirme- Metni Paylaşma

E) Hazırlık- Planlama- Taslak Metin Oluşturma- Metni Paylaşma- Düzeltme ve Geliştirme

 

19-“Hasta dün gece eks oldu.” cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A-Ağız   B-Argo    C-Jargon   D-Lehçe    E-Şive

 

Onun yazılarında sözü uzatmak, büyütmek, dallandırıp budaklandırmak yoktur. Her ne diyecekse bunu kestirmeden

söyler. Ancak bu sözler çok katmanlıdır, bir araya geldiklerinde bir anlam çoğalmasına uğrayarak insanı düşünmeye iter.

20-Bu metinde geçen “sözü kestirmeden söylemek” ifadesiyle aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Yalınlık           B) Özgünlük         C) Özlülük

D) Doğallık           E) Açıklık

 

(I) Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları zamana ve kişiye bağlı olarak anlatan bir türdür roman. (II) Romanlarda, olaylar, oldukça geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. (III) Kişiler, (kahramanlar) öyküye göre fazla olup bunlar, bütün yönleriyle tanıtılır. (IV) Geniş bir zaman diliminin söz konusu olduğu romanda betimlemeler ve ruh tahlilleri ayrıntılı olarak yer alır. 
(V) Tip ve karakter de romanda oldukça önemlidir.
21-Yukarıdaki parçada yer alan cümlelerden hangisinde
 "tanımlama" yapılmıştır?
A) I               B) II              C) III           D) IV          E) V

 

22-

Öğretici metinler yazdığını söyleyen bir kimse aşağıdakilerden hangisini bu alanda çalış­ma yapacak olan gençlere öğüt olarak vere­mez?

A-Dilin göndergesel işlevde kullanın.

B-Dilin herkesçe kullanılan anlamını tercih edin.

C-Yazdıklarınızdan farklı anlamlar çıkarılmasın.

D-Sanatsal bir dil kullanma kaygısı yaşamayın.

E-Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinize önem verin.

 

_ _ _ _ sanatlar göze hitap eder. Malzemesi katı cisimler ve

çizgilerdir. _ _ _ _ sanatlar sese biçim veren, malzemesi ses

ve söz olan sanatlardır. _ _ _ _ sanatlar ise harekete biçim

verir.

23-Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Plastik - Ritmik - Fonetik     B) Plastik - Fonetik - Ritmik

C) Fonetik - Plastik - Ritmik     D) Fonetik - Ritmik - Plastik

E) Ritmik - Fonetik - Plastik

24-Aşağıdakilerin hangisinde dramatik sanatlar bir arada verilmiştir?

A) Resim – tiyatro – edebiyat – bale

B) Opera –sinema –dans – tiyatro

C) Müzik – bale – opera – sinema

D) Minyatür – opera – dans – mimari

E) Sinema – bale – tiyatro – resim

 

I. Kişinin, başkalarına benzemeyen kendisine özgü olan

anlatımıdır. (Özgünlük)

II. Duygunun ya da düşüncenin hiçbir yapmacığa kaçmadan

içten, sıcak, olduğu gibi anlatılmasıdır.(Doğallık)

III. Anlatılanların olmuş ya da olabilir olduğuna okuyucuyu

inandırabilen anlatım özelliğidir. (İnandırıcılık)

IV. Duygunun, düşüncenin sade, süssüz ve gösterişe kaçmadan iletilmesidir. (Duruluk)

V. Anlatımda gereksiz sözcük ya da eklere yer verilmemesi

niteliğidir. (Yalınlık)

25-Yukarıdaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için ayraç içindeki anlatım özelliklerinden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I.- V.     B) II. -IV.     C) III.- IV.      D) IV. -V.      E) II.-III.

 

26-Aşağıdakilerin hangisinde öğretici metinler bir arada

verilmiştir?

A) Makale-roman-deneme-röportaj  

B) Fıkra-deneme-eleştiri- makale

C) Anı - söyleşi - fabl - öykü       D) Deneme - fıkra - anı - öykü

E) Roman - söyleşi - makale - öykü

 

Hürrem Sultan, Orhan Asena'nın 1960 yılında yazdığı üç perdelik bir oyundur. Oyunda Kanuni'nin çok sevdiği ve değer verdiği Şehzade Mustafa'yı neden öldürttüğü konusu işlenir. Orhan Asena bu oyunu yazarken şüphesiz ki bazı bilim dallarının verilerinden yararlanmıştır. Örneğin oyun, olmuş olayların ekseninde döndüğü için yazar _ _ _ _ biliminden, Kanuni'nin çok sevdiği evladını öldürtmesinin verdiği üzüntü, pişmanlık, vicdan azabı, şüphe gibi duyguların ortaya konmasında _ _ _ _ biliminden yardım almıştır.

27-Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sosyoloji - psikoloji       B) tarih - biyoloji    C) felsefe - tarih D) psikoloji - felsefe         E) tarih - psikoloji

 

28-"Metin" ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) İfade şekli bakımından manzum ve mensur diye ikiye ayrılır.

B) Dili kullanan bir iletişim aracıdır.

C) Sözcük, cümle, paragraf gibi birimlerden oluşur.

D) Amacına göre öğretici ya da sanatsal olabilir.

E) Metinlerde sözcüklere yan anlam değeri yüklenmez.

 

29-Güzel sanatlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden

hangisi yanlıştır?

A) Doğaya, dış gerçeğe benzerlik önem verilen bir unsurdur.

B) Görsel, işitsel ve ritmik olmak üzere üçe ayrılır.

C) İnsanlarda güzel duygular, coşku ve heyecan uyandırır.

D) Edebiyat, müzik, resim, tiyatro, heykel güzel sanatlar

içinde yer alır.

E) İnsanların güzele olan eğilimi ve ihtiyacından doğmuştur.

 

30-"Onun yazıları ne kadar kısa olursa olsun, sayfalar dolusu mesaj iletir okurlara."Bu cümlede yazarın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) Yalınlık B) Açıklık C) Duruluk  D) Özlülük E) Akıcılık


DOSYAYI İNDİRMEK-CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAAA

                 Hazırlayan:MustafaŞahin -Mustafa Şahin EDEBİYAT9.Sınıf Edebiyat 1.Ünite Giriş Çalışma Kağıtları Soruları
3 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk