sponsorlu reklam Admatic -sponsor

2020 2021 SENE BAŞI 1.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ

2020 2021 SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ
2020 2021 SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ,2020 2021 1. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ,derskonum.com'un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevepları,konu anlatımı,pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için 2020 2021 SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ bir paylaşım yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen paylaşınız


ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

 • Açılış ve Yoklama
 • Kurul Kâtipliğine iki öğretmenin seçilmesi (Madde 34)
 • a.Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi, Öğretmenler Kurulunun çalışma usul ve esaslarının açıklanması.
01-Personelin tanıştırılması, İdari personel arasındaki görev dağılımının açıklanması.
02-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.,4., 10., 43. Maddeleri, değerlendirilmesi, 03-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğindeki son değişikliklerin incelenmesi,(10/07/2019-30827 RG)
04-2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının genel hatlarıyla değerlendirilmesi;
a- EBA hakkında bilgilendirme ve yapılan çalışmalar.
b- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını sürecinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik planlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı” uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması
c- Uzaktan eğitim çalışmalarında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri
d- 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Covid -19 Salgını Koruma ve Önleme Tedbirleri Kapsamında Okul Ortamında alınacak önleyici Tedbirler ve Uyulması gereken genel kurallar
 • 0-2021 Eğitim Öğretim yılında Covid -19 Salgını sürecinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik planlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı” Uygulama Süreci hakkında
05-Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması
06-Öğretmenlerin görev ve çalışma esaslarının görüşülmesi.
07-Öğrenci kayıt çalışmalarının, devam-devamsızlık, kılık-kıyafet durumlarının görüşülmesi.
08- Haftalık Ders Programı, E-Okul, Derslerin  İşleyiş ve uygulama  esasları ile diğer konuların duyurulması
a-Haftalık Ders Program Taslağının açıklanması
b-Okul zaman çizelgesi
c-Sınıfların Oluşturulması
d-Derse giriş ve çıkışlarda düzen ve zaman kavramı
e-E-Okul öğrenci bilgilerinin güncellenmesi
f-Derslerden öğrenci çıkarılmaması ve ders planlarına göre öğrencilerin bir arada olmasına dikkat edilmesi.
g-4207 sayılı kanun

09-Şube öğretmenler kurulu ve Zümre öğretmenler kurulu ile ilgili mevzuat ve uygulamadaki sorunların görüşülmesi,
 1. Okul Zümre Başkanı, Zümre Başkanları ve zümre tarihlerinin belirlenmesi,
 2. Zümre öğretmenler kurulu gündemlerinin, yapılma usul ve zamanlarının öğretmenlere bildirilmesi.
 • Planlama çalışmalarıyla ilgili mevzuatın okunup gerekli açıklamaların yapılması
  Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanmasında uyulacak usul ve esasların tespiti, planların idareye verilme şekli ( yazılı, cd vs ) ve son teslim tarihinin belirlenmesi.
 • Öğrenci başarısını ölçme çalışmaları; sınav sayı ve çeşitleri, ortak sınavlar, değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması.
a-Projelerin ve ders içi performans görevlerinin veriliş ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi,
b-Notlarının e-okul sistemine girilmesi konularının görüşülmesi,
c-Okul-öğrenci ve çevrenin durumu, öğretmenlerin branşlarına ve öğrenci tercihlerine göre seçmeli ders durumlarının görüşülmesi.
 • Ders Dışı eğitim ( Egzersiz ) çalışmaları mevzuatına göre yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulama esaslarının görüşülmesi,
 • Rehberlik ve Şube Öğretmenler Kurulu ile ilgili mevzuat ve uygulamaların incelenmesi a.Şube Öğretmenler Kurulunun yapılma zamanı, gündem ve esaslarının belirlenmesi
 1. İdarece belirlenen Şube Rehber Öğretmenlerinin kurula bildirilmesi,
 2. Öğrenci tanıma-rehberlik çalışmalarının ve şube rehber öğretmenlerin görevlerinin açıklanması,
 3. Özel eğitim kaynaştırma durumları ve BEP görüşülmesi e.Destek Eğitim Odası uygulamasının görüşülmesi.
 • Okulun imkân ve şartlarına göre kurulabilecek öğrenci kulüplerinin görüşülüp, önerilerin kararlaştırılması.
 • Veli toplantıları ve zamanlarının
 • Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye vb. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi. 19-Öğretmen-öğrenci nöbet talimatı ve vakit çizelgesinin uygulama esaslarının açıklanması.
 • Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatların kararlaştırılması. (28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası )
 • Eşya, araç ve gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi.
 • Okulumuzda 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan projelerin görüşülmesi.
 • Diğer görevlere kurul ve komisyonlara seçimlerin yapılması a.Okul-Aile birliği temsilcileri ( 2 asil 2 yedek )
b.Satın alma komisyonu üyeleri ( İY.100) c.Muayene ve kabul komisyonu üyeleri ( İY.101) d.Yazı inceleme komisyonu üyeleri ( TD. 2569 )
e.Rehberlik Hizmetleri Yürütme komisyonu üyeleri ( TD.2524 )
 1. OGYE ekibinin kurulması ( İY.99)
 2. Öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun oluşturulması. ( İY.113 ) i.Okul öğretmenevi temsilcisinin seçimi.
j.Bu kurul ve komisyonlara seçilenlerin çalışma usul ve esaslarının açıklanması.

25-Dilek ve Temenniler; Kapanış2020 2021 SENE BAŞI 1.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİYorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk