sponsorlu reklam Admatic -sponsor

10.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

10.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları
SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-HAZİRAN 2020-2021-2022, SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 9,10,11,12.SINIF SORUMLULUK SINAV SORULARI..-SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI, 2019 sorumluluk sınavları, Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınavları, Türk Dili ve Edebiyatı Sorumluluk Sınavları, 2020-2021, 2020 Haziran


SORUMLULUK SINAV SORULARI,SORUMLULUK SINAVLARI,10.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,TARİH SORUMLULUK SINAVLARI,
derskonum.com'un değerli öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de kitap cevapları,konu anlatımı,pdf ders notları ile sizlerin yanınızdayız..Bu sayfamızda 10.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları üzerine bir yazı yazacağız. Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..
destek olmak için lütfen paylaşınız

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN 

  MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; Lise öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler için sorumluluk sınavları, Eylül-Şubat ve  Haziran aylarında gerçekleştirilecek

NORMAL ŞARTLARDA: 
EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN AYLARINDA OLMAK ÜZERE ÜÇ AYRI DÖNEMDE SORUMLULUK SINAVLARI YAPILMAKTADIR.. BURADA DA SORUMLULUK SADECE EDEBİYAT DERSİNDEN VE ALMADIĞI DERSLERDEN OLMAKTA İDİ.. PANDEMİ SÜRECİNDE BU DURUM DEĞİŞMİŞTİR.
DOĞRU KONUM =derskonum

ÖRNEKLERİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ

👉👉10.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI7


Soruları hazırlayan SEDAT ÖZDEMİR öğretmenimize teşekkür ederiz.. 


*örnek-1     - ÖRNEK 2 AŞAĞIDA10. Sınıf Tarih Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları

1-) Bilgi:  Haçlıların asıl zararı ise Bizans İmparatorluğu’na olmuştur. Seferlerin başından beri İstanbul’u zapt etme düşüncesini taşıyan ve Bizans’a duydukları nefreti her fırsatta ortaya koyan Haçlılar, bu isteklerini IV. Haçlı Seferi sırasında 1204’te gerçekleştirme imkânını bulmuştur. Bu sefer sonucunda Bizans İmparatorluğu ortadan kaldırıldığı gibi İstanbul görülmemiş bir vahşetle yağmalanmıştır. Bizans’a yardım sözünü dillerinden düşürmeyen Avrupalılar, Bizans’a bir daha eski gücüne kavuşamayacak şekilde zarar vermiştir. Her ne kadar sürgündeki İznik-Bizans Devleti 57 yıl sonra İstanbul’u Haçlılardan geri almayı başardıysa da bundan sonraki 200 yıllık dönemde Bizans artık komşularına karşı kendini savunmaya çalışan sıradan bir devlet olarak varlığını sürdürebilmiştir.  

Soru: Haçlı Seferlerinin Bizans İmparatorluğunu nasıl etkilemiştir? [10puan]

2-) Soruların cevaplarını aşağıdaki bulmacadaki ilgili kutucuklara yerleştiriniz. [10 puan]
1. Türkiye Selçuklularında esnaf teşkilatı olarak ortaya çıkan siyasal, dinsel yanı olan örgüt.
2. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olma adına yaptığı yerleştirme politikası.
3. Savaşlarda alınan esirlerden beşte biri vergi karşılığı devletin olma politikası

4. I. Murat‘ın, Bulgar ve Bizans kuvvetlerini yenerek Edirne’yi fethettiği savaş.
5. Bizans’ta merkezi otorite zayıfladığı için illeri yöneten valilere verilen ad. 

3-) Osmanlı Beyliği’nin kurulup gelişmesinde rol oynayan faktörleri işaretleyiniz? [10 puan]
 • Gaza Ruhu   [           ]
 • Türkmenlerin desteği [           ]
 • Ahilerin Desteği   [           ]
 •  Jeopolitik konum [           ]
 • İstanbul’un Türkleşmesi    [           ]
 • Hükümdarlarının yetenekli olması [           ]
 • Karamanoğullarının desteği    [           ]
 • Ankara Savaşı   [           ]
4-) Aşağıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı-Memlük ilişkilerini bozmuştur. [10puan]
 • Hicaz bölgesindeki su yolları meselesi, [           ]
 • Amasra’nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi [           ]
 • Cem Sultan Olayı [           ]
 • Uzun Hasan’ın, Trabzon Rum İmparatorluğu’nu desteklemesi ve Karamanoğulları’nı koruması. [           ]
 • Hac yolu güvenliği meselesi [           ]
 • İslam dünyasının liderliğini [           ]
 • Doğu ticaret yollarının, Türklerin kontrolüne geçmesi [           ]
 • Dulkadiroğulları üzerinde egemenlik mücadelesi [           ]
5-) Bilgi:  Kanuna göre çocukların en soyluları, papaz oğulları, iki veya daha fazla çocuğu bulunanın en sağlıklısı tercih edilir, tek erkek çocuğu olan ailelerin oğlu alınmazdı. Çocukların orta boylu olmasına dikkat edilir, uzun boylu olup da fiziği düzgün olanlar saray için ayrılırdı.

Soru: Yukarıda bahsi geçen kanun hangi sistemi anlatmaktadır? [5 puan]
Soru: Bu sistemin özelliklerinden birini de siz yazın. [5 puan]
5-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfının görevleri arasındadır? İşaretleyiniz. [10 puan]
 • Eğitim-öğretim  [           ]
 • Mali politikalar belirleme  [           ]
 • Yönetim görevi [           ]
 •  Askerlik  yapmak [           ]
 • Fetva vermek    [           ]
 • Davalara bakmak [           ]
 • Yönetimi denetlemek    [           ]
 • Müderris atamak [           ]
 6-) Anadolu’nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu’da yaşamamıştır? [4 puan]
A) Ahmet Yesevî              
B) Yunus Emre
C) Ahî Evran               

D) Hacı Bektâş-ı Velî
E) Hacı Bayram-ı Velî
7-)  Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı;
I. askerî,
II. eğitim-öğretim,
III. idari ve adli
görevlerinin hangilerinden sorumludur? [4 puan]
A) Yalnız I            
B) Yalnız II            
C) I ve II
D) II ve III                      
E) I, II ve III.

8) . Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen el sanatlarından biri değildir? [4 puan]
A) Dokumacılık                
B) Hat
C) Ahşap işlemeciliği       
 D) Çini           
E) Heykel
9-) Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih Sultan Mehmet, vezîriâzamlık ve yeniçeri ağalığı gibi kurumlara, kendine bağlı kişileri getirmiştir.
Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmiştir? [4 puan]
A) Saltanat mücadelelerine son vermek
B) Yetenekli kişileri göreve getirmek

C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek
D) Devlete yeni müesseseler kazandırmak
E) İdari ve askerî yetkileri belirlemek
10-)  Ceneviz, Venedik, Fransa ve İngiltere gibi devletlere kapitülasyonlar verilmesinde;
I. Avrupa Hristiyan birliğini parçalamak,
II. Akdeniz ticaretini canlandırmak,
III. Batı’daki fetihleri kolaylaştırmak
durumlarından hangileri etkili olmuştur? [4 puan]
A) Yalnız I           
 B) Yalnız II       
C) I ve III
D) II ve III                    
E) I, II ve III
10-) Bilgi: Divân-ı Hümâyun’un başkanlığını vezîriâzama devretmesidir. Divân-ı Hümâyun toplantılarına 1475 yılına kadar padişahlar başkanlık etmiştir. Fatih’ten itibaren vezîriâzamlara geniş yetkiler verilmiş ve padişahın mutlak vekili olarak Divân-ı Hümâyun’a vezîriâzamlar başkanlık etmeye başlamıştır. Padişah ise Kubbealtı salonunun  üstünde kafesle ayrılan bir bölümden dilerse toplantıları takip etmiştir.
Soru: Bu bilgilere göre aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış diye değerlendiriniz. [10 puan]
 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmuştur. [           ]
 • Divân-ı Hümâyun bir karar organı olmaktan ziyade bir danışma kurulu hâline dönüşmüştür. [           ]
 • Merkezi otorite zayıflamıştır. [           ]
 • Merkezi otorite güçlenmiştir. [           ]
 • Sadrazamın saygınlığı artmıştır. [           ]
11-) Şehzadelerin sancağa çıkmasının devlet yönetimindeki faydaları nelerdir? [10 puan]


12-)Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir? [10 puan]

👉👉10.SINIF TARİH SORUMLULUK SINAVLARI7


- ÖRNEK 2


DERSKONUM.COM ANADOLU LİSESİ SORUMLULUK SINAVI

SORULAR
1- Türklerin Anadolu’ya göç etme sebepleri nelerdir?

2-Moğol istilasından sonra Anadolu’nun siyasal ve toplumsal durumunu anlatınız.

3-Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme sebepleri nelerdir?

4-Tımar sisteminin faydaları nelerdir?

5-Mimar Sinan’ın çıraklık, kalfalık ve ustalık eserleri nelerdir?

6-İstanbul’u fetheden padişah kimdir, hangi devletten alınmıştır, hangi yılda fethedilmiştir?

7-Şehzadelerin sancağa sıkma sebeplerini anlatınız. Sancakta yaptıkları hakkında bilgi veriniz.

8-Osmanlı Devleti’nde toplum yapısı hakkında bilgi veriniz?

9-Osmanlı Devleti’nin kurucusu kimdir? Fetret Devrini sona erdiren padişah kimdir?

10-Osmanlı Devleti’nde ilk halife kimdir
?
CEVAP ANAHTARI

1- İpekyolu, jeopolitik konum, verimli toprak, denizler, cihat-gaza, Bizans’ın zayıflığı

2- Türkmenler bağımsız, Türkmenler batıya göç, sosyal yapı bozuldu, ekonomi bozuldu, ilhanlı devletine biat, ikinci Türk beylikleri

3- cihan hakimiyeti, iskan politikası, Bizans zayıf, hoşgörü politikası, nitelikli devlet adamları, elverişli coğrafi konum, balkanların siyası dağınıklığı

4- büyük ordu, düzenli vergi, üretimde süreklilik, bölge güvenliği, hazineden daha az para çıkması, savaşa hazır ordu,

5- çıraklık; Şehzade Camii, kalfalık; Süleymaniye Camii, ustalık ; Selimiye Camii

6- Fatih Sultan Mehmet, Bizans, 1453

7- deneyim kazanmak, yönetmeyi öğrenmek, teorik olarak öğrendiklerini uygulamak, bölgede denetlemek yönetmek idare etmek

8- farklı milletten dinden insanlar, herkes eşit, hoşgörülü, Müslim-gayrimüslim

9- Osman Bey, I. Mehmet (çelebi Mehmet )

10- I. Selim ( Yavuz Sultan Selim)
10.Sınıf Tarih Sorumluluk Sınav Soruları ve Cevapları

1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk