sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Mektup Test Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları,9.Sınıf Edebiyat Mektup Test Soruları

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Testi Çöz, TESTLER

derskonum.com 'un değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum ailesi olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Mektup Test Soruları,, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


paylaşarak bize destek LİNK olabilirsiniz

Hazırlayan:Mustafa ŞAHİN


KAYNAK: ESEN YAYINLARI


TEST-1

1. Aşağıdakilerden hangisi iş mektubunun özelliklerinden
biri değildir?
A) Kâğıdın sağında, solunda, üstünde ve altında
boşluk bırakılması
B) Dilin genelde alıcıyı harekete geçirme işlevinde
ve göndergesel işlevde kullanılması
C) Emredici ve açıklayıcı anlatım türlerinin kullanılması
D) Temiz ve çizgili bir kâğıda, kurşun kalemle yazılması
E) Kısa, özlü ve kesin bir anlatımının olması


2. Aşağıdakilerden hangisi mektup türünün yazılma
amaçlarından değildir?
A) Kişi ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlamak
B) Bir işin sonuçlandırılmasını istemek
C) Bir konuyu tartışmak
D) Sevinçleri, üzüntüleri bildirmek
E) Bir yeri tanıtmak

3. ----, bir isteğin dile getirilmesi, herhangi bir konu
hakkında ilgili makamlara bilgi sunulması veya
bizi rahatsız eden çeşitli sorunların ifade edilmesi
amacıyla yazılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Makale
B) Dilekçe
C) İş mektubu
D) Deneme
E) Özel mektup

4. ---- da özel mektuptur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Edebî mektuplar
B) Raporlar
C) İş mektupları
D) Dilekçeler
E) Resmî mektuplar


5. (I) Resmî mektuplar, devlet kurum ve kuruluşları
arasında ya da o kurumlarla vatandaşlar arasındaki
yazışmalardan oluşur. (II) İş mektupları, ticaretle
uğraşan kuruluşların birbirlerine gönderdikleri iş
ilişkileri ile ilgili mektuplardır. (III) İş mektuplarında
da resmî mektuplarda olduğu gibi anlaşılır ve
kesin ifadeler kullanılır. (IV) İş mektupları ve resmî
mektuplar, özel mektuplara göre daha kısa ve ciddi
olur. (V) İş mektuplarında ve resmî mektuplarda
adres ve imzaya yer verilmez.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Firmanıza sipariş ettiğimiz mobilyaları, 10.03.2011
tarihinde tam ve eksiksiz bir şekilde teslim aldık.
Mal bedeli olan 15.000 (onbeşbin) TL’lik çek ekte
sunulmuştur. Siparişlerimizin kısa zamanda temin
edilip şirketimize teslim edilmesinden dolayı gösterdiğiniz
ilgiye teşekkür eder, başarılar dilerim.
Bu parça hangi tür mektuptan alınmıştır?
A) Edebî mektup
B) Özel mektup
C) İş mektubu
D) Resmî mektup
E) Dilekçe

7. Aşağıdakilerden hangisi mektup tarzında yazılmış
şiirdir?
A) Genç Werther’in Istırapları
B) Romanya Mektupları
C) Oktay’a Mektuplar
D) Vadideki Zambak
E) Hac Yolunda

8. Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden
biri değildir?
A) Bilgisayarla, daktiloyla, mavi ya da siyah mürekkepli
dolma kalemle yazılması
B) Gereksiz ayrıntılara yer verilmemesi
C) Anlatımın yalın ve duru olması
D) Samimi bir üslup kullanılması
E) Hangi kuruma veriliyorsa o kurumun adının
başa yazılması

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Özel mektupların üslubu genellikle ciddi ve resmidir.
B) Bir işin sonuçlandırılmasını istemek, mektubun
yazılış amaçlarından biridir.
C) Dilekçe vermek, vatandaşların anayasa ve yasalarla
korunmuş haklarındandır.
D) Özel mektuplarda giriş, gelişme ve sonuç bölümleri
bulunur.
E) İş mektuplarının açık ve sade bir ifade taşıması
gerekir.

10. Nihayet seninle uzun uzun konuşabileceğim. Ama
her şeyden önce, bırak da sana, Tanrı aşkına, neden
bana bir satır bile yazmadığını sorayım. Asla
aklıma getiremezdim bunu yapacağını! Zindanda
yalnızlık içinde, kaç kere senin belki de artık yaşamadığını
düşünürken en gerçek umutsuzluğun
içimi kapladığını hissettim ve geceler boyu çocuklarının
sonunu düşündüm ve onların yardımına
koşmama engel olan alın yazısına lanet ettim...
Bu metin hangi edebiyat türüne ait özellikler
taşımaktadır?
A) Haber yazısı
 B) Mektup
C) Makale
D) Gezi yazısı
 E) Otobiyografi


11. Günümüz mektupları, “zarfa konulan, posta yoluyla
gönderilen kâğıt” olma niteliğini büyük ölçüde
yitirmiştir. Çünkü ---- ve ---- yoluyla gönderilen
iletiler, mektubun işlevini yerine getirmektedir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) televizyon-sinema
B) elektronik posta-kısa mesaj
C) güvercin-cep telefonu
D) kısa mesaj-gazete
E) telgraf-elektronik posta


12. Mektup, kişiliğin aynasıdır. Mektup, mektubun yazarının
dünyasına ışık tutan, o evreni bütün doğallığıyla
yansıtan bir aynadır. Çünkü kişiden kişiye
yazılan mektuplarda, mektuplaşanlar alabildiğine
doğal, samimi bir tutum içinde bulurlar kendilerini.
Her türlü baskıdan uzaktırlar. İçlerinden geldiği
gibi, düşündükleri gibi yazarlar.
Bu parçaya göre “kişiliğin aynası” olması, mektubun
hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Kişisel sorunları yansıtması
B) Yazılmasının kolay olması
C) Her tür konuda yazılabilmesi
D) Fazla uzun olmaması
E) Baskıdan uzak ve içtenlikle yazılması13. 
Çeşitli sanat dallarında ve özellikle edebiyat alanında,
edebiyatın ve edebiyatçıların farkı sorunları
üzerine sanatçılar tarafından, sanatsal bir üslupla
kaleme alınmış mektuplara ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) edebî mektup
B) resmî mektup
C) özel mektup
D) iş mektubu
E) dilekçe


TEST-2

9.Sınıf Edebiyat Mektup Test Soruları

1. Kardeşim Kaplan,
Bir yığın can sıkıntısı, üzücü ve yorucu iş arasında
mektubuna cevap veremedim. O bir tarafa o güzel
makalene de vaktinde teşekkür etmem lazımdı.
Fakat daha iyisi tebrik etmeliyim. Çünkü hakikaten,
güzel makaleydi. Artık birinci sınıf bir yazar
olduğuna hiç şüphe etmiyorum. Sana çok bağlı
olduğum için bundan çok mesudum.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış
olabilir?
A) İş mektubu
 B) Resmî mektup
C) Edebî mektup
 D) Felsefi mektup
E) Açık mektup

2. Sevgili Anneciğim,
Bugün senden ayrılalı ve bu soğuk diyara geleli iki
ay oldu. Düzenimi kurmam bir hayli zaman aldı.
Sen her zaman Allah kimsenin emeklerini zayi etmez,
derdin. Evet, anne yine haklı çıktın. Bu kadar
emeğim zayi olmadı ve şimdi istediğim bölümde
okuyorum. Sizlerin hasretinden başka bir sıkıntım
yok. En büyük temennim bölümümü iyi bir şekilde
bitirip sizleri mahcup etmemektir.
Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Mektubun sonuç bölümünden alınmıştır.
B) Parçada betimleyici anlatım kullanılmıştır.
C) Resmî mektup örneğidir.
D) Özel mektuptan alınmıştır.
E) Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

3. Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar
arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan
yazı türüne ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mektup
B) Haber yazısı
C) Biyografi
D) Otobiyografi
E) Gezi yazısı4. BALAKGAZİ LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                               ELAZIĞ
Okulunuzun 9/F sınıfı 1740 numaralı öğrencisiyim.
Belediyenin toplu taşıma araçlarının öğrenci
indirimden yararlanmak için öğrenci pasosu
almam gerekmektedir. Bu belgenin tarafıma verilmesini
saygılarımla arz ederim.
Yeni Mah. Açık
Sok. Nu.: 5/2
                                                               ELAZIĞ
                                                               22.01.2013
                                                               İmza
                                                               Burak Turgut
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisine ait bir
örnektir?
A) Özel mektup
B) İş mektubu
C) Edebi mektup
D) Açık mektup
E) Dilekçe5.         ESEN YAYINLARINA
                                                               Kızılay/ANKARA
Yayıneviniz tarafından yayımlanan kitapları
okulumuzda yardımcı kitap olarak kullanmaktayız.
Aşağıda belirtilen kitapların okulumuza gönderilmesini
bilgilerinize arz ederim. Kitapların bedeli,
EFT olarak hesabınıza aktarılmıştır.
100 adet 11. Sınıf Dil ve Anlatım
250 adet 9. Sınıf Türk Edebiyatı
175 adet 10 Sınıf Tarih
Ülfet Onart
Anadolu Lisesi
Bayındır/İZMİR
                                                               07.09.2013
                                                               İmza
                                                               Mustafa Kaçmaz
Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Özel bir mektuptan alınmıştır.
B) Bir iş mektubu örneğidir.
C) Edebî mektubun özellikleri görülmektedir.
D) Tartışmacı anlatım tekniğine yer verilmiştir.
E) Dil, dil ötesi işlevinde kullanılmıştır.


6. Batı edebiyatında mektup türü hikâye ve romanların
yazımında da kullanılmıştır. Bazı sanatçılar
romanlarını daha içten ve etkili olur diye mektup
tarzında kaleme alınmıştır.
Aşağıdaki romanlardan hangisi mektup tarzında
kaleme alınmıştır?
A) Suç ve Ceza
B) Don Kişot
C) Vadideki Zambak
D) Sefiller
E) Ana


7. Resmî mektuplarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Devlet dairelerinin kendi aralarında ya da kişilerle
devlet daireleri arasında yazılır.
B) Açık, kesin ve ciddi bir dil kullanılır.
C) Kişisellikten uzak bir üslup kullanılır.
D) Genelde emredici bir anlatım türü kullanılır.
E) Alt makama “arz ederim” sözleriyle sonlandırılır.


8. “Söz konusu belgenin tarafıma gönderilmesini arz
ederim.” cümlesinde dil, ---- işlevinde kullanılmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) alıcıyı harekete geçirme
B) heyecana bağlı
C) kanalı kontrol
D) dil ötesi
E) şiirsel


9. Birbirinden uzakta olan kişi ve kurumlar arasında
haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir.
Bazı mektuplar, bir sanat eseri gibi okunmak için
yazılır. Bunlara ---- mektup denir. Bazıları da böyle
bir amaç güdülmeden yapılan yazışmalardır.
Tanıdığımız birine yazdığımız bu tür mektuplara
---- mektup; bir kurum veya kuruluşa istek ya da
şikâyetleri bildirmek için yazılan mektuplara ise
---- mektup denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) özel - edebî - resmî
B) resmî - özel - edebî
C) edebî - özel - resmî
D) edebî - resmî - özel
E) özel - resmî - edebî

10. Canım Ağabeyim, İskilip’ten dün döndüm. Filmleri,
dergiyi, mektubunu ve kartını buldum. Çevremde
seni de bulacağımı ümit ediyordum. Bu yüzden
mektup yağmuru altında hep seni aradım. Mektubunda,
terhise dair satırlarını her şeyden önce
aradım. Henüz terhis olmadığını anlayınca müthiş
bir hüzün çöktü içime. Demek bu güzel memleketleri
beraber göremeyeceğiz. Bir dahaya kısmet...
Bu mektupta hangi anlatım türü kullanılmıştır?
A) Söyleşmeye bağlı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Gelecekten söz eden anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Coşku ve heyecana bağlı anlatım

11. Aşağıdakilerden hangisi özel mektubun şekil
özelliklerinden biri değildir?
A) Kâğıdın sol üst köşesine mektubun yazıldığı
yer ve tarih yazılır.
B) Mektup, beyaz kâğıda mavi veya siyah mürekkepli
kalemle yazılır.
C) Yazılan kişiye uygun bir hitap sözüyle mektup
başlar.
D) Mektup yazanın adı ve soyadı metnin sağ alt
köşesine yazılır.
E) Mektubu yazanın adresi


12. Orhan Seyfi Bey biraderimiz, daha doğrusu Yusuf
Ziya Bey’in biraderi, Raks Manzumesi için yaptığı
ince tenkitten sonra, bu sefer de senin yazdığına
cevap vermiş. Bu cevabı ben okumadım. Yine
kafiyelere çatıyormuş. Tabii görüşlerimiz ayrı.
Tartışmaya değmez. Hakikat şu ki ben kafiyeye
bağlıyım. Yani bir ses benzerliğini mısranın sonunda
gerekli görüyorum.
Bu mektup için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebî bir mektuptan alınmıştır.
B) Mektubun giriş bölümünden alınmıştır.
C) İçten ve samimi bir üslup kullanılmıştır.
D) Terimlere yer verilmiştir.
E) Sanatsal bir konu üzerinde durulmuştur.


13.                                           İzmir, 22.12. 2012
Sevgili Kardeşim Turgut,
Turgut nasılsın, iyi misin? İyi olman en büyük
arzumuz.
Uzun zamandır yazamıyordum. Kusura bakma.
İşlerim çok yoğun. Umarım iyisindir ve gittiğin
yere uyum sağlamışsındır. Memleketinden ilk kez
ayrıldığın için belki de senin için biraz zor olmuştur.
Annem, babam ve memleket bildiğin gibi hiçbir
değişiklik yok. Bizleri merak etme. Bir ihtiyacın olduğunda
çekinmeden aramanı istiyorum.
Annenin ve babanın sana ve arkadaşlarına
çok selamı var. Sen de fırsatını bulursan mutlaka
yaz. Selam ve sevgi ile...
                                                                              İmza
                                                                              Emrah Kaya
Mevlana Mah. Atatürk
Cad. Nu.: 2
Aliağa/İZMİR
Yukarıdaki mektubun hangi bölümünde yanlışlık yapılmıştır?
A) Hitap sözünde
 B) Gelişme bölümünde
C) Sonuç bölümünde
 D) Yer ve tarih bölümünde
E) İsim ve adres bölümlerinde


14. İş mektubuyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Ticari kuruluşların birbirleriyle ya da kişilerle
yaptıkları ticari konulu mektuplardır.
B) Sipariş alıp verme isteği, satış, bir ürünle ilgili
şikâyet bildirme gibi konularda yazılır.
C) Mektup metninin sol alt köşesinde mektup yazarının
adı, soyadı ve imzası yer alır.
D) Açık ve sade bir dil kullanılır, gereksiz uzatmalara
yer verilmez.
E) Bilgisayarda yazılması gerekir.15.                                           11.12.2012
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
                                                               BARTIN
Yenice Mahallesi Kurt Sokak 3 numaralı evde
oturan bir vatandaşım. Su saatimdeki arızadan
ötürü su faturam yüksek gelmektedir.
Su saatimin değiştirilmesini istiyorum. Gereğinin
yapılmasını bilgilerinize arz ederim.
Bu dilekçede dilekçe sahibinin adı ve imzası nereye yazılmalıdır?
A) Sağ üst köşeye
 B) Sağ alt köşeye
C) Sol alt köşeye
D) Sol üst köşeye
E) Tarihin altına


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Gelecek yıl LYS, 1 Nisan Pazar günü yapılacakmış.
B) Ürün, bu yılda beklenenden az çıkacak gibi
görünüyor.
C) Dolapta ki elbisemi üst rafa koymamı istedi annem.
D) Her yıl Ekim ayı geldiğinde bütün okullarda öğrenci
temsilciliği seçimleri yapılır.
E) Bu şiirin vezinini bulmak için çok uğraştım.
17.                               İzmir, 22.12. 2013
Sayın Ahmet Demirci,
Okulumuzun 2012-2013 eğitim-öğretim yılı
mezunları için düzenlenecek mezuniyet gecesine
katılımınızı bekler, saygılarımızı sunarız.
                                               Tarih: 12.06.2013
                                               Saat: 19.30
Yer: Belediye Salonu
Bayındır Kız Meslek
Lisesi Eğitim
Ailesi
Yukarıdaki metin, bir ---- örneğidir. Bu tür metinler,
---- mektup kapsamında değerlendirilebilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) özel - davetiye
B) davetiye - resmî
C) davetiye - iş
D) ilan - resmî
E) davetiye - özel

CEVAPLAR: 

TEST-1
1-D
2-E
3-B
4-A
5-E
6-C
7-C
8-D
9-A
10-B
11-B
12-E
13-A


.

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk