sponsorlu reklam Admatic -sponsor

9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 2 )

9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 2 )
9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi PDF, 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi,9.Sınıf Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER,

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 2 ), üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..


doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.com
9.Sınıf Edebiyat Biyografi-Otobiyografi Ünitesi Testi Çöz (Test 2 )

1. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden
biri değildir?
A) Yazılmadan önce kişiyle ilgili belge ve bilgi
toplanarak ön hazırlık yapılması
B) Alanlarında ünlü kişilerin biyografilerinin yazılması
C) Biyografisi yazılacak kişinin hayatının nesnel
bir bakış açısıyla ele alınması
D) Makale uzunluğunda olabildiği gibi kitap boyutunda
da olabilmesi
E) Gözlem ve izlenimlere dayanılarak yazılması

2. Yaptıkları ve yaşayışlarıyla okurların ilgisini çekebilecek
nitelikte olan kişilerin değişik kaynaklardan
yararlanarak yaşamlarını inceleyip anlatan düz
yazı biçimidir. Bu türde, gerçek bir kişinin yaşam
ve yaşantısı odak noktasıdır. Yazar, bu noktayı
gerçeğe en uygun bir biçimde aydınlatmak, açıklamak,
okurların ilgisine sunmak ister. Bunun için
de çok yönlü ve çok boyutlu bir çalışmaya girişir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Otobiyografi    B) Biyografi
C) Hatıra               D) Mektup
E) Gezi yazısı

3. Burdur’a bağlı Yeşilova ilçesinin Akçaköy’ünde
1929 yılında doğdum. Altı çocuklu, az topraklı bir
köylü ailesinin yukarıdan ikinci çocuğuyum. Babam
Veli, Yemen’de seferberlikte askerlik etmiş,
yaralanmış, esir düşmüş. Az toprakla çiftçilik yeterli
bir iş olmadığı için bunun yanı sıra köy bakkallığı
ve değirmencilik de yapmış babam.
Bu parça hangi tür yazıdan alınmıştır?
A) Anı                    B) Biyografi
C) Otobiyografi    D) Deneme
E) Eleştiri (tenkit)

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Biyografi ve otobiyografi türü Doğu’da 17 ve
18. yüzyıllarda “birey” kavramının gelişmesine
bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
B) Hz. Muhammed’in hayatının anlatıldığı “Siyer-i
Nebi” adı verilen eserler biyografi örneği olarak
sayılabilir.
C) Tercüme-i hâl de denilen biyografi; açık, sade
bir dille, tarafsız bir görüşle, yazılan kişinin dönemini
ve çevresini araştırarak yazılır.
D) Otobiyografi, biyografinin bütün özelliklerini
taşır ancak eserin merkezinde yazarın kendisi
olduğundan objektif olmada zorluk çekilir.
E) Topluma hizmet etmiş insanların hayatlarını,
hangi yolda başarı sağladıklarını açıklamaları
bakımından biyografi okumak yararlıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile otobiyografinin
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kişisel yaşamı konu alan edebî tür olmaları
B) Bilgi verme işlevi taşımaları
C) Yazarların, kendi yaşam serüvenlerini anlatmaları
D) Bütünlük taşımaları, kesintisiz olarak anlatılmaları
E) Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla yazılmaları

6. Türklerde tezkirenin ilk örneğini XV. yüzyılda ----
adlı eseriyle ---- vermiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) Sîretü’n-Nebî - Erzurumlu Kadı Mustafa Darîr
B) Mecâlis’ün-Nefâis - Fuzuli
C) Kısas-ı Enbiya - Ahmet Cevdet Paşa
D) Mecâlis’ün-Nefâis - Ali Şir Nevai
E) Sicill-i Osmani - Mehmet Süreya
Biyografi, Otobiyografi Test 1
1Test 1
7. Balzac, on sekiz yıl süren bir aşktan sonra, ancak
elli bir yaşında evlendi. Polonyalı Kontes Hanska’yı
seviyordu. Kontes’in kocası öldükten sonra, 1850
Martında evlendiler. Paris’e dönüş yolculuğu çok
yorucu oldu. Balzac’ın sağlığı zaten bozulmuştu;
bu uzun, yorucu yolculuk onu büsbütün yıprattı.
Büyük romancı, o yılın haziranında öldü.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Kanıtlayıcı anlatım türü kullanılmıştır.
B) Olay, üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.
C) Türü, otobiyografidir.
D) Anlatıcı, aynı zamanda metnin kahramanıdır.
E) Gözlem ve kişisel dikkate bağlı olarak yazılmıştır.

8. Otobiyografisini yazan kişi, içten davranmalı ve
gerçeğe bağlı kalmaya dikkat etmelidir; böylece
inandırıcı ve tutarlı olacaktır. Yazma amacına göre
yazar, hayatının ayrıntılarında bazı tercihlerde
bulunacak ve içeriğinde bazı değişikliklere gidebilecektir.
İyi bir otobiyografi, gerçeğe bağlı olmanın
yanında samimiyet, ilginçlik, akıcılık gibi niteliklere
sahip olmalıdır. Ancak şunu da unutmamak gerekir
ki kendisinden bahseden bir kimseden tam
bir doğruluk beklemek mümkün değildir. Hayatını
kaleme alan bir yazarın kendisinden uzaklaştıkça
objektiflik kazanması doğaldır fakat bu durum,
eseri “edebî” nitelikten uzaklaştıracaktır.
Bu parçada otobiyografiyle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisine değinilmemiştir?
A) Gerçeklerin yanında öznel ayrıntılara da yer
verilmesine
B) İlgi çekici ve akıcı bir anlatıma sahip olmasına
C) Toplumda yer edinmiş kişilerin otobiyografilerini
yazmaları gerektiğine
D) Tam bir nesnellik taşımasının sanatsal zevk
verme özelliğini zedeleyeceğine
E) Yazarının samimi ve nesnel bir tutum sergilemesine


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.com9. İstanbul Beylerbeyi’nde doğdu. Babası mühendis
Sami Bey, annesi Huriye Hanım’dır. Öğrenimine
Beylerbeyi İstavroz Abdullah Ağa Mektebi’nde
başlayan Yusuf Ziya Ortaç, öğrenim hayatının kalan
kısmını Kuzguncuk’taki Alyans İsrailit okulunda
ve Vefa İdadisi’nde tamamlar. Önceleri, mühendis
olmak amacıyla, matematik ve fen derslerindeki
başarısı ile dikkati çeker. Hocası Şevket Bey’in
yönlendirmesiyle edebiyata ilgi duyar. Şiir ve
edebiyat zevki bu yıllarda gelişir. Servet-i fünun
başta olmak üzere Rübab, Şehbal, Genç Kalemler
gibi dönemin edebî dergilerini takip eder. En çok
etkilendiği şair ve yazarlar ise Halit Fahri, Hüseyin
Cahit ve Cenap Şahabettin’dir. Özellikle Cenap
Şahabettin’in şiirlerine hayranlığı, onu mühendislikten
soğutur ve aruz vezni ile şiir yazma isteği
uyandırır.
Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
B) Türü, otobiyografidir.
C) Anlatım bozukluğunun olduğu cümle vardır.
D) Anlatıcı, metnin yazarıdır.
E) Olay, üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.

10. (I) Anı ve günlük, yazanın tanık olduğu olayları ve
tanıdığı kişileri de anlatma amacı taşırken biyografide
yazarın bizzat kendisi vardır; kendi özel hayatı
ve iç dünyası anlatılır. (II) Oysa anılarda yazarın
çevresindeki olaylar ve insanlar, onlara ait dikkat
ve gözlemler de vardır. (III) Otobiyografi, yazarını
merkeze oturturken başka kişileri, olayları, hatta
mekânları bir silüet, soluk bir geri plan malzemesi
olarak görür. (IV) Anılarında yazar tanık olduklarını,
duyduklarını, yaşadıklarını anlatırken dönemi
ve insanları da katarak tek ağızdan aktarılan çok
sesli bir metin ortaya koyar. (V) Otobiyografide
ise özel hayatını, hissettiklerini, oluşum sürecini
yazarken kendini insanlardan sıyırarak spotların
altında durmaya çalışır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
11. Tek çocuktum. 60’larda 6’ıncı ayın 16’sında saat
6’yı 56 geçe, 06 trafik kodlu şehirde doğdum. Bu
6’lar hayat boyu peşimi bırakmadı. Can Bartu’dan
ad takmışlar. Adımı ve tutacağım takımı seçme
şansım olmadı. Doğduğumda anayasa kabul
edileli birkaç hafta olmuştu ve Menderes’in asılmasına
birkaç ay vardı. Anayasayı 10 yaşıma gelmeden
budadılar. 30’uma varmadan Menderes’in
itibarını iade ettiler. Haziran 1961 tarihli Cumhuriyet:
Bizim evi basan selin haberi manşette... Daha
göbek bağımın ucu kurumadan evin önünden
akan dere taştığından bütün zıbınlarımı sel aldı.
Annem babam memurdu. Annemin “daire”sinde,
facit hesap makinalarıyla, DMO damgalı daktilolar
arasında büyüdüm.
(Can DÜNDAR)
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisinin örneğidir?
A) Anı                    B) Günlük
C) Biyografi          D) Makale
E) Otobiyografi

12. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda
üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını,
eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla
yalın bir dille, tarafsız bir görüşle oluşturulan
metinlere ---- denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) anı                     B) otobiyografi
C) gezi yazısı       D) makale
E) biyografi

13. Aşağıdakilerden hangisi otobiyografiyi biyografiden
ayıran bir özelliktir?
A) Yazarın yaşamını kendisinin kaleme alması
B) Bilgi verme amaçlı olması
C) Öyküleyici ve betimleyici anlatım türlerinin kullanılması
D) Kişisel yaşamı konu edinen bir tür olması
E) Akıcı, açık ve yalın bir üslubunun kullanılması

14. Cengiz Aytmatov, 1928 yılında Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’te doğmuştur. Babası Törekul Aytmatov,
annesi Nagima Hamzayevna Aytmatova’dır.
Memur olan babası 1937 yılında Stalin’in temizlik
harekatının kurbanları arasındadır. Annesi çeşitli
memuriyetlerde bulunmuş bir kadındır. Dört
çocuğunu kendi başına büyütmek durumunda
kalmıştır. Cengiz Aytmatov, ilkokula kendi köyünde
gider. Babaannesi Ayıkman Hanım, etrafında
saygı gören bilge bir kadındır. Torunu Aytmatov’u
ninniler, masallar, efsanelerle besler. İkinci Dünya
Savaşı’nın yokluk yıllarını babasız geçiren Aytmatov,
çocuk yaşından itibaren çalışmaya başlar. On
dört yaşında Köy sovyeti sekreterliğine getirilir. Bir
yıl da vergi memuru olarak çalışır. 1946 yılında
Kazakistan’ın Cambul şehrinde veteriner teknik
okuluna gider. Bu okul bitince, 1948’de Kırgızistan
Tarım Enstitüsüne devam eder. 1953’de buradan
veteriner olarak mezun olur.
Bu metin aşağıdaki türlerden hangisinin örneğidir?
A) Makale             B) Fıkra                 C) Anı
D) Biyografi          E)Otobiyografi

15. (I) 1965’li yıllarda teknolojik araçlar çok pahalıydı.
(II) Bu nedenle de bir bilgisayar alınamamıştı bana.
(III) Yıllar geçtikçe imkânlar gelişti ve babam
bana eski de olsa bir bilgisayar aldı. (IV) Bu,
babamın bana aldığı en kıymetli hediyeydi. (V) Bu
hediyeyi odamın başköşesine koymuştum.
Otobiyografiden alınan yukarıdaki parçada
numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biyografi-Otobiyografi  Ünitesi Testi
derskonum.com

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk