sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Edebiyat Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi İndir Çöz

11.Sınıf Edebiyat Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi,11.Sınıf Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER

derskonum.com değerli öğretmen-öğrenci-eğitimsever takipçileri.

Her dönem olduğu gibi yeni dönemde de yks notları,kitap cevepları, konu anlatımı, pdf ders notları ve yazılı soruları ile yine yanınızdayız..

derskonum.com ailesi
 olarak buu sayfamızda 11.Sınıf Edebiyat Sohbet, Fıkra Ünitesi Testi İndir Çöz, üzerine bir paylaşım yapıyoruz .

Siz de eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar..

doğru konum= derskonum

destek olmak için lütfen LİNK paylaşınız

HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN


 11.Sınıf Edebiyat Sohbet, Fıkra Ünitesi Testi İndir Çöz,

Her gün gazetedeki köşemde yazıyorum. Gün­cel konuları bir düşünceye bağlayarak kısa ola­rak anlatıyorum. Bunları yaparken de akıcı bir anlatımla aktarıyorum. Düşüncelerimi kanıtlama amacım yoktur benim. Bu günübirlik yazılarda mümkün olduğunca içten davranıyorum.

1-Bu sözleri dile getiren kişinin hangi türde yazdığı -söylenebilir?

A) Fıkra       B) Deneme          C) Makale

D) Sohbet    E) Günlük

 

Diğer türlere göre senli benli, içtenliğe daha yatkın bir anlatımı vardır. Yazar, karşısında biri varmış gibi davranarak, konuşma dilinin sözcükleri ve sözcük öbeklerinden, deyimlerden yararlanarak kaleme alır yazısını.

2-Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Deneme   B) Fıkra     C) Öykü

D) Anı      E) Sohbet

 

3-Aşağıdakilerden hangisi sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Günlük olaylardan politikaya kadar her türlü konu bu

metinlerde işlenebilir.

B) Sohbet metinleri birer edebî metin olduğundan dil şiirsel

işlevde kullanılır.

C) Anlatım, gerçek sohbetlerdeki konuşmanın içtenliğiyle

gerçekleştirilir.

D) Düşüncelerin doğruluğu iddia edilmez, ele alınan konuda

ayrıntıya inilmez.

E) Daha çok gazete çevresinde gelişen metinlerden fıkra

ve denemeye benzer.

 

Sohbet yazıları kimi zaman radyo ve televizyon programlarının daha sonra yazıya geçirilmesi ile oluşmaktadır.

4-Aşağıdaki eserlerden hangisi bu yolla oluşturulmuş bir

eserdir?

A) Edebiyat Söyleşisi       B) Karalama Defteri

C) Okuruma Mektuplar    D) Eşref Saat

E) Dilimiz Üzerine Söyleşiler

 

5-Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden

biridir?

A) Dil, anlatım ve içerik olarak en çok makale ile benzerlik

gösterir.

B) Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatımıza girmiş bir türdür.

C) Anlatıma akıcılık kazandırmak için devrik cümlelerden,

hatıralardan, halk fıkralarından yararlanılır.

D) Düşünceler derinlemesine irdelenir, ele alınan konuda

ayrıntıya girilir.

E) Bir düşünceyi ispatlama amacı ile yazılır.

 

6-Sohbet türünün üslup ve dil özellikleri dikkate alındığında en çok kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Söyleşmeye bağlı anlatım

B) Kanıtlayıcı anlatım

C) Öyküleyici anlatım

D) Betimleyici anlatım

E) Tartışmacı anlatım

 

7-Aşağıdakilerden hangisi gazetenin ortaya çıkmasıyla

gelişen bir yazı türü değildir?

A) Mektup       B) Deneme        C) Haber yazısı

D) Fıkra          E) Söyleşi

11Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi                                                                    hazırlayan:derskonum.com

----, herhangi bir konudaki görüş ve düşüncelerin konuşma havası içinde ortaya konulduğu gazete ve dergi yazısıdır. ----, bir yazarın günlük konular­la ilgili kişisel görüş ve düşüncelerinin anlatıldığı gazete ve dergi yazılarıdır.

8-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Makale - deneme           B) Makale - fıkra

C) Fıkra - deneme              D) Sohbet - fıkra

E) Makale - sohbetCanım insanoğlu! Büyüktedir gözü hep, elindekiyle yetinmez,

çevresini boyuna genişletmek ister. Gözünün gördüğü,

kulağının işittiği bir şey olsun, olsun da ne olduğunu

anlamasın, bir türlü katlanamaz. Uğraşır, didinir, öğrenmek

için bütün gücünü esirgemez, pek yorulup bitkin düşünce de

gene ‘’yenildim’’ demez, bir yalan uydurup ona inanır.

9-Bir sohbet metninden alınan bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Anlatım süslü değil, herkesin kolayca anlayabildiği niteliktedir.

B) İçten, samimi bir dil kullanılmıştır.

C) Nesnel bilgilere ağırlık verilmiştir.

D) Kurallı cümlelere yer verilmiştir.

E) Konu okurun ilgisini çekecek niteliktedir.

 

10-Oluşması ve yaygın olarak kullanılması göz önüne alındığında aşağıdaki metinlerden hangisi diğerlerinden

sonra ortaya çıkmıştır?

A) Hatıra B) Biyografi C) Gezi yazısı

D) Mektup E) Sohbet

 

11-Sohbet türünde gelişip yaygınlık kazanmasında etkili

olan sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Ahmet Haşim – Tevfik Firkret – Cenap Şahabettin

B) Namık Kemal – Ziya Paşa – Muallim Naci

C) Mehmet Rauf – Namık Kemal – Cahit Sıtkı Tarancı

D) Ahmet Rasim – Suut Kemal Yetkin – Şevket Rado

E) Ziya Gökalp – Melih Cevdet Anday – Orhan Veli Kanık

 

Mısır uygarlığı öylesine bir darmadağın ediliyor ki aklın hizmetinde olduklarını iddia eden Fransa, İngiltere, Almanya

gibi aydınlanma çağı imparatorlukları, geçmişi incelemek

ve ona sahip çıkmak için gittikleri yerlerde taş üstünde taş

bırakmadıkları gibi ülkelerin kutsallığı dahil hiçbir engel

tanımıyorlar. Aynı inceleme tutkusuyla hayvanların rahatlıkla

kesilip biçilmesi için zamanın saygıdeğer düşünürü

Descartes’ın kendisine has mantığıyla hayvanların ruhu olmadığını kanıtlaması gibi.

12-Bir köşe yazısından alınan bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi bir yazının fıkra olduğunun en

önemli kanıtı değildir?

A) Düşünce yazısı olması

B) Şimdiki zaman kipli fiillerin kullanılması

C) İspatı gerektirmeyen bir yazı olması

D) Açık, anlaşılır ve yalın bir dil kullanılması

E) Toplumsal bir soruna parmak basması

 

13-Türk edebiyatında fıkra türünde ilk önemli yazıları kaleme

alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Ahmet Rasim D) Şemsettin Sami

E) Refik Halit KarayKlasik Türk kültüründe kış mevsiminde konaklarda yapılan

sohbetlerin zamanla yazılı hale gelmesine dayanan sohbet

türü eskiden ---- adını taşırdı. Yahya Kemal’in ---- adlı eseri

bunun bir örneğidir. Bu türün diğer bir örneği ise Nihat Sami

Banarlı’nın “Şiir ve Edebiyat Sohbetleri”, “Tarih ve Tasavvuf

Sohbetleri” adlı eserleridir.

14-Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeldir?

A) mazmun- Eski Şiirin Rüzgâıyla

B) muhasebe – Eğil Dağlar

C) muhabbet – Kendi Gökkubemiz

D) musahabe – Tarih Musahabeleri

E) Münazara – Aziz İstanbul

 

15-Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden

biri değildir?

A) Geniş kitlelere hitap etmesi

B) Kısa, yoğun ve günübirlik yazı olması

C) Açık, anlaşılır ve duru bir dille yazılması

D) Güncel, siyasi ve toplumla ilgili yazı türü olması

E) Düşüncelerin kanıtlama zorunluluğu bulunması

 

16-Aşağıdakilerden hangisi gazetenin ortaya çıkmasıyla

gelişen bir yazı türü değildir?

A) Mektup     B) Deneme    C) Haber yazısı

D) Fıkra       E) Söyleşi

 

 I. Türk edebiyatında Tazimat sonrası gelişen bir türdür.

II. Bilimsellik esasına dayanır, kanıtlara, belgelere yer verilir.

III. Sorulu- cevaplı cümlelere yer verilir.

IV. Gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazı türüdür.

V. Sıcak ve samimi bir üslup kullanılır.

17-Söyleşi türü ile ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi doğru değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

18-Aşağıdakilerin hangisinde gazete çevresinde gelişen

metinler bir arada verilmiştir?

A) Sohbet – fıkra – makale – deneme – eleştiri

B) Sohbet – fıkra – anı – deneme – mektup

C) Sohbet – makale – günlük – otobiyografi – anı

D) Anı – biyografi – gezi yazısı – eleştiri – fıkra

E) Eleştiri – gezi yazısı – fıkra – deneme – makale

 

19-Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinden hangisinde

bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ahmet Rasim – Ramazan Sohbetleri

B) Şevket Rado – Eşref Saat

C) Ahmet Haşim – Bize Göre

D) Melih Cevdet Anday – Dilimiz Üzerine Söyleşiler

E) Nurullah Ataç – Edebiyat Söyleşileri

 

“Bir hikâye, bir roman, şiir ya da başka bir tür, güncel olmasa da olur. Ama günlük gazetesini eline alan okuyucu

haberlere şöyle bir göz attıktan sonra doğru ---- yazarının

kapısını çalacaktır. Güncel konuda onun görüş ve düşüncelerini öğrenmek isteyecektir.

20-Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) söyleşi B) fıkra C) makale    D) deneme E) eleştiri

 

21- Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi fıkra yazarlarından biri değildir?

A) Nazım Hikmet        B) Ahmet Rasim

C) Falih Rıfkı Atay    D) Haldun Taner

E) Şevket Rado


Bahar sözcüğünün kendine has bir çekiciliği vardır. Yalnız

tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil; insanlar

için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduklarını anlatmak için ’’ömrünün ilkbaharında’’ derler. Tabii o ömrün sonbaharı vardır ki çiçeklenmenin belki sonunun

geldiğini anlatmak için öyle demişlerdir. Bahar sözcüğünün

bize yeşermeyi, çiçeklenmeyi hatırlattığını tekrarlamaya

tabii lüzum görmüyorum. İlkbaharla beraber bütün tabiatın

çiçeklerle donanması, bu kelimelerin manasını düşünmeye

pek de lüzum bırakmamıştır.

22-Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinin hangisinden

alınmış olabilir?

A) Deneme     B) Sohbet    C) Fıkra    D) Makale   E) Anı

 

Neyin müzede olduğu, neyin mezarlıkta kalması gerektiğine

nasıl karar veriyoruz? Kim karar veriyor? Dedemin ya da

köpeğimin mezarının açılmasını engelleyip Firavun’un mezarının yağmalanıp ölüsünün sergilenmesini mümkün kılan

anlayış ne? Belli ki günümüz dinleri ve onların menfaatlerini

koruyan devletler için bir tek kendi ölüleri önemli. Kutsallık,

bir tek kendileri için geçerli, gerisi palavra. Kendi ölüleri mezarında cenneti beklerken, delik deşik edilen eski dinlerin

mezarlarıysa müzelik.

23-Bu parça aşağıdaki düşünce yazılarının hangisinden

alınmış olabilir?

A) Fıkra B) Biyografi C) Deneme

D) Makale E) Eleştiri

 

(I) Köşe yazılarında konunun seçiminde en çok güncelliğe

özen gösterilir. (II) Okuyucuyu bilgilendirme, onun ufkunu

genişletmeye yönelik düşünce yazısıdır. (III) Yazarın asıl

amacı düşüncesini okuyucuya kabul ettirmektir. (IV) Yazar

konu ile ilgili anılarına yer verebilir. (V) Konunun nükteli ve

iğneleyici bir anlatımla kaleme alınması ise bu tür yazıların

diğer bir özelliğidir.

24-Bu parçadaki numaralı bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

 I. Bilimsel bir dil kullanılması

II. Kanıtlama zorunluluğunun bulunması

III. Gazete çevresinde gelişmesi

IV. Düşünce ağırlıklı metin olması

25-Yukarıdakilerden hangisi fıkra ile makalenin ortak özelliklerindendir?

A) I. ve II.              B) I. ve III.          C) II. ve III.

D) II. ve IV.     E) III. ve IV.

 

26- Başarısız sonuçların ardından ortalık karıştı. Yönetim-basın

anlaşmazlığı baş gösterince şehirde bu konu gündemin ilk

sırasına yerleşti. Yönetim “Yemedik, içmedik, onları en iyi

yerlerde konaklattık.” diyerek evvela sporcularına gönderme

yaptı. Sonra da basının suratına “Takımı siz düşürdünüz.”

diyerek birlik beraberlikten uzaklaştı. “Şu kadar koltuk

satıldı, şu kadarını tahsil ettik, şu kadarının parası tahsil

edilemedi.” demek bu kadar zor muydu? Maç hasılatları ve

seyirci sayısı her statta anında hesaplanır ve basına bilgi

verilir. Çünkü taraftar bunu ister, merak eder.

27-Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait

özelikler öne çıkmaktadır?

A) Köşe yazısı

 B) Makale

C) Gezi yazısı

D) Mektup

E) Deneme


İyi çalışmalar..11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi PDF, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi,11.Sınıf Sohbet-Fıkra Ünitesi Testi PDF İndir,TESTLER, 

6 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk