sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11. SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

11. SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
11. SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 1.Yazılı, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,

DERSKONUM.COM LİSESİ ,,,,,,,,,,,,,, EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 1.ORTAK SINAV SORULAR
SORU 1
A-) Bilmem siz de bana benzer misiniz?Dört çeşit insan karşısında nutkum tutulur.Deli bir, sarhoş iki, bunak üç, demagog dört.Karşımdaki mantık dışına çıktımı şaşırır kalırım.Ortak bir dil konuşamazsınız, ikna edemez, bir yerde buluşamaz, anşamazsınız.İki kere ikinin dört ettiğini bile anlatamazsınız.
B-) Türk çocukları ve gençleri için okunması gerekli olan kitapların bir listesini çıkarmak üzere son günlerde MEB'in, ilgililer arasında bir ön soruşturma yahut araştırma yaptırdığını duyduk. Mahiyetini tam bil­memekle beraber böyle bir listenin ilk ve ortaöğretim öğrencileri dik­kate alınarak hazırlattırıldığını tahmin ediyorum. Güzel ve yerinde bir teşebbüs. Bunun daha da genişletilerek yükseköğretim yapmakta olan gençlere teşmil edilmesi gerekir. Hatta eğitim çağı dışında genel olarak Türk aydınının okuması gerekli eserlerin de bir listesi üze­rinde çalışmalar yapılmalıdır..
1-Yukarıda verilen metinlerin türleri nedir ? Bu türlerle ilgili beşer özellik yazınız

A METNİ
B METNİ
Metnin Türü
SOHBER
FIKRA
Özellik
*Samimi, senli benli, nükteli bir üslup kullanılır.
*Düşünceler derinleştirilmeden aktarılır.
*Bilimsel yolla ispatlanma yoluna başvurulmaz. *Düşünceler konuşma tavrı ve edasıyla ifade edilir.
*Soru cümleleri ile karşıdaki ile konuşuyormuş havası verilir.

*Toplumu yakından ilgilendiren günlük konular işlenir.
*·Konu kısa, yüzeysel; ama ustaca bir üslupla işle­nir.
·*Konu hakkında bilgi vermek değil, okuru düşün­dürmek esastır.
*Yazar kişisel görüşlerini ileri sürdüğü için ispatla­ma gereği duymaz.
*İroni-mizah-eleştiri unsurlarından yararlanılır
Örnek Eser
( yazarı ile)
Ahmet Rasim: Ramazan Sohbetleri
Refik Halit: Kirpinin Dedikleri


2-Aşağıda roman türü ile ilgili verilen cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendirerek doğrular için "D" yanlışlar için "Y" harflerle belirtiniz.
*(  Y  ) Roman; gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumları anlatan uzun, edebi bir nazım türüdür.
*(  Y  ) Yusuf Kamil Paşa’nın La Fontaine’dan çevirdiği Télémaque (Telemak) ilk roman türündeki eserdir.
*(  D  ) Türk edebiyatına romanın ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilir.
*(  Y  ) Türk edebiyatında Batı tekniğine uygun ilk örnekleri Şemsettin Sami vermiştir.
*(  D  ) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eser ilk Türk romanı olarak kabul edilir
*(  Y  ) Milli Edebiyat Dönemi’nde Halide Nusret Zorlutuna'nın Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal
adlı eserleri roman türünün tanınmış örneklerindendir
*(  D  ) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı romanlar yazılmıştır.
*(  D  ) A.Hamdi Tanpınar, Huzur  romanında Türk toplumunun tarihi, kültürel, sosyal dokusuna ait değerleri ele alır.
*(  D  ) Kırgız Edebiyatında Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel, Beyaz Gemi adlı eserleri dünya edebiyatında roman turunun tanınmış örneklerindendir.
*(  Y  ) Cervantes’in Decameron adlı eseri, roman turunun başarılı ilk örneği kabul edilir.


3-1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı hakkında bilgiler veriniz.(5 madde)
*Cumhuriyetin ilanı ile (1923) başlamıştır.
*Cumhuriyet devrimlerini yeni kurum ve değerler ile toplumsal yaşamdaki ve yönetimdeki değişimler ele alınır.
*Milli Edebiyat sanatçılarının çoğu bu dönemde eser vermeye devam ederler.
*Daha çok milli mücadele yıllarının etkisi ile savaş anıları,savaş sonrası Anadolu'nun hali, Anadolu'da zor durumda kalan insanlar ele alınmıştır.
*Anadolu insanı,yaşamı,yanlış batılılaşma,batıl inançlar,hurafeler üzerinde durulur.





4-Modernizm nedir ? Modernizmi esas alan eserlerin ortak özelliklerini yazınız.(5madde)
Modernizm :19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkan akım
·         Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler; kurallara ve toplum düzenine isyan vardır.
·         Yaşamın zor, anlaşılmaz ve karmaşık oluşu savunulur.
·         Genellikle küçük burjuva aydınlarının bunalımlı hayatı ele alınır.
·         Modernizm, gerçeğin dış dünyada değil insanın iç dünyasında olduğuna inanır. Bu nedenle psikolojik olana, bireyin ruhuna, bilinçaltına yönelir.
·         Bireysellik ve bireyin kozmik yalnızlığı anlatılır.



5-Aşağıdaki yazar eser eşleştirmesini uygun şekilde yapınız.

1-
Stendhal
1-İ
A-Yaban
2-
Yahya Kemal
2-E
B-Huzur
3-
3-A
C-Murtaza
4-
Musahipzade Celal
4-J
D-Tutunamayanlar
5-
Vivtor Hugo
5-F
E-Kendi Gök Kubbemiz
6-
Gustave Flaubert
6-H
F-Sefiller
7-
Oğuz Atay
7-D
G-Vadideki Zambak
8-
Ahmet Hamdi Tanpınar
8-B
H-Madam Bovary
9-
9-C
İ-Kırmızı ve Siyah
10-
Honoré de Balzac
10-G
J-Fermanlı Deli Hazretleri

6-1950-1980 arası Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı hakkında bilgiler veriniz.(10 madde)
Bu dönem romanında dört farklı anlayış/eğilim görülmektedir.
1-Toplumcu- Gerçekçi Roman:
Köy Enstitülerinin açılışı ile "köy romanı" anlayışı ortaya çıkar ve bu anlayış üzerine fazlaca eserler verilir
2-Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman Özellikleri
Cumhuriyet Dönemi edebiyatında bazı sanatçılar da bireyin iç dünyasını (psikolojisini, ruhsal durumunu) anlatmayı amaçlamış bu doğrultuda önemli eserler vermişlerdir.
3-Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Romanın Özellikleri
Milli Edebiyat dönemi sanatçıları bu dönemde yazmaya devam etmişler ve bu dönem yazarlarını etkilemiştir.
4-Modernist Romanın Özellikleri
Gelenekseli reddeder, yeniyi oluşturma anlayışını benimserler.Bununla birlikte geleneksel olanı yeni olana uydurma eğilimi var
DÖNEMDE ÖNEMLİ TEMSİLCİLER:
Orhan Kemal---Ahmet Hamdi Tanpınar---Hüseyin Nihat ATSIZ--Oğuz Atay 

7-Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini yazarak cümlenin doğru şeklini yazınız
  • Yeni televizyonu açanlar için haberi tekrarlıyoruz.
Nedeni:           Söz dizimi hatası                               
Doğrusu: televizyonu yeni açanlar için haberi tekrarlıyoruz

  • Suçluları tahliye edip toplum içerisine salıverildiler.
Nedeni:           Çatı uyuşmazlığı                                
Doğrusu: Suçluları tahliye edip toplum içerisine salıverdiler.

  • Şüphesiz bu olaydan herkes dersini almış olmalı.
Nedeni:           Anlamca çelişen sözcükler                            
Doğrusu: Şüphesiz bu olaydan herkes dersini almış olmalı.

  • Deniz kenarına çeşme yapılmaz
Nedeni:           Deyim ve atasözü yanlışları               
Doğrusu: Irmak kenarına çeşme yapılmaz

  • Kimseye gönül koymuyor ve suçlamıyorum.
Nedeni:           Nesne eksikliği                                  
Doğrusu: Kimseye gönül koymuyor ve kimseyi suçlamıyorum.

  
8-Aşağıda verilen metinde geçen yazım yanlışlarını bulunuz.
Cumartesi günüde okulca pikniğe gittik. Piknik yeri oldukca büyük ve düzbir alana sahipdi. Sınıf olarak Piknik yerinde ki bir ağacın altına yaygılarımızı serdik. Piknik için sepetimizde ki yiyecekleri çıkardık. Tam yemeye başlıyordukki yaygının kenarında ki uzun kuyruklar oturmuş karınca sürüsünü gördük. Bütün pikniğimiz rezilolmuştu. Tabiki moralimizde. Ama bu gün bizi kimse durduramazdı. Ne var ne yok topladık ve ötedeki geniş alana gittik. Afiyetle nevar  neyok  yedik. Ben ise kadın budu köfteyi çok kaçırdığın için karnım oldukça şişmişdi. Ahmet ise arap aşı çorbasından şikayetçiydi



9-Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrıl­maz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yen­memek, tadılmamak üzere.
Yukarıdaki metinde boş bırakılan noktalama işaretlerinin yerini uygun işaretle doldurunuz.
B) (.) (.) (:) (…) (;)


10- Aşağıda verilen cümlelerin öğelerini bulunuz.

*Sait Faik’in hikâyelerinde insanların ve çevrenin, herhangi bir kurala bağlı kalmadan özgürce ele
alınmasını /yazarın yaşayış biçimine/ bağlayabiliriz.
N-DT-Y

*Seni, sesini, gözlerinin rengini /unutabilsem!
N(Seni, sesini, gözlerinin rengini )-Y

*Sözlerinden çok, adının önem kazanması,/ bir eleştirmenin en büyük korkusudur
Ö-Y

*Onun gelişiyle birlikte /evde /derin bir sessizlik /başlardı.
ZT-DT-Ö-Y

*Soğuk kış gecelerinde /onları, geride bıraktıklarımızı, /düşünüyorduk.
ZT-N-Y
                                                                                                                                 Başarılar dileriz.



Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk