sponsorlu reklam Admatic -sponsor

MAKALE KONU TESTİ

MAKALE KONU TESTİ,MAKALE KONU TESTİ, MAKALE  TESTİ, MAKALE TESTİ ÇÖZ, MAKALE ÜNİTESİ TESTİ, TESTLER, Öğretici metinler kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde

  derskonum.com ' un değerli akademisyen-öğretmen-öğrenci-edebiyat sever takipçileri.


Derskonum.com olarak her dönem olduğu gibi yeni dönemde de sizler için kitap cevapları, konu anlatımı, pdf ders notları ile her zaman yanınızdayız..Bu sayfamızda siz değerli takipçilerimiz için MAKALE KONU TESTİ,  üzerine bir paylaşım yazacağız. 


Sizde eğer bize ve tüm eğitim camiasına yardımcı olmak adına hazırladığınız yazılıları-notları-soruları-videoları paylaşmak isterseniz mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.
destek olmak için lütfen  LİNK paylaşınızHAZIRLAYAN :MUSTAFA ŞAHİN

MAKALE KONU TESTİ, 
Öğretici metinler, kişisel hayatı konu alan ve gazete çevresinde gelişen öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir.
1-Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen
öğretici metin türü değildir?
A) Eleştiri B) Anı C) Köşe yazısı
D) Deneme E) Makale

“Herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerimi ileri sürerim.
Amacım, fikirlerimi savunmak ve o fikirleri desteklemektir.
Önce fikrimi belirtir, sonra bunları ispatlar ve kesin bir sonuca
bağlarım.”
2-Böyle diyen bir yazar aşağıdakilerin hangisinden söz
etmektedir?
A) Eleştiri B) Makale
C) Fıkra D) Deneme
E) Öykü

3-Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden
farklıdır?
A) Balkan Yolcusu
B) Bay Sessizlik
C) Şiir ve İnşa
D) Canım Anadolu
E) Düşsem Yollara Yollara

Birçok türde düşünce, yazısı yazılabilir. Bunlardan gazete
köşelerinde güncel, politik olayların yazarının görüşleri doğrultusunda
ele alındığı, kısa, yazılara ---- denir. Gazete ve
dergilerde ciddi bir üslupla ele alınan, konunun kanıtlanarak
nesnel bir tutumla anlatıldığı bilimsel yazılara ---- denir. Bu
türlerin yanında, yazarların düşüncelerini özgürce dile getirdiği,
konu sınırlaması olmayan bir yönüyle sesli düşünme
yazıları diyebileceğimiz türe ---- denir.
4-Bu parçadaki boşluklara, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilebilir?
A) fıkra − makale − deneme
B) makale − deneme − eleştiri
C) fıkra − söyleşi − makale
D) makale − söyleşi − fıkra
E) söyleşi − fıkra − makale

I. Makale
II. Fıkra
III. Deneme
IV. Öykü
V. Sohbet
5-Yukarıdaki yazı türlerinden hangisi didaktik özellikler
taşımaz?
A) I. B) II. C) III D) IV. E) V.


---- türünde, düşünceler nesnel ve bilimsel bir bakış açısıyla
dile getirilir. Yazar, sistematik bir şekilde cümlelerini oluşturur.
Bunları yaparken açıklayıcı anlatıma başvurma, sayısal
verilerden faydalanma, tanık gösterme gibi anlatım yöntemlerinden
yararlanır. hazırlayan: mustafa şahin
6-Bu parçadaki boşluğa aşağıda verilen edebî türlerden
hangisi getirilmelidir?
A) Gezi B) Deneme
C) Fıkra D) Anı
E) Makale

7-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi makale
yazarlarındandır?
A) Şinasi B) Hüseyin Cahit Yalçın
C) Mehmet Kaplan D) Ziya Paşa
E) Namık Kemal

8-Bilimsel metinler ve edebî metinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilimsel metinlerde terimlere, edebi metinlerde yan ve mecaz anlamda kullanılan kelimelere yer verilir.
B) Bilimsel metinlerde nesnel, edebi metinlerde oznel bir anlatım tutumu sergilenir.
C) Bilimsel metinler herkesce aynı bicimde anlaşılabilirken edebi metinlerde cok anlamlılık soz konusudur.
D) Bilimsel metinlerde fiziki gerceklik, edebi metinlerde kurgusal gerceklik soz konusudur.
E) Her iki metin turunde de soz sanatlarından yararlanılarak okuyucuya estetik zevk kazandırma amaclanır.

9-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerde düşünceyi inandırıcı kılmak için başvurulan yollardan biri değildir?
A) Orneklendirme 
B) Alıntı yapma 
C) Sayısal verilerden yararlanma
D) Soyutlama 
E) Karşılaştırma

Bir savı kanıtlamaya ya da çürütmeye yönelik yazı türüdür. Kimi gerçekleri öğretme amacı güder. Anlatım türü nesnel ve bilimseldir.Söylenenlerin kanıtlanması ve bir sonuca bağlanması gerekir.
   10-Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Fıkra       
B) Makale       
C) Anı
D) Deneme  
E) Söyleşi

Onuncu yüzyıl boyunca, Lombardia, Venedik örneğinden esinlenerek ticari yaşama yöneldi. Ticaret hızla Pavia’dan komşu kentler yayıldı. Bu kentlerin tümü, Venedik’in olağanüstü bir örneğini verdiği ve çıkarı gereği buralarda uyandırdığı trafiğe katılmak için acele ediyordu.
            11-Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Eleştiriden 
B) Öyküden
C) Denemeden           
D) Makaleden
E) Röportajdan

Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini açıklayarak savunduğu gazete veya dergi yazısıdır. Bu yazı türünde bilgiler ve görüşler belgelere dayandırılır, nesneldir. Konu bakımından sınır yoktur. İlk örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ‘de yayımladığı “Mukaddime” dir.
            12-Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme     
B) Eleştiri     
 C) Röportaj        
D) Makale                                 
 E) Biyografi


Gazete ve dergilerde belli bir konuya ilişkin bilgi vermek, görüşlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlamak için yazılır. Yazarının gerçeğin ortaya konulmasında bilimsel bir tarafsızlığı vardır. Genellikle bilimsel konuların ele alındığı yazı türüdür.
            Bu parçada tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Deneme          B) Eleştiri
            C) Makale           D) Söyleşi
            E) Fıkra


13-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A
Şinasi
. Mukaddime
B
Namık Kemal
.  .  Renan Müdafaanamesi
C
Ziya Paşa
. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
D
Cenap Sahabettin
. Evrak-ı Eyyam
.
E
Ali Canip Yöntem
. Millî Edebiyat Meseleleri ve Cenap Beyle Münakaşalarımız


14-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A
Orhan Kemal
. Aziz İstanbul
B
Yaşar Nabi Nayır
. Edebiyatımızın Bugünkü Meseleleri
C
Hasan Ali Yücel
. Pazartesi Konuşmaları
D
Mehmet Kaplan
.  Büyük Türkiye Rüyası
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
. Edebiyat Üzerine Makaleler


15- Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?

A--- Çal Çoban Çal  ---S.Nazif
B ---Dün-Bugün-Yarın  --- Orhan Veli Kanık
C --Edebiyat Üzerine Makaleler ---- A.H.Tanpınar
D-- Çile – Roma  ----F.R.Atay
E --Yeni Lisan  à Ömer SeyfettinHAZIRLAYAN : MUSTAFA ŞAHİN1 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk