sponsorlu reklam Admatic -sponsor

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2019-2020 Test


12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI,
TEST,KLASİK,AÇIK UÇLU,121.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,2018-2019-2020

DEĞERLİ DERSKONUM.COM TAKİPÇİLERİ,
SİZLER İÇİN YENİ MÜFREDATA UYGUN KLASİK-TEST YAZILI SORULARI HAZIRLADIK..
ÖZGÜN KAYNAKLARIN YER ALDIĞI SİTEMİZİN HAZIRLADIĞI YAZILILAR DA ÖZGÜNDÜR.
BURADAKİ AMAÇ SİZLERE ÖRNEKLER OLUŞTURMAKTIR. LÜTFEN GEREKEN ÇALIŞMALARINIZI YAPTIKTAN SONRA ÖRNEK OLMASI AMACI İLE BU SORULARI ÇÖZÜNÜZ..

İYİ ÇALIŞMALAR....


2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı derskonum.com Anadolu Lisesi 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1) “Sen altınsın ben tunç muyum” dizesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi
getirilebilir? derskonum
A) Nokta B) Soru işareti C) Üç nokta D) Ünlem E) Virgül

4) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içerisinde yer almaz?
A) Toplumcu Gerçekçi B) Yedi Meşaleciler C) İkinci Yeni
D) Birinci Yeni E) Genç Kalemler

5) • Dize yapısına ve kelime seçimine önem verilir.
• Çağrışımlara dayalı bir dil kullanılır.
• Anlamdan çok söyleyişe önem verilir.
• Düşsel ve bireysel yön ağır basar.
Verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örtüşmez?
A)Asaf Halet Çelebi B) Ziya Osman Saba C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Oktay Rifat Horozcu E) Cahit Sıtkı Tarancı

6) Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde kimi şairlerin tanınmasında bazı eserlerinin katkısı çoktur. Bu
şairler bu eserlerinden dolayı takma isimlerle anılmıştır. Necip Fazıl'ın Kaldırımlar Şairi, İstiklâl
Marşının millî marş olması sebebiyle, Mehmet Âkif'in millî şairolarak anılması bu duruma
örnek gösterilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bayrak şairi olarak tanınan şairimizdir?
A) Orhan Şaik Gökyay B) Arif Nihat Asya C) Âşık Veysel
D) Cahit Zarifoğlu E) Attilâ İlhan

7) Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek-Örümcek Ağı B) Cahit Sıtkı Tarancı-Otuz Beş Yaş derskonum
C) Nazım Hikmet Ran-835 Satır D) Arif Nihat Asya-Vazgeçemediğim
E) Attila İlhan-Sisler Bulvarı

8) I. Edip Cansever-İkinci Yeni
II. Oktay Rifat-Yedi Meşale
III. Ziya Osman Saba-Birinci Yeni
IV. Nazım Hikmet-Toplumcu Gerçekçi
V. Abdurrahim Karakoç-Halk şiiri
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde hata yapılmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

9) Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halk şiirinin şekil ve içerik özelliklerinden yararlanmıştır.
B) Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işlemiştir.
C) Kendine özgü üslubuyla her türde eser vermiştir.
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
E) Şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.

10) 1980 sonrası Türk şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimi özellikleriyle geleneğin devamlılığını yansıtır.
B) Farklı eğilimler ve şiir anlayışları görülür.
C) Daha çok şiir ve edebiyat dergileri etrafında gelişir.
D) Şairler bireysel temalardan uzaklaşıp toplumsal temalara yönelirler.
E) Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk oluşmaz.


11)
 I. Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
Hatırlatır uzıyan dem çekişleri rüzgâr,
Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

II. Bir insan daha var, çok şükür, evde;
Nefes var,
Ayak sesi var;
Çok şükür, çok şükür
Numaralanmış şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?derskonum
A) Yedi Meşaleciler ---Toplumcu şiir
B) İkinci Yeni ---Mistik şiir
C) Mistik şiir ---İkinci Yeni
D) Yedi Meşaleciler ---Garipçiler
E) Toplumcu şiir ---Garipçiler

12) annem mi bir kadın
geciken bir kadın geceyatısına
ölüm kendini göstereli babamın saçlarından
günübirlik bir kadın
Üsküdar’la İstanbul arasında
Bu şiir, teması bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini örnekler?
A) İkinci Yeni şiiri
B) Metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiiri
C) Saf şiir derskonum
D) Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir
E) Toplumcu gerçekçi şiir

13) Bunlar beyaz güvercinler
Bunlar büyük meydanlar
Bu küçük bir dağ çiçeği
Sen hiç gülmeyi bilmiyorsun
Sen hiç sevmeyi bilmiyorsun.
Bu dizelerdeki en belirgin ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durak B) Kelime tekrarları C) Nakarat
D) Ölçü E) Ses benzerlikleri

14) Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının görüşlerinden biri değildir?
A) Uyak şiirden atılmalıdır.
B) Teşbih, istiare, mübalağa gibi edebî sanatlara şiirde ihtiyaç vardır.
C) Şairin ahenk için belirli bir ölçü kullanması gerekmez.
D) Şiirde önemli olan anlamdır, şiir herkesin anlayabileceği bir açıklıkta olmalıdır.
E) Şiirde şairanelikten ve basmakalıp sözlerden uzak durulmalıdır.

15) Aşağıdakilerden hangisi “Cumhuriyet sonrası Türk halk şiiri” için söylenemez?
A) Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
B) Aşk, tabiat, tasavvuf gibi temalarla birlikte toplumsal temalar da işlenmiştir.
C) Şiirler tamamen hazırlıksız (doğaçlama) olarak söylenmiştir.
D) Halk şairleri usta-çırak ilişkisiyle yetişmeye devam etmişlerdir.
E) Halk şairleri kitle iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaşmışlardır.


16) Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni”nin özelliklerinden biri değildir?
A) Garipçilerin şiir anlayışına tepki olarak doğmuştur.
B) Soyut ve kapalı anlatımdan uzaklaşılmıştır.
C) Kafiyeden ölçüden uzak durmuş, serbest şiirler yazmışlardır.
D) Bilinçaltını su yüzüne çıkarmayı hedefleyen sürrealizm akımının etkisi görülür. derskonum
E) İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar önemli temsilcileridir.__

Durup bir yıkık aşk dedim İlhan Berk bir yıkık
Aşk Şimdi o şiirlerde senden kalan ancak
17-Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “yıkık” kelimesini anlamca yerini tutabilecek bir derskonum
kelime kullanılmamıştır?
A) Duyguları incinmiş birine ne söylesek fayda etmez.
B) Bırakma beni bugün çok çaresiz ve umutsuzum.
C) Harap olmuş evlerin boş kalmış pencerelerinden arkadaki yıldızlar görülüyordu.
D) Yılgın gözlerle çevresine bakarak mahalle muhtarını soracak oldu.
E) Böyle manen bozgun ve bedenen bitkin bir hâlde köye varıyoruz.


18-Aşağıdaki dizelerin hangisinde “abartma” anlamı vardır?
A) Sokakları bembeyaz evleri geçiyorum
B) Benim işte dünya kadar güzel ağzın artık
C) Aşk Şimdi o şiirlerde senden kalan ancak
D) O zamandan trenler evler geçiyor Kapanık
E) Nice yaşamalar ki kalmıştır yarım buruk
I ve II. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.
II ve III. kelimeler arasında karşıt anlamlılık ilişkisi vardır.
19-Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere uygun düzenlenmiştir?
A) Sadakat --Bağlılık--- Ayrılık
B) Bayağı--- Adi --Çürük
C) Cazip --Çekici-- İtici
D) İtimat ---Sadakat ---Ayrılık
E) Yavan--- Katıksız --Temiz
20-Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) At al at bin at kuşan da ciğerin koş
B) De Zarif inle. Ta ki huzra vardın
C) Nice hançer dürdün sabır balyaladın
D) Göğsümde bir küçücük derya buldum

E) Nice yıl isyan durdun gurbet kaldın

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk