sponsorlu reklam Admatic -sponsor

TANZİMAT ŞİİRİ İLE DİVAN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TANZİMAT ŞİİRİ İLE DİVAN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

DİVAN ŞİİRİYLE TANZİMAT ŞİİRİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR, DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ KARŞILAŞTIRMASI, TANZİMAT ŞİİRİ İLE DİVAN ŞİİRİNİN KARŞILAŞTIRILMASI,
DİVAN ŞİİRİ İLE TANZİMAT ŞİİRİ BENZERLİKLERİ,
Nazım şekilleri benzer: Kaside, gazel, terkib-i bend, müseddes vb.
Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.
Kafiyeleniş benzer.
Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması.


Farklılıkları:

1-Tema –Konu (İçerikle İlgili)
Divan şiirinde Tema: Aşk, tabiat, tasavvuf,ahlak,övgü (devlet ve din büyüklerine)
Tanzimat Şiirinde Tema: Halkı aydınlatmaya yönelik yeni tema ve konular işlenmiştir. Hürriyet, eşitlik, adalet, kanun, yönetimden ve dönemden şikayet vb.


2-YAPI ÖZELLİKLERİ:Divan Şiirinde: Genellikle beyitler kullanılır, ölçü aruzdur, Kafiyeleniş nazım biçimi belirler Göz için kafiye benimsenir. Nazım biçimlerinin belirli bölümleri vardır. Şiir, nazım biçimine göre adlandırılır.

Tanzimat Şiirinde: Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmasına rağmen klasik yapıda bazı değişiklikler yapılır. Beyit sayılarının değiştirilmesi bölümlerin bulunmaması, bazen mahlasların kullanılmaması bazı şairlerin aruz ölçüsünü yanında heceyi kullanmaları, ayrıca şiirlerde başlıklara nazım biçiminin yanında konu adının da eklenmesi gibi…
Zengin kafiye benimsenmiş, divan şiirinin aksine “Kafiye kulak içindir.” (Aynı ses veren değişik harfler kafiye sayılır.) anlayışı Recaizade Mahmud Ekrem Tarafından ileri sürülmüş zamanla taraftar kazanmıştır.


3-DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ
Divan Şiirinde:Arapça ve Farsça tamlamalara söz sanatlarına yer verilmesinden dolayı ağır bir dil vardır.

Tanzimat Şiirinde: Halkın anlayacağı bir dilde yazma anlayışına rağmen Arapça – Farsça kelime ve tamlamaların kullanıldığı görülür.Dildeki en büyük farklılık yeni kavramlara yer verilmesidir.
Bir önceki yazımız olan Tanzimat döneminde şiir başlıklı makalemizde Divan ve Namık Kemal hakkında bilgiler verilmektedir.

divan edebiyatı ve tanzimat arasındaki farklar
tanzimat şiiri özellikleri
tanzimat şiiri ve divan şiiri örnekleri

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk