sponsorlu reklam Admatic -sponsor

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Klasik, 2018-2019 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı 1.dönem 1.yazılı soruları, 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Yazılı,,
derskonum.com ANADOLU LİSESİ  2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  1.DÖNEM 1.SINAV
1-“Roman, uzun bir yol boyunca dolaştırılan aynadır.”sözünden hareketle Edebiyat-Toplum ilişkisini yorumlayınız. (8p)

2-Edebi akımlar ile ilgili aşağıda verilen tablodaki eksiklikleri tamamlayınız. (12p)
Edebi Akım
Romantizm

Klasisizm

Kurucu

Emile Zola

G. Flaubert
Temel görüş
(amaç)

Gerçekleri bilimsel ve deneysel yöntemlerle eserlerde ifade etmek.
Olay ve olgulara akılcı ve sağduyu ile yaklaşmak.

Eserde işlenen kahramanlar
Her kesimden kişiler seçilmiş.Tek yönlü şekilde ele alınmıştır.


Gerçeklerle örtüşen hayatın her kesiminden kişiler.
DünyaEd.Tems.
Goethe

Corneille

Türk  Ed.Tems.

H.Rahmi Gürpınar

Refik Halit Karay

         
   Siverekli, elleri ceplerinde, kasketi ensesine yıkılı, hovarda bir türkü gibi daldı Tahtakale'nin omuz omuza kalabalığına. Günlerdir yük taşımamış bir ekmek parası bile kazanamamıştı. Ağlayıp da gözden mi olacaktı? Mısırçarşısı'nın kapısında durdu. Sağa baktı, sola baktı… Yük mük olsa da taşısa hiç fena kaçmazdı hani. Millet kahveci dükkânının önüne kuyruk olmuştu tekmil. Bu şehirlilerde de töbe akıl yoktu. Analarından kahveyle doğmuşlar gibi, zorlatıyorlardı. Kırk yıl içmese aklına gelmezdi. İçince hoş oluyordu olmasına ama, olmayınca da yokluğunu hissetmezdi.
Yanına efendiden biri sokuldu:“Şurda biraz eşyamız var. Çakmakçılar'a gidecek. Var mısın?”
“Bak hele bak!”
                        Yük de yüktü hani. Vardı bir yüz altmış kilo. “Ya Allah Ya Satır!” diye omuzladı. Efendinin peşinden yürüdü. Dönüşte Tahtakale'nin küçük lokantalarından birinde bir tabak kuru fasulyeyle az pilav yedi. Ağzını elinin tersiyle silip çıktı. Bunun üstüne bir sigara şarttı hani. Cebinde ezilmiş, kırış kırış “Köylü”sünü “Delibozuk”lardan birinin ateşinden yaktı, Ne de güzel oldu bu. Mısırçarşısı'nın kapısı önüne çömeldi. Oooooh, dünya vardı be! Siverekli, yarın bu vakte kadar benzinini almıştı.
3- Yukarıda verilen hikaye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri yazınız. (30 p)
Metnin Türü (2p)

Bu türün Dünya ve Türk Edebiyatındaki temsilcileri (2p)

1940-1960 arası hikayemizdeki hangi eğilimde kaleme alınmıştır? (2p)

Metnin Teması (2p)

Metindeki anlatıcı (2p)

Metinde kullanılan bakış açısı(2p)

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri (4p)

Metinde kullanılan anlatım teknikleri (4p)

Metindeki yapı unsurları
(Kişiler-zaman-mekan) (6p)

Metnin dil ve anlatımı (4p)

4-Aşağıda hikaye türünün tarihi ile ilgili bir metin verilmiştir. Metindeki boşlukları doldurunuz.(10p)
                        İtalyan yazar Boccaccio’nun (Bokacyo) yazdığı *................................................ adlı eser, hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Fransız edebiyatından  *.................................... , olay öykücülüğünün ; Rus edebiyatından
*........................ , durum öykücülüğünün kurucusu olarak kabul edilir.
                        Türk edebiyatında destan, efsane, .*....................   *.......................   *  ................... gibi türler; hikaye türünün yerli kaynaklarını oluşturur. Bunlar modern hikayeden önceki dönemlerde hikaye türünün işlevini üstlenmiştir. Batılı anlamda hikaye, Türk edebiyatında *..............................Dönemi’nde görülmeye başlanmıştır. Bu dönem yazarlarından Ahmet Mithat Efendi yazdığı *............................................, ilk yerli hikaye kabul edilir. *..................................... ise Batı tekniğine uygun ilk hikaye kabul edilen Küçük Şeyler’i yazmıştır. Edebiyatımızda *................................................  hikayeciliği bir meslek haline getiren kişi unvanını almıştır.

5-- Aşağıda verilen yazar eser tür tablosunu doldurunuz.(10p)
YAZAR
ESER
TÜR

Troya’da Ölüm Vardı


Ayaşlı ve Kiracıları


Telli Kavak


Osmancık


Kürk Mantolu Madonna


6- Aşağıda verilen cümlelerin öğelerini bulunuz ? (ögelere "/" ile ayırıp altını çizerek ögeleri belirgin şekilde yazınız.)(10p)
***Sınavlar öncesinde, ilk sınavlardan en yüksek notu alan öğrenci, hazırladığı notlarla başarılı olduğundan, elindeki bu notları, arkadaşlarının yüksek not alması için tüm sınıfa dağıttı.
***Hayal dünyasıyla ve hayata bakış açısıyla diğerlerden faklı olan ve bu farklılığını kalem gücüyle şiirine muhteşem imge ve söz oyunlarıyla yansıtan usta bir şairdir Sezai Karakoç.
***Nice yiğidi bağrında yetiştirmiş, gölgesinde devletler büyütmüş, heybetinden düşmanları ürkütmüş yüce bir yer olan Tanrı Dağları'ndan, geldik.
7-Aşağıda verilen metinde yazımı yanlış olan kelimeleri belirleyiniz.
            Sizce ; gerçek hayat mı, sanal olan hayat mı gerçek ? Bu soruya vereceyiniz cevabı, lütfen, sesli bir şekilde kendinize itiraf edin. Modern dünya da iyice yanlızlaşan bir çok insan, kendi içdünyasına hapis olmuş ve bu durumun bir zorunluluk olduğunu da kabuletmiştir. Bu sorunun ele başı olarak, şüphesiz, sosyalmedyanın kişiyi gerçek hayattan koparması yazıla bilir. Bir birini sokakta görse tanımıyan, selam vermeyen kişilerin; sosyal medyadaki candan tavırları, nekadar gerçektir ? O halde gerçek hangisidir ?  Dışardaki mi kılavyedeki mi ?

            Yanlış yazılan kelimeler (1*10=10p)
*                                 *                                 *                                 *                                 *
*                                 *                                 *                                 *                                 *

8-Aşağıda verilen metinde ayraç içinde verilen yerlere sıra ile hangi noktalama işareti gelmelidir ?(10p)
Babanızın adı (   ) Reşit, diyorum. Umurumda değil (   ) Şimdi de, nereden geldiniz, diyor. Sarıkumlu olduğumu soyluyorum(   )bir çırpıda söyledim her şeyi. Rahat bıraksın artık. Söyledim (   ) yazdı (   ) söyledim (   )  yazdı. Uzattı kolunu, anahtarlardan birini çividen aldı, verdi. İşkence bitmiş demek. (   ) İkinci kat, merdiveninin karşısındaki oda sizindir. (   )  dedi. Oda kokuyor. Ne mi kokuyor (   ) Oda(   )  çarşaf, diş macunu, uyku kokuyor. Pencereyi acıyorum. Deniz, yıldızlı deniz doluyor odaya.

                                                                                                                            
                                                                             
İnsan, ancak çalıştığını kazanır.
indirmek için tıklaaaa


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk