sponsorlu reklam Admatic -sponsor

29 EKİM İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ

29 EKİM İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ,29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ,KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ,


28 Ekim 1923
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
İstikbalimizin en önemli güvencesi olan gençlerimize bırakacağımız en önemli emanet budur. Özgürlük için verdiğimiz mücadeleyi hepiniz gördünüz. Biz evlatlarımıza bırakacağımız bu ülkeyi özgürleştirmek istiyoruz.
Vatan topraklarına yönelen düşman silahının namlusu, sinemizde yaralar açsa da korkmadan bu toprakları özgür kılmak için göğsümüzü vatan için siper ettik. Özgürlük için vatan evlatlarının verdiği insanüstü mücadele neticesinde hepimiz burada çok farklı duygular içerisinde toplandık.
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
İradesi çalınmış bir memlekette söz sahibi olamayan milletin kendi vicdanıyla yönetilmesi, geleceğimiz olan gençlere bırakabileceğimiz en önemli mirastır. Özünde bağımsızlık olan bir ülkede halk kendi iradesini ifade edebilecek iradeye sahip olmalıdır.
Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
İnsan iradesine kelepçe vuranlara karşı yürüttüğümüz bu savaşı milletin canını siper etmesiyle kazandık. Bu savaş silahla çıplak ellerin mücadelesi şeklindedir. Bağımsızlığı için canını ortaya koyan vatan evlatları, torunlarına bırakacağı bağımsız bir ülke için canını vatan toprağına siper etmiştir.
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
Cumhuriyet, geleceğimiz olan genç beyinlerimizin daha özgür bir ortamda yaşamasını sağlayacaktır. Bilime ayak uyduran, özgür iradesiyle karar veren, çağın bilimine ulaşabilen yeni nesiller için Cumhuriyet, bir zorunluluktur.
“Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz!
Cumhuriyet, geleciğimiz olan gençlerimize özgür ortam oluşturmanın teminatı olacaktır. Her asırda daha çağdaş ve daha medeni bir topluluğa ancak Cumhuriyet ile ulaşabiliriz.
29 Ekim 1923
“Efendiler, bugün Cumhuriyet’i ilan ettik!
Bugün yeni bir fidan diktik. Bu fidan büyüyecek, meyve verecek. Sizler bu fidana iyi bakın. Büyüttüğünüz bu fidan dünyada emsali görülmemiş bir güce ulaşacaktır. Sizler bu fidana sahip çıktıkça, Cumhuriyet her daim yaşayacaktır.
Yaşasın Cumhuriyet!


En Büyük Kazanç Cumhuriyet

Cumhuriyet yurdumuz için en büyük kazançtır. Cumhuriyet bir erdemdir aynı zamanda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Cumhuriyet halk, birliktelik ve kardeşlik demektir… Daima ileri gitmek adil bir şekilde paylaşmak demektir. Yaşamın kendisine el uzatmaktır kardeşliğin nefesiyle. Ve demokrasiyle olgunlaşmaktır. Hak ve adaletin tesisidir. Acılara ve çekilen ızdıraba birlikte katlanmak ve mutluluklara birlikte gülmektir. Bağımsızlık savaşının meyvesidir cumhuriyet. Demokrasiyle yoğrulmuş halkımın tercihidir. Cumhuriyet erdemdir, Mevlana ikliminde paylaşmaktır ve adalettir ülkemde. Özgürlüğün güvencesidir. Bu yüzden Cumhuriyet bize emanettir ve onu yine biz yaşatacağız.
29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet rejiminin ilan edildiği gündür. Bugün milli bir bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkulu törenlerle kutlamaktayız. Cumhuriyet yönetiminden önce devletimizin ismi Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı İmparatorluğu ilkin küçük bir devlet olarak Osman Bey tarafından 1299’da Söğüt ‘de kurulmuştur. Osmanlı devlet yöneticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı yüz yirmi dört yılda otuz altı padişah yönetmiştir. Son padişah Sultan ise Vahdettin’dir. Eskiden ülkelerde tek kişi egemendi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan sultan gibi isimler verilirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğla geçerdi. Oğlun küçük olması, deli olması yönetici olmaya engel bir durum sayılmazdı. Böyle tek kişinin kendi başına buyruk olarak sorumsuz denetimsiz yönetimine ise mutlakıyet denir, bu tip yönetim biçiminde egemenlik ve mutlak otorite kayıtsız şartsız tek bir kişiye aitti ve halkın istek ve arzuları asla sorulmazdı.
Mutlakıyetle yönetilen ülkelerde zamanla hakana, padişaha, şaha, krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis üyeleri halkın dileklerini yöneticiye duyurmaya başladılar ve yasa tasarısını hazırlardı. Fakat bu yasa taslakları hakan, padişah, şah, kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimine ise Meşrutiyet dendi. Ancak meclisin yetkileri genel olarak çok sınırlıydı. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir. Bunlardan sonra ise üçüncü yönetim biçimi ülkemize Mustafa Kemal Atatürk tarafından getirilen cumhuriyet yönetimi olmuştur. Cumhuriyet’le birlikte egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiş, böylelikle millet kendini yönetme yetkisini temsilcileri – milletvekilleri- vasıtası ile kullanmaya başlamıştır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı bulunur. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri milleti adına denetler. Yönetilenler dilerlerse seçimlerle birlikte seçtikleri yöneticilerini yine kendileri değiştirebilirler.
Bu nedenle Türk halkına ve milletine en çok yaraşır yönetim biçimi Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi medeni memleketlerin kabul ettiği Cumhuriyet rejimi olmuştur. Bizlere en büyük eserimdir dediği Cumhuriyetimizi hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını ne kadar büyük bir minnettarlık ve saygıyla ansak da azdır. Ruhları şad olsun…

Cumhuriyet Özgürlüktür

Egemenliğin milletin elinde olduğu yönetim şekline Cumhuriyet adı verilir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş, uygar ve medeni bir yoldur Cumhuriyet. Özgürlüktür, kurallar çerçevesinde istenildiği gibi yaşamaktır. Türk oluşun vazgeçilmezi ve ülken yönetiminin temelidir. En büyük eserdir, en büyük mirastır Cumhuriyet. Halkın gücüdür, milletin sesidir, tam bağımsızlığın çerçevesidir. Uğruna nice savaşlar verilen, direnişler yapılan istiklal mücadelesinin, tam bağımsızlık savaşının en güzel örneğidir Cumhuriyet.
Azimle aşılmış zorlukların üstüne yüzlere gelen bir parça gülümsemedir. Sarayda çekilmiş sefa üzerine halkın yaşadığı zorlukların son bulmasıdır. Türk olmanın verdiği gururun tarif edilemez mutluğudur. Milletimizin en büyük kazancıdır. Çağdaş oluşun simgesi, demokrasinin bir diğer adı ve bizleri çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıran en büyük mirastır. Tam bağımsızlık uğruna verilmiş onca savaşın, dökülmüş onca kanın sonucudur Cumhuriyet.

Cumhuriyet’in İlanı

Yurdumuz için en büyük kazanç cumhuriyettir. Çağdaşlığın göstergesi, demokrasi dayanağı ve aynı zamanda en büyük erdemdir. Daima ileri yürümektir. Uğruna verilen canların, dökülen kanların en büyük meyvesidir. Özgürlük konusunda verilen en büyük güvencedir. Cumhuriyet bize bırakılan en büyük mirastır ve onu koruyup, daha da ileri götürüp daima yaşatacağız. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ülkemizde ilan edilmiştir. Her sene bugünü coşkulu bir şekilde ülkenin en önemli milli bayramı olarak kutlarız. Ülkemizde Cumhuriyet yönetiminde önce padişahlık sistemi boy gösteriyordu. Buda saltanatın babadan oğula kalması veya aileye miras kalması demekti. Demokratik olarak hiçbir şey yoktu. Ülkede taht kavgaları yaşanıp bu yüzden çoğu millet çökme noktasına geliyordu.
Cumhuriyet yönetimi ile birlikte halk kendi kendini yönetmeye başladı, seçme ve seçilme hakkı elde etti. Bizlere bırakılan en büyük miras olan Cumhuriyet’i daima koruyacağız ve yücelteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının saygı, sevgi ve minnettar bir şekilde anıyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

sponsor reklamı

SPONSOR REKLAMI

derskonumesnk